Lovenswaardig gebaar van hulp aan mens in nood door burger

Standaard

Op Facebook staat een post van Guy Miermans, die met zijn vrouw Hilde Saenen, op zondag 23 april 2017 omstreeks 20u30 over een doortastend en rustig ingrijpen van zijn vrouw Hilde Saenen bij het voorkomen van een zelfmoord van een jonge vrouw op een brug over de autostrade, terwijl politie en nooddiensten op afstand bleven.

Na een gezellig etentje rijden Hilde en ik via de autosnelweg terug naar huis. We rijden te Hasselt-Zuid eraf, richting ring. Eens onder de brug van de autosnelweg door vraag ik Hilde snel terug te draaien want ik zie een meisje aan de buitenkant van de leuning zichzelf met 1 hand vasthoudend op de brug staan. Terwijl ik Hilde vraag de helling naar de brug op te klimmen om het meisje in alle kalmte aan te spreken, hou ik het verkeer tegen in de richting van de brug en ga vlak onder het meisje staan (om haar op te vangen indien nodig) en probeer haar te kalmeren en te overhalen niet te springen. Je zag haar angst en ze beefde van kop tot teen, terwijl ze enkel nog met de hielen op de rand stond. Ze schreeuwde dat we moesten weggaan. Enkele jongeren hadden reeds de politie gebeld. Hilde, zoals zij is, sprak in alle kalmte het meisje toe en na een kwartiertje kregen ze toch oogcontact met mekaar. Na bijna een half uur kwam de politie (met loeiende sirenes!) ter plaatse met 2 combi’s, een anonieme wagen en een medisch urgentieteam. Zo’n 8 mensen in totaal. Hilde bleef het meisje vanop zo’n 3 meter afstand aanspreken en uiteindelijk is ze al bevend terug over de leuning geklauterd in de armen van een politieagent.

Wat ons vooral bijblijft is dat buiten 1 politieagent die de helling opklom in de richting van Hilde en het meisje, al de anderen op verre afstand bleven, zelfs niet naar mij toekwamen om haar bij een eventuele val helpen op te vangen en dat het bijzonder lang duurde alvorens zij allen arriveerden na het telefoontje van de jongeren (een half uur toch waar men op maximum 10 minuten had kunnen zijn). Van psychologische hulp was niets te merken. Wij denken dat er nog ruimte is in de opleiding van politieagent tot het begeleiden van zulk een incident. Dat men weet wat te doen en te zeggen want buiten het vragen naar haar naam en leeftijd wist men niet wat te doen precies, wat uiteraard ook niet vanzelfsprekend is. Ook de loeiende sirenes blijven ons bij en dat men zo arriveerde leek ons niet verstandig want dat is nogal schrikaanjagend in deze.

Hilde is daarna zelf terug naar onder kunnen klauteren ipv dat men haar met de combi terugbracht vanop de autosnelweg. Ik moest zelfs vragen aan de enig overgebleven agent om het verkeer even tegen te houden toen ik Hilde bij de laatste meters wou opvangen bij haar sprong van het betonnen muurtje!

We keken mekaar aan en vielen vol van emoties in elkanders armen van, ja toch … een opluchtend en tegelijk beangstigend gevoel.

Bij ‘aankomst’ van de hulpdiensten vroeg men mij of wij achteraf ter plaatse zouden blijven voor het afleggen van een verklaring, maar na het gebeurde waren ze allen sneller verdwenen dan dat ze arriveerden.

Eén politieman heeft ons even aangesproken en bedankt voor de geboden hulp.

We willen de jongeren nog bedanken voor het verwittigen van de hulpdiensten en ook dat ze nog naar ons wuifden toen we uiteindelijk zelf naar huis vertrokken, wat voor ons een teken was dat we allen hetzelfde voelden…

Dit willen wij jullie even meedelen omdat het toch een nare beleving is die ons achteraf pas heeft doen beven en beseffen wat er wel had kunnen gebeuren. Die nacht hebben we geen oog dichtgedaan en toch even de whisky uit de kast gehaald.

Hilde en ik hopen dat de zon nog jaren mag schijnen voor het meisje L., 22 jaar en dat zij nog een heel mooie toekomst tegemoet mag gaan en al haar zorgen stilaan mogen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Wij zijn geen helden en willen zo ook niet bekeken worden, maar gewoon medemensen die mekaar helpen als het echt nodig is !!!

L., wij kennen ons niet en onze ontmoeting was intens, beangstigend en is onuitwisbaar.

