De Serre Hasselt moet zelfbedruipend worden, maar heeft nog geen definitieve huisvesting

Standaard

De Serre Hasselt verkast voor de derde keer buiten de tussentijdse verkassingsperiode sinds hun ontstaan in november 2018 naar het AC Willems in de Dokter Willemsstraat voor een tijdelijk verblijf tot zeker begin zomer 2020. Een heel goede oplossing, maar het biedt nog geen definitieve oplossing voor de succesvolle jongerenwerking, die leven in de binnenstad brengt, iets waaraan zo’n nood is.

AC Willems is de goedkoopste en veiligste oplossing, maar de toegang is een ramp voor rolstoelgebruikers en nog slechter dan in AC Groenplein. Schepen El Ouakili wil van De Serre een zelfbedruipend initiatief van vzw Broeikas maken en wil nu nog ondersteuning bieden met huisvesting, omdat de jongerenwerking absoluut in de binnenstad moet blijven wegens zijn bruisend karakter.

Gelukkig staat de werking van De Serre bekend om haar supercreativiteit en initiatiefneming, waarbij ze dikwijks op zoek gaan naar events en verenigingen om nieuwe organisaties via kruisbestuiving uit de grond te stampen, waardoor we denken dat ze die groeikansen erg ter harte nemen om op termijn op eigen benen te kunnen staan.

Maar zonder enige vorm van subsidie lijkt ons dat wel deels uitvoerbaar. Kijk naar de Muziekodroom, dat weliswaar grotendeels afhankelijk is van projectsubsidie maar toch eigen inkomsten verwerft via inkom en consumpties. Een nauwere samenwerking met andere socioculturele verenigingen lijkt een must.

Het grote probleem van het stadsbestuur is dat ze nog niet goed weten, waar initiatieven zoals De Serre te huisvesten in de binnenstad. Het oude stadhuis doet dienst als Studio Stad voor expo’s, workshops en lezingen voor Hasselaren, wat een goede zaak is, en in zaal Onder de Toren aan de voorkant van AC Willems.

De Serre moest weg uit AC Groenplein wegens brandonveiligheid en is nu tijdelijk ondergebracht in AC Willems. Je moet dan wel weten dat deze twee AC’s gerenoveerd worden volgens goede bron. Misschien wordt AC Groenplein nog gesloopt, want een groot identiteitsverlies voor de Hasselaren zou zijn, want iedere inwoner is er wel eens gepasseerd om documenten te regelen en de bouwstijl is dezelfde als die van het mooi gerenoveerde Fortisgebouw langs de Ridder Portmansstraat.

Eerdere uitspraken van schepenen hebben echter verklaard dat het AC Groenplein blijft bestaan en wordt gerenoveerd. De Serre zou dan terug kunnen keren naar AC Groenplein na renovatie, hopen we.

Wat zou Limburg er beter van worden, mocht Stad Limburg worden gerealiseerd!

Standaard

De Stad Limburg, een fusie van alle gemeenten en steden in Limburg tot één grootstad met meer dan 700.000 inwoners en groter als Antwerpen of Gent, lijkt wel toekomstmuziek en een hel voor plaatselijke politici en mandatarissen, maar stilaan groeien we er toch naar toe uit noodzaak en budgetten om alle gemeentelijke en stedelijke dienstverlening naar de Limburgers te blijven garanderen op hoog niveau en om gehoord te worden in Brussel bij alle onderhandelingen. Zo kan de Stad Limburg tenminste geld en subsidies van Brussel krijgen, waarop ze recht hebben in vergelijking met veel middelen over te hevelen naar de Vlaamse Ruit.

De Stad Limburg wil niet zeggen dat alle bevoegdheden worden gecentraliseerd in één bestuur, maar dat strategische beslissing voor de grootstad centraal worden genomen. Immers steden en gemeenten worden ook verzocht om regionaal samen te werken en beslissingen van onder andere socioculturele aard, plaatselijke voorzieningen en mobiliteit blijven in regionale handen met budgetten van het bestuur van de Stad Limburg.

Immers ook bij de gemeenten en steden heerst er geldtekorten in de kas en de moeilijkheid om het geschikt personeel te vinden voor dienstverlening, technische diensten en administratie die in alle steden en gemeenten aanwezig zijn. Het klinkt toch absurd dat zoveel kosten worden gemaakt, wanneer steden en gemeenten gaan samenwerken en middelen delen om een evengoede doelstelling te bereiken.

