1 euro kan je maar 1 keer uitgeven

Standaard

Tijdens de eerste bijeenkomst van handel en horeca van de binnenstad op uitnodiging van het Hasselts stadsbestuur op donderdag 26 januari 2017 in de Entourage, spraken we met zelfstandige ondernemers over de uitbreiding in 2019 van het commerciële hart van de stad met de komst van Quartier Bleu aan de kanaalkom.

Sommigen waren opportuun en enthousiast om de uitdaging aan te gaan en de hand uit te strekken naar de horeca en handel aan de andere kant, maar dan door het stadsbestuur omkaderd en verzekerd wederzijdse shoppersstroom tussen de historische stadskern en QB, rekening houdend met de Spartacustram, die een scheiding kan maken tussen de twee delen. Tom Vandeput verzekerde echter de aanwezigen in zijn speech dat de handelsinvulling van QB anders zal zijn dan die in de binnenstad, vastgelegd in de verkoopakte met de projectontwikkelaar.

Andere vreesden dan weer voor een mogelijke leegloop van de stadskern met talrijke sluitingen van handelszaken tot gevolg. Echter iets wat nieuw is gemaakt met smaak, heeft altijd succes door goede reclame. En dat zal ook zo gebeuren met QB. Bovendien wakkert de gedachte dat elke euro maar 1 keer kan worden uitgegeven en dat het deel van de koek alsmaar kleiner wordt, ondanks de zelfstandige ondernemers moeten zorgen voor meer individuele dienstverlening naar hun klanten met de nodige beleving eraan verbonden. Ook zit hen de oneerlijke positie als kleine zelfstandige in het verhaal van e-commerce tegenover grote ketens en internationale bedrijven zoals amazon, bol en zalando die veel meer mogelijkheden hebben en bieden, niettegenstaande hun klein rendement en zelfs verlies door het organiseren van hun terughaalopties van teruggestuurde artikels van hun klanten. De kleine zelfstandigen voelen dat de grote e-commercebedrijven hun retail willen kapotmaken door niet na te streven lage prijzen aan te bieden en de klanten nog luier maken, doordat ze niet meer in het centrum hoeven te komen, alleen maar nog voor fun, entertainment en te wonen.

Nationaal komen maar handelszaken en belevingscentra bij, ook in Hasselt. Naast QB komt er ook retail in de design aan IKEA Hasselt. Het geld rolt nog altijd bij de consumenten, maar dat geld wordt wel verdiend door het maken van goederen voor binnenlandse consumptie en buitenlandse export en het uitvoeren van diensten. De meerwaarde van de maakindustrie moet ervoor zorgen dat de middelen voor consumptie vermeerderen, verminderen of op peil blijven. Maar bij een terugval van de economie zullen die middelen automatisch verlagen bij de consument, kunnen ze niet zoveel meer kopen, kijkt de hele retail op tegen almaar groeiende en nog moeilijk betaalbare kosten, waardoor ze personeel moeten afdanken, hun deuren sluiten of zelfs failliet gaan met veel leegstand en ongelukkige dure verhuurders tot gevolg.

En zo’n recessie is altijd mogelijk. Kijk daarom maar naar het protectionistische beleid van Trump in de VS of een nieuwe bankencrisis zoals in 2008. Ook de ontwikkeling van het politieke klimaat in de wereld heeft zijn negatieve en positieve gevolgen op de wereldeconomie. Ook op microvlak gelijk de lokale economie van Hasselt. Gelukkig hopen we niet dat die doemscenario’s zich voordoen, maar het risico zit er altijd in!

Advertenties

Focus op Hasselt wil ook aandacht besteden aan horeca en handelszaken buiten centrum

Standaard

We kregen de opmerking van een lezeres dat we ons met Focus op Hasselt te veel focussen op de handel en horeca in de binnenstad en dat we de zaken buiten het centrum zouden verwaarlozen door er minder aandacht aan te besteden, ondanks deze die attentie ook zeker van harte kunnen gebruiken.

