Hilde Claes werkt discreet aan nieuwe politieke partij

Standaard

Uit goede bron kunnen we zeggen dat ex-burgemeester Hilde Claes onderneemt pogingen om in alle stilte mensen te zoeken voor de vorming van een nieuwe politieke partij in afwachting van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. De oudere garde van de Hasseltse socialisten zijn al gepolst, maar die houden de boot af. Dat melden oudere leden. Ook de vijver van CD&V Hasselt is gevuld met potentiële kandidaten om te benaderen. Hilde is nog steeds lid van de sp.a Hasselt en heeft haar lidkaart nog niet ingeleverd. We konden haar niet bereiken voor een reactie.

Advertenties

Puzzelen om alle stadspersoneel te plaatsen in nieuw Hasselts stadhuis

Standaard

Nog een jaar te gaan en het nieuwe stadhuis in Hasselt is instapklaar voor het administratief personeel van de stadsdiensten en OCMW, behalve voor het personeel van Toerisme Hasselt, die blijven zitten in Huis de Corswarem. Het nieuwe passagiersschip telt zeven verdiepingen met een verbinding met de voormalige gerenoveerde rijkswachtkazerne, waar op het gelijkvloers Radio 2 Limburg en horeca gehuisvest worden. Twee van de zeven verdiepingen met een aparte liftingang worden verhuurd aan de privé om de bouwkosten te helpen financieren door de huuropbrengsten. De ondergrondse parking in twee lagen is voorzien voor de wagens van de privéondernemingen en kaderleden en politici van het stadsbestuur. De gewone stadswerknemer wordt geacht meer met het openbaar vervoer, fiets of andere mogelijkheden te komen werken. Parking voor de wagen moeten ze zelf voorzien en betalen. Het wordt nog puzzelen om het personeel van de stadsdiensten en OCMW te verdelen over de vijf verdiepingen en de bovenverdieping van de ex-rijkswachtkazerne en om iedereen genoeg beweegbare en werkbare plaats te geven. Mogelijk moeten er meer stadswerknemers buiten die van Toerisme Hasselt zich laten huisvesten op een andere plaats dan in het nieuwe stadhuis. Er wordt ijverig voorts gepuzzeld!

Waarom voeren eigenaars van lang leegstaande panden in Hasselts stadscentrum geen dynamischer huurmarketing?

Standaard

Volgens Tom Vandeput telt Hasselt het laagste cijfer qua leegstande handelspanden binnen Limburg. Dat kunnen we aannemen, maar toch vinden enkele gebouwen die lange tijd leegstaan in het centrum, geen nieuwe eigenaar of huurder voor het al dan niet ingericht pand wegens te duur in prijs. Schandvlekken momenteel zijn Jurgens Eetboetiek in de Diesterstraat, The Palace en twee andere gebouwen, waarvan eentje in casco, op de Maagdendries, het Oude Gerechtsgebouw en aanpalende historische gebouwen op de Havermarkt, nog dat krot op het Leopoldplein van voormalig Issa Moda, de 2-eurowinkel, panden in de Kapelstraat, eethuis Olifant in de Minderbroedersstraat & nog enkele winkels in de Demerstraat tegen de Groene Boulevard. In al die panden hangt al dan niet het plakkaat te koop of te huur uit.  In The Palace, aan de oude gebouwen op de Havermarkt, in de Demerstraat hangt helemaal niks uit. Eigenaars betalen precies graag leegstandsbelasting aan het stadsbestuur, ondanks er hier en daar nog accidentele bewoning te bespeuren valt, waardoor die taks vervalt.

Zou het nu niet beter zijn als die eigenaars in plaats van hun pand daar zomaar verwaarloosd te laten liggen, dat ze eens de moeite doen om een dynamische marketing te voeren met aantrekkelijke huurprijzen om hun leegstand eindelijk eens aan de man te brengen? Net zoals bij ketens en boetieks in de soldenperiodes, kunnen zij toch ook openbaar aangekondigde korting geven aan belangstellende initiatiefnemers. En ook de sociale media meer bespelen met aantrekkelijke voordelen. Dat noemen we dynamische marketing, in plaats van een klassieke advertentie in de krant. Je moet je product tegen een al dan niet betaalbare prijs aan de man kunnen brengen,  zoniet hogere leegstandtaks aanrekenen. Helaas denken die eigenaars of verhuurders niet zo. Hun gemeenschapsgevoel  voor een betere leefbare omgeving reikt niet zo ver.

Zoveel mogelijk geld moet rollen of ze hebben middelen genoeg op hun bankrekening, dat de verliespost van onroerende voorheffing en leegstandtaks voor de leegstaande gebouwen ruimschoots wordt gecompenseerd door huurinkomsten van andere gebouwen.

Virga Jesse met vuile voeten?

Standaard

Zo we konden lezen in de lokale media van woensdag 30 juni 2016 zat er weer een moment van zeer animatieve waarde in, toen N-VA-oppositielid Rik Dehollogne openbaar werkenschepen Michel Froidmont interpelleerde over de stand van zaken over de heraanleg van de Hasseltse Grote Markt en omliggende straten, meer bepaald over wanneer de werken starten. Schepen Froidmont gaf toe dat de timing uit de hand is gelopen na het fiat van de gemeenteraad van 2015. Hij wil na akkoorden met de horeca van de Grote Markt, het ontwerp van heraanleg afronden, wil niet overhaast te werk gaan en moet nog een bouwvergunning openbaar aankondigen plus een geschikte aannemer aanduiden via een openbare aanbesteding. Michel Froidmont denkt in maart 2017 te starten met de heraanleg, terwijl voorbereidingen voor nutswerken al enkele maanden vroeger kunnen gebeuren. Vanaf maart 2017 wil hij eerst de Grote Markt aanpakken en nadien de aanpalende straten. Maar tussen 5 en 20 augustus 2017 vinden de Virga Jessefeesten plaats met vier ommegangen en de tijd dringt om te starten met de werken vóór ze beginnen en duizenden bezoekers naar Hasselt afzakken. Dehollognes reactie om de start van de werken uit te stellen tot na de VJ-feesten werd genegeerd. Froidmont verzekerde wel dat de werken geen hinder zullen vormen voor de bezoekers. Maar hoe ligt dan de Grote Markt erbij? Vol gaten en met veel stof of modder of al mooi geplaveid? Alleszins hopen we dat Virga Jesse geen vuile voeten krijgt!!!

