Ononderbroken lus op Hasseltse Groene Boulevard heeft ook zijn gevaren

Standaard

lus

De ononderbroken lus voor fietsers en wandelaars en ook voor bromfietsen op de binnenkant van de Hasseltse Groene Boulevard lijkt tussen de bomen een mooi en breed pad, maar heeft ook gevaren.

De lus is op een parcours rond de Groene Boulevard deels aangelegd. Het is er heerlijk om te fietsen en te wandelen in de schaduw bij mooie zomerdagen.

Maar het is minder interessant dat voetgangers en fietsers in beide richtingen kriskras door elkaar bewegen. Voetgangers nemen dikwijls een halve tot drievierde van de breedte van de lus in beslag zonder zich bewust te zijn dat de lus ook gebruikt wordt door fietsers en bromfietsers die rijden in beide richtingen.

Tot nu toe hebben we nog geen weet van ernstige ongevallen. De chaotische situatie noodzaakt fietsers en wandelaars zeker tot alertheid om te zorgen dat ze elkaar verwittigen op voorhand bij gevaarlijke situaties.

Maar als daar nu eens een aanrijding gebeurt tussen bijvoorbeeld een fietser en een hond aan een lange leiband of met spelende kinderen, wie is dan in fout?

Andere gevaren

De rode lichten waar de autos aan de lichten wachten, is ook zo’n gevaarlijk punt op de lus. De fietsers en voetgangers hebben ook voorrang, als de autos groen hebben. En dan nog de kruising van de autobus met de fietser.

Advertenties

Verschil tussen Rik Dehollogne en Philip De Hollogne

Standaard

In het artikel op 16 juli 2019 in HBVL over het in de lappenmand liggende pas opgestarte Homeless Star Team Hasselt, de voetbalploeg voor thuis- en daklozen, staat een dikke fout.

Het is niet schepen Philip De Hollogne (Open Vld), die het project naar zich toe heeft getrokken, maar wel Philip De Hollogne als raadslid van wat het vroegere OCMW was en nu is samengevoegd met de gemeenteraad.

Rik Dehollogne (N-VA) van zijn kant is wel schepen van onder andere locale economie, Abdij van Herkenrode, Japanse Tuin en toerisme.

Rik heeft een snoepwinkel, terwijl Philip ex-sportjournalist bij TV Limburg was en thans een communicatiebureau runt. Beiden zijn ook familie van elkaar met dezelfde familienaam met idem schrijfwijze in één woord.

Goed nieuws dat site Zonnestraal groen openbaar domein wordt na sloop

Standaard

zonnestraal

We zijn bijzonder verheugd dat de gebouwen op de site van voormalig rustoord Zonnestraal aan de Zeven-Septemberlaan in Hasselt vanaf 5 augustus 2019 wordt afgebroken en dat het terrein als groene long wordt toegevoegd aan ons Stadspark CC Hasselt. Voor de sloop wordt er ook een asbestplan ter verwijdering van dit gevaarlijk goedje opgesteld.

Het gebeurt heel zelden in onze samenleving dat bouwgrond wordt opgeofferd voor de creatie van groen op een openbaar terrein. Dat moest in feite meer gebeuren, maar door de waarde van de bouwgrond voor projectontwikkelaars veranderen overheden dikwijls van gedachte om de percelen toch te verkopen of in erfpacht te geven voor de bouw van immo.

Dat levert nu eenmaal veel geld op voor de stadskas om de financiën in evenwicht te brengen en surplussen te creëren, nodig ten dienste van de noden van de samenleving en bevolking.

Maar dat betekent niet, dat de site van de voormalige Zonnestraal, waar de laatste bewoners in 2017 werd overgeplaatst naar de Hogevijfcampussen en dat nadien leegstond of diende als opslagplaats van material voor de Virga Jessefeesten 2017 en ook een plek voor krakers en drugsgebruikers dreigde te worden, wordt gevrijwaard als groene long.

