Waarom voeren eigenaars van lang leegstaande panden in Hasselts stadscentrum geen dynamischer huurmarketing?

Standaard

Volgens Tom Vandeput telt Hasselt het laagste cijfer qua leegstande handelspanden binnen Limburg. Dat kunnen we aannemen, maar toch vinden enkele gebouwen die lange tijd leegstaan in het centrum, geen nieuwe eigenaar of huurder voor het al dan niet ingericht pand wegens te duur in prijs. Schandvlekken momenteel zijn Jurgens Eetboetiek in de Diesterstraat, The Palace en twee andere gebouwen, waarvan eentje in casco, op de Maagdendries, het Oude Gerechtsgebouw en aanpalende historische gebouwen op de Havermarkt, nog dat krot op het Leopoldplein van voormalig Issa Moda, de 2-eurowinkel, panden in de Kapelstraat, eethuis Olifant in de Minderbroedersstraat & nog enkele winkels in de Demerstraat tegen de Groene Boulevard. In al die panden hangt al dan niet het plakkaat te koop of te huur uit.  In The Palace, aan de oude gebouwen op de Havermarkt, in de Demerstraat hangt helemaal niks uit. Eigenaars betalen precies graag leegstandsbelasting aan het stadsbestuur, ondanks er hier en daar nog accidentele bewoning te bespeuren valt, waardoor die taks vervalt.

Zou het nu niet beter zijn als die eigenaars in plaats van hun pand daar zomaar verwaarloosd te laten liggen, dat ze eens de moeite doen om een dynamische marketing te voeren met aantrekkelijke huurprijzen om hun leegstand eindelijk eens aan de man te brengen? Net zoals bij ketens en boetieks in de soldenperiodes, kunnen zij toch ook openbaar aangekondigde korting geven aan belangstellende initiatiefnemers. En ook de sociale media meer bespelen met aantrekkelijke voordelen. Dat noemen we dynamische marketing, in plaats van een klassieke advertentie in de krant. Je moet je product tegen een al dan niet betaalbare prijs aan de man kunnen brengen,  zoniet hogere leegstandtaks aanrekenen. Helaas denken die eigenaars of verhuurders niet zo. Hun gemeenschapsgevoel  voor een betere leefbare omgeving reikt niet zo ver.

Zoveel mogelijk geld moet rollen of ze hebben middelen genoeg op hun bankrekening, dat de verliespost van onroerende voorheffing en leegstandtaks voor de leegstaande gebouwen ruimschoots wordt gecompenseerd door huurinkomsten van andere gebouwen.

Virga Jesse met vuile voeten?

Standaard

Zo we konden lezen in de lokale media van woensdag 30 juni 2016 zat er weer een moment van zeer animatieve waarde in, toen N-VA-oppositielid Rik Dehollogne openbaar werkenschepen Michel Froidmont interpelleerde over de stand van zaken over de heraanleg van de Hasseltse Grote Markt en omliggende straten, meer bepaald over wanneer de werken starten. Schepen Froidmont gaf toe dat de timing uit de hand is gelopen na het fiat van de gemeenteraad van 2015. Hij wil na akkoorden met de horeca van de Grote Markt, het ontwerp van heraanleg afronden, wil niet overhaast te werk gaan en moet nog een bouwvergunning openbaar aankondigen plus een geschikte aannemer aanduiden via een openbare aanbesteding. Michel Froidmont denkt in maart 2017 te starten met de heraanleg, terwijl voorbereidingen voor nutswerken al enkele maanden vroeger kunnen gebeuren. Vanaf maart 2017 wil hij eerst de Grote Markt aanpakken en nadien de aanpalende straten. Maar tussen 5 en 20 augustus 2017 vinden de Virga Jessefeesten plaats met vier ommegangen en de tijd dringt om te starten met de werken vóór ze beginnen en duizenden bezoekers naar Hasselt afzakken. Dehollognes reactie om de start van de werken uit te stellen tot na de VJ-feesten werd genegeerd. Froidmont verzekerde wel dat de werken geen hinder zullen vormen voor de bezoekers. Maar hoe ligt dan de Grote Markt erbij? Vol gaten en met veel stof of modder of al mooi geplaveid? Alleszins hopen we dat Virga Jesse geen vuile voeten krijgt!!!

