Hilde Claes werkt discreet aan nieuwe politieke partij

Standaard

Uit goede bron kunnen we zeggen dat ex-burgemeester Hilde Claes onderneemt pogingen om in alle stilte mensen te zoeken voor de vorming van een nieuwe politieke partij in afwachting van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. De oudere garde van de Hasseltse socialisten zijn al gepolst, maar die houden de boot af. Dat melden oudere leden. Ook de vijver van CD&V Hasselt is gevuld met potentiële kandidaten om te benaderen. Hilde is nog steeds lid van de sp.a Hasselt en heeft haar lidkaart nog niet ingeleverd. We konden haar niet bereiken voor een reactie.

Advertenties

Hasselts kartel Sp.a-Groen-Plus en onafhankelijken gaat met open stadslijst naar kiezer UPDATE

Standaard

sp.a-groen-plus

Sp.a Hasselt en Groen Hasselt zetten hun kartel gewoon verder in het kader van de gemeenteraadsverkiezing in oktober 2018 onder de naam Sp.a-Groen-Plus, ondanks de groenen na het schandaal van voormalig burgemeester Hilde Claes staakten, maar nu is alles uitgeklaard en terug koek en ei. Sp.a-Groen-Plus wordt opnieuw versterkt door enkele onafhankelijke Hasselaren en vormt dus een open stadslijst.

Hun verkiezingsprogramma zal voorstellen omvatten die Hasselaren meer bindt dan scheidt van elkaar. Inhoudelijk gemaakte afspraken rond vooruitstrevende toetsstenen vormen de basis van een verkiezingsprogramma, waarmee naar de Hasselaren wordt gestapt. Acht toetsstenen wikken en wegen voorstellen voor het programma op vlak van solidariteit en verdraagzaamheid, duurzaamheid, burgerparticipatie en -co-creatie, rechtvaardigheid en ethiek, menselijke diversiteit, onderbouwde argumentatie zoals “We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen”, nieuwe vormen van economie en veiligheid.

Uitdagingen en ideeën van onze inwoners worden de komende maanden vervolgens toegevoegd aan het programma om de progressieve toetsen te verfijnen. Het is meteen ook een oproep tot alle Hasselaren en verenigingen om met een gezonde focus te kijken naar wat hen bindt in plaats van van hen onderscheidt. Zowel digitaal als via persoonlijke contacten worden ideeën en voorstellen ingezameld. Vijf mensen warden er intussen aangeduid om het progressieve project Hasselt Vooruit te verspreiden onder de Hasselaren. En dat zijn: Vlaams Kamerlid Rob Beenders, OCMW-voorzitter Brigitte Smets en schepen Valerie Del Re, allemaal van sp.a & schepen Joost Venken en raadslid Derya Erdogan, beiden Groen. De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing wordt pas ingevuld, nadat het verkiezingsprogramma volledig is geschreven. Daarmee houden ze zich ook bezig.

Het kartel heeft kans op slagen. Belangrijk is wel dat er steeds politieke moed moet bestaan om bezwaren en ideeën over diverse problemen van iedere Hasselaar op te vangen en ermee in dialoog met een klaar en duidelijke communicatie te gaan, op zoek naar een passend compromis voor eender welk probleem. Dat heet burgerparticipatie, want de burger pikt het niet meer dat er gevoelens van onfaire achterkamerpolitiek nog bestaan. Belangrijk is ook dat in de samenwerking en participatie met de Hasselaar, dat hij of zij ook wordt betrokken in de uitvoering van hun participatievoorstellen om de sociale cohesie te versterken.

Tenslotte kunnen we stellen dat het kartel tussen socialisten en groenen uitgaat van de samenwerking met twee gelijkwaardige partners met gezamenlijke inhoud om Hasselt beter te maken.

