Herkenrodeboer vindt glas midden in natuurgebied

Standaard

glas 1

De Herkenrodeboer heeft tijdens een wandeling doorheen zijn weiden in het natuurgebied van Herkenrode enkele lege glazen flessen Duvel gevonden. Dit gebied dient als maaigebied voor hooi voor zijn koeien. “Als die glazen flessen door de maaier gaan, worden ze verpulverd en mengen ze zich in het dierenvoeder en dat is levensgevaarlijk voor de beesten. Ook blikken vind ik regelmatig in mijn weiden en ook die zijn niet goed voor de dierlijke spijsvertering”, zegt hij woedend. Van plastiekafval wordt hij gelukkig tot nu toe gespaard. Het zal wellicht één of andere alcoholieker geweest zijn die zijn leeggoed heeft achtergelaten in open natuur. 

Advertenties

Parkeerwachter geeft onterecht parkeerbon op Hasselts Leopoldplein

Standaard

leopoldplein 40

Een overijverige parkeerwachter heeft een automobilist met horecazaak in de Hasseltse Ridderstraat onterecht een parkeerbon uitgeschreven op het Leopoldplein, wegens het ontbreken van een parkeerkaart. Waarom onterecht? Deze parkeerplaats was tot in augustus 2017 ingenomen door het straatterras van brasserie Augustina, die uitgeweken is naar Lummen. Er staat een blauw bord tot juist vóór die parkeerplaats met eronder een pijl gericht naar beneden, wat volgens het verkeersreglement nog steeds betekent tot hier en niet verder. Het stadsbestuur heeft nog altijd niet het bord verplaatst sinds dat het terras is verdwenen. In alle nuchterheid kunnen we stellen dat deze parkeerplaats geen parkeerkaart vereist, of toch? 

Watering Schulensbroek neemt loopje met belofte

Standaard

Na belofte van de Watering Schulensbroek in december 2017 om de chiffon van de waterweg na een heel lange tijd weer te onderhouden, is er nog altijd niks gebeurd op de oeverakkers van Herkenrode. Er was geen subsidie bij de provincie aangevraagd om de klus te klaren. Getroffen boeren durven hun mond niet open te trekken en laten het maar op zijn beloop. Mismanagement bij de Watering Schulensbroek zou de oorzaak zijn. Deputé Vandenhove (sp.a) heeft gedreigd om de chiffon zelf door zijn diensten proper te maken en de rekening naar de watering te sturen. Wanneer gebeurt dat nu eens eindelijk?

Hasseltse Vliegenier van Panamarenko ziet vandalisme

Standaard

Het is toch miserabel gesteld met bepaald straatmeubilair in de Hasseltse binnenstad. Er kan niets niets nieuw worden geplaatst om het straatbeeld te verfraaien of het is onderhevig aan vandalisme. Overal staan nochtans camera’s, maar dat helpt precies niet. Op de hoek van de Boter- met de Zuivelmarkt ter hoogte van het standbeeld van De Vliegenier van Panamarenko heeft het zitmeubilair het weer te verduren gekregen. Van één bank is de houten zit volledig verdwenen, terwijl er begonnen is aan een andere bank met de afbraak van het hout. Bovendien moet er wel iets gebeurd zijn met een steen, want die is helemaal gebarsten. Ook de lantaarnpaal aan de overzijde staat nog steeds scheef, ondanks we in december 2017 Infrax al telefonisch verwittigd hebben.

Maar 750.000 bezoekers voor Winterland 2017 Hasselt

Standaard

Geen verhoopte 1 miljoen bezoekers voor zeven weken Winterland 2017 op het Dusartplein in Hasselt. Wel afgeklokt 750.000 visiteurs. De komst van Joe FM en Joe FM Kerstparade hebben wel gezorgd voor extra bezoekers met 25.000 stuks voor de parade, maar volgens organisator Maurice Schoenmaekers weerhield het slechte weer de komst van meer volk naar Winterland. Volgende editie van Winterland verwachten we wat vernieuwing en de terugkeer van het reuzenrad, want buiten het Grand Café, de kerstmarkt en ijspiste zijn zeker het gebrek aan een goed gesmeerd cultureel programma en de vele horecastanden met de kermis pijnpunten van de organisatie. Meer animatie en uitbreiding van de kerstmarkt met ook aanvulling van bvb. brocanterie en kunstambachten en vooral meer animatie kunnen Winterland opkrikken naar  het niveau van de Duitse kerstmarkten.

