Hasseltse stadscampagne voor meer burgerzin tegen zwerfvuil. Niet tegen carnavalsafval!

Standaard

Hasselt start een campagne om Hasselaren en bezoekers meer bewust te maken, dat zwerfvuil niet thuishoort rondslingerend op straat, maar wel in een vuilbak. Dat doen ze aan de hand van poppen vervaardigd uit zwerfvuil te etaleren in lege etalages in onder andere lege vitrines op Quartier Bleu en met afvalbakken met daarin verzameld zwerfvuil te plaatsen op zwerfvuilhotspots gelijk in de Grote Beemdstraat. De campagne kwam tot stand met medewerking van PXL-MAD en Maison Florida. Maar snappen de burgers wel de clou van het verhaal en gaan ze daarheen speciaal kijken om zich af te vragen, waarom die zwerfvuilobjecten er staan voor het creëren voor meer bewustwording en aanpak tegen de zwerfvuilproblematiek op het openbaar domein? Zelf vinden we de gemaakte zwerfvuilkunst eerder showelementen om er op de foto te komen in de kranten.

Daarentegen wordt de rol van Toon Eerdekens als noeste zwerfvuilactivist deels overgenomen in de zwerfvuilkunst, waarvoor we hen moeten danken. Maar helaas wordt de boodschap om zoveel zwerfvuil te voorkomen onder de mat geschoven. Mooi voorbeeld is het carnavalsafval na de stoet, dat niet goed genoeg wordt verwijderd en waarvan resten langdurig op het openbaar domein blijven liggen en een gevaar vormen voor een verdere vervuiling van ons ecologisch systeem.

Vooral het uitstrooien van ongemakkelijk afbreekbaar plastiek in alle vormen in de carnavalsstoet, wat wordt toegelaten door het stadsbestuur omdat het thuishoort bij plaatselijke volksgebruiken, versus het door campagnes gestimuleerde wegwerpgedrag van burgers van zwerfvuil in afvalbakken, is voor ons een contradictie, die we niet goed begrijpen. Van de ene kant stimulans en wegwerpwaanzin, van de andere kant alles netjes in de afvalbak gooien. We mogen dan maar doen met zwerfvuil, wat we willen? Zo’n gedrag van je m’en fou wordt erdoor aangewakkerd. Goed bezig, zouden we zeggen?

Politie LRH wordt dikker

Standaard

Op 2 mei 2022 trakteert de politie Limburg Regio Hoofdstad zichzelf en het personeel op zoetigheden ter gelegenheid van het Suikerfeest, het einde van de ramadan. We willen hen alleen maar waarschuwen dat die snoep een caloriebom is. Snoep bevat nu eenmaal veel kunstmatige suikers om het goedje onder andere op smaak te brengen. Als we morgen agenten tegenkomen die verdikt zijn, kunnen we plagerig overkomen door te stellen dat die snoep er voor iets tussenzit! Grapje

Wat vinden Kuringenaren van aanpak tegen snelheidsduivels en sluipverkeer in Kuringen-Heide en Kuringen-Centrum?

Standaard

Om de verkeersveiligheid en woonkwaliteit in Kuringen-Centrum en Kuringen-Heide te verbeteren zijn in het mobiliteitsplan tal van aanpassingen voorzien: bestendiging van de schoolstraat van de Joris Van Oostenrijkstraat (NIET in Diepstraat), heraanleg Diepstraat met geschrankt parkeren en afzonderlijke fietspaden, heraanleg van de Crutzenstraat met afzonderlijke fietspaden, trajectcontrole op de Overdemerstraat (50km en weren doorgaand vrachtverkeer), bijkomende snelheidsremmer en oversteekplaats aan bushalte in de Overdemerstraat (thv Jessenhofke), aanpak snelheid en zwaar verkeer Gebrandestraat, fietspad door de Prinsenbeemden van de fietsbrug naar Prinsenhof, diverse snelheidsremmers in de Nieuwstraat, vernieuwde fietssuggestiestroken in de Nieuwstraat, vernieuwde veilige buurtwegenis grote delen van Kuringen-Heide, schoolstraat in de Paalsteenstraat (achterzijde KJ), …. Ze denken hiermee de bereikbaarheid tussen Kuringen en Kuringen-Heide voor de Kuringenaren optimaal te houden maar het sluipverkeer sterk te ontmoedigen en snelheidsduivels te weren.

Zit mobiliteitsschepen Marc Schepers hier goed om meer verkeersveiligheid en woonkwaliteit in Kuringen-centrum en Kuringen-Heide te garanderen na decennia gevaarlijke verkeerssituaties en veel te veel verkeer door deze twee kernen?

