PVDA Hasselt gaat van deur-tot-deur voor handtekeninginzameling voor petitie voor openstelling van gouverneurstuin

Standaard

PVDA Hasselt werkt met zijn honderd leden sterk in verschillende werkgroepen rond noden en wensen die Hasselaren ergeren. Wekelijks trekken geëngageerde mensen van de PVDA de straat op om via gesprekken met Hasseltse burgers van deur-tot-deur die echte noden en wensen in kaart te brengen en ook om handtekeningen te verzamelen voor petities. Luisteren naar wat de basis van gemeenschap en ernaar handelen is voor PVDA Hasselt belangrijk om vervolgens via een drukkingsbeweging  de beslissingen naar de hand van de Hasseltse gemeenschap te zetten. Denk maar aan het hele gedoe samen met de architectuurstudenten rond het behoud van de dertien Hasseltse begijnhofhuisjes met de ingangspoort, waarbij de projectontwikkelaars niets wouden te maken hebben. De UHasselt is nu als enige kandidaat in de running om deze groene long en plekje van rust te behouden weg van projectontwikkelaars en voor alle Hasselaren. Een andere werkgroep is er eentje voor de openbare openstelling van het groene park aan het gouvernement. Hiervoor gaang actieve leden op pad in de wijken om handtekeningen in te zamelen voor een petitie. PVDA Hasselt wil met die petitie meer openbaar groen in de binnenstad. Maar of dat gaat lukken, blijft een open vraag. Indertijd wouden socialist Herman Reynders – nu gouverneur – en Groen Hasselt dat ook, maar ze beten er hun tanden op stuk op de gevestigde politieke orde, iets wat nu opnieuw kan gebeuren. Immers privacy van de gouverneur staat hoog aangeschreven en daar kan het publiek niet zomaar indringen. Ook kan het een plaats zijn voor drugsgebruikers die het domein inpalmen en dat kan zeker niet de bedoeling zijn. Maar in een tijd dat sociale media veel in beweging kunnen stellen, is alles mogelijk!

Advertenties

Kinderen van Zolderse Daltonschool geven goed voorbeeld voor duurzaam carnaval in Limburg

Standaard

Op vrijdagvoormiddag 24 februari 2017 trokken de kinderen van de Daltonschool in Zolder door de plaatselijke straten verkleed, maar zonder zinloze producten met plastieken verpakking of confetti uit te gooien uit respect voor meer #duurzaamcarnaval in Limburg. In plaats daarvan werden ze gestimuleerd door de leerkrachten om zoveel mogelijk zwerfvuil van de straten te verzamelen, alsook zoveel mogelijk handtekeningen voor de (online) petitie van Toon Eerdekens te collecteren. De goede daad van klimaat- en milieubewuste schoolkinderen en leerkrachten kan zeker dienen als goed voorbeeld voor de volwassenen om het carnaval duurzaam te maken in Limburg. 

Lies Jans wil volwaardige standplaats voor kampeerauto’s

Standaard

Oppositieraadslid Lies Jans zal op de komende gemeenteraad een voorstel indienen voor de inrichting van een volwaardige standplaats voor kampeerauto’s. “Momenteel kunnen deze toeristen enkel aan de Alverberg terecht waar men bovendien niet langer dan 24u mag staan. Wij vragen een nieuwe site die uitgerust is met de nodige faciliteiten en waar gedurende langere tijd mag gestationeerd worden”, aldus Jans.

 “De stad Hasselt profileert zich terecht als een toeristische trekpleister. Eén aspect van de toeristische markt wordt echter schromelijk over het hoofd gezien. Kampeerautotoeristen hebben het in Hasselt immers niet gemakkelijk. Enkel aan de sporthal Alverberg kunnen zij terecht en dan nog slechts gedurende 24u”, opent Jans haar pleidooi voor een volwaardige standplaats voor kampeerauto’s.

N-VA Hasselt wil nu de stad Hasselt ook optimaal toegankelijk maken voor kampeerauto’s. “De cijfers tonen aan dat deze toeristische vorm in de lift zit. In 2015 waren er 50000 ingeschreven kampeerauto’s in België, 3 keer meer kampeerauto’s dan caravans. Naast de grote groep van 50-plussers slaat deze toeristische beleving nu steeds meer aan bij jongeren. Ze verblijven gemiddeld 2,2 dagen op een locatie en keren ook dikwijls terug naar die stad. Bovendien is voor de toeristen in kampeerauto’s de ligging het belangrijkste criterium”, aldus Jans.