Die bovenlocale samenwerking is al enkele jaren aan de gang. Denk maar aan de samenwerkingsverbanden van politie- en brandweerzones in Limburg. Zo wil Zuid-Limburg een superpolitiezone vormen en zullen er nog wat fusies in de lucht hangen. Ook gemeentes gaan stilaan plannen maken om te fusioneren, zij het dat hier de politieke kleuren moeten passen. Kleine gemeentes zoals Alken denken ook aan een fusie, omdat de kosten van dienstverlening en personeel zwaar beginnen door te wegen.

Het grote probleem tot een grote fusie van de Stad Limburg ligt bij de politieke kleuren bij diverse Limburgse steden en gemeenten die gebrandmerkt zijn op het behoud van de toestand en de postjes. Onder het mom van identiteitsbehoud willen ze niet opgaan in de Stad Limburg en ijveren ze voor het behoud van gevestigde waarden.

Bij een grote fusie tot de Stad Limburg blijft het de bedoeling om niet te raken aan die zogenaamde plaatselijke identiteiten, maar wel als bestuur strategisch vooruit te kijken en acties te plannen, ook om de geldstroom vanuit Brussel op alle domeinen rechtvaardiger te maken.

Half uurtje observering tijdens avonddrukte aan Hasseltse Kempische Poort

Standaard

De werf op de Thonissenlaan in Hasselt zorgt voor veel verkeershinder, vooral in ochtend- en avondspits. Alle autoverkeer wordt er beperkt tot één rijstrook. De verkeersdrukte en fileleed is tijdens spitsuren goed voel- en zichtbaar aan de Kempische Poort in Hasselt. We observeerden er een half uurtje op 31 oktober 2019 vanaf 16u30.

Twee politieagenten kwamen tussen op het kruispunt om het verkeer te regelen, want er dreigde een file te ontstaan op de Thonissenlaan en Kempische Steenweg. Met hun interventie verwezen ze de verkeersstroom richting Kempische Steenweg of Thonissenlaan om de file te doen vlotten. En het was nog Allerheiligenverlof met merkbaar wat minder wagens.

Op dat half uur observatie telden we ook drie wagens die de Demerstraat wouden inrijden ondanks er een verkeersbord stond met verbod om in te rijden. Politie trad kordaat op en stuurde de automobilisten terug in de verkeersstroom.

De te verwerken verkeersstromen op het kruispunt komen van de Martelarenlaan, Kempische Steenweg en Demerstraat. De stroom uit de Demerstraat wordt gevoed door het verkeer dat de Molenpoortparking verlaat en verkeer dan komt van de Dokter Willemsstraat; door het verkeer uit de Witte Nonnenstraat en door het verkeer van de ventweg.

Automobilisten in de Gasthuisstraat moeten het langst wachten in file, omdat ze voorrang moeten verlenen aan hun collega’s komende uit de Witte Nonnenstraat. Eenmaal in de Demerstraat moeten de automobilisten voorrang verlenen aan die van de ventweg.

De Gasthuis is fietsstraat in beide richtingen, maar als daar een file staat is het moeilijk om met de fiets tegen het verkeer in te rijden wegens een te smalle straat. Ook constateerden we een automobilist, die zich tijdelijk leuk op de stoep parkeerde, waardoor de passage ter hoogte van de deur van rusthuis Sint-Elisabeth onmogelijk werd.

Plotseling werd de politie opgeroepen voor een interventie in kader van een ongeval en dat heeft voorrang op verkeer regelen. Zij vertrokken dan ook met loeiende sirene richting Kempische Steenweg en alles stond weer stil.

Van 1200 naar 850 euro per maand voor pop-up store in Hasseltse Galerie De Ware Vrienden en het raakt nog niet verhuurd

Standaard

received_2459132130966075

De huurprijs van de voormalige Flashwinkel in de galerie De Ware Vrienden stond een tijdje geleden te huur voor 1200 euro per maand all in voor een pop-up store, maar inmiddels is die prijs verlaagd naar 850 euro per maand all in. Het raakt maar niet verhuurd, net als heel wat leegstaande panden met hier en daar een uitzondering in de galerie.

Die 1200 euro per maand is 300 euro minder dan in de jaren 80, toen de lonen nog 1/3de waren tegenover het huidige loonniveau. En ze krijgen het aan de straatstenen nog niet verhuurd.

