N-VA Hasselt beschuldigt stadsbestuur van amateurisme bij realisatie van nieuw stadslogo

Standaard

Dat was op zondag 25 juni 2017 te horen uit fractieleider Steven Vandeput op TVL. De oppositie werd gepakt in snelheid bij de realisatie en verspreiding van het stadslogo, dat 115.000 euro voor ontwerp, toekomstvisie en stijl te brengen. Slechts 80.000 euro vindt N-VA terug in de schepencollegeverslagen en wat er met de rest is gebeurd, mag Joost weten, niet Venken uiteraard. De hele aanpak met waarschijnlijk zonder openbare aanbesteding en akkoord van de gemeenteraad en de realisatie met een verkeerde focus op Hasselt, noemt hij ronduit amateuristisch. Het al dan niet plagiaat zijn van het logo en het plagiaat van de slogan doen de hele affaire ook zeker geen goed. Het zal wellicht stuiven op de gemeenteraadszitting van dinsdag 27 juni 2017, indien het item nog kan agendeerd worden.

Waarom heeft het stadsbestuur het project niet uitgegeven aan PXL-MAD, die de nodige expertise hebben in het ontwerpen van logo’s en slogans. Laat hen vier logo’s op basis van interviews met  een statistisch aanvaardbaar aantal Hasselaren – alvast meer dan 50 – logo’s ontwerpen met zowel strakke als warme inbrengen – en laat Hasselaren daarover online met hun identiteitspincode stemmen. Het logo met de hoogste score wint en heeft dan toch meer draagvlak onder de Hasselaren dan dit logo met slogan, in plaats van te blijven prutsen met dat huidig logo in begrafeniskleur en een strak design. Hasselt verdient beter en is ook een warme, gastvriendelijke en gezellige stad en niet met Hasselt Heeft Het, want dan ook negatief worden gebruikt. Logo en slogan moeten een positieve boodschap van Hasselt, onze stad, uitstralen. 

Neem best maar een voorbeeldje voor de aanduiding van de nieuwe fusiegemeentenaam tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek. Daar mocht de bevolking ook online stemmen over vier geselecteerde en ingestuurde namen. Iedereen was er ook akkoord met Oudsberghe na de voting, zelfs stemmers met een andere keuze. 

Sporting Hasselt lijkt te vrijen met stadsbestuur voor extra belastinggeld

Standaard

Vreemd vinden we het dat de Spor zo vriendelijk en dankbaar is tegenover het stadsbestuur in zijn posts, zeker om extra belastinggeld boven de helft van de opbrengst bij de verkoop van de terreinen (recreatiegebied) van Runkst VV voor de realisatie van een nieuwe overbodige tribune achter de goal in de schaduw van de tuinen van de niet-gerustgestelde buren van een jeugdcomplex, terwijl de bestaande zittribune en acht ongebruikte hobunits speciaal voor de jeugd, die er nog als nieuw en ongebruikt bijstaan ook heel veel belastinggeld hebben gekost, er kommerloos blijven bijliggen. Ook de verlichting op de twee achterliggende jeugdpleinen (eigenlijk woongebied) moeten dringend vervangen worden, want ’s avonds traint de jeugd er in het schemerdonker.

Die nieuwe tribune achter de goal is totaal overbodig onder het mom van een jeugdcomplex. Het stadsbestuur zou beter de helft van het belastinggeld van de verkoop van Runkst VV – dat eerst moet herbestemd worden van recreatie- naar woongebied voor het RUP en prefinanciering van het stadsbestuur heeft daar niks mee te maken – bestemmen om de acht hobunits voor de jeugd van de nodige nutsvoorzieningen in orde te brengen met een cafeteria en fatsoenlijke verlichting op de twee pleinen aan het jeugdcomplex. De bestaande zittribune kan ook worden gerenoveerd en probleemloos uitgebreid zonder burenprotest en enkel met een akkoord met het aanpalende Excelsior TC. Zelfs de pleinen van Runkst VV zijn beschikbaar voor de uitbouw van een jeugdcomplex, om te zwijgen over de accommodatie van Herk Sport.

Het is wel zeer bemoedigend dat Sporting Hasselt volop wil inzetten met initiatieven en hopelijk met de juiste personen voor het jeugdvoetbal in de kijker te stellen. Maar deze evolutie is reeds bezig sinds dat de familie Stijnen het sportieve beleid in handen hebben genomen met als hoogtepunt drie ploegen kampioen en drie ploegen tweede op het einde van het seizoen 2015-2016. Hiervoor kregen ze ook speciale felicitaties van de Belgische Voetbalbond, die het had over een uitzonderlijk voorval. Zelfs de beloften speelden vier keer na elkaar kampioen. Dat moet het jeugdvoetbal van de Spor zeker een boost geven om verder te gaan op deze weg op zoek, ondanks het talent wordt weggezogen door concurrenten KRC Genk en STVV!