Er worden ook subsidies voor de bouw van kampeerautoterreinen voorzien. Lokale besturen hebben de mogelijkheid om kampeerautoterreinen uit te bouwen, dat kan zowel in recreatieve zones, zones voor openbaar nut en in bouwzone.

“Met een kampeerauto mag men in theorie overal parkeren waar dit ook is toegelaten voor ‘gewone’ auto’s. Het spreekt echter voor zich dat een kampeerauto extra faciliteiten nodig heeft. Een speciaal voorziene ruimte/terrein is dan ook geen overbodige luxe. Daarom vraagt onze fractie aan het stadsbestuur om minstens één terrein in te richten voor kampeerautotoeristen. Dat moet uitgerust zijn met minimaal een sanistation, een automaat waar drinkbaar leidingwater kan worden afgetapt, een afvoerkanaal voor afval- en toiletwater en een elektriciteitsaansluiting. De site is idealiter voorzien van douchegelegenheid en toiletvoorzieningen. De nabijheid van een sportcomplex kan hier al een oplossing bieden. Het stadsbestuur voorziet in een goede bewegwijzering en bereikbaarheid van de site. Verder wordt de site voorzien van een infobord met bezienswaardigheden over de stad, het aanbod van mobiliteitsmodi (openbaar vervoer, fiets, taxi) en eventueel informatie over lokale handelaars.”

De N-VA zal dit voorstel dinsdag op de gemeenteraad voorleggen ter goedkeuring. “Wij hopen hiermee een extra toeristisch segment te kunnen aanboren en onze stad zo nog meer open te stellen voor alle verschillende vormen van toerisme”, besluit Jans.

Politie komt nog eens niet opdagen

Standaard

Op zaterdagnamiddag 18 februari 2017 was het terrein weer vrij voor bedelaars in het centrum van Hasselt. Een vrouw met een potje zat er weer tegen de vitrine van de Benetton in de Koning Albertstraat. Er kwam iemand langs om haar een broodje te overhandigen en we zagen ook een man van autochtone afkomst passeren en vlug enkele woorden met de vrouw placeerde. Een seintje naar de politie leerde ons dat ze iemand zouden sturen. Een half uur hebben we zitten opletten of er politie kwam opdagen en wat ze gingen doen. Wel passeerden er een combi en een zwaantje op de Grote Markt, maar niemand stopte en leek geïnteresseerd on in te grijpen. We zijn maar doorgereden. 

Shoppersstromen in centrum van Hasselt

Standaard

Door de ontwikkeling van nieuwe commerciële initiatieven in het commerciële hart van Hasselt kunnen we momenteel straten vernoemen die op het parcours van de shoppersstromen liggen.

Input komt vooral van het station van Hasselt, de Astridparking op de Astridlaan, de parking van de Hotelschool in de Vildersstraat, de Boudewijnparking op het Dusartplein, de parking achter het CC Hasselt en de parking in de Welvaartstraat. De galerijen De Ware Vrienden en Koning Albert hebben ook een goede doorstroom in drukke dagen.

Daardoor worden de Badderijstraat, Zuivelmarkt, Diesterstraat, Kapelstraat, Havermarkt, Dokter Willemsstraat, Demerstraat vanaf de Molenpoort, Sint-Jozefsstraat, Koning Albertstraat vanaf Galeria Inno, Grote Markt Botermarkt, Fruitmarkt, deels de Paardsdemerstraat, Hoogstraat, Ridderstraat en deels de Maastrichterstraat goed bezocht door de shoppers op drukke dagen. 

Minder druk op die dagen zijn de Minderbroedersstraat, Dorpsstraat, Witte Nonnenstraat, Bonnefantenstraat, de Demerstraat tussen de Groene Boulevard en Molenpoort, de Koning Albertstraat tussen The Century en Ridderstraat, de Vismarkt met het deel van de Maastrichterstraat tot aan de Sint-Jozefsstraat.

Het gaat hier wel om een persoonlijke vaststelling op de drukke zaterdag 18 februari 2017.

