Hasseltse binnenstad leeggezogen door nieuwe retail van 10.000m²

Standaard

ieDe horeca, diensten, retail en wonen van 21.000m² in de aan te leggen Quartier Bleu aan de Hasseltse Kanaalkom kunnen we begrijpen als een aanvulling van assortiment van het commerciële centrum van Hasselt, maar zomaar een nieuw handelscentrum van 10.000m² zonder socio-economische vergunning neerpoten langs de Gouverneur Verwilghensingel tegenover de Handelsschool gaat ons petje te boven. Vastgoedhouder Tans werd aangepord om er een inplanting te bouwen voor supermarkt Albert Heijn, maar dat ook het Kruidvat een oppervlakte zou huren en samen 2 van de 9 te bouwen winkels inpalmen, lijkt bij ons grote vraagtekens op te roepen. Kruidvat heeft toch al drie winkels in de stadskern en komt er zogezegd een vierde bij en gaan er misschien twee van verdwijnen. Het is duidelijk een teken dat grote ketens hartje Hasselt willen verlaten om zich elders te vestigen. Maar waar ze zich nu gaan vestigen, waar gaan ze daar voldoende parkeerplaatsen voorzien en hoe gaat de mobiliteit geregeld worden net voor het drukste kruispunt aan de Kempische brug? Hoe is het toch mogelijk dat het stadsbestuur zo maar een bouwvergunning wil afleveren, zonder een goede visie te ontwikkelen over wat kan en niet kan. Klaarblijkelijk krijgen projectontwikkelaars alles geregeld, terwijl ze schade berokkenen aan bestaandezelfstandige retail met de belofte op 280 extra banen, zolang de zaken goed blijven lopen. Geld maakt veel, maar ook veel kapot!

Sportingvoorzitter Casters neemt best zelf ontslag om vrede en identiteit bij Spor te herstellen

Standaard

Sinds dat Bart Casters officieel voorzitter is van Sporting Hasselt gaat het almaar slechter met de voetbalploeg. Casters is een ondernemer in beton en werd indertijd binnengebracht in de beheerraad als sponsor door Werner Maurissen. Tot nu toe heeft hij weinig of geen financiële inbreng gedaan in de werking van de Spor. Integendeel. Heel wat facturen en onkostenvergoedingen raken maar niet betaald. Bovendien bemoeit hij zich buiten de afspraken met het sportieve beleid en stuurt Stijn Stijnen als hoofdtrainer na een schorsing van 8 maanden richting uitgang.

Stijnen heeft hem zelfs de volmacht gegeven na een oplaaiende ruzie om zijn daad in de beheerraad door te voeren, want Stijn en Jempie Stijnen zitten nog steeds in de beheerraad. Casters’ reden om in te grijpen was dat een geschorste hoofdtrainer in de tribune niet goed werkt, ondanks Stijnens twee promoties en de recente zege tegen Dender. Daardoor nemen ook hulptrainers Steven Stijnen en Bjorn Sengier ook ontslag, naast heel wat vrijwillige medewerkers en supporters die hen volgen richting uitgang. Zelfs moeder Stijnen is erg strijdvaardig en kan Casters wel met haar en huid opeten, nadat ze gedurende enkele jaren haar activiteiten in haar frituur speciaal achter zich te laten om zich volledig gratis in te zetten voor wat de catering betreft op Sporting.

De sfeer in het voetbalstadion is helemaal verziekt en Sporting heeft al lange tijd zijn identiteit als stadsvoetbalploeg verloren, dankzij de verkeerde beleidsdaden van de voorzitter. Stijn Stijnen legde op dinsdag 21 februari 2017 alles tot in de puntjes uit op een persconferentie. Sporting Hasselt is nog steeds in strijd voor een plaats buiten de laatste vier die hen behoud in eerste amateurafdeling kan verzekeren. En ze waren goed bezig na de zege thuis tegen Dender met goed voetbal. En dan komt dat ontslag van de hoofdtrainer er nog als mokerslag bovenop.

