“Testpanel van computeranalfabeten”

Standaard

Nadat eerder het parkeerbeleid stevig onder vuur werd genomen, blijkt nu ook de uitwerking ervan niet zonder slag of stoot te verlopen. “De gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe parkeermeters is een ramp. Voor een gewone actie ben je al snel een volle minuut kwijt. Als alles goed gaat. Hetgeen meestal niet het geval is”, aldus Rik Dehollogne die dit probleem aankaartte. Zijn voorstel om de parkeermeters door digitale analfabeten te laten testen, werd aanvaard. 

De gebruiksvriendelijkheid van de gloednieuwe parkeermeters is een ramp waardoor zich ellenlange wachtrijen vormen op piekmomenten. Heel wat mensen nemen uiteindelijk gewoon géén parkeerticketje omdat zij de tijd niet hebben. De schepen van mobiliteit schold zelfs parkeerboetes kwijt omwille van de vele klachten.

Gemeenteraadslid Rik Dehollogne nam de proef op de som. “Zelf heb ik de parkeermeters al veelvuldig gebruikt en heb ik bij het eerste gebruik ook staan sukkelen. Zo moet je bijvoorbeeld nadat je op de fysieke startknop hebt geduwd, nogmaals op betalen duwen op het touchscreen, terwijl er geen andere keuze/functie mogelijk is, welk nut heeft dit? Vele mensen staan hier al minutenlang op te turen. Voorts is het point-of-view op het touchscreen erbarmelijk: als je +1m80 bent, moet je er gebukt voor gaan hangen, of je selecteert de verkeerde letters bij het ingeven van de nummerplaat. En dan mag het nog niet regenen, de zon mag niet op het scherm staan, … Allemaal problemen waarvoor ik het stadsbestuur, dat uiteraard eindverantwoordelijke is voor dit debacle, om uitleg zal vragen. Nu, die haperende parkeermeters zijn dan weer typerend voor dit parkeerbeleid”, aldus Dehollogne.“Blijkbaar werden de parkeermeters enkel getest door de directeur van het bedrijf dat de parkeermeters levert en de persoon die in Hasselt verantwoordelijk is voor de parkeermeters. Dat zijn natuurlijk mensen die vertrouwd zijn met computers. De ‘gewone’ gebruiker heeft duidelijk meer problemen. Daarom ben ik blij dat mijn voorstel is aanvaard om bij de aankoop van dergelijke toestel een testgroep van mensen die niet vertrouwd zijn met computers de gebruiksvriendelijkheid te laten nagaan. Zo zullen we sneller zien waar er eventueel tekorten zijn”, besluit Dehollogne. “Voorts kregen we de belofte dat de huidige problemen zullen worden opgelost.”

Advertenties

Gebruiksvriendelijkheid en verwerkingssnelheid van Hasseltse parkeermeters moeten beter

Standaard

De nieuwe parkeermeters in Hasselt zijn al meer dan een maand oud, maar nog steeds laten de gebruiksvriendelijkheid en verwerkingssnelheid het afweten. Onnodige schermpjes gelijk ‘Welkom in Hasselt’ vertragen de verwerkingssnelheid, het gratis halfuurtje per dag is niet meer zichtbaar na een tweede parkeerbeurt, maar wordt gewoon als error weergegeven. Ook de verbinding tussen hardware met server moet sneller en beter. Alle items worden op woensdag 8 februari 2017 besproken in een vergadering tussen de betrokken partijen om die gebruiksvriendelijkheid en verwerkingssnelheid positief te beïnvloeden. Inmiddels lopen er twee technici van de leverancier  dagelijks rond in Hasselt om zo vlug mogelijk in te grijpen bij mogelijke defecten of haperingen. Mobiliteitsschepen Habib El Ouakili ziet al een verschuiving van de parkeerdruk in de betalende straten en zelfs dagparking naar de gratis randparkings.

