Fatsoenlijke fietsrekken in Hasseltse Kortstraat gevraagd

Standaard

fietsen kortstraat

In de Hasseltse Kortstraat staan er op drukke dagen veel fietsen kriskras door elkaar geparkeerd, terwijl er toch een rood ongebruikt fietsrek staat. 

Op verschillende plaatsen in de binnenstad heeft het stadsbestuur degelijke fietsrekken voorzien die hun nuttigheid en gebruik volop bewijzen. Waarom kan dat dan ook niet in de Kortstraat?

Een reden die misschien meespeelt, is dat de Kortstraat samen met de Grote Markt en de Kleine Maastrichterstraat binnenkort wordt heraangelegd, net als de Kapelstraat momenteel.

Advertenties

Sara Davidson verlaat als coördinator de Hasseltse Japanse Tuin voor nieuwe uitdaging

Standaard

sara davidson 1

Hoogst onverwacht vernamen we op vrijdag 22 september 2019 het ontslag van japanologe Sara Davidson (29) als coördinator van de Japanse Tuin in Hasselt. Haar laatste werkdag is op 12 april 2019 en dan vertrekt ze naar Voka, waar ze netwerken tussen de leden en ook buitenstaanders moet coördineren en versterken. 

We vinden het heel jammer dat we niet meer beroep kunnen doen voor info over boeiende details van de Japanse cultuur en samenleving in functie van onze prachtige Japanse Tuin, een pareltje waarin Japanse toeristen zich helemaal chill voelen alsof ze thuis in vergelijking met andere Japanse Tuinen.

Voor elke functie zegt men dat iedereen vervangbaar is, ook Sara na 3,5 jaar in de Japanse Tuin. Dat klopt misschien wel, maar dan zoeken we bij iemand nieuw met hopelijk evenveel kennis en bagage wel naar gemeenschappelijke referentiepunten kwestie van realisaties. 

Wil het stadsbestuur dan een waardige vervanger na examens of gewoon iemand binnen de personeelsstructuur overplaatsen naar die functie? En mag het ook iets kosten voor degelijke kwaliteit? Of spelen besparingen parten?

Het Belang van Limburg publiceert op 18 maart 2019 hoogst ongepast!!!!

Standaard

We konden onze ogen niet geloven, toen we de frontpagina van Het Belang van Limburg op maandag 18 maart 2019 in ogenschouw kregen. Daar stond een kop met ‘Diepe rouw’ over de verloren voetbalmatch van Sint Truiden tegen AA Gent. Rechts hiervan bevonden zich de foto’s van twee jongens die van het weekend omkwamen in een ongeval op de Noord-Zuidverbinding in Houtalen-Helchteren. Hoogst ongepast, niet?

Beide feiten handelen over rouw. Van de ene kant is het rouw voor de trouwe STVV-fans die de eindronde voor hun neus zagen verdwijnen na verlies tegen Gent. Hierbij vielen gelukkig geen doden. Het andere geval gaat over een ernstig verkeersongeval met 2 Limburgse slachtoffers.

HBVL toont hierdoor weer eens aan dat de sensatie en een zo hoog mogelijke verkoop boven het menselijk lijden van vrienden en nabestaanden staat. De rouw voor overlodenen is enorm veel groter dan en moeilijker draagbaar voor de getroffen nabestaanden dan een verloren match. Is het niet zo, Indra Dewitte & Co.?

Was het nu zo moeilijk om een andere lay-out te maken met rouw centraal voor deze twee feiten? Trouwens een rouwbandje links of rechts bovenaan op de foto van de overleden jongeren zou een teken van medeleven van de redactie geven aan het publiek een nabestaanden.

Parkeren doe je tussen de parkeerlijnen en er niet over

Standaard

parkeren 40.jpg

Dikwijls komen we verkeerd geparkeerde wagens tegen in de Hasseltse binnenstad, waarbij automobilisten het niet zo nauw nemen, hoe ze gepositioneerd staan tussen de witte lijnen. Parkeren over een witte lijn is al goed voor een verkeersboete, wanneer de politie er meer controle op wou houden.

Voor het behalen van een rijbewijs moest je vroeger en moet je nu nog manoeuvres uitvoeren met de wagen, onder andere om juist achteruit te parkeren binnen een oppervlakte, afgebakend door kegels of witte lijnen.

Op tijd blijven draaien aan je stuur met zicht op de buitenzijspiegel aan de passagierskant en op tijd indraaien, zijn essentieel in het manoeuvre om achteruit te parkeren. 

Het parkeeroppervlakte is groot genoeg om je wagen met geen extreme afmetingen perfect tussen de lijnen te parkeren met voldoende afstand van de wagen voor je en achter je. 

Wie weet dat nog?