Almaar minder supporters kiezen niet meer voor een ticket om een match van Sporting bij te wonen. En nu dat Stijn en Steven – ook hoofd van de jeugdwerking – en Bjorn opstappen, verliest Sporting Hasselt zijn binding met de stad. Alleen Casters blijft over met zijn grootse projecten met de verplaatsing van de Japanse Tuin naar het CC Hasselt voor de bouw van een groot stadion en sporthal of de sloop van Alverberg en het huidig stadion voor een nieuw stadion met sporthal, allemaal op kosten van de stad. Hij mag dan beton storten en hoog factureren, gelijk vroeger nog eens is gebeurd bij de Spor met hem. Beste mensen, het is beter dat Bart Casters opstapt als voorzitter bij Sporting Hasselt. Geld brengt hij toch niet in als investeerder en sponsor. Wat ben je met zo iemand, die zich niet houdt aan de afspraken? Dan kunnen de vrede, ambiance, supporters en medewerkers terugkeren naar Sporting Hasselt, al is het moeilijk om financieel rond te komen. Vroeger werd ook lokaal sponsorgeld opgehaald door mama Stijnen. Sporting Hasselt had een Hasseltse identiteit en die willen we als Hasselaar behouden. Dus Bartje, denk goed na en houd de eer aan jezelf!

Lies Jans wil volwaardige standplaats voor kampeerauto’s

Standaard

Oppositieraadslid Lies Jans zal op de komende gemeenteraad een voorstel indienen voor de inrichting van een volwaardige standplaats voor kampeerauto’s. “Momenteel kunnen deze toeristen enkel aan de Alverberg terecht waar men bovendien niet langer dan 24u mag staan. Wij vragen een nieuwe site die uitgerust is met de nodige faciliteiten en waar gedurende langere tijd mag gestationeerd worden”, aldus Jans.

 “De stad Hasselt profileert zich terecht als een toeristische trekpleister. Eén aspect van de toeristische markt wordt echter schromelijk over het hoofd gezien. Kampeerautotoeristen hebben het in Hasselt immers niet gemakkelijk. Enkel aan de sporthal Alverberg kunnen zij terecht en dan nog slechts gedurende 24u”, opent Jans haar pleidooi voor een volwaardige standplaats voor kampeerauto’s.

N-VA Hasselt wil nu de stad Hasselt ook optimaal toegankelijk maken voor kampeerauto’s. “De cijfers tonen aan dat deze toeristische vorm in de lift zit. In 2015 waren er 50000 ingeschreven kampeerauto’s in België, 3 keer meer kampeerauto’s dan caravans. Naast de grote groep van 50-plussers slaat deze toeristische beleving nu steeds meer aan bij jongeren. Ze verblijven gemiddeld 2,2 dagen op een locatie en keren ook dikwijls terug naar die stad. Bovendien is voor de toeristen in kampeerauto’s de ligging het belangrijkste criterium”, aldus Jans.

Er worden ook subsidies voor de bouw van kampeerautoterreinen voorzien. Lokale besturen hebben de mogelijkheid om kampeerautoterreinen uit te bouwen, dat kan zowel in recreatieve zones, zones voor openbaar nut en in bouwzone.

“Met een kampeerauto mag men in theorie overal parkeren waar dit ook is toegelaten voor ‘gewone’ auto’s. Het spreekt echter voor zich dat een kampeerauto extra faciliteiten nodig heeft. Een speciaal voorziene ruimte/terrein is dan ook geen overbodige luxe. Daarom vraagt onze fractie aan het stadsbestuur om minstens één terrein in te richten voor kampeerautotoeristen. Dat moet uitgerust zijn met minimaal een sanistation, een automaat waar drinkbaar leidingwater kan worden afgetapt, een afvoerkanaal voor afval- en toiletwater en een elektriciteitsaansluiting. De site is idealiter voorzien van douchegelegenheid en toiletvoorzieningen. De nabijheid van een sportcomplex kan hier al een oplossing bieden. Het stadsbestuur voorziet in een goede bewegwijzering en bereikbaarheid van de site. Verder wordt de site voorzien van een infobord met bezienswaardigheden over de stad, het aanbod van mobiliteitsmodi (openbaar vervoer, fiets, taxi) en eventueel informatie over lokale handelaars.”

