Kritiek op smal pad in Stadspark CC Hasselt

Standaard

paden

Werklui zijn volop bezig met de aanleg van het kronkelend hoofdpad en de zijpaden allemaal in beton in het Stadspark CC Hasselt. Het kronkelend pad voor fietsers en voetgangers meet tussen 4 en 7 meter breedte. De rechte zijpaden meten slechts 1,80 meter en zijn bestemd voor voetgangers, kinderwagens en rolstoelgebruikers. Geert Van de Kerkhof, hoofd van dienst Groenvoorziening bij het stadsbestuur, vindt 1,80 meter voldoende om rolstoelen en/of kinderwagens te doen kruisen, zelfs 30 centimeter meer dan de voorgeschreven limiet. Desnoods biedt het grasperk tot aan het pad aan weerskanten een uitwijkmogelijkheid.

Hasselaren die de paden op de parkwerf hebben aanschouwd, hebben dan ook grote bedenkingen met de 1,80 meter padbreedte. Immers hun redenering is als volgt: fietsers nemen de kortste weg door het park en zullen geen rekening houden, of ze nu het slingerpad en smallere pad nemen. Fietsers rijden ook sneller dan rol- of kinderwagens op de smalle paden en zullen bij kruising van andere fietsen mogelijk meer uitwijken op het grasveld, waardoor dat gras sneller kapotgereden wordt en telkenmale moet worden hersteld. 

Hasselaren waren de paden in het oude stadspark gewoon. Ze waren allemaal even breed en comfortabel. Met de herinrichting is dat anders en dat moet wennen. Of is de kritiek terecht?

Advertenties

Groen en toegankelijkheid in nieuw huis van Z33 Hasselt

Standaard

 

In het voorjaar van 2019 is het Museum voor Moderne Kunst Z33 op de begijnhofsite voltooid. Het publiek mocht op vrijdag 18 mei 2018 een bezoekje brengen aan de werf van de renovatiewerken van de oorspronkelijke vleugel en de nieuwbouw. Wij waren geïnteresseerd in de inplanting van groen en de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen van het gebouw. Alleszins zijn we tevreden met wat we hoorden.

Blijkbaar wordt de oude binnenspeelplaats van de school een groene zone die bij de rest van het begijnhof wordt geïntegreerd, zodat ook de achtergevel van het Jenevermuseum beter tot zijn recht gaat komen. Ook een binnenpatio zonder groen aan inkom en een andere binnenpatio met groen voorzien in het ontwerp. Twee nieuwe liften maken Z33 toegankelijk voor andersvalide.

Als het goed is, mag het ook worden gezegd.

Het Belang van Limburg doet op 27 mei 2018 plastic soep weer aanzwellen

Standaard

Op zondag 27 mei 2018 is het weer Eendjesrace op de Hasseltse Demer ten voordele van Een Hart voor Limburg.

HBVL voert er al geruime tijd publiciteit voor om het publiek warm te maken om een geel plastic eendje voor 5 euro per stuk te kopen en deel te nemen aan de race. Een nobele geste voor een heel goed doel, maar ook hier heiligt het doel weer de middelen. Plastic in water laten drijven is net zo schadelijk voor het milieu dan ballonnen met koordjes het luchtruim laten kiezen.

Bij HBVL zeggen ze wel dat ze er alles aandoen om de eendjes op te vangen na de finish, maar helaas zoals de foto’s van de laatste Eendjesrace laten zien, zijn er een massa eendjes die weten te ontsnappen en een doorgang onder het kanaal moeten nemen richting Schelde en zee, waar ze de voedselketen in gevaar kunnen brengen.

Net hetzelfde geldt voor luchtballonnen met koordjes, die na verloop van tijd terug neerdalen op aarde en kunnen dienen als giftig voedsel voor vogels en herkauwers.

Dat HBVL reportages en artikels maakt over alle facetten van milieuvervuiling te wijten aan menselijke overconsumptie is verdedigbaar, maar dat ze andere kant zich gaan verlagen als veroorzaker van vervuiling voor volksvermaak onder het mom van het goede doel, gaat er bij ons maar moeilijk in.

Bewoners Ridderstraat Hasselt ijveren voor boulevardpendel in plaats van centrumpendel

Standaard

De bewoners van de Hasseltse Ridderstraat ijveren voor een boulevardpendel met de nodige op- en afstapplaatsen op het parcours van de Groene Boulevard voor de shoppers en bezoekers ter vervanging van de centrumpendel, die na de herinrichting van de Kapelstraat in 2019 permanent door de Ridderstraat in plaats van de Kapelstraat zal rijden. Mobiliteitsschepen El Ouakili is echter van plan om kleinere belbussen van De Lijn in te zetten op dit traject in afwachting dat de voetgangerszone in de binnenstad gaat uitbreiden na de ingebruikname van de ondergrondse parking in Quartier Bleu. Hij wil zo de stadskern helemaal verkeersvrij maken, enkel nog bereikbaar voor auto’s van stadsbewoners, hulpdiensten, minder-mobielen, leveranciers voor 11u en nog enkele te bepalen uitzonderingen. Wel blijven de ondergrondse parkings van TT-wijk en Molenpoort bereikbaar voor wagens.

Fost Plus snapt het nog altijd niet!!!!