Wijselijk hebben we deze lezeres gemeld dat ze altijd haar info en nieuws met foto’s mag doorsturen naar focusophasselt@gmail.com en wij zorgen voor een tekst op onze blog.

Wij kunnen onmogelijk alle plekken in de buitenwijken en fusiegemeenten bezoeken wegens een beperking van de mobiliteit. Trouwens we verzetten al acht jaar gratis en voor niks, vol enthousiasme en motivatie de burgerjournalistiek met een hart voor alles wat in Hasselt leeft. Sommige zaken pikken we op via sociale media en lokale pers, sommigen worden ons toegestuurd, sommige nieuwsjes komen we al dan niet plotseling tegen of constateren wezelf met foto’s. En we hebben een brede interesse op gebied van info en nieuws. Het is nieuws dat je nauwelijks terugvindt in de officiële lokale perskanalen.

We willen daarom nog eens de lezers en lezeressen alle aandacht op vestigen dat iedereen ons mag aanspreken of aanschrijven om nieuwsjes te publiceren of contact te maken voor een afspraak. Maar regelmatig alle plaatsen in Groot-Hasselt aandoen om nieuws te verslaan, ligt helaas niet in mijn mogelijkheden.

Open Vld Hasselt geeft voorstellen over burgerinspraak prijs

Standaard

open-vld-hasselt-4

Open Vld Hasselt doet voorstellen voor meer burgerinspraak uit de doeken, voorstellen als resultaat van hun open Haspiratiecongres in 2016 in het CC Hasselt. Een burgerhalfuurtje en live streaming van de gemeenteraad, creatie van gebieden met inspraak, een burgerbegroting per woongebied, betrokkenheid bij iedere stap  van een veranderingsproces en een contactpunt voor vragen van inwoners zijn de voorstellen. Iedereen mag reageren op http://www.openvldhasselt.be of op FB.

Toon Eerdekens heeft parketklacht van deputé Vandenhove aan zijn been

Standaard

Aangezien Toon Eerdekens een valse uitnodigingsmail over de Trefdag over het Limburgs klimaat naar ambtenaren, beleidsverantwoordelijken en betrokken organisaties verstuurde op donderdag 24 november 2016 aangaande een eigen agendatoevoeging aangaande duurzaam carnaval, heeft bevoegd deputé Ludwig Vandenhove een klacht bij het Parket neergelegd. ’s Anderendaags verstuurde de afvalkunstenaar opnieuw een mail naar dezelfde personen met de goedkeuring dat de bestendig afgevaardigde zeker zijn video over het carnaval en het vele zwerfvuil in Maasmechelen mocht gebruiken op de Trefdag.

Intussen heeft Vandenhove duidelijk gecommuniceerd dat de provincie niets kan doen voor een duurzamer carnaval zonder al te veel plasticverpakkingen uit te gooien. Daar beslist elke gemeente autonoom over. Dat schreef HBVL.

Het leven van een eenzame actievoerder kan hard zijn!

Ontmoeting met religieuze leiders om te praten over godsdienst en geaardheid

Standaard

geaardheid

Hoe geloofwaardig en objectief kan een ontmoeting tussen Rob Beenders met religieuze leiders zijn om te praten over godsdienst en geaardheid met een ondervertegenwoordiging van vrouwen? Slechts twee vrouwen in een grote groep mannen hebben met Rob Beenders van gedachten gewisseld over religie en geaardheid. Te zien aan de oververtegenwoordiging van het mannelijk geslacht en rekening houdend met de al dan niet terughoudendheid op gebied van geaardheid, lijkt dat wel een stapje in de goede richting voor het anderszijn op seksueel vlak van een mens. Jammer genoeg praten ze nu over religie en geaardheid zonder ook maar de rol van de vrouw in het hele debat te benadrukken, ook in sommige religies. In heel wat godsdiensten moet die maatschappelijke rol van de al dan niet vrijgevochten vrouw nog veel meer tot uiting komen, vooraleer men wil praten over geaardheid. Immers de vrees in deze ontmoeting bestaat erin, dat er enkel is gepraat over homo’s, terwijl gender en geaardheid veel breder is gecomplekseerd in zijn vormen. Het ontbreken van meer andere geaarden is een gemiste kans in deze ontmoeting. Daarom stellen we ons de vraag: is deze ontmoeting wel geloofwaardig en objectief, ondanks zijn goede bedoelingen?