Papier en karton wekelijks op het juiste moment buitenzetten is moeilijk in Hasselt

Standaard

Er zijn nog altijd Hasselaren en handelaren die hun papier- en kartonafval wekelijks veel te vroeg buitenzetten in het centrum. Dat mag elke dinsdag vanaf 18u voor de woensdagochtendronde. In de Ridderstraat staat het papier en karton regelmatig op drie momenten te vroeg buitengezet. De vraag die we ons stellen, is waarom dat nog in het reglement staat om het toch maar met de voeten te treden zonder controle.

Cowboys in bouwsector

Standaard

Het valt ons enorm op, dat we regelmatig heel wat werfputten op openbaar domein in Hasselt tegenkomen, die slecht omheind of helemaal onafgeschermd achterblijven buiten de werkuren van de werkploegen.

Dit beeld is gemaakt op 22 april 2022 langs de Hasseltse Bampslaan, waar het fietspad ook deels wordt ingepalmd door werfmateriaal en de omheining allemaal in de put is gegooid. Echt onveilig voor fietsers en voetgangers, zonder dan nog de waarschuwende verlichting.

Welke onderaannemer met veelal buitenlandse arbeiders en een al dan niet goede werfleider staat hier voor in?

En zo kom je heel wat van die gevallen tegen de laatste tijd tegen. Is hier geen controle op en wie is verantwoordelijk als er iemand invalt?

Drukte in Hasseltse Kleine Maastrichterstraat

Standaard

In de Kleine Maastrichterstraat in Hasselt liggen reeds lang twee bouwwerven tegenover elkaar van dezelfde eigenaar. Op werkdagen vóór 11u is het daar dikwijls een drukte van jewelste met vrachtwagens die materialen komen leveren. Eén kraan voor twee werven staat opgesteld achter de gebouwen ter hoogte van de galerie.

De werken verlopen nu precies in een hogere versnelling, want de constructie van de lagen van het gebouw naast KFC Hasselt is nu ook bijna klaar, terwijl op de werf er tegenover de afwerking langzamer vooruitgaat.

Handelaars en horeca – Quetin/Handyman/Leonidas/Sibelle/De Witte – in dat stukje Maastrichterstraat zijn niet erg gelukkig dat de passage naar de Grote Markt op sommige momenten wordt afgesloten voor leveringen. Dan kan niemand passeren. Ook het straatje heeft een smerig uitzicht.

We hopen dat deze werken weldra voltooid zijn!

Verlegde uitrit Hasseltse Diesterpoort zorgt na week al voor conflictsituatie

Standaard

De verlegde uitrit van de Hasseltse Diesterpoort voor het gemotoriseerd verkeer aan de Thonissenlaan is op 11 april 2022 precies een week in gebruik. Auto’s komende uit de Diesterstraat slaan rechtsaf en volgen de ventweg over het fietspad tot aan de uitrit zonder roodlicht. Fietsers komen er op het fietspad in conflict met wachtende voertuigen die zich willen invoegen in de file op het juiste moment.

De afstand tussen de rand van het binnenrijvak van de boulevard met de rand van het fietspad lijkt te klein voor een wachtende wagen. Dat is veel beter geregeld bij de uitrit van de Sint-Jozefsstraat met de Guffenslaan, waar rodelichten staan en waar deze tussenplaats ook groot genoeg is voor een auto.

Rodelichten ter hoogte van Molenpoort en Kempischepoort beter afstellen, rodelichten plaatsen of terug naar de situatie van voorheen kan een oplossing zijn. Maar bij deze laatste oplossing ziet de aankomende fietser van Leopoldplein weer moeilijk uitrijdende wagens uit de Diesterstraat.

De filevorming blijft bestaan en is gewoon verlegd.

Koop nieuwe fiets met goed inzicht!

Standaard

De fietsenverkoop is big business geworden met grote beloften van hoge kwaliteit en de laagste prijs om zoveel mogelijk fietsen te verkopen, al dan niet met goede naservice. Zelfstandige fietsenmakers zien ze echter veel over de vloer komen voor herstelling, net als de vele defecte e-steps. Maar die herstellingen hebben ook dikwijls een hoge prijs voor een goedkope fiets, terwijl e-steps meer en meer geweigerd worden door te veel werk en complexe systemen en onderdelen, wat reparaties vaak het dubbele laten kosten dan de aankoopprijs van een nieuwe e-step.