Bron Facebook

Hasselt heeft nog parkeeralternatief aan rand van stad in plaats van meer verkeer binnenstad in te zuigen door extra ondergrondse parking te bouwen

Standaard

De bouw van de ondergrondse parkeergarage voor meer dan 500 wagens aan het CC Hasselt wordt gebouwd vanaf de zomer 2018, indien het Milieu-effectenrapport groen licht geeft. Reden voor de ondergrondse parking is om de verkeersdruk in de Casterwijk te verminderen en de leefbaarheid te verhogen. De in- en uitgang van de parking van het ziekenhuis wordt herlegd naar de Stadsomvaart. Er worden jaarlijks veel nieuwe wagens ingeschreven en de Groene Boulevard moet almaar die toename slikken. Veel automobilisten willen zo kort mogelijk bij hun bestemming parkeren. Het stadsbestuur heeft zelfs speciale gratis parkings aangelegd aan de Boudewijnlaan en Alverberg met gratis busvervoer van shoppers en bezoekers naar centrum. Toch zendt het stadsbestuur het verkeerde signaal uit om almaar meer wagens naar de parkings rond de Groene Boulevard te trekken, hetgeen almaar meer fijnstof meebrengt. Het stadsbestuur zal ook digitale borden voor parkeerplaatsaanduiding plaatsen op de invalswegen om de automobilist naar nog leegstaande parkings te leiden. Allemaal goed, maar er blijven nog alternatieve mogelijkheden bestaan om wagens te verwijzen naar de stadsrand.

Neem nu de parking voor personeelsleden van het ziekenhuis langs de Oude Luikerbaan. Die kunnen ze ook deels openstellen voor het bezoekersverkeer en ze uitbreiden langs de spoorweg tot zelfs aan het fietspad naar Illgat, waar men zelfs een bijkomende in- en uitrit kan maken. Ook de parking langs Voka ligt open voor bezoekers. Zelfs kan het stadsbestuur onderhandelen met de bedrijven op Illgat met privéparking om deze zelfs tegen een vergoeding op drukke zaterdagen open te stellen voor de automobilisten. De parking langs Voka kan best ook een betere verbinding gebruiken met de Singel. De Lijn kan net als bij de verbinding tussen de Boudewijnlaan en het centrum het gratis vervoer van reguliere buslijnen van bezoekers voorzien. Uiteraard moet deze alternatieve parkeermogelijkheid goed worden gecommuniceerd.

Vraag bij deze materie in de Casterwijk is en blijft: hoelang gaat het ziekenhuis nog blijven in de Casterwijk?

Gama Putra moet meer haar op tanden krijgen

Standaard

De site van http://www.ilovehasselt.com onder hoede van Small Teaser, de uitgever van software op de Hasseltse Corda Campus, met Gama Putra als trekker bestaat al bijna twee jaar. Het is een site in de vorm van een magazine met verhalen en veel foto’s over Hasseltse figuren en handelszaken. Gama Putra is publisher en stuurt een groepje bloggers aan om artikels met foto’s op vrijwillige basis te schrijven. Helaas van de tien geregistreerde bloggers doen er maar twee dat op onregelmatige basis. Daarnaast kan hij ook en zelfs bloggers reclame via een ingenious systeem, waarbij de adverteerder zelf zijn budgetbesteding bepaalt, verkopen, waarop elk hun financieel aandeel als vergoeding krijgen. Helaas zijn deze advertenties in tijden van hoogconjunctuur nauwelijks te vinden op de site, waardoor we kunnen zeggen dat Gama veel te braaf is in het zakendoen.

In plaats van maar rond te zwerven naar Leuven, Brussel en Maastricht om daar ook zo’n Ilove-initiatief op poten te zetten en almaar op foto te pronken op FB met mensen die hem geweldig inspireren in zijn uitgebreid netwerk, zouden we hem zeker aanraden om bij zijn leest te blijven en zijn zaak in Hasselt fatsoenlijk uit te bouwen, wil hij er een rendabele business van wil maken.

De kwaliteit van de artikels is gedaald op Ilovehasselt. Vorig jaar had hij uitschieters in lezersaantal zoals bvb. het artikel over Reballon, die het dan zelf ook gepromoot heeft op FB. Putra’s site gaat stilaan naar de 10.000 likes, maar aan de hand van het actuele lezers op de artikels is dat niet te zien. Velen zullen wellicht indertijd geliket hebben, omdat ze het goed vonden, om er verder geen aandacht meer te besteden aan zijn bijdragen.

