Centrummanagementbureau moet dringend communicatie, vertrouwen en betrokkenheid met Hasseltse handelaars herstellen

Standaard

Communicatie, vertrouwen en betrokkenheid van de zelfstandige handelaars met het Hasselts stadsbestuur zijn de hoofdaccenten die al jaren ontbreken in het stadsbeleid naar de middenstand toe. Veel commercanten klagen over de gebrekkige informatie uit het lokale economiedepartement en City Depot, alhoewel ze er bruisen van ideeën maar door personeelstekort niet toekomen om meer acties te ondernemen ten gunste van shoppers en handelaars. Voor een betere communicatie met de handelaars en horeca gaat het stadsbestuur nu in zee met een ervaren centrummagementbureau in afwachting op de aanstelling van een centrummanager, die moet zorgen voor een structurele oplossing. Inmiddels gaat de sluiting van shops in de stadskern stilletjes voort en dient er dringend ingegrepen te worden om tenminste te luisteren naar hun klachten en noden die handelaars dwingen tot een sluiting van hun zaak. Mogelijk kunnen er toch nog oplossing of bijsturingen in het beleid worden gevonden. Na een goede communicatie via diverse mediakanalen kan het bureau beginnen te bouwen aan het vertrouwen met de handelaars, terwijl de betrokkenheid voor een latere termijn wordt ingeschakeld, ondanks volgens Unizo Limburg een ervaren centrummanagementbureau methoden en technieken bestaan om betrokkenheid op korte termijn te verbeteren, onder de knie moet hebben. We hopen alleszins dat er wat vaart gemaakt wordt met dat centrummanagement, want alles gaat toch zo traag.

Advertenties

Gouverneur Herman Reynders zondigt zich aan schriftvervalsing?

Standaard

Naar eveneens Runkstenaar, gouverneur Herman Reynders, loopt een onderzoek naar een strafklacht bij Vlaams binnenlandse zakenminister, Liesbeth Homans, in verband met mogelijke schriftvervalsing bij de oprichting van de vzw Locate in Limburg in 2014. Dat is een vzw opgericht om buitenlandse investeerders naar Limburg aan te trekken en is ook onderdeel van het SALK-project. De klacht komt van provincieraadslid Jos Robben (Vlaams Belang). Volgens HBVL zou Reynders geen fiat gevraagd hebben aan de provincieraad bij de benoeming van mensen die voor de vzw werken. Ai ai Herman, wat doe je nu? We dachten dat jouw reputatie onbesmet was en dat je gouverneur was van alle Limburgers tot vandaag dat we dit moesten lezen in de media. We hopen alleszins dat Audit Vlaanderen dit tot op het bot zal uitklaren, net zoals ze bij de werking van het Hasselts bestuur al voor de tweede keer doen. Immers dit item komt ook ter sprake op de volgende provincieraad. Of was het misschien maar schriftvervalsing uit vergetelheid? Of wordt dat maar beoordeeld als een detail? Wordt vervolgd!

Politie komt nog eens niet opdagen

Standaard

Op zaterdagnamiddag 18 februari 2017 was het terrein weer vrij voor bedelaars in het centrum van Hasselt. Een vrouw met een potje zat er weer tegen de vitrine van de Benetton in de Koning Albertstraat. Er kwam iemand langs om haar een broodje te overhandigen en we zagen ook een man van autochtone afkomst passeren en vlug enkele woorden met de vrouw placeerde. Een seintje naar de politie leerde ons dat ze iemand zouden sturen. Een half uur hebben we zitten opletten of er politie kwam opdagen en wat ze gingen doen. Wel passeerden er een combi en een zwaantje op de Grote Markt, maar niemand stopte en leek geïnteresseerd on in te grijpen. We zijn maar doorgereden. 

Shoppersstromen in centrum van Hasselt

Standaard

Door de ontwikkeling van nieuwe commerciële initiatieven in het commerciële hart van Hasselt kunnen we momenteel straten vernoemen die op het parcours van de shoppersstromen liggen.