Aan het tempo dat de Hasseltse bevolking blijft aangroeien de volgende decennia is het vrijwel  zeker dat de architectuur van de woningen de hoogte ingaat en dat we op kleinere ruimtes moeten leven, éénmaal bouwgronden in onze stad erg zeldzaam worden om iedereen toch nog comfortabel te kunnen huisvesten.

In dat opzicht blijft de prijs van de bouwgrond als groene long van de site Zonnestraal kort bij het centrum stijgen en blijft het terrein zeer gegeerd bij de projectontwikkelaars.

Trouwens de voormalige Zonnestraal was al een building van vele kleine kamers. Dus denkelijk is dat de grond in één van de volgende legislaturen wordt ontgroend.

Hasseltse Kleine Maastrichterstraat wacht op facelift en nadien op meer invulling

Standaard

De berichten over de Hasseltse Kleine Maastrichterstraat in de plaatselijke pers verleden week, zijn wel wat van de pot gerukt.

Inderdaad er zijn winkels die verhuizen naar Quartier Bleu (AS Adventure en Weyn’s Honing), Sarlée die zich verplaatst naar een aangekochte nieuwbouw aan de Kempische Kaai, Telenet die is verhuisd naar de Grote Markt maar nog steeds het lege hoekpand blijft verder huren, Flash die eind 2019 stopt, Sjokolatté die de deuren sluit op 20 juli wegens eind van het tijdelijk huurcontract en Pandora, die bij het einde van de huurovereenkomst uitkijkt naar een nieuwe vestiging in het centrum van Hasselt. Anderzijds blijft taverne De Witte open en blijven ook alle andere winkels, gelijk de Standaard Boekhandel, slagerij Quetin, het pralinewinkeltje, de cosmetic- en speelgoedwinkel en de damesboetiek gehuisvest in de Kleine Maastrichterstraat geopend. Ook kondigt Kentucky Fried Chicken zijn komst aan in het hoekpand van De Drij Pistolen.

Als alles normaal verloopt, starten in september 2019 de heraanleg en herinrichting van de Grote Markt samen met de Hoogstraat, een deel van de Havermarkt, de Kortstraat en de Kleine Maastrichterstraat. Het straat beeld na de werken moet er één worden à la Kapelstraat, Zuivelmarkt en Botermarkt die gezelligheid uitstralen en waarover iedereen toch maar tevreden is, behalve mensen in een rolstoel. Zelfs hoge hakken lopen er gemakkelijk op.

Voor de verdere invulling van de leegstand gaat het stadsbestuur die panden nauwkeuriger opvolgen en waar mogelijk in gesprek gaan met pandeneigenaars om hen te overtuigen hun leegstand toch maar op te knappen en aan betaalbare huurprijzen aan te prijzen op de markt, ook op de speciale website, waar een 130 van de 1300 leegstaande handelspanden sinds februari 2019 na een inventarisatie vermeld staan. Een leegstandbelasting op voorstel van locale economieschepen Rik Dehollogne (N-VA) houdt het stadsbestuur echter achter de deur, mochten winkeleigenaars volharden in hun hardleersheid. Een gevolg van de harde aanpak van Kim De Witte vanuit de PVDA-oppositie in de pers.

Anthony Quetin van zijn kant van slagerij Quetin in de Kleine Maastrichterstraat ziet verder en is er rotszeker van dat zijn straat opnieuw zal floreren na de heraanleg met nieuwe winkelinvullingen.

Die panelen kunnen fietsers in Hasseltse binnenstad nu wel zien, zeker?

Standaard

fietsverbod 1

Sinds 1 juli 2019 geldt er een fietsverbod in de winkelhoofdstratenas en enkele zijstraten in de Hasseltse binnenstad na vele klachten van wandelaars van ontolerant en gevaarlijk rijgedrag van sommige fietsers. Van maandag tot en met zaterdag, dagelijks tussen 11 en 18u, moeten fietsers afstappen voor het verbodsbord en zich voortbewegen in de straat met de fiets aan de hand, behalve voor gehandicapten en hulpdiensten.

