Waarom voeren eigenaars van lang leegstaande panden in Hasselts stadscentrum geen dynamischer huurmarketing?

Standaard

Volgens Tom Vandeput telt Hasselt het laagste cijfer qua leegstande handelspanden binnen Limburg. Dat kunnen we aannemen, maar toch vinden enkele gebouwen die lange tijd leegstaan in het centrum, geen nieuwe eigenaar of huurder voor het al dan niet ingericht pand wegens te duur in prijs. Schandvlekken momenteel zijn Jurgens Eetboetiek in de Diesterstraat, The Palace en twee andere gebouwen, waarvan eentje in casco, op de Maagdendries, het Oude Gerechtsgebouw en aanpalende historische gebouwen op de Havermarkt, nog dat krot op het Leopoldplein van voormalig Issa Moda, de 2-eurowinkel, panden in de Kapelstraat, eethuis Olifant in de Minderbroedersstraat & nog enkele winkels in de Demerstraat tegen de Groene Boulevard. In al die panden hangt al dan niet het plakkaat te koop of te huur uit.  In The Palace, aan de oude gebouwen op de Havermarkt, in de Demerstraat hangt helemaal niks uit. Eigenaars betalen precies graag leegstandsbelasting aan het stadsbestuur, ondanks er hier en daar nog accidentele bewoning te bespeuren valt, waardoor die taks vervalt.

Zou het nu niet beter zijn als die eigenaars in plaats van hun pand daar zomaar verwaarloosd te laten liggen, dat ze eens de moeite doen om een dynamische marketing te voeren met aantrekkelijke huurprijzen om hun leegstand eindelijk eens aan de man te brengen? Net zoals bij ketens en boetieks in de soldenperiodes, kunnen zij toch ook openbaar aangekondigde korting geven aan belangstellende initiatiefnemers. En ook de sociale media meer bespelen met aantrekkelijke voordelen. Dat noemen we dynamische marketing, in plaats van een klassieke advertentie in de krant. Je moet je product tegen een al dan niet betaalbare prijs aan de man kunnen brengen,  zoniet hogere leegstandtaks aanrekenen. Helaas denken die eigenaars of verhuurders niet zo. Hun gemeenschapsgevoel  voor een betere leefbare omgeving reikt niet zo ver.

Zoveel mogelijk geld moet rollen of ze hebben middelen genoeg op hun bankrekening, dat de verliespost van onroerende voorheffing en leegstandtaks voor de leegstaande gebouwen ruimschoots wordt gecompenseerd door huurinkomsten van andere gebouwen.

Advertenties

Hasseltse Demerstraat loopt deels leeg

Standaard

De leegstand in de Hasseltse Demerstraat tussen de Molenpoort en Kempische Poort loopt letterlijk leeg, ondanks de komst van Primark. Hoge huurprijzen en weinig passage van shoppers zijn de oorzaak. Zelfs nieuwbouwwinkels krijgen de immobezitters niet aan de straatstenen kwijt. Alles is begonnen met de stopzetting van Glutentag wegens een discussie over onwettige huurverhoging. Wat later is Den Hertog gevolgd, ook door een aanzienlijke huurverhoging na een nieuw huurcontract. Inmiddels houdt boetiek Formen uitverkoop om te stoppen. Het gebouw van de Clinic staat ook te huur, maar is nog ingevuld door pop-up. De lege winkel op de hoek van de Molenpoort en Demerstraat, waar Chokatee gehuisvest was, is nog steeds in een gerechtelijke procedureslag betrokken tussen familie. Het pand van Panaché staat nog steeds te koop. Geruchten doen ook de ronde dat De Vogelsanck na het uitdoen van hun huurcontract gesloten wordt. Op de hoek van de Gasthuis- en Demerstraat kijken bejaarden uit in hun cafetaria van het Sint-Elisabethrusthuis naar het straatgebeuren. Gelukkig worden de krantenwinkel en de Pattos tegenover de Molenpoort nog goed bezocht. Wat verder zijn De Zeeman en de lingeriewinkel nog open. Voor de rest is er veel leegstand, die al begint op het winkelparcours vóór de Molenpoort in de Demerstraat. Van de week verklaarde Eddy Valckeneers nog dat de verschuiving van de parking van de Slachthuiskaai naar de Gelatinefabriek een grote oorzaak voor minder passage in dat deel van de Demerstraat. Daar kan ook bloemenwinkel De Valk op de hoek van het Kattegat en Isabellastraat ook over meespreken. We hopen alleszins dat het stadsbestuur samen met de nog aan te duiden centrummanager, die ook een witte raaf moet zijn, met ondersteuning van acties en initiatieven de commercie in dit in verloedering zijnde deel van het centrum van Hasselt helpt oplossen.