Input komt vooral van het station van Hasselt, de Astridparking op de Astridlaan, de parking van de Hotelschool in de Vildersstraat, de Boudewijnparking op het Dusartplein, de parking achter het CC Hasselt en de parking in de Welvaartstraat. De galerijen De Ware Vrienden en Koning Albert hebben ook een goede doorstroom in drukke dagen.

Daardoor worden de Badderijstraat, Zuivelmarkt, Diesterstraat, Kapelstraat, Havermarkt, Dokter Willemsstraat, Demerstraat vanaf de Molenpoort, Sint-Jozefsstraat, Koning Albertstraat vanaf Galeria Inno, Grote Markt Botermarkt, Fruitmarkt, deels de Paardsdemerstraat, Hoogstraat, Ridderstraat en deels de Maastrichterstraat goed bezocht door de shoppers op drukke dagen. 

Minder druk op die dagen zijn de Minderbroedersstraat, Dorpsstraat, Witte Nonnenstraat, Bonnefantenstraat, de Demerstraat tussen de Groene Boulevard en Molenpoort, de Koning Albertstraat tussen The Century en Ridderstraat, de Vismarkt met het deel van de Maastrichterstraat tot aan de Sint-Jozefsstraat.

Het gaat hier wel om een persoonlijke vaststelling op de drukke zaterdag 18 februari 2017.

Wie wordt beter van onze voorstellen?

Standaard

We zijn Hasselaar in hart en ziel. Daarom houden we ook van onze stad met zijn goede zaken en tekortkomingen. Gegrommel en ergernis vinden we genoeg op de sociale media, maar zinnige voorstellen om onze stad beter te maken, laten dikwijls op zich wachten. We proberen ons als plichtsbewuste Hasselaar om mee te zoeken naar de oplossing voor elk probleem, maar eenvoudig is dat niet. We stellen ons dan ook de vraag, waarom doen we het? Neem nu dat laatste voorstel om een goede keten te vinden aan de Kempische Poort om passage terug op gang te brengen. Het is goed voor de beleving en handel in het binnenkort oude stadscentrum, wanneer Quartier Bleu commercieel actief wordt. Om de gezelligheid van Hasselt te bevorderen. Maar één grote winnaar blijven de immohouders en -verhuurders die niets anders moeten doen dan achterovergebogen in hun zetel door te zakken en zeer hoge huurprijzen incasseren. En met die huurgelden spijzen zij hun kassa en eigen vermogen om nog meer panden in onze stad te kopen om ze duur volgens marktconforme prijzen te verhuren. Detail: handelaars en horeca betalen nog extra voor hun onroerende voorheffing. Voor de rest zijn panden in de binnenstad money, money voor de eigenaars, in plaats van eens in gesprek te gaan met het stadsbestuur om samen een manier te vinden om zoveel mogelijk betaalbare handels- en horecazaken in de stad te krijgen. Maar nee, het geld is veel belangrijker voor hun rekening bij de bank, geld dat ze trouwens toch niet meenemen in hun graf, als ze overlijden. We voelen ons van die kant uitgebuit met wat we met hart en ziel doen voor Hasselt. Helaas hebben we het heel moeilijk om Hasselt los te laten, want we houden van deze stad. Een waar dilemna!!!

Goede keten gevraagd aan Hasseltse Kempische Poort

Standaard

Het vorig artikel over de leegstand in een gedeelte van de Hasseltse Demerstraat wegens te weinig passage van shoppers en te hoge huurprijzen is goed gelezen en onthaald bij de Focuslezers. Zowel een pak instapklare en sommige te renoveren gebouwen als nieuwbouw staat er leeg. In vergelijking met de Diesterstraat kan dat deel van de Demerstraat niet genieten van heen- en weerwandelend volk van en naar parking op de Kempische Steenweg, want daar is geen, terwijl de Astridparking wel zorgt voor toevloed van winkelende mensen. De bushalte aan de Kempische Poort is ook afgeschaft en de parking van de Slachthuiskaai is verder van het centrum verschoven parking aan de Gelatinefabriek, ondanks de parkeerplaatsen aan de Mouttoren snel zijn ingevuld.