De N-VA zal dit voorstel dinsdag op de gemeenteraad voorleggen ter goedkeuring. “Wij hopen hiermee een extra toeristisch segment te kunnen aanboren en onze stad zo nog meer open te stellen voor alle verschillende vormen van toerisme”, besluit Jans.

Politie komt nog eens niet opdagen

Standaard

Op zaterdagnamiddag 18 februari 2017 was het terrein weer vrij voor bedelaars in het centrum van Hasselt. Een vrouw met een potje zat er weer tegen de vitrine van de Benetton in de Koning Albertstraat. Er kwam iemand langs om haar een broodje te overhandigen en we zagen ook een man van autochtone afkomst passeren en vlug enkele woorden met de vrouw placeerde. Een seintje naar de politie leerde ons dat ze iemand zouden sturen. Een half uur hebben we zitten opletten of er politie kwam opdagen en wat ze gingen doen. Wel passeerden er een combi en een zwaantje op de Grote Markt, maar niemand stopte en leek geïnteresseerd on in te grijpen. We zijn maar doorgereden. 

Shoppersstromen in centrum van Hasselt

Standaard

Door de ontwikkeling van nieuwe commerciële initiatieven in het commerciële hart van Hasselt kunnen we momenteel straten vernoemen die op het parcours van de shoppersstromen liggen.

Input komt vooral van het station van Hasselt, de Astridparking op de Astridlaan, de parking van de Hotelschool in de Vildersstraat, de Boudewijnparking op het Dusartplein, de parking achter het CC Hasselt en de parking in de Welvaartstraat. De galerijen De Ware Vrienden en Koning Albert hebben ook een goede doorstroom in drukke dagen.

Daardoor worden de Badderijstraat, Zuivelmarkt, Diesterstraat, Kapelstraat, Havermarkt, Dokter Willemsstraat, Demerstraat vanaf de Molenpoort, Sint-Jozefsstraat, Koning Albertstraat vanaf Galeria Inno, Grote Markt Botermarkt, Fruitmarkt, deels de Paardsdemerstraat, Hoogstraat, Ridderstraat en deels de Maastrichterstraat goed bezocht door de shoppers op drukke dagen. 

Minder druk op die dagen zijn de Minderbroedersstraat, Dorpsstraat, Witte Nonnenstraat, Bonnefantenstraat, de Demerstraat tussen de Groene Boulevard en Molenpoort, de Koning Albertstraat tussen The Century en Ridderstraat, de Vismarkt met het deel van de Maastrichterstraat tot aan de Sint-Jozefsstraat.

Het gaat hier wel om een persoonlijke vaststelling op de drukke zaterdag 18 februari 2017.

Kan Axelle Red beter niet centrum meepromoten met Quartier Bleu Hasselt als één geheel?

Standaard

De Hasseltse zangeres Axelle Red of Fabienne Demal woont met haar man Philip en kinderen in Ukkel, maar ze heeft een stek gekocht in het nog aan te leggen Quartier Bleu om zich ook terug thuis te voelen in Hasselt. 

QB zal zeker niet weg te slaan zijn uit de nationale en misschien zelfs internationale media bij de opening in de loop van 2019. Er komt 21.000m² retail en horeca bij, zogezegd aanvullend op het aanbod in de binnenstad. Projectontwikkelaars Real Estate en Metaxi wouden eerst meer dan 30.000 m² neerpoten, terwijl er uit handelsmiddens gestreefd werd naar 15.000m². Compromis werd gemaakt op 21.000m². Modewinkels brengen het meest op per m², maar gelukkig is er ook een compromis gevonden op gebied van productenaanbod voor de winkels in QB, dat aanvullend moet zijn qua oppervlakte en assortiment met die van het centrum. Denk maar aan een supermarkt, een FNAC…

Iets wat nieuw is en met veel middelen gepromoot met de hulp van Axelle Red moet wel een succes worden, met de vraag of Hasselt dan die toevloed van wagens allemaal kan verwerken, ondanks een ondergrondse garage van meer dan 2.000 plaatsen, die ook dienst doet als parkeergarage voor bewoners en medewerkers van winkels en horeca. 