Te lui om vuilnisbak te gebruiken!

Standaard

molenpoort afval

Een mooie momentopname van sluikstorten konden we op vrijdagnamiddag 29 juli 2016 maken op het Hasseltse Molenpoortplein. Twee lege blikjes Cola werden zomaar op de grond gegooid, terwijl een groene vuilnisbak enkele meters verder stond te wachten op dat zwerfvuil. Het lijkt ons dat deze afvalweggooiers of sluikstorters zich niks aantrekken van duurzaamheid en proper milieu. Het is toch zo gemakkelijk om een blikje op straat te gooien. Dan zijn zij er vanaf, want ze in de vuilnisbak gooien zou hun pret en gemak in hun comfortzone zodanig storen, dat ze het noorden kunnen kwijtraken. De stadsarbeiders zullen die vuile troep wel dagelijks opruimen. Dat is nog steeds de denk- en handelswijze van velen zonder al te veel normbesef.

Heel wat Hasselaren storen zich aan dit foertgedrag. Hasseltse politici temperen deze beweringen door te stellen dat Hasselt nog steeds een propere stad vergeleken met andere centrumsteden en dat toeristen verbaasd zijn over de netheid in Hasselt. Echter heel wat Hasselaren zien het niet zo en leggen de lat terecht nog hoger. Zij nemen het niet dat er vuil rondslingert op terrassen, straten en  pleinen, want dat tast het imago van Hasselt De Hoofdstad van de Smaak in zijn net- of properheid aan. Daar zitten politiek en heel wat Hasselaren toch wel op een andere golflengte!

Hoort cultuur in Limburg nog wel thuis in Vlaanderen?

Standaard

Dat is de ernstige vraag, die we ons kunnen stellen, nu er op donderdag 30 juni 2016 na akkoord het Vlaamse Parlement gaat stemmen over de subsidies voor ingediende culturele projecten in Vlaanderen. En voor Limburg is dat gewoon een financiële kaakslag voor de komende vijf jaar, ondanks de beloften van bierliefhebbend cultuurminister Gatz (Open Vld) om de cultuur toch maar een duwtje te geven na het indienen van meer projecten. Het tegendeel is nu bewaarheid. Nul euro wordt voorzien voor onder andere gerenomeerde projecten als de Zomeropera, Muziekodroom, Kunstencentrum België of Afro-Latino in Bree. Voor Hasselt komt die kaakslag heel erg aan, want de zo florerende Muziekodroom – die erg samenhangt met de activiteiten van onder andere PXL Music – en de gevestigde waarde met verfijnde programmatie van KC België krijgen het zonder subsidies de komende vijf jaar hard te verduren en kunnen mogelijk ook hun deuren sluiten zonder subsidies, wanneer het akkoord wordt omgezet tot een beslissing. Of ze moesten andere inkomstenbronnen kunnen aanboren, of hun werking en programmatie aanpassen aan de beschikbare middelen, met gevolg dat ze dan minder attractieve kwaliteit met minder personeel eventueel kunnen programmeren. Of zoniet moet het stadsbestuur in de bres springen om soelaas te brengen, mogelijk met een deels zelfbedruipende en deels gesubsidoeerde manier. Alleszins lijkt het erop dat onze Limburgse Vlaamse ministers en parlementsleden in de meerderheid niet genoeg gedaan hebben om cultuur in Limburg te versterken!!! Heel spijtig en een gemiste kans!!! En daarom: hoort Limburgse cultuur nog wel thuis in Vlaanderen, net zoals Limburgse treinverbindingen kunnen gekoppeld worden aan de Belgische???