Sporting Hasselt heeft nog onbenutte troeven

Standaard

We geraken niet uitgepraat over Sporting Hasselt. Van de week kwam er burenprotest tegen een bijna 10 meter hoge nieuwe zittribune achter het doel van het Stedelijk Sportstadion, die men wil bouwen. Hierin zou een nieuwe cafetaria komen met jeugdkleedkamers, terwijl enkele nog niet zo oude hob units als jeugdkleedkamers samen met een cafetaria staan te verkommeren op de jeugdsite. Met een deftige invulling kan men daar een mooi concept van maken zonder nieuwbouw met cafeteria achter het doel, hetgeen Sporting doet lijken op een provinciale ploeg. Immers bij de ploegen van de provinciale reeksen vind je nog dikwijls een cafeteria achter het doel, maar toch niet meer bij ploegen met nationale ambitie zoals bij RAC Hades, Patro Eisden en Dessel Sport. Wanneer men de intentie heeft om de club vooruit te helpen en geen rekening te houden met dubbele agenda’s van diverse personen, dan is er maar één mogelijkheid en dat is om een deftige hoofdzittribune, waar men supporters en niet onbelangrijk zakenmensen fatsoenlijk kan ontvangen, te bouwen ter vervanging van deze totaal versleten zitaccommodatie uit eind jaren ’70. Dan zou er eindelijk een basis gelegd worden waarin de club kan concurreren met clubs met dezelfde accommodatie. Belangrijk is wel dat het clubbelang prioritair is en blijft. Indien niet iedereen daarvan overtuigd is, zal het blijven aanmodderen en waar in het verleden zeer eigenaardige dingen gebeurden, tot schade en schande van de club en de belastingbetaler.

Centrummanagementbureau moet dringend communicatie, vertrouwen en betrokkenheid met Hasseltse handelaars herstellen

Standaard

Communicatie, vertrouwen en betrokkenheid van de zelfstandige handelaars met het Hasselts stadsbestuur zijn de hoofdaccenten die al jaren ontbreken in het stadsbeleid naar de middenstand toe. Veel commercanten klagen over de gebrekkige informatie uit het lokale economiedepartement en City Depot, alhoewel ze er bruisen van ideeën maar door personeelstekort niet toekomen om meer acties te ondernemen ten gunste van shoppers en handelaars. Voor een betere communicatie met de handelaars en horeca gaat het stadsbestuur nu in zee met een ervaren centrummagementbureau in afwachting op de aanstelling van een centrummanager, die moet zorgen voor een structurele oplossing. Inmiddels gaat de sluiting van shops in de stadskern stilletjes voort en dient er dringend ingegrepen te worden om tenminste te luisteren naar hun klachten en noden die handelaars dwingen tot een sluiting van hun zaak. Mogelijk kunnen er toch nog oplossing of bijsturingen in het beleid worden gevonden. Na een goede communicatie via diverse mediakanalen kan het bureau beginnen te bouwen aan het vertrouwen met de handelaars, terwijl de betrokkenheid voor een latere termijn wordt ingeschakeld, ondanks volgens Unizo Limburg een ervaren centrummanagementbureau methoden en technieken bestaan om betrokkenheid op korte termijn te verbeteren, onder de knie moet hebben. We hopen alleszins dat er wat vaart gemaakt wordt met dat centrummanagement, want alles gaat toch zo traag.

Hans Similon wordt lijsttrekker van Open Vld Hasselt voor gemeenteraadsverkiezing 2018 UPDATE

Standaard

hans similon

Hans Similon, ex-ceo van Mobile Vikings, is op maandag 8 mei 2017 op democratische manier verkozen tot lijsttrekker van Open Vld Hasselt voor de gemeenteraadsverkiezing 2018. Laurence Libert komt op plaats twee.

Vier personen hadden zich kandidaat gesteld voor lijsttrekkersverkiezing bij de Hasseltse liberalen: Hans Similon, Laurence Libert, Zena Hardy van Jong Open Vld Hasselt en Toon Vrancken van Unizo Hasselt. Zowel Similon als Libert kwamen uit de bus als sterkste kandidaten voor lijsttrekker. Uiteindelijk trok Hans Similon als nieuweling aan het langste eind en werd verkozen als lijsttrekker voor Laurence Libert. Voorzitter Luk Delbrouck heeft de stemming in goede banen geleid.

Samen met Laurence Libert wil Hans Similon het liberale programma vol positivisme uitdragen naar de Hasselaren en vandaar dat er gesproken wordt over lijsttrekkerschap met een duo.