We vinden het op dat moment van de opening wel echt jammer, dat Red alleen maar aandacht heeft in haar campagne voor QB met het water op de achtergrond als aantrekkingskracht en minder voor het gezellige stadscentrum, waar vele zelfstandige ondernemers samen met ketens het ook het mooie weer dagelijks proberen te maken, ondanks huurprijzen die erg hoog liggen.

Helaas hebben we nog niets gehoord over hoe het stadsbestuur de interactie van de shoppers- en bezoekersstroom tussen het oude en nieuwe gedeelte van Hasselt kunnen realiseren. En dan is er nog de scheiding van de Spartacustram, die roet in het eten van die interactie komt gooien. Het stadsbestuur kan beter vooruitkijken en al starten met ideeën te ontwikkelen van hoe men die interactie zo smetteloos mogelijk kan doen verlopen, passend in een langetermijnvisie, die we nu wat missen.

Anderzijds kunnen zelfstandige handelaars van het oude centrum zorgen voor een kruisbestuiving van hun activiteiten met handelaars in QB om zo het publiek met het aanbod van beide stadsdelen te laten kennismaken. Of misschien kunnen handelaars van de stadskern een tweede zaak openen in QB?

Met Quartier Bleu wordt de huidige stadskern gevoelig in oppervlakte uitgebreid. Dan kunnen we spreken over Oud en Nieuw Hasselt. Hopelijk komt Fabienne dan ook nog in het oude gedeelte!!!

Waarom voeren eigenaars van lang leegstaande panden in Hasselts stadscentrum geen dynamischer huurmarketing?

Standaard

Volgens Tom Vandeput telt Hasselt het laagste cijfer qua leegstande handelspanden binnen Limburg. Dat kunnen we aannemen, maar toch vinden enkele gebouwen die lange tijd leegstaan in het centrum, geen nieuwe eigenaar of huurder voor het al dan niet ingericht pand wegens te duur in prijs. Schandvlekken momenteel zijn Jurgens Eetboetiek in de Diesterstraat, The Palace en twee andere gebouwen, waarvan eentje in casco, op de Maagdendries, het Oude Gerechtsgebouw en aanpalende historische gebouwen op de Havermarkt, nog dat krot op het Leopoldplein van voormalig Issa Moda, de 2-eurowinkel, panden in de Kapelstraat, eethuis Olifant in de Minderbroedersstraat & nog enkele winkels in de Demerstraat tegen de Groene Boulevard. In al die panden hangt al dan niet het plakkaat te koop of te huur uit.  In The Palace, aan de oude gebouwen op de Havermarkt, in de Demerstraat hangt helemaal niks uit. Eigenaars betalen precies graag leegstandsbelasting aan het stadsbestuur, ondanks er hier en daar nog accidentele bewoning te bespeuren valt, waardoor die taks vervalt.

Zou het nu niet beter zijn als die eigenaars in plaats van hun pand daar zomaar verwaarloosd te laten liggen, dat ze eens de moeite doen om een dynamische marketing te voeren met aantrekkelijke huurprijzen om hun leegstand eindelijk eens aan de man te brengen? Net zoals bij ketens en boetieks in de soldenperiodes, kunnen zij toch ook openbaar aangekondigde korting geven aan belangstellende initiatiefnemers. En ook de sociale media meer bespelen met aantrekkelijke voordelen. Dat noemen we dynamische marketing, in plaats van een klassieke advertentie in de krant. Je moet je product tegen een al dan niet betaalbare prijs aan de man kunnen brengen,  zoniet hogere leegstandtaks aanrekenen. Helaas denken die eigenaars of verhuurders niet zo. Hun gemeenschapsgevoel  voor een betere leefbare omgeving reikt niet zo ver.

Zoveel mogelijk geld moet rollen of ze hebben middelen genoeg op hun bankrekening, dat de verliespost van onroerende voorheffing en leegstandtaks voor de leegstaande gebouwen ruimschoots wordt gecompenseerd door huurinkomsten van andere gebouwen.