Parkeren doe je tussen de parkeerlijnen en er niet over

Standaard

parkeren 40.jpg

Dikwijls komen we verkeerd geparkeerde wagens tegen in de Hasseltse binnenstad, waarbij automobilisten het niet zo nauw nemen, hoe ze gepositioneerd staan tussen de witte lijnen. Parkeren over een witte lijn is al goed voor een verkeersboete, wanneer de politie er meer controle op wou houden.

Voor het behalen van een rijbewijs moest je vroeger en moet je nu nog manoeuvres uitvoeren met de wagen, onder andere om juist achteruit te parkeren binnen een oppervlakte, afgebakend door kegels of witte lijnen.

Op tijd blijven draaien aan je stuur met zicht op de buitenzijspiegel aan de passagierskant en op tijd indraaien, zijn essentieel in het manoeuvre om achteruit te parkeren. 

Het parkeeroppervlakte is groot genoeg om je wagen met geen extreme afmetingen perfect tussen de lijnen te parkeren met voldoende afstand van de wagen voor je en achter je. 

Wie weet dat nog?

Advertenties

Parkeerwachter geeft onterecht parkeerbon op Hasselts Leopoldplein

Standaard

leopoldplein 40

Een overijverige parkeerwachter heeft een automobilist met horecazaak in de Hasseltse Ridderstraat onterecht een parkeerbon uitgeschreven op het Leopoldplein, wegens het ontbreken van een parkeerkaart. Waarom onterecht? Deze parkeerplaats was tot in augustus 2017 ingenomen door het straatterras van brasserie Augustina, die uitgeweken is naar Lummen. Er staat een blauw bord tot juist vóór die parkeerplaats met eronder een pijl gericht naar beneden, wat volgens het verkeersreglement nog steeds betekent tot hier en niet verder. Het stadsbestuur heeft nog altijd niet het bord verplaatst sinds dat het terras is verdwenen. In alle nuchterheid kunnen we stellen dat deze parkeerplaats geen parkeerkaart vereist, of toch? 

Parkeren doe je zo in Hasselt

Standaard

parkeren 25

Autobilisten rijden nog steeds de stad in via de Ridder Portmansstraat om een parkeerplaats zo kort mogelijk bij hun bestemming te vinden, ongeacht hun persoonlijke mobiliteitsstaat. En dan zoeken ze allemaal naar een openstaande parkeerplaats. Sommigen parkeren reglementair op de voorziene plaatsen, anderen parkeren dubbel, op speciale parkeerplaatsen voor laden en lossen, medische diensten, taxi’s en zelfs gehandicapten en nog anderen parkeren hun voertuig gewoon op de stoep. Zo gelijk op 14 december 2017 op een uitsprong op de stoep op de Maagdendries en dan nog met zijn achterste een heel stuk op het looppad. Het lijkt wel dagelijkse kost. Controleurs of politie hebben we spijtig niet gezien!

Nog ergernis in Hasseltse Demerstraat

Standaard

demerstraat gevaarlijk

Je komt soms wat tegen, als je door de stad speurt. Naast de lelijke graffiti gisteren op twee rolluiken ligt er zomaar bouwafval op een plek zonder tegels en een in een stopcontact van een elektrische verdeelgroep gestoken stekker van een elektrische draad aan de kant van de Demerstraat naast de reiswinkel rond te slingeren. Veiligheidsvoorschriften gelden hier blijkbaar niet. Dat afval op die plaats zonder stenen lag er al van vóór het bouwverlof. Van opruimen van puin zie je niks, ook niet van het afbakenen met nadar of signalisatieborden. Geen arbeider was er te bespeuren op zaterdagnamiddag 29 juli 2017, ondanks er een aangesloten elektrische kabel lag. Of is die verdeelkast misschien bestemd voor de versieringen van de VJF 2017? 

Lelijke graffiti ontsiert Hasseltse Demerstraat in vooruitzicht van VJF 2017

Standaard

Overal doen mensen en buurtgemeenschappen hun best om toch maar soms met beperkte financiële middelen en dan nog met de nodige creativiteit en herbruikbare materialen iets mooi te maken van hun straat naar een bepaald thema voor de Virga Jessefeesten 2017. In onze rondrit door de binnenstad kwamen we echter twee rolluiken van gesloten winkels tegen in de Demerstraat, waar helaas niet veel gebeurt rond straatversiering. De rolluiken van Versato Fashion en Mano waren besmeurd door lelijke graffiti. Ook walgelijk is het leegstaande pand op de hoek van de Molenpoort en Demerstraat, waar de vensters volhangen met schreeuwerige affiches. Kunnen de huiseigenaars eventjes de handen uit de mouwen steken om alles wat netjes te houden?

Hilde Claes werkt discreet aan nieuwe politieke partij

Standaard

Uit goede bron kunnen we zeggen dat ex-burgemeester Hilde Claes onderneemt pogingen om in alle stilte mensen te zoeken voor de vorming van een nieuwe politieke partij in afwachting van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. De oudere garde van de Hasseltse socialisten zijn al gepolst, maar die houden de boot af. Dat melden oudere leden. Ook de vijver van CD&V Hasselt is gevuld met potentiële kandidaten om te benaderen. Hilde is nog steeds lid van de sp.a Hasselt en heeft haar lidkaart nog niet ingeleverd. We konden haar niet bereiken voor een reactie.

Puzzelen om alle stadspersoneel te plaatsen in nieuw Hasselts stadhuis

Standaard

Nog een jaar te gaan en het nieuwe stadhuis in Hasselt is instapklaar voor het administratief personeel van de stadsdiensten en OCMW, behalve voor het personeel van Toerisme Hasselt, die blijven zitten in Huis de Corswarem. Het nieuwe passagiersschip telt zeven verdiepingen met een verbinding met de voormalige gerenoveerde rijkswachtkazerne, waar op het gelijkvloers Radio 2 Limburg en horeca gehuisvest worden. Twee van de zeven verdiepingen met een aparte liftingang worden verhuurd aan de privé om de bouwkosten te helpen financieren door de huuropbrengsten. De ondergrondse parking in twee lagen is voorzien voor de wagens van de privéondernemingen en kaderleden en politici van het stadsbestuur. De gewone stadswerknemer wordt geacht meer met het openbaar vervoer, fiets of andere mogelijkheden te komen werken. Parking voor de wagen moeten ze zelf voorzien en betalen. Het wordt nog puzzelen om het personeel van de stadsdiensten en OCMW te verdelen over de vijf verdiepingen en de bovenverdieping van de ex-rijkswachtkazerne en om iedereen genoeg beweegbare en werkbare plaats te geven. Mogelijk moeten er meer stadswerknemers buiten die van Toerisme Hasselt zich laten huisvesten op een andere plaats dan in het nieuwe stadhuis. Er wordt ijverig voorts gepuzzeld!