Burgemeester Vananroye (CD&V) trekt Sportingdossier naar zich toe

Standaard

Na spoedoverleg tussen het Hasselts stadsbestuur en voorzitter Casters en Stijn Stijnen van de Sporting over het terugvlottrekken van het geblokkeerde Sportingdossier aangaande stadsinvestering in een nieuwe tribune, zijn beide partijen zonder vooruitgang of akkoord uit elkaar gegaan. Sportschepen El Ouakili (Helemaal Hasselt) werd uit het overleg gehouden. Een duidelijk teken dat de schepen niet goed overeenkomt met het Sportingbestuur. Daarom heeft burgemeester Vananroye (CD&V) het dossier naar zich toegetrokken om binnen de week een mogelijke oplossing te vinden. Voor de socialisten betekent dat weer een nieuwe afgang, na het verlies van de burgemeesterssjerp en herschikking binnen het schepencollege. Stijnen heeft nog steeds een stok achter de hand om een oplossing af te dwingen. Hij kan de Chinezen met hopen geld binnenhalen en de club aan hun management overlaten. Zij zouden ook kunnen zorgen voor een nieuwe tribune op stadsgrond, maar daar huivert het stadsbestuur van. Sporting Hasselt heeft een Hasseltse identiteit en dat wil de politiek ook zo behouden. Maar als de stad niet kan overkomen met geld, dan is de Spor wel verplicht om toevlucht te zoeken onder de vleugels van de Chinezen. Hoe gaan de supporters dan reageren? Gaat dat ook invloed hebben op de sfeer tussen supporters, spelers en bestuur? En stel nu dat de Chinezen Sporting willen voorzien van nieuwe accommodatie op stadsgrond, dan moeten ze ook nog een overeenkomst bereiken met het stadsbestuur, dat op droog zaad zit. We kijken uit naar wat de burgemeester over een week zal voorstellen om uit die impasse te komen.

Jos Digneffe stapt uit sp.a Hasselt

Standaard

“Na 23 juni 2016 en na het circus dat bepaalde clowns nu opnieuw hebben opgevoerd staat mijn besluit vast. Ik wil met deze ongezellige club niets meer te maken hebben en neem ontslag uit de sp.a afdeling Hasselt”, kondigt ex-vakbondsleider Jos Digneffe zijn vertrek aan uit de socialistische politiek. Tussen Nieuwjaar 2016 en 23 juni 2016 was hij er nog voorzitter. “En er zullen er nog volgen, die vertrekken”, zijn de reacties op zijn post op FB. De oude garde maakt plaats voor nieuw bloed.

Groen Hasselt is tevreden dat politieke impasse in Hasselt is doorbroken

Standaard

Groen Hasselt heeft de nieuwe Hasseltse burgemeester Vananroye de jongste jaren leren kennen als een gedegen politica die luisterbereidheid en zin voor samenwerking kan koppelen aan daadkracht.

De doorstart die Groen Hasselt samen met de lokale sociaal-democraten en christen-democraten maakt, is er een voor de Hasselaren. Alle Hasselaren.

Vanuit een nieuwe bestuurscultuur, waaraan Groen Hasselt vanzelfsprekend voor het volle pond zal meewerken, krijgen de Hasselaren waar ze recht op hebben: een inspirerend maatschappelijk project op mensenmaat. Vertaald naar bevoegdheden betekent dat een milieuvriendelijke, energiezuinige en vooral duurzame samenleving.

Groen Hasselt zal na het signaal van de afgelopen dagen keihard verder werken om vanuit de eigen sterkte en binnen de coalitie een groen en eerlijk beleid waar te maken. De strategie voor 2018 is daarbij momenteel niet aan de orde. De focus ligt op de Hasselaar.

Groen Hasselt is bovendien ingenomen met het feit dat dit gebeurt met drie evenwaardige coalitiepartner.