Hoewel de binnenstad veel shoppers en toeristen over de vloer kreeg tijdens de voorbije kerstvakantie, was van de aangekondigde verbeterde kerstsfeer in de binnenstad met Hasselt in ’t Wit in samenwerking met Winterland helemaal geen sprake. De foodtrucks en kerstmarkt rond de kathedraal waren negen dagen een fiasco met nauwelijks verkoop. Stadsarbeiders hebben wel enkele grote witte herten geplaatst in de hoofdwinkelas, een grote kerstboom met kerststal geïnstalleerd op de Grote Markt en kerstdennen gezet tegen gevels en palen in de straten, terwijl handelaars en straatcomités moesten zorgen voor kerstverlichting over de straten. Voor vele ondernemers was dat te duur en te veel tijdverspilling. Ze zagen er het nut niet van in om extra inspanning te leveren. Dus gebeurde op bepaalde plaatsen maar het minimale aan versiering of helemaal niets, terwijl juist die aparte kerstbeleving ook kon bijdragen aan de shoppingbeleving van bezoekers, waar velen niet van overtuigd waren.

Nu stellen we alle hoop op de nieuwe centrummanager, die belooft om er volgende editie veel meer van te maken, vooral op creatieve manieren met meer samenwerkingen. Coördinatie voor alles ontbreekt in Hasselt en datgene wil Christiaan Kastrop samen met een externe communicatieverbetering op de eerste plaats veranderen. En wij geloven in hem en werken graag mee.

“Limburgse toppolitici van CD&V en N-VA hebben schuldig verzuim in Groene Delle”

Standaard

“Limburgse toppolitici van CD&V en N-VA kunnen beschuldigd worden van schuldig verzuim in dossier van de Groene Delle”. Zo staat te lezen in een post van De Groene Delle blijft Groen op Facebook. Zware beschuldigingen aan het adres van deze politici. Het grote natuurgebied van de Groene Delle wordt in twee gesplitst volgens het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan van de Vlaamse regering in twee gesplitst: 70 hectaren blijven onaangeroerde natuur en 26 hectaren worden bestemd voor een groot Europees distributiecentrum, liefst van een wereldspeler aan de kant van Hasselt, EN voor watergebonden bedrijven op de strook, aanpalend tegen het industriegebied van Zolder-Lummen.

Volgens het actiecomité voor het behoud van de Groene Delle op Facebook stelt de Vlaamse regering het voor alsof het meest waardevolle gedeelte rond het Koet wordt gevrijwaard terwijl net het geviseerde stuk langs het kanaal met zijn moerasbossen veel waardevoller is. Simpelweg wil de Vlaamse regering tegemoet komen aan het maatschappelijke protest door net het interessante gebied voor recreatie te vrijwaren voor de wandelaar, de jogger, de zwemmer en te bestemmen als natuurgebied. De vallei van de Voortbeek wordt echter in dit voorstel aan één kant opgehoogd met een berm van 5 meter. Je moet geen expert zijn om te begrijpen wat voor een impact dit zal hebben voor de moerassige vallei.

Ook de Hasseltse socialisten en groenen zijn niet te vinden voor de verdere inkalving van stukken mooie natuur in Hasselt en ze wijzen erop dat er enkele kilometers verder 100ha Ford-industrieterrein leegstaat, ondanks dat al is toegewezen aan onder andere Groep Machiels voor ontwikkeling. Groen mag wel wat meer verzet laten zien. 