Foto Twitter

Burenprotest tegen permanente milieuvergunning voor Pukkelpop

Standaard

De ongeruste buren van de Tulpinstraat, Berkenlaan, Putvennestraat en de Vijverstraat werd in Kiewit en Kiewit-Heide een voorstel van bezwaarschrift in de brievenbussen gedropt. Het voorstel tot bezwaar is vooral bedoeld tegen de wijziging van een tijdelijke vergunning naar een permanente vergunning. Ze ijveren voor een leefbaar Kiewit en willen geen permanente klasse 1-vergunning voor Pukkelpop, ondanks ze een warm hart hebben voor de organisatie.

Vele buurtbewoners hebben van de Pukkelpop organisatie ‘The Factory vzw ‘ een brief gekregen waarin ze worden gerustgesteld: “Er verandert zo goed als niets.”  Toch kregen de inwoners die in een straal van 100 meter van de festivalsite of de camping wonen een bekendmaking van de stad. Die werd ook geafficheerd aan de Pukkelpopweide. De afzender(s) van het voorstel tot bezwaarschrift betreuren het dat het stadsbestuur niet op voorhand een informatievergadering heeft gehouden met de buurbewoners om de aanvraag tot een permanente vergunning toe te lichten.

De permanente vergunning houdt in dat de tijdelijke milieuvergunning van klasse 2 wordt omgezet in een permanente milieuvergunning klasse 1 met afwijkingen. Die afwijkingen zorgen volgens de organiserende buren een aanzienlijke stijging van hinder voor mens en milieu inhouden.

Er wordt een permanente toelating (MIL2017/045) gevraagd voor:

  • Een extra festival, een evenement voor 3 dagen in juli, augustus of september. In theorie kan dat dus ook in de eerste maand van het schooljaar. Het event hoeft ook niet aansluitend aan het Pukkelpopfestival te gebeuren. Dat kan resulteren in een 3-daags Housefestival met 4 opeenvolgende nachten.
  • De toelating om 4 ipv 3 festivaldagen te organiseren voor Pukkelpop met de mogelijkheid van 5 opeenvolgende nachten met activiteiten.
  • Toelating om de Dance Tent open te houden tot 5u ipv 4u (nu)
  • Voor beide evenementen wordt de toelating gevraagd om het geluidsniveau tot 100 decibel op te trekken.
  • De toelating om een extra camping uit te bouwen in de driehoek Lisbloemstraat-Waterleliestraat-Ranonkelstraat.
  • De afsluiting van de Kempische Steenweg gedurende de festivals.
  • De toelating om rustverstorende activiteiten voor de opbouw én de afbraak van de festivalweide én de 4 campings uit te voeren 24u/24u (nu is dat van 7u tot 19u)
  • Aangezien het om een permanente vergunning gaat blijft ze voor onbepaalde duur geldig. Bovendien is er geen verplichting tot samenwerking met de verenigingen bedongen in de wettelijke bepalingen. Bij verkoop van het festival aan een andere organisator is die samenwerking niet vanzelfsprekend.

De afzenders van het model bezwaarschrift beweren niet tégen het festival te zijn maar wel tegen de uitbreiding, de afwijkingen en de definitieve vergunning. De bewoners van de aangehaalde straten kregen ook een gedetailleerde werkwijze mee hoe en wanneer het bezwaarschrift moet worden ingediend.

Jong CD&V Hasselt en CD&V Hasselt hebben nieuw bestuur

Standaard

cd&v hasselt

Van de week zijn het bestuursverkiezingen geweest bij Jong CD&V en CD&V Hasselt. Voortzitter van Jong CD&V Hasselt wordt Chatia Dvali, terwijl Dave Hendrickx, de kabinetschef van burgemeester Nadja Vananroye, voorzitter wordt van CD&V Hasselt. Beiden moeten de jongeren voorbereiden voor en leiden naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Er lijkt nog veel werk aan de winkel, aangezien de huidige burgemeester, Nadja Vananroye, niet zo goed scoort – iets meer dan 6% in een enquête bij Hasselaren in HBVL die haar willen hebben als burgemeester bij een eventuele fusie tussen Hasselt en Genk.  Contact en communicatie met Hasselaren blijven erg belangrijk, evenals burgerparticipatie in aanvulling op het representatief beleid!