Limburgplan moet cultuur uit diep dal halen zonder financiering?

Standaard

Liberale partijgenoten Vlaams cultuurminister Sven Gatz en cultuurdeputé Igor Philtjes denken eraan om een Limburgplan op te stellen om de cultuurimpasse in onze provincie leven in te blazen na het wegvallen van belangrijke vijfjarige structurele cultuursubsidies voor onder andere KC België en Muziekodroom. Hoe het er nu uitziet, dreigen instellingen die zonder financiering komen te zitten, de deuren moeten sluiten. Gatz zegt dat er te weinig cultuurprojecten uit onze provincie werden ingediend en sommigen die wel aanvragen indienden, waren bijlange niet sterk genoeg voor een erkenning, wat maakt dat Limburg zich vijf jaar moet tevreden stellen met maar 2,5% van de voorziene Vlaamse middelen. Maar vanwaar moet het geld komen? Projectsubsidies zijn mogelijkheden, maar die hebben een veel kortere duur.

De eindbeoordeling voor de subsidietoewijzing wordt gemaakt door deskundigen van andere provincies die precies andere normen en maatstaven hanteerden voor hun oordeel en dikwijls struikelden over de ingediende cultuurdossiers in onze provincie. Maar we begrijpen het echt niet, waarom de programmering van bepaalde muziekactiviteiten minderwaardig is voor cultuurbeleving volgens de experten, niettegenstaande ze zorgen voor uitverkochte zalen. Ondanks staan artistieke scholingen zoals die van PXL Music hoog aangeschreven in de muziekwereld. Moeten we nog meer diepgang hebben in de programmering van cultuur, zodat het een elitair karakter krijgt, zoals bepaalde kunstbeleving in Brussel, Antwerpen en Gent? Voor die voorstellingen kopen we graag een kaartje tegen democratische prijs in de culturele centra, zoals dat van Hasselt. Mag het ook iets anders zijn en meer diversiteit in de succesvolle programmeringen, zoals het nu loopt, op zijn Limburgs? Hoogstaande artistieke opleidingen zijn hier aanwezig en die blijven, maar voor de jeugd en culturele alternatievelingen dreigt nu een kaalslag in onze provincie. Mag dat ook doorsijpelen tot in Brussel?

Duim voor Tom Vandeput en financiële markt!

Standaard

Tom Vandeput is als voorzitter van de vzw Grenslandhallen erin geslaagd om samen met zijn team na vijf jaar hard labeur de Grenslandhallensite opnieuw financieel gezond te maken. Hoezo? Door een besparing te realiseren van 3,2 miljoen euro door een herbelegging van de lening tegen 1% in plaats van 4%. Alle dreigende onweerswolken, die in het begin ontstonden bij de privatisering en sanering van de waren voorbarig en zijn verdwenen. De nv Plopsa, nv Sportpaleis en nv Versuz staan in voor de zekerheid van vaste huurinkomsten voor de toekomst. Zulk nieuws is echt waar een opsteker in deze moeilijke tijden!

Hoort cultuur in Limburg nog wel thuis in Vlaanderen?

Standaard

Dat is de ernstige vraag, die we ons kunnen stellen, nu er op donderdag 30 juni 2016 na akkoord het Vlaamse Parlement gaat stemmen over de subsidies voor ingediende culturele projecten in Vlaanderen. En voor Limburg is dat gewoon een financiële kaakslag voor de komende vijf jaar, ondanks de beloften van bierliefhebbend cultuurminister Gatz (Open Vld) om de cultuur toch maar een duwtje te geven na het indienen van meer projecten. Het tegendeel is nu bewaarheid. Nul euro wordt voorzien voor onder andere gerenomeerde projecten als de Zomeropera, Muziekodroom, Kunstencentrum België of Afro-Latino in Bree. Voor Hasselt komt die kaakslag heel erg aan, want de zo florerende Muziekodroom – die erg samenhangt met de activiteiten van onder andere PXL Music – en de gevestigde waarde met verfijnde programmatie van KC België krijgen het zonder subsidies de komende vijf jaar hard te verduren en kunnen mogelijk ook hun deuren sluiten zonder subsidies, wanneer het akkoord wordt omgezet tot een beslissing. Of ze moesten andere inkomstenbronnen kunnen aanboren, of hun werking en programmatie aanpassen aan de beschikbare middelen, met gevolg dat ze dan minder attractieve kwaliteit met minder personeel eventueel kunnen programmeren. Of zoniet moet het stadsbestuur in de bres springen om soelaas te brengen, mogelijk met een deels zelfbedruipende en deels gesubsidoeerde manier. Alleszins lijkt het erop dat onze Limburgse Vlaamse ministers en parlementsleden in de meerderheid niet genoeg gedaan hebben om cultuur in Limburg te versterken!!! Heel spijtig en een gemiste kans!!! En daarom: hoort Limburgse cultuur nog wel thuis in Vlaanderen, net zoals Limburgse treinverbindingen kunnen gekoppeld worden aan de Belgische???