Inhoudsamenstelling PDM-zakken uitbreiden zal niet zorgen voor verandering van waanzinnig wegwerpgedrag van consument

Standaard

Met de uitbreiding van de inhoudsamenstelling van de blauwe zakken wil N-VA het idee om statiegeld voor petflessen en blik goed te keuren voor uitvoering als deel van het afvalplan, dat op de Vlaamse superministerraad van vrijdag 20 juli 2018 echter niet door milieuminister Schauvliege (CD&V) werd geagendeerd, counteren. Dat stelde Vlaams minister Homans (N-VA). Statiegeld komt later wel eens op de agenda.

Het is echter zeer twijfelachtig of een uitbreiding van de inhoudsamenstelling van de PMD-zakken wel een positieve verandering teweeg zal brengen op gebied van het waanzinnig wegwerpgedrag van de consument op het openbaar domein. We zijn dan wel wereldkampioen afvalsorteren, maar het moet wel gaan om maatregelen die de vervuilende consument uit zijn comfortzone kunnen halen om een gedragswijziging te doen optreden. En dat zien we niet dadelijk zitten bij een uitbreiding van de inhoudsamenstelling van de PMD-zak. Het is vooral het zwerfvuil dat luie consumenten achterlaten in bermen, stranden en straten dat ergernis opwekt.

De omslachtige behandeling en extra kosten van verzameld afval na invoering van statiegeld op blik en petflessen leiden tot een neen voor dit voorstel bij Open VLD en N-VA binnen de Vlaamse regering, ondanks zelfs tot 80% van de bevolking en gemeentebesturen ervoor gewonnen zijn. Ook het inkomensverlies bij minder inzameling van afval komt Fostplus vzw financieel slecht uit.

Eén van de redenen om de invoering van statiegeld op petflessen en blik tegen te houden, is zeker de terugnameplicht van de handelaar, die het leeggoed niet alleen moet vergoeden, maar ook nog eens moet opstapelen. Waarom organiseert men dan geen inzamelpunten enkel in het containerpark, waar iedereen toch wel eens regelmatig komt of passeert voor ander afval binnen te brengen? Dat zou al een deel van het probleem van stockage oplossen bij de middenstand.

Trouwens gooi de inzameling van afval open via een openbare aanbesteding naar andere gegadigden en niet enkel voor de intercommunales en Fostplus, zodanig er meerdere spelers zijn op de markt, want afval is ook grondstof en geld aangeleverd door bedrijven en consumenten, waarvoor die nog moeten betalen voor ophaling en verwerking, en waar die in feite ook wel een centje terug mogen krijgen van de verwerkende afvalketen. Afval is een miljarden business maar niemand van de consumenten ziet dat. Ze zijn blij dat ze van hun afval afzijn, terwijl dat afval geld waard is, waarvoor ze nog moeten betalen voor inzameling. Een logica op zijn kop!

Voor ons mag er gerust een reguliere tussenhandel ontstaan bij de inzameling van zwerfafval, waarbij de afvalinzamelaars een deel krijgen van het bedrag dat consumenten en bedrijven voor hun afval krijgen met een efficiënte en slimme controle tegen fraude. 

Advertenties

N-VA Hasselt claimt onterecht voorstel voor erkenning van Hasselt als toeristisch centrum

Standaard

N-VA Hasselt was er op FB als de kippen bij om de claim op te eisen met een gesponsorde post betreffende de indiening van het dossier voor erkenning van Hasselt als toeristisch centrum door het stadsbestuur na verschijning van het artikel in de plaatselijke pers. “Ze hebben zeker ons programma voor de gemeenteraadsverkiezing van oktober 2018 goed gelezen, want dat stond erin,” luidde het uit de oppositiebanken.

Schepen Tom Vandeput (CD&V) kon echter counteren. “Twee jaar bestaat dat idee al en de centrummanager heeft er zich drie maanden achtergezet om het dossier rond te krijgen voor indiening. Immers in het programma-akkoord van de meerderheid van het begin van huidige legislatuur stond het ook vermeld, net als de aanstelling van een centrummanager,” besluit hjj.

