Amateurisme viert hoogtij in Kuringen

Standaard

Het mag wel gezegd worden dat de infoavond in de veel te kleine Gildenzaal op dinsdag 10 eptember 2019 over het proefproject voor het nieuwe verkeerscirculatieplan ontoereikend was  om de massa geïnteresseerde inwoners van Kuringen-Centrum, Kuringen-Heide en Berkenveld te plaatsen. Daarbij komt nog de slechte communicatie met veel te kleine en moeilijk leesbare kaarten zonder straatnamen. Het amateurisme van mobiliteitsschepen Marc Schepers en team lijkt hoogtij te vieren, hoewel ze tijd op voorhand genoeg hadden om de belangrijke avond voor te bereiden.

Gevolg de schepen stelt de start van het proefproject van 4,5 maand met drie verschillende trajecten van elk 1,5 maand met telkens de nodige aanpassingen uit. Ook omdat afspraken met De Lijn nog niet duidelijk genoeg zijn.

De mensen zijn vooral boos dat ze door die aanpassingen een hele toer moeten rondrijden om bijvoorbeeld van het centrum naar de heide te rijden en de moeilijkere bereikbaarheid met mogelijke gevolgen voor plaatselijke handelaars.

Ook zijn er mensen tevreden met de aanpassingen, omdat dit meer de verkeersveiligheid van de fietsers en fietsende schooljeugd met minder sluipverkeer en lagere snelheden van het autoverkeer, hetgeen de leefbaarheid ten goede komt.

Er zijn eveneens mensen die de oude verkeerscirculatie willen instandhouden, maar met kleinere aanpassingen, zoals het plaatsen van extra verkeersborden om het sluipverkeer van zware vrachtwagens terug te dringen en met zo weinig mogelijk nieuwe éénrichtingsstraten.

Een slimmere oplossing lazen we op FB, voor de invoering van trajectcontrole van 30km/uur tussen kruispunt Diepstraat met Larestraat en Overdemerstraat met Vettersstraat, een verbod van vrachtverkeer tussen Diepstraat en het rondpunt in de Overdemerstraat, behalve voor plaatselijke leveringen. Alle voorstellen inzake éénrichtingstraten komen te vervallen, behalve tussen de Diepstraat en Jaarmarktstraat. Hierover bestond positiviteit op FB voor een veiligere schoolomgeving rond SBS Kuringen.

Intussen zal Marc Schepers en team wel verdersleutelen aan aanpassingen en maatregelen tegen overdreven snelheid, sluipverkeer met vooral te veel vrachtverkeer en te veel verkeer tijdens de spitsuren. Factoren die het erg onveilig maken in vooral de Diepstraat, Europalaan, Ranonkelstraat, Albertkanaalstraat, Gebrandestraat, Crutzenstraat en schoolomgevingen.

We mogen ervan uitgaan dat er nog meer infomomenten van de geïnteresseerden volgen in een grotere ruimte met betere communicatie, vooraleer het proefproject voor de nieuwe verkeerscirculatie van start gaat.

Advertenties

Waarom is Burger King Bilzen niet belangrijker dan Burger King Hasselt?

Standaard

We hebben van het weekend toch wel even zitten te glimlachen, toen we lazen in HBVL dat ze 350 HBVL-lezers zochten om burgers te testen van Burger King Bilzen, die begin oktober 2019 de deuren opent, terwijl Burger King Hasselt aan Kinepolis normaal half september 2019 opengaat, dus voor Bilzen.

In Hasselt zijn ze er nog steeds niet uit, wanneer nu precies ze opengaan half september 2019, volgens de berichten die we recent opvingen.

Hasselt wordt echter de grootste Burger King in plaats van Bilzen, gaven die van Hasselt zelf toe, belangrijker dan Bilzen. Hasselt heeft nu meer passanten aan de Medialaan door de aanwezigheid van een grote bioscoop en horeca.

Maar redactioneel werd bij HBVL toch uitgepakt met de oproep naar de zoektocht van 350 HBVL-lezers voor de burgersmaaktest voor de vestiging in Bilzen.

Navraag bij betrokkene leerde ons dat het ging om een communicatiefout tussen twee grote bedrijven. Zo iets mag toch niet gebeuren op dat niveau.

We hopen dan ook dat Burger King Hasselt bijkomende acties onderneemt voor de opening, want BK Hasselt is en blijft de belangrijkste BK-fastfoodvestiging in de regio. En dat de openingsdatum van BK Hasselt vlug bekend wordt, want honderden lezers zitten dagelijks te neuzen op onze blog om meer nieuws over de opening te weten te komen.

