Shoppersstromen in centrum van Hasselt

Standaard

Door de ontwikkeling van nieuwe commerciële initiatieven in het commerciële hart van Hasselt kunnen we momenteel straten vernoemen die op het parcours van de shoppersstromen liggen.

Input komt vooral van het station van Hasselt, de Astridparking op de Astridlaan, de parking van de Hotelschool in de Vildersstraat, de Boudewijnparking op het Dusartplein, de parking achter het CC Hasselt en de parking in de Welvaartstraat. De galerijen De Ware Vrienden en Koning Albert hebben ook een goede doorstroom in drukke dagen.

Daardoor worden de Badderijstraat, Zuivelmarkt, Diesterstraat, Kapelstraat, Havermarkt, Dokter Willemsstraat, Demerstraat vanaf de Molenpoort, Sint-Jozefsstraat, Koning Albertstraat vanaf Galeria Inno, Grote Markt Botermarkt, Fruitmarkt, deels de Paardsdemerstraat, Hoogstraat, Ridderstraat en deels de Maastrichterstraat goed bezocht door de shoppers op drukke dagen. 

Minder druk op die dagen zijn de Minderbroedersstraat, Dorpsstraat, Witte Nonnenstraat, Bonnefantenstraat, de Demerstraat tussen de Groene Boulevard en Molenpoort, de Koning Albertstraat tussen The Century en Ridderstraat, de Vismarkt met het deel van de Maastrichterstraat tot aan de Sint-Jozefsstraat.

Het gaat hier wel om een persoonlijke vaststelling op de drukke zaterdag 18 februari 2017.

Kan Axelle Red beter niet centrum meepromoten met Quartier Bleu Hasselt als één geheel?

Standaard

De Hasseltse zangeres Axelle Red of Fabienne Demal woont met haar man Philip en kinderen in Ukkel, maar ze heeft een stek gekocht in het nog aan te leggen Quartier Bleu om zich ook terug thuis te voelen in Hasselt. 

QB zal zeker niet weg te slaan zijn uit de nationale en misschien zelfs internationale media bij de opening in de loop van 2019. Er komt 21.000m² retail en horeca bij, zogezegd aanvullend op het aanbod in de binnenstad. Projectontwikkelaars Real Estate en Metaxi wouden eerst meer dan 30.000 m² neerpoten, terwijl er uit handelsmiddens gestreefd werd naar 15.000m². Compromis werd gemaakt op 21.000m². Modewinkels brengen het meest op per m², maar gelukkig is er ook een compromis gevonden op gebied van productenaanbod voor de winkels in QB, dat aanvullend moet zijn qua oppervlakte en assortiment met die van het centrum. Denk maar aan een supermarkt, een FNAC…

Iets wat nieuw is en met veel middelen gepromoot met de hulp van Axelle Red moet wel een succes worden, met de vraag of Hasselt dan die toevloed van wagens allemaal kan verwerken, ondanks een ondergrondse garage van meer dan 2.000 plaatsen, die ook dienst doet als parkeergarage voor bewoners en medewerkers van winkels en horeca. 

We vinden het op dat moment van de opening wel echt jammer, dat Red alleen maar aandacht heeft in haar campagne voor QB met het water op de achtergrond als aantrekkingskracht en minder voor het gezellige stadscentrum, waar vele zelfstandige ondernemers samen met ketens het ook het mooie weer dagelijks proberen te maken, ondanks huurprijzen die erg hoog liggen.

Helaas hebben we nog niets gehoord over hoe het stadsbestuur de interactie van de shoppers- en bezoekersstroom tussen het oude en nieuwe gedeelte van Hasselt kunnen realiseren. En dan is er nog de scheiding van de Spartacustram, die roet in het eten van die interactie komt gooien. Het stadsbestuur kan beter vooruitkijken en al starten met ideeën te ontwikkelen van hoe men die interactie zo smetteloos mogelijk kan doen verlopen, passend in een langetermijnvisie, die we nu wat missen.

Anderzijds kunnen zelfstandige handelaars van het oude centrum zorgen voor een kruisbestuiving van hun activiteiten met handelaars in QB om zo het publiek met het aanbod van beide stadsdelen te laten kennismaken. Of misschien kunnen handelaars van de stadskern een tweede zaak openen in QB?