Het stadsbestuur moet ook zijn  verantwoordelijkheid nemen, dat ze geen betalingen van belastingsgeld voor overgefactureerde bedragen na controle van de geleverde prestaties op factuur in functie met de werkelijkheid. Zo worden bodemloze putten gefinancierd.

We hebben nog steeds een hart voor Sporting en zijn jeugd, ondanks de degradatie. Maar de zaken moeten eerlijk en transparent gaan. En in dat kader gunnen we de Spor alle successen toe. Maar we zijn nog steeds voorstander voor gelijke behandeling voor alle Hasseltse competitieclubs.

Idea Consults NV zal binnen half jaar resultaten moeten tonen

Standaard

Op dinsdag 20 juni 2017 werd officieel bekendgemaakt dat Idea Consults NV uit Brussel als strategisch economisch raadgever moet zorgen voor de opstart van een centrummanagement ter versterking van de Hasseltse handelskern met meer shoppingbeleving, een langetermijnvisie op gebied van handelsbeleid en het vinden van een witte raaf als centrummanager en dat binnen het half jaar onder de hoede van de vzw Centrummanagement. Speciale focus gaat zeker naar onder andere de parkeerproblematiek rond Winterland. Een hele boterham voor de Brusselse consults.

Het is misschien toch wel goed dat er zo’n consultatiebureau uit Brussel is aangesteld om het centrummanagement in Hasselt uit de grond te stampen. Vanuit helikopterperspectief zien deze ondernemers wel andere invullingen en realisaties vanuit hun deskundigheid voor de ontwikkeling van een degelijk handels- en horecabeleid, dat wordt gedragen door een brede laag van plaatselijke ondernemers. De vzw Centrummanagement met diverse betrokken actoren erin en onder andere gefinancierd door het stadsbestuur kijkt toe op het bekomen resultaat op het einde van de rit na een half jaar hard labeur met als hoogtepunt de aanduiding van de centrummanager om alle acties op commercieel gebied in Hasselt te coördineren en zelf ook initiatieven te nemen.

Die witte raaf vinden is niet zo eenvoudig: hij moet al een goede luisterbereidheid met een analytisch vermogen, met goede contacten met horeca, handelaars en ketens, iemand die compromis kan sluiten en ook zelf initiatief kan nemen. Ook het opstellen van een langetermijnvisie voor de handels- en horecaontwikkeling met de komst van de Quartier Bleu in het achterhoofd dringt zich op. Het zijn allemaal taken, die het stadsbestuur wijselijk derigeert naar de vzw Centrummanagement. Laat ons hopen dat het zo blijft, want politieke bemoeienissen van het stadsbestuur kunnen het positief proces doen keren. Het stadsbestuur blijft wel een grote geldinbrenger in de vzw met een jaarlijkse bijdrage van 250.000 euro. Ook de  projectontwikkelaar van de QB heeft zich verbonden tot een jaarlijkse bijdrage van een evengrote som totdat het hele project voltooid is ter versterking van de handel in de binnenstad en de interactie tussen QB en de stadskern, waarover nog niet veel geweten is. Maar de storting van hun 250.000 euro wordt pas gerealiseerd, wanneer alle juridische procedures achter de rug zijn en zover zitten we nog niet. Want er loopt nog eentje voor het bekomen van een socio-economische vergunning, als we het goed begrijpen.