Klokken gaan weer luiden voor Vera Vrancken

Standaard

Goed nieuws voor Vera Vrancken, de enige persoon die nog procedeert bij het arbeidshof om haar gelijk te halen in verband met pesterijen bij het uitbarsten van de Hazodi-affaire na de uitzending op de VRT, die het schandaal aan het licht bracht een zestal jaar geleden. Van het arbeidshof heeft zijn in beroep gelijkgekregen dat er pesterijen aan de basis lagen van haar klacht tegen gesjoemel binnen het politiekorps, toen Michel Beckers nog zonechef was en Rohnny Biets commissaris. Aan de pesterij op het werk hebben alle partijen zich bezondigd volgens het arrest van het arbeidshof, ondanks Beckers en Biets ervoor vrijgesproken werden. Voor Vrancken kunnen de klokken van geluk nu weer gaan luiden, want zij kan terugkeren uit langdurig ziekteverlof om een nieuwe passende functie in te vullen in navolging van administratief hoofd vóór het uitbreken van het schandaal. De politiezone is veroordeeld voor schuldige nalatigheid, maar de rechtszaak is nog niet van de baan. De debatten worden heropend op 16 januari 2018 en tegen dan moet Vrancken haar vordering voor schadeloosstelling hebben geordend en moet ze in overleg met de betrokkenen een nieuwe baan krijgen aangeboden.

“Ze hebben nog geen lessen getrokken uit het massaal protest tegen aanleg weg en ondergrondse parking in Stadspark”

Standaard

Jongens, jongens. Nu moeten de buurtbewoners van het Rongeseplein in Runkst weeral gaan strijden met affiches, FB-pagina en petitie voor duidelijkheid en informatie over de geplande hoogbouw van 48 flats met rsp. 7 en 5 etages in dat stukje groene long tussen de Sint-Truidersteenweg/Fonteinstraat en Boomkensstraat in Runkst. De buurtbewoners eisen aanvullende participatie in correcties in de vermindering van de hoogbouw, vooraleer de bouwvergunning van projectontwikkelaar Chateaux Real Estate wordt goedgekeurd. Buurtbewoners eisen burgerparticipatie en willen niet zomaar iets aanvaarden, wat vanuit vanboven wordt opgelegd.

Het park wordt eveneens heraangelegd – iets wat met hoerageroep wordt onthaald door de buurtbewoners die zich inmiddels hebben verenigd in een actiegroep tegen hoogbouw op het Rongeseplein. Maar helaas werd dit onderwerp hoofdzaak in de briefwisseling, met in de marge de bouw van twee woonblokken. Immers de aankondiging met de gele affiche en de bekendmaking aan de buurtbewoners van wat het stadsbestuur en de projectontwikkelaar van zinnens zijn, werden bijna op hetzelfde tijdstip wereldwijd gemaakt, wat weer beelden van achterkamerpolitiek deed blijken. Slechte communicatie wakkert de onzekerheid en woede bij de buurtbewoners aan, omdat ze zich weer voelen bij het ootje genomen te worden.

De nieuwbouw van Campus Hoge Vijf aan het Stadspark is wel laagbouw, terwijl landschapsarchitecten zeggen dat het daar wel hoogbouw mag zijn. Waarom moet er nu hoogbouw in een afgesloten groene long in de stad komen? De buurtbewoners rond het Rongeseplein voelen zich gegrepen in hun privacy door flatbewoners van de hoogste etages in hoogbouw. Is het misschien zo dat ze zoveel mogelijk nieuwe Hasselaren willen bijtellen in het bevolkingsregister door almaar hoger te bouwen door het stilaan aankomende gebrek aan geschikte bouwkavels in de stad?

Stadionbeheerder neemt ontslag bij Sporting Hasselt

Standaard

Na jarenlange vrijwillige dienst heeft stadionbeheerder Marc Lambrechts ontslag gegeven bij Sporting Hasselt wegens een gebrek aan respect van het bestuur voor alles wat hij doet voor de club. Volgens zijn FB-post stuurt het bestuur van de Spor aan op dictatoriale neigingen in zijn handelingen en mogen medewerkers geen FB-posts liken die ingaan tegen de erbarmelijke werking van bestuur en club en de verslechtering van de kameraadschappelijkheid en gezelligheid sinds het vertrek van de familie Stijnen. Het bestuur probeert nu via de jeugdwerking zijn blazoen terug op te poetsen. Daarvoor dient het project Street Heroes, waarbij de allerkleinsten uit de kwetsbare maatschappelijke doelgroep een kans te geven om het voetbal in hun leven op de voorgrond te brengen en zich zo te manifesteren in onze samenleving. Speciaal daarvoor heeft de Spor op zaterdag 22 april 2017 een nagelnieuw opblaasbaar voetbalveld voorgesteld met demo-trainingen en wedstrijden tussen enkele jeugdploegen onder leiding van Arktos. Street Heroes houdt wel in dat de Spor aan elke jeugdspeler, ook licht gehandicapten, kans moeten geven om zich te ontplooien in het voetbalspel, onafhankelijk hij of zij goed of slecht is. Met andere woorden ze mogen ook niemand uitsluiten. Iets wat in het verleden wel eens gebeurd is volgens goede bron.