Met Quartier Bleu wordt de huidige stadskern gevoelig in oppervlakte uitgebreid. Dan kunnen we spreken over Oud en Nieuw Hasselt. Hopelijk komt Fabienne dan ook nog in het oude gedeelte!!!

Waarom voeren eigenaars van lang leegstaande panden in Hasselts stadscentrum geen dynamischer huurmarketing?

Standaard

Volgens Tom Vandeput telt Hasselt het laagste cijfer qua leegstande handelspanden binnen Limburg. Dat kunnen we aannemen, maar toch vinden enkele gebouwen die lange tijd leegstaan in het centrum, geen nieuwe eigenaar of huurder voor het al dan niet ingericht pand wegens te duur in prijs. Schandvlekken momenteel zijn Jurgens Eetboetiek in de Diesterstraat, The Palace en twee andere gebouwen, waarvan eentje in casco, op de Maagdendries, het Oude Gerechtsgebouw en aanpalende historische gebouwen op de Havermarkt, nog dat krot op het Leopoldplein van voormalig Issa Moda, de 2-eurowinkel, panden in de Kapelstraat, eethuis Olifant in de Minderbroedersstraat & nog enkele winkels in de Demerstraat tegen de Groene Boulevard. In al die panden hangt al dan niet het plakkaat te koop of te huur uit.  In The Palace, aan de oude gebouwen op de Havermarkt, in de Demerstraat hangt helemaal niks uit. Eigenaars betalen precies graag leegstandsbelasting aan het stadsbestuur, ondanks er hier en daar nog accidentele bewoning te bespeuren valt, waardoor die taks vervalt.

Zou het nu niet beter zijn als die eigenaars in plaats van hun pand daar zomaar verwaarloosd te laten liggen, dat ze eens de moeite doen om een dynamische marketing te voeren met aantrekkelijke huurprijzen om hun leegstand eindelijk eens aan de man te brengen? Net zoals bij ketens en boetieks in de soldenperiodes, kunnen zij toch ook openbaar aangekondigde korting geven aan belangstellende initiatiefnemers. En ook de sociale media meer bespelen met aantrekkelijke voordelen. Dat noemen we dynamische marketing, in plaats van een klassieke advertentie in de krant. Je moet je product tegen een al dan niet betaalbare prijs aan de man kunnen brengen,  zoniet hogere leegstandtaks aanrekenen. Helaas denken die eigenaars of verhuurders niet zo. Hun gemeenschapsgevoel  voor een betere leefbare omgeving reikt niet zo ver.

Zoveel mogelijk geld moet rollen of ze hebben middelen genoeg op hun bankrekening, dat de verliespost van onroerende voorheffing en leegstandtaks voor de leegstaande gebouwen ruimschoots wordt gecompenseerd door huurinkomsten van andere gebouwen.

Focus op Hasselt wil ook aandacht besteden aan horeca en handelszaken buiten centrum

Standaard

We kregen de opmerking van een lezeres dat we ons met Focus op Hasselt te veel focussen op de handel en horeca in de binnenstad en dat we de zaken buiten het centrum zouden verwaarlozen door er minder aandacht aan te besteden, ondanks deze die attentie ook zeker van harte kunnen gebruiken.

Wijselijk hebben we deze lezeres gemeld dat ze altijd haar info en nieuws met foto’s mag doorsturen naar focusophasselt@gmail.com en wij zorgen voor een tekst op onze blog.

Wij kunnen onmogelijk alle plekken in de buitenwijken en fusiegemeenten bezoeken wegens een beperking van de mobiliteit. Trouwens we verzetten al acht jaar gratis en voor niks, vol enthousiasme en motivatie de burgerjournalistiek met een hart voor alles wat in Hasselt leeft. Sommige zaken pikken we op via sociale media en lokale pers, sommigen worden ons toegestuurd, sommige nieuwsjes komen we al dan niet plotseling tegen of constateren wezelf met foto’s. En we hebben een brede interesse op gebied van info en nieuws. Het is nieuws dat je nauwelijks terugvindt in de officiële lokale perskanalen.

We willen daarom nog eens de lezers en lezeressen alle aandacht op vestigen dat iedereen ons mag aanspreken of aanschrijven om nieuwsjes te publiceren of contact te maken voor een afspraak. Maar regelmatig alle plaatsen in Groot-Hasselt aandoen om nieuws te verslaan, ligt helaas niet in mijn mogelijkheden.