Op 10 september 2019 wordt alles duidelijk over tests voor nieuw circulatieplan in Kuringen

Standaard

Hasselts mobiliteitsschepen Marc Schepers en team komen op dinsdag 10 september 2019 vanaf 19u in de Gildenzaal in Kuringen duidelijkheid brengen over de testperiodes van het nieuw circulatieplan, dat hij wil doorvoeren in het centrum van Kuringen en Kuringen-Hei om het sluipverkeer tegen te gaan en de leefbaarheid en verkeersveiligheid voor fietsers en speciaal  voor kinderen op weg naar school te verhogen.

Schepers wil via een groep van alle betrokken actoren in een participatieproject onder leiding van UHasselt drie testperiodes van telkenmale anderhalve maand vanaf oktober 2019 uitvoeren in Kuringen-Hei met onder andere het afsluiten van enkele straten gedurende twee uur ’s ochtends en ’s avonds om en éénrichtingsstraten met betere fietsinfrastructuur in te richten, om te kijken welke maatregel met minder sluipverkeer het best past in overleg met de projectgroep voor de omgeving.

Inmiddels is er op de FB-groep Kuringen Heeft Het en op TVL deining ontstaan van hoe minder bereikbaar Kuringen wordt door het nieuwe circulatieplan. Het komt neer dat deze klagers willen dat het bij het oude blijft of dat er iets verandert, wat naar hun zin is. Ook handelaars klagen mee over de minder bereikbaarheid en toekomstige mindere omzet. Ze zijn allemaal gehecht aan koning auto.

Maar er zijn ook Kuringenaren die het wel de testfases voor het nieuwe circulatieplan wel zien zitten. Vooral gezinnen met kinderen en grootouders zijn te vinden voor de door de stuurgroep opgemaakte maatregelen om het sluipverkeer te verminderen en de veiligheid van fietsende schoolkinderen te verhogen.

Het infomoment op 10 september 2019 is daarom heel belangrijk voor de participatie met de gemeenschap, want daar kunnen vragen gesteld worden en zo nodig met goede motivatie eventuele mogelijkheden van bijsturingen worden bekomen.

Marc Schepers wil schoolstraat aan VBS De Boomgaard Hasselt heractiveren ten vroegste in januari 2020 en ten laatste in september 2020

Standaard

Bij de directie en ouderraad van VBS De Boomgaard op de hoek van de Boomkensstraat met de Woutersstraat in Runkst heerst er een diep ongenoegen, omdat hun schoolstraat na één schooljaar al wordt opgeheven door mobiliteitsschepen Marc Schepers, omdat ze denken dat hij zich heeft laten overhalen door klagende buren over de inname van een drietal parkeerplaatsen voor kiss- & ridezones ’s ochtends en ’s avonds voor ouders die hun kinderen komen brengen en afhalen.

Dit gebeurde volgens het oudercomité zonder al te veel communicatie, waardoor de indruk ontstaat dat het hier gaat om een afschaffing van de schoolstraat ten voordele van koning auto. En bijgevolg heel veel stappen achteruit in plaats van vooruit naar een fiets- en kindvriendelijker schoolbuurt met ook meer leefbaarheid en veiligheid. Daarvoor hebben ouders en leerkrachten regelmatig publiekelijk voor gestreden en onderhandeld. Met iedereen, voor- en tegenstander, werd gepraat en werden de violen gelijkgestemd. Toch is het niet verlopen, zoals verwacht.

Contact met Marc Schepers leert ons dat het niet om een afschaffing van de schoolstraat gaat, maar om het indrukken van een pauzeknop om heel wat werkpunten bij te regelen: parkeerdruk, juiste locatie kiss- & ridezones, verkeerscirculatie, snelheid en fietsstraat. Hij wil een schoolstraat netjes, ingepast en duurzaam uitvoeren. Volgens hem is de testperiode van vorig schooljaar nuttig geweest.

Ten vroegste januari 2020 en ten laatste september 2020 verwacht hij resultaat. We hopen alleszins dat er inspraak is van de betrokken actoren plus een goede communicatie.

750.000 euro werkingsmiddelen per jaar voor vzw Centrummanagement Hasselt

Standaard

Bij de oprichting van vzw Centrummanagement Hasselt is beslist dat de financiering van de vzw voor zijn werkingsmiddelen kan rekenen op 750.000 euro voor de eerste drie jaren en nadien 500.000 euro per jaar om onder andere shoppingbeleving uit te bouwen.

Die 750.000 euro wordt samengesteld door een stadsbijdrage van 250.000 euro, een bijdrage van 250.000 euro van NV Kanaalkom voor de drie eerste jaren vanwege de projectontwikkelaars van Quartier Bleu ter versterking van de handel en horeca in de binnenstad en een bijdrage van 250.000 euro van handelaars en horeca.