We zijn echt benieuwd of het tegen deze belachelijke huurprijs het winkelpand nog lang blijft leegstaan voor een tijdelijke verhuur en niet voor 3/6/9. De reden van te hoge huurprijzen voor een winkelpand is zeker hier niet van toepassing.

Is het dan het gebrek aan initiatiefnemers voor pop-up store of is het de onaantrekkelijkheid van de ligging? Of is het een overaanbod van leegstaande winkels in de stad, dat de winkel niet ingevuld raakt? Of is er soms te weinig passage?

Bepaalde winkels blijven lange tijd onverhuurd wegens een grote immoportefeuille van de eigenaar, die een kleine leegstandtaks niet voelt.

Akkefietje op ventweg van Hasseltse Groene Boulevard

Standaard

De wegenwerf ter hoogte van de kanaalkom op de Thonissenlaan, waar het autoverkeer beperkt wordt tot één rijvak, zorgt voor veel fileleed. Het is aanschuiven geblazen tijdens en ook wel buiten de spitsuren vanaf de Bibliotheek Limburg Hasselt.

Automobilisten die de Isabellastraat of de Molenpoortparking moeten nu ook uitrijden sinds 21 oktober 2019 via de Gasthuisstraat en Demerstraat naar de Groene Boulevard of Kempische Steenweg. Aan de Kempische Poort moeten ze ook aanschuiven voor het rode licht.

Om in de drukke file tussen de Bibliotheek Limburg Hasselt en de Kempische Poort niet te lang moeten wachten, zijn er ook automobilisten die dadeljjk na het kruispunt met de Badderijstraat op de Martelarenlaan dadelijk de ventweg oprijden om zo sneller bij het kruispunt van de Demerstraat met de rode lichten te zijn, waar ze dan ook bij groen licht voorrang hebben op degenen die van de richting van de Molenpoort komen.

De ventweg is gemaakt om er een parkeerplaats te vinden en niet om sneller af te zijn van dat fileleed met dan nog de voorrangsregel in hun voordeel bij het kruispunt.

Deal van Winterland 2019 en Hasseltse horeca is maar magertjes en toch….

Standaard

De deal die Winterland 2019 maakt met de Hasseltse horeca om elkaar te versterken door bezoekers naar elkaar toe te sturen, vinden we toch wel wat magertjes.

Je moet al tien bonnen aankopen op Winterland 2019 om slechts één schamel bonnetje te krijgen voor een consumptie bij en volgens acties van de Hasseltse horeca die ze dan nog gratis kan geven.

Dus die regeling wil zeggen dat je eerst 25 of 30 euro moet consumeren, vooraleer je met één bonnetje richting binnenstad kan trekken om daar bijvoorbeeld een drankje met reductie of gratis te consumeren bij een horecazaak naar jouw keuze. 

Met die regeling lijkt het erop dat Winterland de bezoekers zolang mogelijk bij zich willen houden om te verteren en dan maar als cadeautje slechts één bonnetje geven om te consumeren in de binnenstad.

Van de andere kant kunnen we ook zeggen dat het bonnetje voor consumptie in de stad maar facultatief is, mochten de bezoekers ook lunchen of dineren bij de Hasseltse horeca. Dan is het een uitnodiging om meer te consumeren uiteraard voor shoppers, bezoekers en toeristen.

Dat vinden we helaas een erg gunstige financiële regeling voor Winterland. De Hasseltse middenstand moet tevreden zijn met peanuts. 

Als een gebouw iconisch is, breek het dan niet af!

Standaard

Bulldozers zijn bezig met de afbraak van de oude gebouwen van Concentra langs en achter de nieuwbouw van HBVL en TVL langs de Hasseltse Herkenrodesingel.

TVL beschouwt het een sloop van een iconisch gebouw en zo doet HBVL in zijn berichtgeving. 

Iconisch betekent dat iets symbool vormend is. Het heeft dus een grote identiteitswaarde voor de samenleving en omgeving. Iedereen kende het gebouw met zijn groot logo als uithangbord langs de Singel en zo iets afbreken is grote zonde, als het toch iconisch is.

Het was misschien beter geweest dat de redactie overwoog om het gebouw een speciaal karakter toe te wijzen met een rijke geschiedenis van meer dan vier decennia.