Om opnieuw een passage in dat deel van de Demerstraat op gang te trekken, is het nog niet zo’n slecht idee om een uniek in Limburg gevestigde keten aan te trekken aan de Kempische Poort ter hoogte van de gerenoveerde hoekwinkel van de Witte Nonnen- en Demerstraat en/of aan de overzijde. We denken bvb. als een keten zoals Flying Tiger of een speelgoedwinkel, een keten die de massa doet bewegen tussen de Molenpoort en de Kempische Poort. Want die ingang van de Primark in de Demerstraat heeft wel een averechts effect gehad op de stijging van de huurprijzen en minder passage. Zo worden de panden tussen de twee poorten weer aantrekkelijker om ze te vullen met horeca en  handel, mits de verhuurders redelijk blijven in hun huurpijsstelling.

Het is zeker een taak voor de nieuwe centrummanager om nieuwe ketens in de ketenas te benaderen en naar Hasselt te halen. Misschien dan ook eens overleggen met de verhuurders om enorme huurprijsstijgingen te voorkomen?

Vruchten plukken dankzij lokfiets

Standaard

Op voorstel van Lies Jans nam schepen van mobiliteit Habib El Ouakili het instrument van de lokfiets op in zijn fietsactieplan. Dankzij de lokfietsen werd er al internationaal netwerk richting Roemenië blootgelegd. “We zijn erg tevreden dat de strijd tegen fietsdiefstallen vruchten afwerpt”, aldus gemeenteraadslid Lies Jans.

Eind 2015 stelde N-VA-gemeenteraadslid Lies Jans al voor om lokfietsen in te schakelen in de strijd tegen fietsdiefstallen. Lokfietsen zijn normale fietsen die uitgerust zijn met een GPS-volgsysteem. Van het moment dat zo’n fiets zich verplaatst, krijgen agenten een seintje. Via de GPS kan dan de weg die de fiets aflegt, gevolgd worden. “Hierdoor kunnen ook specifiek de professionele organisaties achter georganiseerde fietsdiefstallen worden opgedoekt. Een trend die de laatste tijd erg in trek is bij dievenbendes”, legt Jans het nut van dergelijke fietsen uit. “In eerste instantie deed het stadsbestuur mijn voorstel nog af als onwettig maar daar moesten ze al snel van terugkomen. Midden vorig jaar werd het dan in de praktijk ingevoerd. Het systeem werd al geëvalueerd en bijgestuurd. Er zullen nu aantrekkelijkere fietsen worden ingezet. Daarbij is de kans op diefstal natuurlijk groter. Ook zullen er performantere trackers worden geïnstalleerd. Deze maand zou die nieuwe doorstart moeten genomen worden.”

Waakzaamheid

De lokale politie is nu al erg tevreden over het systeem. Er werd al een internationaal netwerk naar Roemenië blootgelegd. Maar uiteraard zullen de politiediensten pas helemaal tevreden zijn als het aantal georganiseerde fietsdiefstallen tot nul wordt herleid.

Het aantal fietsdiefstallen steeg afgelopen jaar echter opnieuw. In 2015 waren er 364 fietsdiefstallen, op 15 december 2016 stond de teller al op 410. “Reden te meer om te blijven inzetten op dit probleem. Niet alleen de lokfiets maar ook de andere maatregelen moeten blijvend worden aangescherpt. Maar er is nu jammer genoeg opnieuw een stijging. Het stadsbestuur moet dit als een signaal zien om de waakzaamheid nog te verhogen. Als we een gedegen fietsbeleid willen uitbouwen, moeten de fietsers er immers zeker van zijn dat ze hun fiets in onze stad veilig kunnen achterlaten”, besluit Jans.