Limburgplan moet cultuur uit diep dal halen zonder financiering?

Standaard

Liberale partijgenoten Vlaams cultuurminister Sven Gatz en cultuurdeputé Igor Philtjes denken eraan om een Limburgplan op te stellen om de cultuurimpasse in onze provincie leven in te blazen na het wegvallen van belangrijke vijfjarige structurele cultuursubsidies voor onder andere KC België en Muziekodroom. Hoe het er nu uitziet, dreigen instellingen die zonder financiering komen te zitten, de deuren moeten sluiten. Gatz zegt dat er te weinig cultuurprojecten uit onze provincie werden ingediend en sommigen die wel aanvragen indienden, waren bijlange niet sterk genoeg voor een erkenning, wat maakt dat Limburg zich vijf jaar moet tevreden stellen met maar 2,5% van de voorziene Vlaamse middelen. Maar vanwaar moet het geld komen? Projectsubsidies zijn mogelijkheden, maar die hebben een veel kortere duur.

De eindbeoordeling voor de subsidietoewijzing wordt gemaakt door deskundigen van andere provincies die precies andere normen en maatstaven hanteerden voor hun oordeel en dikwijls struikelden over de ingediende cultuurdossiers in onze provincie. Maar we begrijpen het echt niet, waarom de programmering van bepaalde muziekactiviteiten minderwaardig is voor cultuurbeleving volgens de experten, niettegenstaande ze zorgen voor uitverkochte zalen. Ondanks staan artistieke scholingen zoals die van PXL Music hoog aangeschreven in de muziekwereld. Moeten we nog meer diepgang hebben in de programmering van cultuur, zodat het een elitair karakter krijgt, zoals bepaalde kunstbeleving in Brussel, Antwerpen en Gent? Voor die voorstellingen kopen we graag een kaartje tegen democratische prijs in de culturele centra, zoals dat van Hasselt. Mag het ook iets anders zijn en meer diversiteit in de succesvolle programmeringen, zoals het nu loopt, op zijn Limburgs? Hoogstaande artistieke opleidingen zijn hier aanwezig en die blijven, maar voor de jeugd en culturele alternatievelingen dreigt nu een kaalslag in onze provincie. Mag dat ook doorsijpelen tot in Brussel?

Duim voor Tom Vandeput en financiële markt!

Standaard

Tom Vandeput is als voorzitter van de vzw Grenslandhallen erin geslaagd om samen met zijn team na vijf jaar hard labeur de Grenslandhallensite opnieuw financieel gezond te maken. Hoezo? Door een besparing te realiseren van 3,2 miljoen euro door een herbelegging van de lening tegen 1% in plaats van 4%. Alle dreigende onweerswolken, die in het begin ontstonden bij de privatisering en sanering van de waren voorbarig en zijn verdwenen. De nv Plopsa, nv Sportpaleis en nv Versuz staan in voor de zekerheid van vaste huurinkomsten voor de toekomst. Zulk nieuws is echt waar een opsteker in deze moeilijke tijden!

Hoort cultuur in Limburg nog wel thuis in Vlaanderen?

Standaard

Dat is de ernstige vraag, die we ons kunnen stellen, nu er op donderdag 30 juni 2016 na akkoord het Vlaamse Parlement gaat stemmen over de subsidies voor ingediende culturele projecten in Vlaanderen. En voor Limburg is dat gewoon een financiële kaakslag voor de komende vijf jaar, ondanks de beloften van bierliefhebbend cultuurminister Gatz (Open Vld) om de cultuur toch maar een duwtje te geven na het indienen van meer projecten. Het tegendeel is nu bewaarheid. Nul euro wordt voorzien voor onder andere gerenomeerde projecten als de Zomeropera, Muziekodroom, Kunstencentrum België of Afro-Latino in Bree. Voor Hasselt komt die kaakslag heel erg aan, want de zo florerende Muziekodroom – die erg samenhangt met de activiteiten van onder andere PXL Music – en de gevestigde waarde met verfijnde programmatie van KC België krijgen het zonder subsidies de komende vijf jaar hard te verduren en kunnen mogelijk ook hun deuren sluiten zonder subsidies, wanneer het akkoord wordt omgezet tot een beslissing. Of ze moesten andere inkomstenbronnen kunnen aanboren, of hun werking en programmatie aanpassen aan de beschikbare middelen, met gevolg dat ze dan minder attractieve kwaliteit met minder personeel eventueel kunnen programmeren. Of zoniet moet het stadsbestuur in de bres springen om soelaas te brengen, mogelijk met een deels zelfbedruipende en deels gesubsidoeerde manier. Alleszins lijkt het erop dat onze Limburgse Vlaamse ministers en parlementsleden in de meerderheid niet genoeg gedaan hebben om cultuur in Limburg te versterken!!! Heel spijtig en een gemiste kans!!! En daarom: hoort Limburgse cultuur nog wel thuis in Vlaanderen, net zoals Limburgse treinverbindingen kunnen gekoppeld worden aan de Belgische???