N-VA werkt voor Hasselt: 4 612 673 euro voor nieuwe fietsinfrastructuur

Standaard

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar een historisch hoog niveau – en dat gaan we ook in Hasselt merken. Nog in deze bestuursperiode (tot 2019) is er 4 612 673 euro Vlaams geld vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende studies en onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in Hasselt. “Geweldig nieuws voor de fietsers”,zeggen Vlaams Volksvertegenwoordiger Lies Jans en Lut Creemers, voorzitter van N-VA Hasselt.“Fietsen wordt dankzij deze Vlaamse investering vlotter en veiliger”. 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil meer Vlamingen verleiden om de auto te ruilen voor de fiets. Weyts trekt het investeringsbudget voor de fiets daarom op naar een historisch hoog niveau. In 2017, 2018 en 2019 wordt de magische (en lang onbereikbare) kaap van 100 miljoen euro per jaar telkens gerond. Nu is er ook een uitgebreid Fietsinvesteringsplan klaar met alle concrete projecten – en dat plan bevat ook goed nieuws voor Hasselt. 

“N-VA Hasselt ijvert al lang voor meer fietsinvesteringen”, zegt Lies Jans, voorzitter van de commissie mobiliteit in het Vlaams Parlement. “Snelle en comfortabele fietsverbindingen maken fietsen aantrekkelijker. Maar deze investeringen verhogen ook de verkeersveiligheid in onze gemeente. N-VA Hasselt heeft bijvoorbeeld altijd gepleit voor het aanpakken van de fietspaden op de Groene Boulevard. We hebben dit ook aangekaart bij minister Weyts”.

Uit het Fietsinvesteringsplan van minister Weyts blijkt dat er nog deze bestuursperiode (tot 2019) 4 612 673 euro Vlaams geld is vastgelegd voor gloednieuwe fietsinfrastructuur, voorbereidende studies of onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in Hasselt. Het gaat puur om Vlaams geld voor de fietspaden langs de gewestwegen op het grondgebied van Hasselt, dus bovenop de middelen die het lokale bestuur vrijmaakt voor de fietspaden langs de lokale wegen.

Concreet gaat het om onder meer 487 500 euro voor de aanpak van de fietsinfrastructuur op de Groene Boulevard. “Hier zaten veel fietsers in Hasselt al lang op te wachten”, besluiten Creemers en Jans tevreden.“We plukken nu lokaal de vruchten van het Vlaamse investeringsbeleid”.

BIJLAGE: tabel met investeringen in fietsinfrastructuur Hasselt

PROVINCIE GEMEENTE LOCATIE PROJECTNAAM PROJECTFASE INVESTERING FIETS (k €) 2017 INVESTERING FIETS (k €) 2018 INVESTERING FIETS (k €) 2019
Limburg Hasselt N2 Herinrichting vak N729-R71 Studie 37,50
Limburg Hasselt N75 Herinrichting Genkersteenweg te Hasselt, inclusief fietspaden Studie 40,00
Limburg Hasselt N729 Tussenkomst fietspadenproject Uitvoering 500,00
Limburg Hasselt R70 Aanpassen fietsinfrastructuur Uitvoering 300,00
Limburg Hasselt N702 Verhoging fietspad ten gevolge van wateroverlast Uitvoering 300,00
Limburg Hasselt R71 Optimalisatie aansluiting in kader van stadscontract Studie 25,00
Limburg Hasselt R70 Aanpassing in kader van stadscontract Uitvoering 187,50
Limburg Hasselt N702 Herinrichting vak vanaf Grote Ring te Hasselt tot Westerring te Genk – structureel onderhoud Uitvoering 1.500,00
Limburg Hasselt Albertkanaal Heraanleg fietspaden ingevolge het verhogen van de brug van Hasselt Uitvoering 175,00
Limburg Hasselt Fietssnelweg Albertkanaalroute Fietsbrug sluizencomplex Hasselt Uitvoering 1547,673

Reactie

Als de cijfers kloppen, is dat goed nieuws voor Hasselt. Het zijn middelen boven de middelen van de lokaal bestuur voor ingrepen voor betere, comfortabeler en veiliger fietspaden. Met belangstelling kijken we uit hoe ze dat gaan verbeteren op de Groene Boulevard. Het buitenfietspad is te smal voor twee fietsrijrichtingen, het binnenfietspad is een lappendeken met veel hindernissen.