N-VA Hasselt was oorspronkelijk voor het behoud van de Groene Delle, want samen hebben ze nog een hele tijd meegestapt met Groen en socialisten voor het behoud van de Groene Delle, maar wellicht door druk door de recente beslissing van de Vlaamse regering moeten ze toch inbinden. CD&V durft geen echt standpunt in te nemen en volgt gewoon de beslissingen die partijgenote en Vlaams milieuminister Joke Schauvlieghe neemt inzake toekenning van vergunningen. Liberalen zwijgen. VOKA Limburg is gelukkig. Meer jobs en economische activiteit zijn voor hen belangrijk.

Trouwens er heerst verkiezingskoorts bij alle lokale politieke partijen, want in oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezing. Wanneer de adviezen van de betrokken instanties zijn straks ingewonnen, kan de Vlaamse regering het uitvoeringsplan voorlopig vaststellen en een openbaar onderzoek organiseren. Het actiecomité rond het behoud van de Groene Delle gaat alle mogelijke inspraakmomenten aanwenden om verzet aan te tekenen tegen dit plan en roept alle Limburgse politici op om aan hetzelfde zeel te trekken voor het behoud van de natuur de Groene Delle. Ze moeten opkomen voor het belang van de Limburger en niet enkel voor de ondernemer, iets wat volgens het actiecomité niet ziet in de houding van N-VA en CD&V in dit dossier.

Minister Weyts heeft enkel geld voor goednieuwshows voor investeringen in fietspaden, maar voor herinrichting kruispunt Hasseltse Paalsteenstraat heeft hij geen geld meer. Alles lijkt opgesoupeerd.

Standaard

Via http://www.struikelpunt.be probeert het plaatselijk buurtcomité kracht bij te zetten voor de herrichting van het kruispunt van de Paalsteenstraat en Kempische Steenweg voor comfortabeler en veiliger overgangen voor fietsers en voetgangers. Wegen en Verkeer onder bevoegdheid van minister Weyts (N-VA) heeft recent het viaduct en omgeving aan de Corda Campus heraangelegd en nu wil hij nog 300.000 euro investeren om de fietspaden tussen het viaduct en de kanaalbrug op de Kempische Steenweg  te verbeteren, maar wat er tussenligt het kruispunt van de Paalsteenstraat met de Kempische Steenweg laat hij links liggen. Buurtbewoners vragen dat het kruispunt een andere structuur, indeling en signalisatie krijgt voor de verhoging van de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Echter zover komt het nog niet, want Wegen en Verkeer communiceert niet en doet ook niets. Enkel schepen Habib El Ouakili (sp.a) trekt die hele situatie aan en probeert zoveel mogelijk te helpen met het aanreiken van oplossingen. Vanaf het Kempenhof werd in het midden van het wegdek een stippellijn getrokken voor de scheiding van de rijrichtingen en groenwitte paaltje moeten het fietspad beter accentueren. De witte signalisatie zorgt volgens HBVL enkel voor de signalisatie van de Paalsteenstraat, dat onder bevoegdheid valt van het stadsbestuur, maar niet voor zebrapaden, wat een Vlaamse bevoegdheid is. En dan is El Ouakili en de buurtbewoners nog bezorgd, wanneer de kanaalbrug voor zeker twee maanden sluit voor de verhoging in 2019, want dan komt alle verkeer door de Paalsteenstraat om zo via Kuringen-Heide het kanaal op de volgende brug over te rijden en het centrum van Kuringen en Stokrooie af te rekenen krijgen met heel veel auto- en vrachtverkeer van de Noord-Zuidverbinding, ondanks het ook deels kan gebeuren via de sluis in Godsheide. Immers na de winter 2018 wordt die Paalsteenstraat voorzien van een nieuwe laag asfalt, waardoor de kuilen verdwijnen. Wij hopen dat minister Weyts toch dit inmiddels knelpunt aanpakt en het nodige geld voorziet en geen half werk aflevert.