Standaard

Vooral Fost Plus verweert zich als een duivel in een wijwatervat, als het aankomt op de invoering van statiegeld op blik en petflessen. Zij halen alle redenen aan om het toch maar te kunnen afweren, maar de essentie van invoering laten ze onaangeroerd. Zo zwijgen ze over de invoering van statiegeld op blik en petflessen om de wegwerpwaanzin van de consument uit gemakszucht in de natuur, in de waters en op het openbaar terrein drastisch te laten afnemen en zo te ijveren voor een gedragsverandering inzake het wegwerpgedrag van de verbruiker. En daar helpen geen extra vuilbakken of sensibiliseringscampagnes meer voor, want die bieden toch geen oplossing van het zwerfvuilprobleem. Die zijn er al voldoende geweest, terwijl de afvalberg in tegendeel stijgt.

Fost Plus wil hebben dat de consument nog meer en beter afval gaat sorteren om een hogere recyclagecijfer te halen. Het is goed voor  Fost Plus om gratis blik en petflessen te krijgen aangereikt in de door de consument betaalde blauwe pmd-zakken en om het afval vervolgens te verwerken als recyclagegrondstof voor verder gebruik. Voor dat alles verdient vzw Fost Plus veel geld. En als blik en petflessen in hun pmd-zakken drastisch verminderen door het statiegeld, dan dalen ook hun inkomsten zienderogen.

Dat is de echte reden, waarom Fost Plus vzw samen met de verpakkingsindustrie en andere belanghebbende actoren zich hevig verzet tegen de invoering van statiegeld. Niet dat grensbewoners door hoge prijzen hun drank in het buurland gaan kopen. De consument die zijn drank in blik of petflessen hier aankoopt, betaalt net als bij bepaalde glazen verpakking meer bij inkoop, maar krijgt zijn geld ook terug wanneer hij het leeggoed inlevert. En dat het inzamelsysteem te omslachtig wordt voor de consument, is ook flauwe zever, want de verbruiker zal er snel aan wennen en zo een ander en duurzamer wegwerpgedrag aannemen. In andere Europese landen werkt het, waarom dan niet in Vlaanderen? Alles heeft te maken met geldverlies voor Fost Plus vzw.

Er komen Lijnbelbussen als centrumpendel in centrum van Hasselt

Standaard

De handelaars van de Hasseltse Kapelstraat hebben gekozen voor de maanden februari, maart en april 2019 voor de herinrichting en kasseienlegging tussen de Grote Markt en de Virga Jessebasiliek. Niet alle handelaars waren aanwezig ondanks toch uitgenodigd, maar de aanwezigen hebben een akkoord met het stadsbestuur bereikt om de werken tijdens de drie maanden in 2019 te laten plaatsvinden. Vanaf het begin van de werken wordt auto-, vracht- en busverkeer definitief omgeleid vanop de Havermarkt via de Cellebroedersstraat en Ridderstraat. Dit maakte onder andere de bewoners van de Ridderstraat boos, omdat zij opgezadeld worden met meer verkeersonveiligheid, roet en fijnstof. Zij willen zelfs hebben dat het stadsbestuur de centrumpendel afschaft en iedereen te voet laat komen van en naar het station. Echter komt mobiliteitsschepen Habib El Ouakili de bezorgdheid van de woede tegemoet. Aan De Lijn heeft hij gevraagd om minder vervuilende belbussen in te zetten voor de centrumpendel ter vervanging van de huidige bussen. Bovendien hief hij een deel van de sluier op om de stad zoveel mogelijk verkeersvrij te maken na de ingebruikname van de ondergrondse parking in Quartier Bleu. Onder andere enkel inwoners van de binnenstad, mindermobielen, hulpdiensten, taxi’s en leveranciers voor 11u zouden nog welkom zijn met de auto in de stadskern, samen met nog te bepalen uitzonderingen. Zo wordt het zoekverkeer naar parking in het centrum helemaal verbannen. De parkings van de Molenpoort en TT-wijk blijven wel nog bereikbaar. 

Tunnelaanlegwerken liggen al anderhalve maand stil in Hasseltse Hefveldstraat UPDATE

Standaard

Aannemer Bart Casters heeft zijn bouwvaklui al sinds begin april 2018 teruggetrokken op de werf voor de aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor in de Hasseltse Hefveldstraat. Op de werf heeft De Coster nog een hoop grond weggevoerd met de camion, maar voor de rest is er niets te zien van activiteit. De twee toegangswegen naar de tunnel zijn aan de kant van het kerkhof al aangelegd en gebetonneerd. Aan de andere kant moeten ze die toegang nog maken. Er liggen een hele hoop tegels gereed om ze te plaveien. Maar niets gebeurt. Fietsers en voetgangers kunnen nog op het pad langs de nadar de overkant van de spoorweg bereiken en dat sinds november 2017.

Inmiddels zijn de werken al een goed jaar bezig. Op het werfplakkaat staat vermeld dat de werken gepland waren voor 120 werkdagen, maar die zijn al lang verstreken. Infrabel is opdrachtgever en zij hebben aan Casters één maand voor het verstrijken van de bouwvergunningsperiode gevraagd om de schup in de grond te steken.

Alleszins vragen we ons af, wanneer Bartje Casters zijn mannen opnieuw opdracht gaat geven om de werken te hervatten tot de voltooiing? Infrabel oefent zo te zien niet veel controle uit op het verloop van de werken om te zien of de doelstelling binnen opgelegde tijd gehaald wordt. Ze betalen het toch maar gewoon met ons belastinggeld!

UPDATE

De reden waarom de werken stilliggen, komt door het feit dat eerst de nodige nutswerken moeten gebeuren, vooraleer de bouwvakkers kunnen verderwerken met de tunnel aan de andere kant. De nutswerkspecialisten doen op zich wachten, volgens HLN.