Daarom is het zeer belangrijk om met het nodige inzicht en professioneel advies een nieuwe fiets te kopen bij een gekwalificeerde fietsenhandel/fietsenmaker, die niet alleen volstaat aan jouw gestelde kwaliteiten en prijs maar ook naar de vraag om de juiste onderdelen op tijd voorradig zijn bij eventuele onherstelbare defecten en of er wel degelijk een goede herstellingstellingsdienst met kennis terzake aanwezig is om defecten op een eerlijke wijze en aan een eerlijke prijs te verrichten.

Aan de koper de keuze!

Vijf dagen na Hasselt Carnaval 2022 nog steeds plastiekzwerfvuil in straten

Standaard

Toon Eerdekens maakt al elf opeenvolgende jaren verslag op van plastiekzwerfvuil, dat telkens in de Hasseltse straten blijft rondzwerven na een carnavalsweekend. Ook op 1 april 2022 deed hij hetzelfde en kwam tot het onthutsende resultaat, dat de plastieksoep almaar groter wordt op het openbaar domein, ondanks schepen Laurence Libert beweert dat het om een langzame afbouw gaat van het uitgooien van snoep en gadgets in plastic verpakkingen om niet de carnavalsvreugde en hun ouders in één keer af te nemen. Ook is ze trots op de veegwagens die ook hun werk goed doen, aldus HLN. Maar er blijft wel heel wat zwerfvuil liggen na een veegbeurt, dat door de wind verder verspreid wordt.

Het mooiste voorbeeld van plastiekvervuiling is zeker vijf dagen na de carnavalsstoet 2022 in de waterpartij van ’t Perron op het Groenplein aan het Hasselts historisch stadhuis. Niemand had nog maar de moeite gedaan om dat water proper te maken en het plastiek vuil eruit te halen.

Al die rondzwervende plastiek is heel schadelijk voor onze biodiversiteit, onze gezondheid, ons voedsel en ons milieu. Het zou beter zijn dat Hasselt in zijn klimaatdoelstellingen ook de plastieksoep van carnaval opneemt en er ook daadwerkelijk naartoe werkt. Bij de politie LRH heeft Toon Eerdekens heeft in naam van vzw PlastiekBestrijdingVlaanderen op 1 april 2022 een klacht ingediend tegen deze plastiekvervuiling. Nu nog hopen dat de klacht gegrond verklaard wordt door het Parket en het onderzoek kan starten, want als bewijsstuk heeft Eerdekens een videotheek van filmpjes.

Verontoegankelijken zijn weer vergeten bij Het Kunstuur Hasselt UPDATE

Standaard

Met grote sier werd op 1 april 2022 Het Kunstuur met beroemde Belgische schilders tussen 1850 en 1950 in het historisch stadhuis van Hasselt. Het grote publiek is tussen 3 april 2022 en 8 januari 2023 in groepen van 8 gedurende een uurtje welkom na registratie om de werken te bezichtigen met de nodige uitleg.

Mooi initiatief zouden we zeggen, mochten ook rolstoelgebruikers met volle teugen genieten van de expo, maar helaas is dat niet zo, net gelijk bij de toegankelijkheid tot de stedelijke musea. Trappen vormen hindernis.

De verontoegankelijken in een rolstoel of scooter raken enkel binnen via de lift aan de achterkant, als er iemand is om ze te bedienen. Enkel de werken op het gelijkvloers kunnen dan worden bekeken. Voor de rest is het op je kin kloppen naar info, want de rest staat boven.

Als er nu voor deze mindermobiele mensen eens een digitale projectie zou gemaakt zijn in het stadhuis, van wat zich boven allemaal bevindt, dan kunnen we ons nog deels schikken, maar nu voelen we ons weer genegeerd zoals dikwijls gebeurt, en daar moeten we maar steeds inspanning en energie insteken om er tegen te strijden en om op gelijk niveau behandeld te worden. Beschamend is dat!

Wanneer gaat het stadsbestuur eens werken aan de fatsoenlijke toegankelijkheid voor iedereen, ook voor de verontoegankelijken?

Reactie stadsbestuur

Er is wel een rolstoellift geïnstalleerd aan de ingang volgens het kabinet van de burgemeester. Dat staven ze aan de hand van een foto. Alleen de gelijkvloerse verdieping is daardoor toegankelijk gelijk we al aanhaalden. Gelukkig staan enkel op gelijkvloers de stukken geëxposeerd. Bij andere oudere openbare gebouwen die veel gebruikt worden, kan de toegankelijkheid ook beter. Helaas wordt deze rolstoellift nooit vernoemd in de pers en persteksten.