Het lijkt erop dat iedere partij een graantje wil meepikken om extra pluimen op de hoed te kunnen steken in het vooruitzicht van de volgende verkiezing. Het begin van de verkiezingskoorts?

Maxim Willems vraagt aan Hasselts stadsbestuur om event te organiseren tot in vroege uurtjes

Standaard

Op Facebook doet de ijverige Hasseltse ondernemer, Maxim Willems, een oproep naar het Hasselts stadsbestuur om een event in het stadscentrum tot in de vroege uurtjes te mogen organiseren in plaats van alles stil om 22 of 23u. In Gent tijdens de Gentse Feesten lukt dat ieder jaar met de nodige decibels en zonder incidenten, waarbij de buren best voor een keertje kunnen leven, ondanks de overlast. Het lijkt hier in het centrum van Hasselt wel een seniorie in wording in een stad, die men wil opnieuw doen bruisen, maar er maar moeilijk in slaagt, want eens 22u staat de politie voor je deur bij geluidsoverlast en sluit de burgemeester zelfs zaken om die reden, na herhaaldelijke verwittigingen. Echter met goede weloverwogen voorbereidingen en afspraken met de oh zo nodige communicatie met de buren en inwoners moet dit lukken.

De politiek lijkt gecontroleerde geluidsoverlast maar moeilijk te verdragen, zeker nu er stemmen moeten worden gesprokkeld voor de gemeenteraadsverkiezing van oktober 2018.

We hopen alleszins dat er een aanvaardbaar compromis voor alle betrokkenen uit de bus komt en dat Hasselt in de duisternis weer mag bruisen! Ook tijdens de Jeneverfeesten!

Troeven van erkenning van Hasselt als toeristisch centrum

Standaard

Al twee jaar bestond het idee en de centrummanager heeft eraan drie maanden gewerkt om het dossier rond te krijgen om ingediend te worden bij de FOD Economie. We hebben het hier dan over de erkenning van Hasselt als toeristisch centrum om ook ’s zondags in theorie alle winkels te openen voor zondagshopping en belevingswinkelen en om de concurrentie aan te gaan met Maasmechelen Village, Maastricht en Antwerpen, waar het zondagshoppen al langer bestaat. Het kan de lokale economie alleen maar te goede komen.

In Hasselt wil men dan elke eerste zondag van de maand de shops opendoen in plaats van de zes shoppingzondagen zoals vandaag bestaat. Het zou een mooie boost zijn voor horeca en handel, mocht men van elke shoppingzondag een familiedag voor jong en oud maken met voor elk wat wils in het aanbod, met een duidelijke interactie tussen de events en shoppen bij de plaatselijke handel en verteer bij de horeca.

Eenmaal de erkenning als toeristisch centrum op zak worden handelaars, ketens en horeca in de binnenstad aangesproken om te kijken naar de mogelijkheden. Sommigen zijn tegen zondagopeningen, omdat dit geen omzetstijging maar een omzetverschuiving van weekdagen naar zondagen met zich meebrengt. Samen met de extra personeels- en energiekosten willen ze er niet van horen. Immers de zelfstandigen hebben ook moeten vechten voor hun wekelijkse rustdag en dat willen tegenstanders zomaar niet opgeven. En de webshopverkoop zal door zondagshoppen niet dalen.

Ook zijn er ondernemers meer positief staan tegenover het zondagshoppen. Iemand stelt immers om de parkeertarief in Hasselt te verminderen door de kosten te laten delen door de shopper en de plaatselijke horeca en handel. Er komt nog een ander voorstel om winkels drie dagen per week een uurtje langer open te houden, iets wat bijlange niet zoveel kost dan zondagopening.voor de handelaar.

Alleszins zijn er altijd voor- en tegenstanders. Het aandeel voorstanders lijkt ons uit ondervraging wel groter dan de tegenstanders. Tegenstanders proberen te overtuigen om de switch te maken, lijkt ons een moeilijke opgave. Eventueel enkele succesvolle maandelijkse koopzondagen kan hen eventueel overtuigen om mee te doen. Met goede afspraken met positief geïnteresseerden in zondagshoppen na het binnenhalen van de erkenning, kunnen we al veel bereiken met een keigoede beleving als extra toegevoegde waarde.