Tot nu toe 1 klacht voor nachtlawaai bij De Serre Hasselt

Standaard

Het cultureel jongerenproject De Serre op het Hasseltse Groenplein scoort goed op gebied van geluidsoverlast. Tot vandaag, 13 maart 2019, is er volgens de politie Limburg Regio Hoofdstad slechts één klacht binnengelopen aangaande nachtelijke geluidsoverlast.

Het valt af te wachten, hoe de toestand kan evolueren, wanneer de meer dan 100 full serviceflats er tegenover bewoond zijn door senioren tussen voorjaar 2019 en zomer 2019!

We hopen alleszins positief, want een stad zonder leven is een doodse stad.

‘Limburgs burgemeestersparlement’ is lachertje

Standaard

De 42 Limburgse burgemeesters uit de vier traditionele partijen, N-VA, CD&V, Open Vld en sp.a, willen enkele keren per jaar informeel samenkomen in de Limburg Campus of in het Provinciehuis in een soort ‘Limburgs burgemeestersparlement’ om via overleg en samenwerking provinciale problemen aan te pakken. Zo willen ze de krijtlijnen uitzetten voor het Limburgse afval-, energie- en klimaatbeleid en ook bovenlokale dossiers zoals de Noord-Zuidverbinding behandelen. De burgemeesters krijgen voor deze informele bijeenkomsten geen bezoldiging of vergoeding.

Het initiatief komt er doordat het provinciaal bestuur bevoegdheden aan Vlaanderen of gemeenten verliezen, evenals politieke bestuursmandaten in de vele intercommunales. Het provinciebestuur blijft gewoon verderwerken binnen zijn bevoegdheidsdomeinen.

Het is een gewone verderzetting van de oude politieke cultuur in de hoop dat er meer geluisterd wordt in Brussel, vooral voor meer subsidies en middelen die Limburg dikwijls niet krijgt, ondanks de provincie er recht op heeft.

Maar welk effect om gehoord en ook naar gehandeld te worden in Brussel zal deze praatbarak hebben? Stel dat er daar enkele burgemeesters bijzitten die ook verkozen geraken op één van de hogere beleidsniveaus, die zouden dan eventueel via de steun van hun partij-apparaat een bovenlokaal dossier kunnen doordrukken, maar dan moeten de andere meerderheidspartijen ook mee zijn, en zeker de Walen en Brusselaars. Het lijkt ons een lachertje.

Grootstad

Sterker zou zijn, als de 42 Limburgse gemeenten zouden fusioneren in Limburg Stad met zo’n 900.000 inwoners met ook samenwerkende districtsraden tussen de gemeenten en steden met behoud van ieders identiteit.

Dan is Limburg Stad ineens een grootstad en dan worden Limburgse dossiers met meer invloed behandeld in Brussel en krijgen we de juiste financiële middelen en projecten, waarop we recht hebben ter verbetering van onze samenleving in zijn geheel.

Maar daarvoor is politieke moed nodig en zal kabaal ontstaan over het verlies van de identiteit van iedere gemeente en stad, een verlies dat perfect kan worden opgevangen door districtsraden die zich meer toespitsen op locaal beleid binnen het district met afgebakende bevoegdheden.

Het bestuur van Limburg Stad kan zich dan bezighouden met meer bovenlocale materie en sterker staan in de schoenen tegenover het beleid in Brussel. Politici passen zich in in de nieuwe structuren en velen zullen kunnen aanblijven, zij het in het stadsbestuur of in één van de districtsraden.

Nationaal Studentenverbond NSV probeert tevergeefs voet aan wal te krijgen in Hasselt

Standaard

Het Nationaal Studentenverbond NSV is op zoek naar een goedgelegen locatie in Hasselt om zijn activiteiten te organiseren, maar slagen daar tevergeefs in. 

Een politiek debat aan UHasselt werd door het rectoraat geweigerd, omdat het NSV het te bont heeft gemaakt tijdens VRT Connect op de campus in Diepenbeek, waar Tim Verheyen als maker van de Panoreportage, de praktijken van de studentenvereniging Schild en Vrienden uit de doeken deed en daarvoor een ei in het gezicht kreeg van de leden van NSV.

Het lukte hen wel onder een andere naam dan die van NSV. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 kon dat ook met een politiek debat in Het Borrelhuis in Hasselt, maar werd afgeblazen.

Deze handeling strookt helemaal niet met de waarden en normen die UHasselt hanteert en daarom worden ze geweigerd om hun politiek debat te organiseren. UCLL en PXL hanteren dezelfde motivering. Het NSV is nu van plan om een klacht wegens discriminatie bij UNIA in te dienen, maar uit hun handelingen uit het verleden en hun doelstellingen denken we dat zo’n klacht een ongegronde basis zou kunnen hebben.