Bij de aantrede van centrummanager Christiaan Kastrop was er jaarlijks maar 250.000 euro stadsbijdrage ter beschikking als werkingsmiddelen voor vzw Centrummanagement Hasselt. Vanuit de plaatselijke ondernemers kwam geen enkel initiatief om het jaarlijks bedrag van 250.000 euro in te zamelen. 

De vorige legislatuur van het schepencollege hield zich ook stil over het precieze tijdstip van de start van de bijdrage van 250.000 euro van NV Kanaalkom. De publieke opinie dacht dat de storting zou gebeuren bij de oprichting van vzw Centrummanagement Hasselt, maar nu blijkt dat die sommen pas gestort worden als de werken aan Quartier Bleu voltooid zijn in het voorjaar 2020.

We zijn eens benieuwd, hoe die financiering van de vzw verder zal verlopen? Gaan de plaatselijke ondernemers in de binnenstad en QB over de brug willen komen om de jaarlijkse bijdrage van 250.000 euro in te zamelen en wie daar het initiatief gaat voor nemen? Raf Donvil als nieuwe voorzitter van vzw Centrummanagement Hasselt? 

Herman Reynders mag gerust wat meer groener en ambiteuzer denken

Standaard

Gouverneur Herman Reynders wil dat Limburgse steden en gemeenten 100.000 bomen extra planten tegen de klimaatopwarming en voor een meer groener leefmilieu.

Een mooie ambitie, maar vergeleken met Nederlands-Limburg, dat een miljoen bomen binnen tien jaar wil bijplanten, mag dat best wel wat meer ambitieus, ondanks Limburg al een erg groene provincie is, erg in trek bij toeristen en fietsers voor het uitgebreid fietsennetwerk, veel overnachtingsmogelijkheden en veel beleving.

In plaats van volwassen en gezonde bomen te kappen voor megaprojecten met de belofte ze terug te plaatsen van jonger groen, dat decennia nodig heeft om weer een volwassen exemplaar te worden, zou men beter andere methoden bedenken om dat groen te behouden en te verplanten. Maar dat doet de kostprijs vergroten voor de aanleg van de bus- en tramtunnel onder de Hasseltse Singel.

Ook was er sprake van bomenkap langs de weg tussen Kinrooi en Neeroeteren, waar de laatste tijd veel doden vielen tegen een boom onder automobilisten met al dan niet passagiers door het verlies van controle over het stuur. Bomenkap zou betekenen dat die bomen de fout zijn van de vele ongevallen, terwijl het in realiteit andersom is. De bestuurders moeten beter opletten en minder hard rijden over de weg met bomen aan de kant.

Ook is het zo dat vooral uitheemse bomen gekapt worden voor de introductie van meer inlandse boomsoorten, wat wel een goede zaak is. Maar hier is het eveneens weer het geval dat nieuwe bomen decennia nodig hebben om te volgroeien tot een gezonde en volwassen boom.

En dan mogen we nog van geluk spreken, dat de Limburgse natuur tot nu toe is gevrijwaard van zware heide- en bosbranden, niettegenstaande droogte en drie hittegolven samen met mogelijke onachtzaamheid van belevingsmensen er anders kunnen over beslissen.

Veel blauwe PMD-zakken onder afval campings Pukkelpop 2019

Standaard

pukkelpop 2019 pmd

Het kan ironisch klinken, maar opvallend veel blauwe PMD-zakken werden gevonden onder de 2 ton tenten en stoeltjes, 4,5 ton voedsel en 2500 liter bier op de campings na Pukkelpop 2019. 

Onze zwerfvuilinspecteur Toon Eerdekens verzamelde een heel pak foto’s en postte ze op Facebook.

Meteen maakte Toon zich weer dik en beschuldigde Fostplus van leugens. Hij stelt dat de gratis PMD-zakken de zwerfvuiloplossing was, maar denkt eerder dat ze de grootste vervuiler waren. 

Zijn conclusie: Fostplus was één van de grootste veroorzakers van afval op Pukkelpop 2019.

Maar kan het nu niet dat jongeren deze PMD-zakken hebben gebruikt als regenjas bij twee dagen regenweer? 

Van de andere kant is het ons ook niet zo duidelijk of Fostplus en PKP wel degelijk goede communicatie hebben gevoerd met de festivalgangers omtrent het gebruik van de blauwe zakken. 

Het kan zijn dat Fostplus en PKP gewoon dachten dat de gratis PMD-zakken het wel zouden zonder veel moeite zouden doen voor wat ze dienen. Een te gemakkelijke opstelling, die kan leiden tot nog meer gemakzucht bij de festivalgangers, waarvan er velen aanhangers zijn van de klimaatstrijd van Anuna De Wever.

We mogen echter niet alle festivalgangers over dezelfde slechte kam scheren, want er zijn ook mileubewusten bij.

 Meer foto’s hier.