Herkenrodeboer beschermt schapen tegen aanvallen van loslopende honden

Standaard

Herkenrodeboer Pieter Coopmans moet zeer attent zijn voor loslopende honden die zijn kudde schapen kunnen aanvallen, verwonden en doden. Dagelijks moet hij mensen met loslopende honden aanspreken en wijzen op het gevaar, desondanks de honden braaf kunnen reageren. Toch verwijst hij de eigenaars naar de losloopweide.

“Er is een Hasselts besluit dat alle honden op Hasselts grondgebied aangelijnd mee op wandel moeten volgens het GAS-reglement. Ook mag een hond niet loslopen in natuurgebied volgens het Vlaams Bosdecreet. Op Herkenrode is geïnvesteerd geweest in een losloopweide voor de honden die je gemakkelijk kan bereiken vanop de parking van Herkenrode”, legt hij steeds aan deze mensen uit.

“Toch stel ik week dag opnieuw vast dat er bepaalde mensen zijn die het niet (willen) doen. Het zijn allemaal ‘brave’ dieren beweren ze. Dat klopt waarschijnlijk ook, maar wij hebben dit jaar meerdere aanvallen door honden vastgesteld bij onze schapen. Dit is niet enkele onnodig dierenleed maar ook nog een streep in onze portemonnee. Meesteal kunnen we de dieren afvoeren voor de slacht als ze zo een aanval al overleven. Dit jaar is er eentje zo bezweken aan de verwondingen. Aangezien we volgend jaar met een werkhond willen starten, gaan de schapen onze hond ook zien als gevaar en niet als hoeder van de kudde. Dit zou dan wel eens problemen kunnen geven”.

Kenneth Ramaekers zou goede Hasseltse centrummanager zijn met veel visie en creativiteit

Standaard

Heel wat handelaars en Hasselaren stellen zich vragen bij het plotse ontslag van Kenneth Ramaekers als coördinator van het Hasselts Modemuseum na 9 jaar opbouwwerk van dat museum tot een mode-expoplaats met internationale allure. Hij had vloeiende ideeën met de nodige visie en creativiteit, met een grote dosis lef en doorzetting. Hij laat geen financiële put achter, maar raakte uitgekeken op zijn job en is toe aan een nieuwe uitdaging. Een uitdaging die kan liggen in de internationale modewereld, waar hij in al die jaren de nodige contacten en netwerken heeft gevormd.

Zijn profiel zou wel eens kunnen passen in dat van de nog aan te stellen Hasseltse centrummanager, die Hasselt als shoppingstad met veel shoppingbeleving moet uitbouwen als één geheel naar de buitenwereld, en om nodige investeerders naar hier te halen. Communicatie naar pers, stadsbestuur en plaatselijke handel en creatieve initiatieven met visie zijn zeker zijn troeven. 

Maar we voorspellen wel een moeilijke taak van de nieuwe centrummanager, omdat zijn standpunten raakpunten moet vertonen met die van het stadsbestuur, anders faalt zijn missie geljik in Lommel. Of het stadsbestuur moet hem in het volle vertrouwen carte blanche geven.

“Gemiste kans op nieuwe wind”

Standaard

De voorzitter van de gemeenteraad weigerde een door de oppositie gevraagde extra zitting te organiseren. Dat was niet naar de zin van N-VA Hasselt dat actie voerde aan de deur van het stadhuis. “Het nieuwe Hasseltse bestuur mist hier een enorme kans om te bewijzen dat ze écht een andere wind door het stadhuis wil laten waaien. Door deze extra gemeenteraad te weigeren, gaan ze gewoon op hun oude elan van achterkamerpolitiek door. Van de beloofde transparantie komt al niks in huis nog voor ze goed en wel gestart zijn. Dat belooft niet veel goeds,” aldus Steven Vandeput. N-VA Hasselt heeft een klacht ingediend bij de gouverneur. 

“Luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden. Dat lijkt de slagzin van het nieuwe Hasseltse stadsbestuur. De Hasseltse meerderheid struikelde over mekaar om een nieuwe politieke wind in Hasselt aan te kondigen nadat burgemeester Hilde Claes aan de kant werd geschoven. De eerste kans om die mooie woorden in daden om te zetten, schieten ze al mis,” aldus Steven Vandeput, fractieleider van N-VA Hasselt in de gemeenteraad.

N-VA Hasselt had samen met Open VLD een extra gemeenteraad aangevraagd. Dat is volgens het intern huishoudelijk reglement van de stad Hasselt en het Gemeentedecreet perfect mogelijk. De vereiste één derde meerderheid werd vlotjes gehaald.

