Zuhal Demir uit Genk dineert bij VOKA Limburg en stuurt haar kat naar Werelddag van Verzet tegen Armoede en Uitsluiting 2017 in Hasselt

Standaard

N-VA ligt precies niet goed bij de armen en daklozen. Zuhal Demir uit Genk is federaal staatssecretaris en Liesbeth Homans is minister in de Vlaamse regering en beiden zijn ze bevoegd voor dossiers rond armoedebestrijding. Op maandag 17 oktober 2017 was er een fakkeltocht op de Werelddag van Verzet tegen Armoede en Uitsluiting met 700 wandelaars. Toespraken van welzijnswerkers en politici aan de Welzijnscampus, aan het monument van Paesmans aan het Volkstehuis en aan de steen tegen armoede stonden op het programma op het parcours van de fakkeltocht.

Er ontbraken echter twee belangrijke personen op deze dag. Het waren Zuhal Demir, federaal staatssecretaris en Vlaams minister Liesbeth Homans, beiden met de portefeuille met materie rond armoede. Een telefoontje naar VOKA Limburg bevestigde het bericht dat Zuhal Demir aan het dineren was bij hen. Zij schetste er het belang van het armoedebeleid bij Limburgse topondernemers. Toch laat ze precies uitschijnen dat de armoedematerie voor haar ondergeschikt lijkt voor één hoogdag bij de basis dan te vertoeven in het wereldje van ondernemers, ondanks die zakenmensen zorgen voor welvaart in ons land en niettegenstaande haar afwezigheid al dan niet de organisatie werd verwittigd. HBVL heeft helaas hierover niet bericht.

Hopelijk heeft Zuhal Demir een aanvaardbare uitleg om deze negatieve berichtgeving recht te trekken, want zij is ook geboren in de Genkse cité uit Turkse gastarbeiders die het ook niet breed hadden. Demirs en/of Homans’ aanwezigheid kon hen versterken in en symbool staan voor de realisaties van hun beleid inzake armoedebestrijding. Respect voor en teruggewonnen zelfvertrouwen bij de armen kan hiertoe bijdragen, samen met opleiding en een menselijk betaalde job, bevoegdheden onder werkministers Weyts (N-VA) en Peeters (CD&V), spelen hierin een belangrijke rol, mits totaal arbeidsongeschikt verklaard. Niet meer zozeer kijken naar iemands talenten om te werken, maar meer kijken naar hun enthousiasme en inzetbereidheid. De verbinding tussen overheid en armenorganisaties kan veel beter. Zuhal Demir was wel aanwezig op de viering van 5 jaar Regenbooghuis Hasselt.

Advertenties

Volkstehuis Hasselt moet behouden blijven aan kanaalkom

Standaard

Wat duidelijk werd tijdens de fakkeltocht en toespraken op de Werelddag van Verzet tegen Armoede en Uitsluiting op 17 oktober 2017, was dat het verschil tussen arm en rijk nergens in Hasselt zo benadrukt wordt dan ter hoogte van het Volkstehuis aan de kanaalkom op de Blauwe Boulevard. Aan het standbeeld van Paesmans als oprichter van het Volkstehuis rijzen de kranen op de achtergrond op om er het nieuwe en peperdure nieuwbouwproject voor wonen, shoppen, uitgaansleven en werken van de Quartier Bleu op te bouwen, terwijl het Volkstehuis al decennia instaat voor opvang van sociaal kwetsbare volwassen mannen zonder dak boven hun hoofd.

Al verschillende projectontwikkelaars zijn reeds komen praten met de vzw van het Volkstehuis om grond en gebouw met zaal te verkopen voor heel veel geld voor de bouw van peperdure nieuwbouw voor winkels, flats en kantoren. Gelukkig heeft de vzw tot nu toe elk bod afgewezen en die bieders geduid op de lange traditie en waarde van het Volkstehuis in de armoedebestrijding in Hasselt. Immers zo’n armensymbool gaan verpatsen in ruil voor veel geld zou de schrijnende confrontatie tussen rijk en oud in Hasselt meer op de achtergrond duwen en verplaatsen naar OCMW-instellingen, waar daklozen niet terecht kunnen voor opvang, terwijl dit verschil steeds actueel moet blijven voor de samenleving en de politiek.