Bevoordeling van Winterland van Hasselts stadsbestuur tegenover zelfstandige handelaars in binnenstad?

Standaard

winterland-aanduiding-1

Waarom krijgen de zelfstandige handelaars en horeca in de Hasseltse zijstraten van de hoofdwinkelas in het centrum van Hasselt geen uniforme aanduidingsborden en Winterland, Het Smaaksalon en belangrijke gebouwen wel? Het stoot echt heel wat handelaars en horecahouders tegen het hoofd, als het stadsbestuur alles zet op Winterland en niets op hen in de binnenstad. We weten dat dit getuigt van spijkers zoeken bij laag water, maar waarom kunnen er dan ook zo’n geen geüniformeerde borden komen van zaken in de hoofdwinkelstraten naar de zijstraten? 

Ergernissen rond zwerfvuil en ophaling in Hasselt

Standaard

Er is al veel inkt gevloeid over zwerfvuil en het proper houden van de Hasseltse binnenstad. Heel wat ergernissen passeerden de revue. De oplossing ligt niet alleen bij de tijdige en regelmatige ophaling van het stadsvuil, maar ook bij de vervuiler, die dikwijls te lui is om zijn vuil te deponeren in de daartoe bestemde bakken. Het gebeurt ook vaak dat die bakken boordevol zijn en niet tijdig op een zondag bijvoorbeeld worden geledigd, maar dat betekent nog niet dat ze het vuil kriskras op straat moeten gooien, maar in feite te verzamelen rond de boordevolle vuilbak. Horeca en handelaars moeten ook eens te goei regelmatig keren en zwerfvuil opruimen voor hun deur of op het terras. Zeker die man met zijn stofzuiger moet beter zijn best doen. Niet zomaar wat zwieren met slurf op zijn pad op straat, op momenten dat hij zit te bellen met zijn smartphone. Maar ook plaatsen, waar bijna nooit wordt geveegd, aandoen met zijn stofzuiger. Vooral papiertjes en sigarettenpeuken blijven er liggen. Het is alsof deze stofzuigerbediener zijn werk ongemotiveerd doet. Het grote probleem van zwerfvuil na een drukke dag in ’t stad, is de gemakzucht van bezoekers en ondoordachte jongeren die hun afval zomaar dumpen op straat, schrik om uit hun comfortzone te moeten komen, want dat kan misschien hun humeur in al dan niet de groep aantasten. Hopelijk wordt er in de binnenstad nog eens grote schoonmaak gedaan, zodat er alles weer voor een tijdje proper bijligt! Hasselt mag dan nog de properste stad zijn onder de centrumsteden, maar Hasselaren stellen terecht hogere eisen inzake netheid van hun stad voor hun eigen en ook voor de toeristen en shoppers die onze stad aandoen.

Leegstand in centrum van Hasselt neemt toe door te hoge huurprijzen

Standaard

 Hetgeen wat TVL verkondigde op hun nieuws op zondag 12 juni 2016 klopt als een bus. Sinds de komst van Primark swingen de huurprijzen voor handelspanden in de binnenstad de pan uit, waardoor vele zelfstandige zaken in de winkelstraten – voor zover die nog op één hand te tellen zijn – hun deuren sluiten. De Demerstraat laat met het verdwijnen van Dürlinger en De Hertog nog meer lege plaatsen van onbewoonde panden achter zich. Hugo Boss by Fiori sluit ook de deuren, zoekt een ander pand en de vestiging wordt nadien overgenomen door een nieuwe keten. De winkelas Koning Albertstraat, Grote Markt, Hoogstraat en Demerstraat wordt overheerst door ketens, terwijl in de zijstraten gelijk Alde- en Kapelstraat, Ridderstraat nog meer speciale winkels met zelfstandige uitbating gevestigd zijn. Maar ook hier zullen de huurprijzen na een eventuele huurverlenging stijgen, waardoor er leegstand komt, ondanks ook onder andere redenen van bereikbaarheid voor sommigen. Dat zien we op dit ogenblik gebeuren in de Minderbroedersstraat met het verdwijnen van Long Avenue, Renée Lezard en binnenkort ook Taratata & in de Aldestraat met onder andere toekomstige leegstand van McGregor. Dat is toch wel informatie van TVL, die we even willen corrigeren.