N-VA Hasselt stelt achterhaald nieuws centraal voor kracht van verandering

Standaard

In hun periodiek huis-aan-huisblad heeft N-VA Hasselt het in juni 2016 over de beslissing over het nieuwe parkeerreglement, waarbij buurtbewoners amper betrokken werden op hun frontpagina. Daarbij geven ze suggesties aan de meerderheid om de buurtbewoners in het beslissingsproces te betrekken, om een dynamisch parkeersysteem in te voeren, om optimaal gebruik te maken van de ruimte en om een apart systeem te creëren voor bezoekers.

Zelf geven ze aan constructief met de meerderheid mee te werken, maar helaas zien we geen openbare voorstellen op papier om die voor te leggen en te discussiëren op de gemeenteraad. Constructief coöpteren wil ook zeggen meedenken met de meerderheid en ook mogelijkheden publiekelijk communiceren voor de gemeenteraad, bvb. zoals ze deden voor het opstellen van het mobiliteitsplan met visie begin van de legislatuur. Als alle voorstellen van de meerderheid moeten komen, ontstaat weer het beeld, alsof alles er met een meerderheidsstemming zonder tegenvoorstel wordt doorgedrukt. Om verandering te bekomen, moeten ook concrete voorstellen uit N-VA’s rangen komen met duidelijkheid en visie. Het was daarom beter geweest dat ze naar buitentraden met een concreet tegenvoorstel op gebied van  bvb. het creëren van een apart systeem voor bezoekersparking. Zo iets is heel nieuw. Daar zit de kracht van verandering in Hasselt en niet zomaar blijven hameren op federale en Vlaamse materie die een omschakeling teweeg kunnen brengen, enkel bedoeld om de populist naar voor te schuiven.

Maar ja, de voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 begint bij N-VA Hasselt zich ook te roeren!

Waarom geen Hasselt Danst op elke wijkkermis?

Standaard

Hasselt Danst bestaat ondertussen tien jaar en is jaarlijks een succes. Hasselt Danst wijkt dikwijls uit naar de fusiedorpen, zorgt ervoor de ambiance en trekt ook goed volk. In de juli- en augustusmaanden centraliseert Hasselt Danst zich elke dinsdagavond op de Grote Markt. Hasselt Danst verenigt jong en oud op een gezellige manier op de dansvloer en smeedt dan ook aan de sociale samenhang, wat toch zo belangrijk is in onze almaar verzurende maatschappij, beheerst door de sociale media.

Overal met misschien enkele uitzonderingen draaien de plaatselijke kermissen niet meer zo goed als in vroegere tijden. Veel kermisuitbaters zijn gestopt door te hoge kosten en te weinig omzet of om familiale redenen en druipen daarom jaarlijks af, met als resultaat almaar meer open plaatsen op de wijk- en dorpskermissen. De typische kermissfeer wordt eveneens aangetast.

Is het dan geen beter idee om opnieuw het volk naar de plaatselijke kermis te trekken en zo misschien andere kermisuitbaters toch warm te maken om naar de Hasseltse kermissen af te zakken, waar ze meer kunnen verdienen? Hasselt Danst samen met andere events met gezellige terrassen en goed weer – hebben we spijtig niet in de hand – kunnen zeker bijdragen.

Maar zulke initiatieven kunnen komen van mensen die zich nog geëngageerd voelen om zo’n organisatie op zich te nemen, zoals privépersonen of horecaondernemers, ondersteund door eventuele kleine subsidies van het stadsbestuur, net als ze die geven voor de organisatie van bvb. straatfeesten.