Er is nu wel gezegd in het nieuwe Masterplan rond de Blauwe Boulevard dat er 15% sociale woningen moeten gebouwd worden – het wettelijk minimum – maar hoe betaalbaar gaan die sociale woningen zijn voor minderbegoede mensen tussen de meerbegoede mensen en aan wie en hoe gaan ze toegewezen worden. Een vraag die past in de vierdewereld van Hasselt.

Lies Jans (N-VA) is tegen positieve discriminatie voor avondje vrouwenzwemmen in Hasselt

Standaard

Positieve discriminatie om meer vrouwen naar het Kapermolenzwembad te trekken door een speciale zwemavond voor vrouwen in te richten voor de eerste keer op 24 november 2017 door een grote vraag van vrouwen, kan voor Lies Jans (N-VA) niet door de beugel, omdat ze gelijkheid wil tussen mannen en vrouwen. Op andere plaatsen gelijk in Genk wordt al lang het zwembad op bepaalde ogenblikken beschikbaar gesteld voor vrouwen. Sportschepen Habib El Ouakili ziet er geen graten in en is blij dat vrouwen het zwembad voor hen alleen krijgen om wat samen te zwemmen. Wat is er nu mis aan positieve discriminatie voor vrouwen? Immers het is toch bevordelijk om ook eens ocharm gedurende een uurtje samen onder vrouwen te sporten om hun deelname aan het gemeenschapsleven positief te laten beïnvloeden. Immers waarom zijn er dan zoveel ladies nights in het horecawereldje voor dames alleen om eens uit de bol te gaan? Dan moeten we dat ook gaan afschaffen, want dat is niet goed voor de gelijkheid tussen man en vrouw. Trouwens er zijn ook vrouwen van andere culturen die niet durven gaan zwemmen om in contact te komen met mannen. Mogen zij dan niet genieten van een zwempartij met andere vrouwen of moeten daar altijd mannen bij zijn?

Jan Wouters (N-VA Hasselt) moet correcter communiceren

Standaard

Op dinsdag 10 oktober 2017 was het stakingsdag van de openbare diensten. Alleen het ACOD deed mee, terwijl het ABVV en de christelijke en liberale vakbonden zich onthielden van staking, omdat ze het overleg nog een kans willen geven, ondanks het algemeen sociaal overleg voor het bereiken van een CAO-akkoord voor de openbare diensten met de federale en Vlaamse overheden is afgesprongen. Jan Wouters van N-VA Hasselt maakte dan maar een filmpje op dinsdagavond in het station van Hasselt, waarin hij de vakbonden beschuldigde dat ze de reizigers weer gijzelden, terwijl er maar één syndicaat deelnam aan Vlaamse kant aan de actie. Het is een uitspraak uit de mond van Wouters, die wel erg kort door de bocht gaat. Het lijkt eerder populistische taalgebruik om goed te staan bij de kiezer voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018, in plaats van de objectieve beoordeling van de toestand weer te geven.

Sociaal overleg met de overheid lijkt onmogelijk, beslissingen worden eenzijdig genomen en opgelegd zonder overleg, pensioenen en personeel afgebouwd en werkdruk op cruciale diensten zijn zeer stressvol door personeelstekort en dat allemaal voor een betere dienstverlening, volgens het ACOD. Volgens Pieter Timmermans van het VBO was deze staking niet nodig, aangezien er volgens hem nog niets is beslist.

Geef studenten serieuze kortingen op schoolinschrijvingsgeld om mobiliteitsgedragsverandering teweeg te brengen

Standaard

Een serieuze reductie op het inschrijvingsgeld op de hogescholen voor studenten die de auto thuislaten en kiezen voor openbaar vervoer kan een oplossing zijn om een mobiliteitsgedrag bij die studenten teweeg te brengen in plaats van hen te belonen met snoepjes, zoals na een aantal beurten gebruik te kunnen maken met vervoer zonder auto of met autodelen 10 procent korting te geven in het studentenrestaurant.

Uiteraard moet die omslag naar ander of openbaar vervoer met een voordeel in het inschrijvingsgeld op de voet meetbaar en controleerbaar zijn. Dat is niet zo gemakkelijk. Daarom dat we voorstellen dat het verschil in inschrijvingsgeld minimum het bedrag zou kunnen zijn van een abonnement voor openbaar vervoer voor het traject tussen hogere schoolinstelling en thuisbestemming. De studenten moeten dan wel daadwerkelijk hun abonnement bewijzen aan de schooldirectie om te kunnen genieten van deze regeling. Studenten die met duurzaam fietsvervoer naar de instelling betalen volle pot voor inschrijvingsgeld, maar kunnen genieten van een kilometervergoeding.