Verkeersvrije Hasseltse Dorpsstraat nog niet voor morgen

Standaard

Een telefoontje met mobiliteitsschepen Habib El Ouakili leerde ons dat een verkeersvrije of -luwe Dorpsstraat tussen de Thonissenlaan en kruispunt met de Isabellastraat niet voor morgen is. In deze legislatuur staat het niet op de agenda. Eerst moeten de politici kijken wat de invloed op het parkeren in de binnenstad is van de bijkomende ondergrondse parkings aan de Blauwe Boulevard en eventueel die aan het CC Hasselt. Ook wordt veel heil verwacht van de digitale verkeersmanagementborden op de invalswegen om het zoekverkeer naar vrije parkeerplaatsen te leiden, die tegen 2017 operationeel moeten zijn. Ook het fietsverkeer in de stadskern wordt ondertussen onder de loep genomen. Er wordt volgens de schepen druk gewerkt aan bijkomende maatregelen voor een veiliger fietsverkeer – lees fietsstraten – in de binnenstad, ondanks de toestroom van het grote volume automobilisten op zoek naar de 475 bovengrondse betalende parkeerplaatsen in de stadskern of die snel optrekken op korte afstand of die er een joyrit met discobar op nahouden. In fietsstraten moeten auto’s achter de fietser blijven, maar voor tegenliggende fietsers wordt het precies minder gevaarlijk, als ze andere fietsers passeren met wagens achter zich, omdat die auto’s dan geen hoge snelheden kunnen halen. Al bij al genomen zijn we erg curieus hoe die ontwikkeling van minder of geen autoverkeer in de binnenstad eruit zal zien, ondanks de aangehaalde tegenstrijdigheid aangaande veiligheid. Alles duurt oh zo lang in Hasselt!!!! Het is een jammerkreet, die we horen bij veel Hasselaren, maar politici drukken steeds op wettelijke procedures die de gang van zaken vertragen.

Geen warm gevoel bij raar telefoontje

Standaard

We kregen geheel onverwacht een telefoontje van Bart Casters, voorzitter van Sporting Hasselt. Hij vond het jammer dat hij zo in onze teksten al dan onterecht volgens hem door de mangel gehaald. Ons antwoord was dat de berichtgeving gebaseerd is op informatie van verschillende bronnen en uit de klassieke media die we als buitenstaander interpreteren en onze opinie ook over neerschrijven. Wat er gebeurd is, is gebeurd en daaruit kunnen alle partijen alleen maar leren. Om te praten met Bartje voelen we echter geen warm gevoel, ondanks op punt staande om een afspraak te maken, aangezien hij toch wel op een abrupte en onbeleefde wijze het gesprek afsloot. Sorry Bart.

Vlaamse overheid volhardt in niets afdoende zwerfvuilsensibilisering

Standaard

De Vlaamse overheid stelt de invoering van statiegeld voor petflessen, blik en andere plastic weer voor een jaartje uit om verder te kunnen blijven sensibiliseren ten voordele van de verpakkingsbedrijven. In hun senbiliseringscampagne sporen zij de burgers aan om afval in de vuilbak te gooien en delen ze prikstokjes voor de verzameling van zwerfvuil en de opkuis op het openbaar domein uit aan de kinderen, terwijl de verpakkingsindustrie gewoon zijn gang gaat met het opdrijven van plastieken verpakkingen bij verhoogde toevoer van consumptiegoederen in deze hoogconjunctuur, terwijl het geld blindelings binnenstroomt bij de industriëlen, OVAM en Fostplus.  Het ergste van al bij deze bijna criminele daad van de uitdeling van mooimakers onder de kinderen, is wel dat de Vlaamse overheid de verkeerde doelgroep aanspreekt. Immers de kinderen leren op school veel van ecologische gevolgen van het overtollig zwerfvuil in ons milieu. Goed geïnformeerde mensen en andere milieubewuste individuen moeten dan de rommel en afval opruimen van waanzinnige vervuilende burgers die in feite zouden moeten heropgevoed worden. Het is juist die doelgroep, die oh zo moeilijk hun comfortzone kunnen verlaten richting vuilbak, die met de campagne moet worden aangepakt, niet de kinderen die zo gebruikt kunnen worden als goedkope kinderarbeid. Vandaar dat deze hele campagne tegen het criminele aanleunt. Bij de invoering van statiegeld kan dat probleem toch al voor een groot deel worden opgelost, maar de verpakkingslobby sputtert tegen.

Infrax breekt Hasseltse pasaangelegde Zuivelmarkt weer op

Standaard

werken

De Hasseltse Zuivelmarkt is pas aangelegd met kasseien, wat ook wel niet evident is om zich op te bewegen met de rolstoel en rollators. Ter hoogte van de snoepwinkel zijn de mannen van Infrax op dinsdagochtend 13 juni 2017 aan het werk gegaan met het opbreken van de straat om nutswerken uit te voeren aan het huis van oud-beenhouwer Gennez, iets wat niet INGEPLAND stond tijdens de heraanleg van de Zuivelmarkt. Handelaar Rik D’Hollogne maakt zich terecht kwaad dat zo iets nog kan gebeuren en dat de aanlegplanning zo iets niet kan inhouden. Daarbovenop komt dan nog het negatieve nieuws dat de afvoerbuis richting riolering werd vernield bij de voorgaande werken en dat het gewoonweg dichtgegooid werd zonder herstelling.  Beter overleg en samenwerking vooral in de planning tussen de verschillende instanties en uitvoerders kunnen al veel ergernis voorkomen!!!