“Wij hadden graag een officiële uitleg gekregen bij de politieke situatie in onze stad. Wij moeten alles via de media vernemen. Maar wij vinden dat wij als democratisch verkozen orgaan ook recht hebben op een uitleg. De meerderheid heeft daar blijkbaar geen tijd voor. Het geschuif met postjes en de zoektocht naar een nieuwe job voor de voormalig burgemeester slorpt nu al hun tijd op,” legt Vandeput de eerste reden voor een extra gemeenteraad uit.

De tweede reden was het voorstel om een deontologische commissie op te richten. “Door alle heisa rond de politieke carrousel verdween de grond van de zaak volledig naar de achtergrond. Zijn er onrechtmatigheden gebeurd bij het toekennen van die reclameopdracht? Wij willen hier het fijne van weten. De Hasselaar heeft het recht te weten hoe er met zijn centen wordt omgegaan. Mocht hier niet volgens de regels zijn gehandeld, dan willen we bovendien weten in welke andere dossiers dat dan nog gebeurd is. Hiervan moet de onderste steen naar boven komen. Is er wél volgens de regels gehandeld door ex-burgemeester Claes, dan zijn we de voorbije week getuige geweest van een ijskoude interne afrekening volgens de aloude socialistische traditie. Ons niet gelaten maar daar mag de Hasselaar niet het slachtoffer van zijn,” aldus nog Vandeput.

De voorzitter van de gemeenteraad wilde hier echter niet op ingaan. “Wij kunnen niet akkoord gaan met de magere motivering van zijn beslissing. Daarom hebben wij een klacht ingediend bij de gouverneur,” bewijst Vandeput dat N-VA Hasselt zwaar tilt aan dit incident.

Hasseltse oppositie vangt bot

Standaard

Op woensdag 14 september 2016 heeft Hilde Claes officieel ontslag gegeven en neemt al sinds de crisis eersteschepen Karolien Mondelaers tijdelijk het burgemeesterschap over, totdat Nadja Vananroye ook officieel wordt aangesteld als burgemeester.

Inmiddels is Kevin Schouterden opgeklommen van raadslid tot socialistisch schepen. Hij voelt zich als verzekeringsmakelaar en initiatiefnemer van onder andere repaircafé en het buurtrestaurant in Kuringen nu ook in het schepencollege in zijn sas. Ondanks zijn schepenambt zal hij steeds contact blijven houden met de gewone burger, niet alleen in Kuringen maar over Groot-Hasselt. Zijn wekelijkse dienstverlening in zaal Floreal in Kuringen op zaterdag blijft hij voortzetten.

De Hasseltse oppositie klaagt erover dat zij alle nieuws over het verloop van de politieke ontwikkelingen moesten vernemen via de pers. N-VA en Open Vld vroegen dan ook voor woensdag 14 september 2016 een extra gemeenteraad, omdat ze samen meer dan een derde van de raadsleden vertegenwoordigen. Maar deze vraag werd door gemeenteraadsvoorzitter Carlo Gysens verworpen met als motief dat de vragen zijn ingediend voor behandeling op de gemeenteraad van 27 september 2016. Een communicatieve N-VA zal klacht indienen bij de gouverneur. Alleszins zal het voor de oppositie zeer moeilijk zijn om de meerderheidscoalitie tijdens deze legislatuur te breken.

Amai, dat bestek om roltrappen in Hasselts station te repareren is snel geregeld

Standaard

Het gezever in het Hasselts station, over hoe ze de defecte roltrappen gingen repareren, is dankzij de media snel opgelost. Normaal was dat de taak van Infrabel, maar die mogen dat naar het schijnt niet meer. Voor elk defect moet nu een aparte prijsaanvraag met bestek circuleren bij externe firma’s die het defect kunnen repareren, waardoor de verwerkingsprocedure soms wekenlang op zich kan doen wachten. Of hebben ze nu bij de NMBS een externe vliegende ploeg mecaniciens, elektriciens en reparateurs achter de hand, dat alles zo snel gaat. Dan zijn we niet gewoon van de spoorwegen in Limburg. Ach ja naar de roltrapmatten wordt ook gekeken, maar voor de afgevallen tegels uit de muur is er nog geen oplossing in dit totaal verouderde station. Daarvoor is het geld weer op. Trouwens al meer dan tien jaar geleden vielen de  eerste tegels al uit de muur. Het zou tijd worden dat ook Hasselt een nieuw en modern station krijgt, aangepast aan de actuele noden en wensen van de treingebruikers, net als Luik, Mechelen en vele andere steden. Maar ja, Hasselt en Limburg zijn in Brussel de Far West voor de NMBS! Alle Limburgse politici en Vlaamse regering zouden beter eens onze belangen bij de NMBS in Brussel verdedigen voor meer rijcomfort en betere treinmobiliteit, dan maar allerhande verklaringen te doen in de gazetten, van wat er moet gebeuren!!!!