Nu heeft het stadsbestuur langs de verbodsborden ook grote sensibiliseringsborden geplaatst om de fietser op voorhand attent te maken, dat hij of zij afstapt en de nieuwe regel naleeft.

In realiteit zien we na vijf dagen nog steeds jong en oud kijken naar het bord en niet afstappen zoals voorgeschreven, maar gewoon doorrijden zonder zich van iets aan te trekken. 

We zitten nu in een sensibiliseringsfase, waarbij de politie alleen maar optreedt met waarschuwingen, maar helaas zien we niet veel van die politie. Er wordt ook gesteld dat gemeenschapswachters ook zouden deelnemen aan deze sensibilisering, maar daar hebben we ook nog niks van geconstateerd. 

We vragen ons echter af, hoe politie en gemeenschapswachters gaan controleren op de naleving van het fietsverbod in een volgende fase, waarbij 58 euro per pv kan worden aangerekend bij niet-naleving van de regel. 

Immers het zit ook in de pijplijn dat beëdigde gemeenschapswachters zulke boetes kunnen uitschrijven in de toekomst na een geconstateerde overtreding.

Bewoners van Albertkanaalstraat in Kuringen klagen over gevaarlijke overlast

Standaard

Sinds de heraanleg van de Albertkanaalstraat in Kuringen – de enige verbinding tussen het centrum van Kuringen en Stokrooie – razen het auto- en vrachtverkeer er met grote snelheid voorbij. Bewoners klagen over snelheidsduivels die de 50km/uur negeren. De situatie is sindsdien er alleen maar verslechterd. Het elektronische bord die de snelheid aangeeft, werkt niet meer. Ook de verkeersborden met aanduiding van de maximum snelheid van 50 km/uur ontbreken. Zo luidde het op Facebook.

Afhankelijk de Albertkanaalstraat een gewestweg of een weg onder het beheer van het stadsbestuur, zal rsp. Wegen & Verkeer en het stadsbestuur moeten instaan voor de opvolging en oplossing van het problem.

Sommige fietsers lappen verbod in Hasselt aan laars UPDATE

Standaard

Sinds 1 juli 2019 geldt het verbod binnen de voetgangerszone in de Hasseltse binnenstad, dat de fietsers er op week- en zaterdagen dagelijks tussen 11 en 18u niet meer mogen fietsen tussen de wandelaars. Ze moeten dan met de fiets aan de hand binnen de voetgangerszone hun weg verderzetten, behalve voor gehandicapten in hun vervoermiddel en hulpdiensten.

Veel klachten van wild fietsende fietsers en hindering van voetgangers in de voetgangerszone waren de aanleiding om dit verbod in te stellen.

We hebben proef op de som genomen om het verbod op maandag 1 juli 2019 even te controleren. We moesten niet lang wachten, want in de Ridderstraat konden we omstreeks 12u al een fietsende fietser fotograferen, desondanks halverwege de straat een verbodsbord was aangebracht.

Reactie

Aan politiezone LRH stelden we de vraag, hoe ze dat nieuw verbod gaan controleren en al dan niet gaan verbaliseren. Daar zeiden ze dat in een eerste fase preventief opgetreden wordt en de fietsers aangesproken om hen te wijzen op het nieuwe verbod. In een tweede fase wordt repressief opgetreden en kunnen fietsers een boete oplopen van 58 euro. 

En nog meer

Het was vandaag wel de eerste dag dat fietsers in bepaalde winkelstraten niet mogen fietsen tussen 11u en 18u,  maar meerdere fietsers zagen het nieuwe verkeersbord niet of negeerden het gewoon.

Ook hier en daar een fietser die dan maar het trottoir gebruikte. Nog andere overtredingen gezien zoals zonder handen fietsen en met één hand fietsen, want met een valies onder de arm en een camionette die op deze drukke soldenmaandag zich een weg door de koning Albertstraat baande.