Kan Axelle Red beter niet centrum meepromoten met Quartier Bleu Hasselt als één geheel?

Standaard

De Hasseltse zangeres Axelle Red of Fabienne Demal woont met haar man Philip en kinderen in Ukkel, maar ze heeft een stek gekocht in het nog aan te leggen Quartier Bleu om zich ook terug thuis te voelen in Hasselt. 

QB zal zeker niet weg te slaan zijn uit de nationale en misschien zelfs internationale media bij de opening in de loop van 2019. Er komt 21.000m² retail en horeca bij, zogezegd aanvullend op het aanbod in de binnenstad. Projectontwikkelaars Real Estate en Metaxi wouden eerst meer dan 30.000 m² neerpoten, terwijl er uit handelsmiddens gestreefd werd naar 15.000m². Compromis werd gemaakt op 21.000m². Modewinkels brengen het meest op per m², maar gelukkig is er ook een compromis gevonden op gebied van productenaanbod voor de winkels in QB, dat aanvullend moet zijn qua oppervlakte en assortiment met die van het centrum. Denk maar aan een supermarkt, een FNAC…

Iets wat nieuw is en met veel middelen gepromoot met de hulp van Axelle Red moet wel een succes worden, met de vraag of Hasselt dan die toevloed van wagens allemaal kan verwerken, ondanks een ondergrondse garage van meer dan 2.000 plaatsen, die ook dienst doet als parkeergarage voor bewoners en medewerkers van winkels en horeca. 

We vinden het op dat moment van de opening wel echt jammer, dat Red alleen maar aandacht heeft in haar campagne voor QB met het water op de achtergrond als aantrekkingskracht en minder voor het gezellige stadscentrum, waar vele zelfstandige ondernemers samen met ketens het ook het mooie weer dagelijks proberen te maken, ondanks huurprijzen die erg hoog liggen.

Helaas hebben we nog niets gehoord over hoe het stadsbestuur de interactie van de shoppers- en bezoekersstroom tussen het oude en nieuwe gedeelte van Hasselt kunnen realiseren. En dan is er nog de scheiding van de Spartacustram, die roet in het eten van die interactie komt gooien. Het stadsbestuur kan beter vooruitkijken en al starten met ideeën te ontwikkelen van hoe men die interactie zo smetteloos mogelijk kan doen verlopen, passend in een langetermijnvisie, die we nu wat missen.

Anderzijds kunnen zelfstandige handelaars van het oude centrum zorgen voor een kruisbestuiving van hun activiteiten met handelaars in QB om zo het publiek met het aanbod van beide stadsdelen te laten kennismaken. Of misschien kunnen handelaars van de stadskern een tweede zaak openen in QB?

Met Quartier Bleu wordt de huidige stadskern gevoelig in oppervlakte uitgebreid. Dan kunnen we spreken over Oud en Nieuw Hasselt. Hopelijk komt Fabienne dan ook nog in het oude gedeelte!!!

Namura Hasselt dicht gat in markt

Standaard

Het op 9 februari 2017 in Corda Campus Hasselt voorgestelde bedrijf Namura als opvolger van Medianeut, die gesofisticeerde en gepersonaliseerde klantgerichte reclameboodschappen software op schermen wil plaatsen, kan een schot in de roos zijn voor de jongere internetgeneratie, maar niet zozeer voor de oudere generatie, die hun privacy liever afschermen, dan zomaar de toestemming te geven op de smartphone voor plaatselijke publiciteit van winkels die ze betreden. Immers er komt ook cameraherkenning van individuen bijkijken, waarbij het laatste woord bij de privacycommissie nog niet gezegd is. Nu blijkt dat de klant niet zomaar kan gefilmd en de data gebruikt mag worden voor commerciële doeleinden. Eerst moet die klant klaar en duidelijk zijn toestemming online geven om hem of haar op te nemen na cameraherkenning in de databank om via de app gepersonaliseerde reclame boodschappen te versturen naar zijn of haar mobieltje bij het naderen of intreden van een winkel. Namura heeft contacten om proef te lopen in de Carrefour en Colruyt. Alleszins kan deze software bijdragen tot een grotere winkelbeleving, want de toepassingen zijn groot. Maar dan mag het geen loutere virtuele beleving worden, maar entje in reallife.