Vlaams Belang Hasselt vraagt extra gemeenteraad na perikelen met burgemeester

Standaard

Vlaams Belang Hasselt stelt zich vragen na de recente politieke gebeurtenissen in de Limburgse hoofdstad.

Na de demarche van burgemeester Hilde Claes inzake de gemaakte reclame voor haar volksfeest op 11 september 2011 ligt de burgemeester opnieuw onder vuur voor de omstreden toekenning van een contract aan een communicatiebureau. 

Opvallend is dat niet enkel de verenigde Hasseltse oppositiepartijen vragen hebben, maar dat de Hasseltse burgemeester ook onder vuur ligt bij haar coalitiepartner CD&V, alsook binnen haar eigen partij. 

Het feit dat de onenigheid binnen het schepencollege en de interne verdeeldheid binnen sp.a Hasselt publiekelijk in de media (TVL + HBVL) wordt uitgevochten is uiterst betreurenswaardig. Van ‘goed bestuur’ kan dan ook geen sprake zijn. Interne ruzies die luidop in de media worden uitgevochten leggen het Hasseltse stadsbestuur lam. Nog tot aan de verkiezingen in oktober 2018 zal het wantrouwen voortdurend aanwezig zijn en staat men met getrokken messen tegenover elkaar. 

Frank Troosters: “Het is ongezien dat een burgemeester die al eerder in opspraak is gekomen nu publiekelijk een politieke strijd uitvecht met haar partijgenoot – schepen, en haar coalitiepartners”.

Het lijdt geen twijfel dat het al eerder gedeukte imago van Hasselt hierdoor opnieuw geschaad wordt.

In de plaats van een kibbelende coalitie hebben de Hasselaren recht op een sterke en eendrachtige bestuursploeg, die de belangen van de Hasselaar boven hun eigen persoonlijke politieke belang stelt. 

Het Vlaams Belang wil over deze materie volledige duidelijkheid en vraagt daarom een extra gemeenteraad. Indien blijkt dat de burgemeester geen duidelijkheid kan geven over de dossiers waarmee ze in opspraak kwam of indien blijkt dat Hilde Claes niet meer gesteund wordt door de voltallige meerderheid, moet ze de eer aan zichzelf houden.

Er wordt gewerkt aan voorakkoord tussen sp.a en CD&V Hasselt UPDATE

Standaard

Het lijkt erop dat Hilde Claes meer in het nauw komt om af te treden als socialistisch burgemeester. Maar sp.a wil niet zomaar haar opofferen zonder harde garanties verwacht van de CD&V voor een goede doorstart, hetgeen kan uitmonden in een modern bestuursakkoord, ook voor na 2018, weet HBVL te vertellen. Het is nu wachten op het ontslag van Hilde Claes, die haar politieke toekomst ook niet zomaar wil verkwanselen, want zij droomde nog drie jaar burgemeester te blijven na 2018, maar dat idee werd van de tafel geveegd. Vader Willy Claes verklaarde in een interview op Radio 2, dat zijn dochter beter ontslag nam uit gezondheidsredenen kon nemen na haar kankerbehandeling. Ook voelde hij zich heel triestig voor wat er zich in zijn partij allemaal afspeelt. Dat verhindert een goed bestuur, waar Hasselaren recht op hebben. De socialisten willen in tegenstelling met wat we eerder beweerden, de burgemeesterssjerp liefst in eigen rangen houden, maar concurrenten Beenders en Delre liggen niet goed bij de CD&V. Wie de nieuwe burgemeester wordt, is nog een open vraag. Er moet eerst overeenkomst komen binnen sp.a en dan tussen sp.a en CD&V. Dan kan mogelijk Ivo Belet of Karolien Mondelaers of Tom Vandeput of een socialistische verrassing op de pui van het stadhuis verschijnen als nieuwe burgemeester van Hasselt. Volgens Radio 1 heeft N-VA en Open Vld en later ook Vlaams Belang aangedrongen op een extra gemeenteraad.