Nu lijkt het erop alsof de sensibelisering voor het gebruik van andere duurzame transportmiddelen maar een item is dat nu en dan op de voorgrond treedt in de pers, terwijl het probleem nijpend is voor de verkeersdrukte op onze wegen, voor de portemonnee van studenten en voor de parkeerdrukte en parkingverschaffing van hogescholen en overheden.

Er komen nu eenmaal meer brandstofvoertuigen jaarlijks bij in het verkeer met als gevolg dat de files almaar groter worden, de burger zich meer gaat ergeren over de toestand, dat het parkeerprobleem ook groter wordt, dat de fijnstofconcentraties in steden en platteland regelmatiger drastischer overschreden worden, dat er meer economische verliezen zijn bij ongevallen op de weg en in de file…

Ook moeten de schoolinstellingen blijven hameren op een blijvende communicatie over het nut van een mobiliteitgedragsverandering onder hun studenten, desnoods met een apart item per uitgaand persbericht, ook desnoods gekoppeld aan een actuele parkeerstatistiek van de dagelijks beschikbare parkeerplaatsen aan de school.

Aangezien het hogeronderwijs in Vlaanderen slechter wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid dan de universiteit en de invoering van dit systeem voor mobiliteitsgedragsverandering bij studenten en docenten te creëren, lijkt ons dit voorstel, ondanks de financiële aanpak aan de bron, niet goed uitvoerbaar en controleerbaar in zijn huidige vorm wegens te duur. Maar dit voorstel is wel een aanzet om de denkoefening in het zoeken naar een oplossing voor dit probleem te helpen te versnellen naar een aanvaardbare oplossing met resultaat.

Wie gaat QuintilesIMS controleren en beboeten?

Standaard

De Amerikaanse multinational QuintilesIMS hengelt bij Belgische ziekenhuizen, waaronder het Jessa Ziekenhuis en het ZOL, naar anonieme patiëntengegevens, aldus HBVL.  “We bekijken hun vraag, maar we zullen nooit toelaten dat patiëntengegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden”, luidt het bij Jessa, indien de intentie bestaat bij QuintilesIMS om die waardevolle data, zoals hun medicatiegebruik en het aantal behandelingen, door te verkopen aan farmaceutische bedrijven. Maar hoe gaan Jessa en ZOL controleren, als de big data wel doorverkocht worden voor heel veel geld, dat ze goed kunnen gebruiken voor verdere uitbouw, investeringen en modernisering van hun zorg en accommodatie, dat die informatie niet wordt doorverkocht aan de farmacie om dan nog meer winst te kunnen maken met hun producten op kap van de sociale zekerheid en van de patiënt? Kunnen ZOL en Jessa die lokroep van het grote geld weerstaan? Ze kunnen nu wel zeggen, dat ze er niet op ingaan, maar een omslag van de beslissing is rap gemaakt door veel geld van de lobby.

Auto’s worden geweerd uit Hasseltse TT-parking

Standaard

q park

Op zaterdagochtend 30 september 2017 tot 13u werden alle wagens geweerd uit de ondergrondse parking van de TT-Wijk, omdat er een congres van 300 man plaatsvond in De Koper van het Radisson Blu Hotel. Automobilisten wouden al vanaf 10u de betaalparking inrijden, maar een parkingwachter hield hen tegen en verwees hen door te rijden naar een andere parking. Q-Park Brussel was verantwoordelijk voor de huurovereenkomst en heeft niet gezorgd voor de nodige communicatie, ook niet naar de vaste parkeerabonnees die ze tijdens de Virga Jesseommegangen wel verwittigden over de onbereikbaarheid van de ondergrondse parking. Zelfs de politie wist er niks van. Gevolg was dat nu andere betaalparkings voller waren, zeker die onder het Dusartplein. Enkele handelaars in de buurt van de TT-wijkparking kloegen dat er geen volk passeerde en ze niks te doen hadden. Dat is nog maar de eerste keer zolang de TT-parking bestaat, dat ze helemaal verhuurd wordt aan een privéorganisator. De communicatie van Q-Park kan veel beter!