Kwelgeest van Hasseltse Diesterstraat: onaangekondigde straatafsluitingen

Standaard

Andy Surlereaux van Just For The Record in de Hasseltse Diesterstraat is terecht boos en verontwaardigd, omdat zijn straat weer twee keer deze week onaangekondigd werd afgezet voor werken aan één van de panden. Hij belde naar de politie om vaststelling te komen doen, maar daar begrepen ze zijn beklag en konden ze helaas niemand sturen wegens manschappentekort, want heel het politiepotentieel werd ingezet voor de komst van Trump naar de NAVO in Brussel voor een topontmoeting met andere regeringsleiders en ter vervanging van de stakende cipiers in de Hasseltse gevangenis. Zelfs het kabinet van burgemeester Vananroye schuilt zich op FB achter een nieuwsitem van TVL over de onderbemanning bij de politiezone LRH.

Communicatie om de straat zo dikwijls af te sluiten, is er niet, noch van stadswege, noch van de werkenuitvoerder, laat staan of ze wel een vergunning hebben om de straat af te sluiten. De handelaar in de Diesterstraat is zeker niet opgezet met zo’n sussende tussenkomt van het kabinet, want wie betaalt hen de sommen geld die ze mislopen door de mindere verkoop tijdens de werken?

Het is algemeen geweten dat communicatie en controle niet de sterkste punten zijn van deze coalitie, laat staan een zichtbare verbetering.  

Dat Hasselt maar spoedig afstapt van zijn ouderwetse braderie!

Standaard

Vier braderiedagen Hasselt Binnenste Buiten net voor de zomersolden is oubollig in het Hasseltse centrum en mag gerust worden afgevoerd. Dertig jaar geleden, toen er nog geen internet was, stonden op de braderiedagen bij vele handelaars kraampjes op straat met fashion en accessoires van vorig seizoen tegen allerhande afprijzende braderieprijzen. Maar dat is lang vervlogen tijd, omdat interessante koppelverkoop en kortingen op webshops het hele jaar door de rol van de braderie hebben overgenomen en om nog niet te spreken over de solden. Maar inderdaad, de handelaars moeten af van hun oude stocks en daarom blijft braderie bestaan, ondanks ze moeilijker van hun voorraad afraken.

Iets in de plaats stellen zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn dat de belevingswaarde in één keer op enkele dagen naar een super hoogtepunt kan drijven en een dat ook goed is voor de omzet van handel en horeca. Want op gebied van dynamisme lijkt Hasselt ver achterop te hinken met het sprankelend Genk en andere Limburgse plaatsen.

Alleen Pukkelpop, de Jeneverfeesten, de septemberfoor en Dwars door Hasselt scoren hier nog hoog. De laatste decennia is daar niet veel mee bijgekomen. Zelfs de Virga Jessefeesten scoorden niet top. Het kan veel beter en daarom moeten ondernemers, verenigingen en beleid beter samenwerken en samendenken en elkaar leren respecteren om van Hasselt opnieuw een bruisende stad te maken in plaats met maar negatief nieuws de sociale media te halen en ook deels de pers.

Fietsers en voetgangers moeten zich ook aan verkeersregels houden

Standaard

Het stadsbestuur doet mondjesmaat inspanningen om het Hasselts stadscentrum stilaan autoluw te maken in het voordeel van fietser en voetganger. Sommige ondernemers morren nog en vrezen omzetverlies en hebben ook iets tegen fietsers die denken dat de straat helemaal van hen, nu bepaalde straten worden omgevormd tot flaneerzones. Hun onveilig rijgedrag van gsm’en op de fiets, het hard rijden van elektrische fietsen en het kriskrassend over de rijbaan fietsen roept dikwijls ergernis op in verkeersluwe straten. Het stadsbestuur zorgt van de ene kant voor meer veiligheid en comfort voor fietsers en voetgangers door het autoverkeer te weren uit de stad, terwijl sommige zwakke weggebruikers dan denken dat alle verkeersregels zomaar bij de voeten mogen worden getreden. Politiecontrole is er nauwelijks op drukke winkeldagen, behalve hier of daar een agent op de fiets of in een combi en dat is het dan. Veiligheid moet niet alleen van de automobilisten komen, maar ook van fietsers en voetgangers!