Provinciaal gelijkekansenbeleid ten grave gedragen op 10 november 2016 in Hasselt

Standaard

De Limburgse Vrouwenraad zal het gelijkekansenbeleid in Limburg symbolisch ten grave dragen tijdens een persconferentie op het Kolonel Dusartplein in Hasselt op 10 november 2016, de vooravond van de Nationale Vrouwendag. Het is een protest tegen de afbouw van een actief, participatief en waardevol gelijkekansenbeleid en een oproep aan minister Homans om alsnog werk te maken van regionale antennes voor gelijke kansen met respect voor inspraak van de doelgroepen zelf. Het verleden bewijst immers dat het regionale niveau een heus laboratorium is geweest voor belangrijke structurele pijlers voor een gelijkekansenbeleid in Vlaanderen!

De Limburgse Vrouwenraad wil echter niet enkel protesteren maar ook naar oplossingen zoeken. Om proactief naar alternatieven te zoeken voor een gelijkekansenwerking in Limburg, organiseert vzw De Madam in samenwerking met de Limburgse Vrouwenraad een debat in het Regenbooghuis in de Hasseltse Meldertstraat over de uitdagingen en mogelijke organisatie van een hedendaags gelijkekansenbeleid op regionaal/lokaal vlak met Cathérina Ongenae, Evie Embrechts, Joke Quintens en Lea Vanschoenwinkel. De moderatie is in handen van Liliana Casagrande van het Belang van Limburg.

Om de avond af te sluiten met een vrolijke noot, is er een optreden van de Nederlandse cabaretière Marijke Boon. Deze veelzijdige en eigenzinnige theaterpersoonlijkheid vat de avond samen op haar eigen kritische en humoristische manier.

Programma 10 november 2016

  • 19u persactie op het Kolonel Dusartplein met koor en trommelaar
  • 20u debat in het Regenbooghuis (Meldertstraat)
  • 21u Marijke Boon

Oppositie zal kruit niet sparen op Hasseltse gemeenteraad van 25 oktober 2016

Standaard

Door tegenvallende parkeerinkomsten ( inactieve parkeermeters) voor 1,3 mio euro, 5 mio euro minder bij de verkoop van de Hawaiiparking en het schrappen van 24 mio euro aan investeringen tot 2019 wil het Hasselts schepencollege zijn begroting van december 2016 voor 2017 in evenwicht brengen. Het thema van budgetwijziging komt ter sprake op de gemeenteraad van 25 oktober 2016 en het belooft weer vuurwerk te worden tussen de oppositie en financiënschepen Valerie Del Re. “De dienstverlening naar de bevolking wordt afgebouwd ten gunste voor de bouw van het nieuwe stadhuis”, aldus N-VA Hasselt.

Schrapping van investeringen direct ten dienste van de bevolking: 2,4 euro mio minder voor aanleg van kades en straten aan Blauwe Boulevard; 900.000 euro voor sanering van lozingen in het Albertkanaal in Kuringen-Noord en 950.000 euro voor rioleringswerken in Godsheide-Noord, 760.000 euro voor heraanleg van de Stokerijstraat voor Spartacus, 300.000 euro voor de kasseiverharding van de Raamstraat, 4,5 mio euro voor de fietsbrug over het kanaal in Godsheide-Noord (budget samenhangend met woonuitbreiding en na 2020 ten laste van provincie), 293.000 euro voor renovatie van sporthallen & 430.000 euro voor aankoop tweede biebbus.

Schrapping van investering indirect ten dienste van de bevolking: 350.000 euro voor renovatie van loodglasramen in het stadhuis.

“Uitstel betekent echter geen afstel”, zegt Valerie Del Re. “Investeringen kunnen later nog worden ingepland, wanneer het budget het toelaat”. De stadskas zit duidelijk op zijn tandvlees, door te grote uitgaven, die het budget doet ontsporen. Megabouwprojecten kosten nu eenmaal veel geld, al zijn ze resultaatbindend. Hun belofte om geen belastingsverhogingen door te voeren blijven deze legislatuur gehandhaafd?

Eindelijk is stoep gemaakt op hoek Hasselts Leopoldplein

Standaard

In september 2016 viel een Hasseltse gemeenschapswacht over heel oneffen gelegen stenen op de hoek van de Kleine Ridderstraat en Leopoldplein. Na een klacht bij de overste van de gemeenschapswacht waren de stadsdiensten er rap bij om foto’s te nemen voor het nodige bestek tot herstelling. En die bleef niet lang uit. Helaas hebben de vele mails van de Augustina-uitbaters, teksten met foto’s op Focus op Hasselt en zelfs persoonlijke mails naar bevoegd schepen Froidmont konden het stadsbestuur enkel bewegen tot de herstelling van enkele stenen aan de overkant, maar niet de geviseerde plaats. Foto’s zeggen naar het schijnt niet genoeg. Trouwens al een paar keren zijn brasserieklanten erover gevallen, gelukkig zonder veel erg en zonder klacht. Waarom worden klachten van burgers zomaar onder het matje geschoven?

“Hasselt kermis in oktober”

Standaard

“Hasselt kermis in oktober? Je moet het bijna geloven als je de postjescarrousel ziet die het stadsbestuur de komende gemeenteraad gaat opzetten. En het is altijd prijs op de attractie van CD&V en sp.a! Het ‘nieuwe’ bestuur strooit immers lustig met cadeautjes. Jammer dat alleen hun eigen mensen mogen meespelen. Dat tijdens diezelfde gemeenteraad er tussen pot en pint een stevige besparingsoperatie wordt doorgevoerd op de kap van de Hasselaar, kan de pret niet drukken”, aldus Steven Vandeput (N-VA). 

Oppositieleider Steven Vandeput is keihard in zijn commentaar op het politieke schouwspel dat tijdens de gemeenteraad van oktober zal worden opgevoerd door het CD&V/sp.a-bestuur. “Zo ziet die nieuwe politieke cultuur die CD&V met veel bombarie aankondigde er dus uit. De eerste vijftien (15!) agendapunten handelen over geschuif en toekenningen van postjes.”

“Zo ver had het nochtans allemaal niet moeten komen. Dit was een uitgelezen kans voor dit stadsbestuur om aan te tonen dat het hen menens was met die nieuwe politieke wind. Men had het de laatste twee jaren van deze bestuursperiode gerust met een schepen minder kunnen doen. Dan hadden er enkel wat bevoegdheden moeten doorgeschoven worden naar schepenen die nu toch al niet overladen waren met verantwoordelijkheden. Maar meer nog: het zou een besparing van zo’n 200 000 euro geweest zijn zonder de Hasselaar te treffen. Dat zou pas een signaal geweest zijn. Deze meerderheid slaagt er echter in nog een post méér uit de delen dan voor de bestuurscrisis,” aldus Steven Vandeput. 

Verkeerde keuzes 

“Maar wat doet dit CD&V/sp.a-bestuur verder nog? Ergens middenin de gemeenteraad wordt er een ongeziene besparingsronde doorgevoerd. Vlaamse subsidies voor het zwembad waren niet nodig. Er was genoeg budget om een paleis voor het schepencollege te bouwen. Er kon een kantoor aan de Kanaalkom worden aangekocht… The Sky ‘was’ the limit. De rekening werd immers gewoon doorgeschoven naar de Hasselaar met per jaar meer dan 7 000 000 euro aan extra belastingen. Nu blijkt plots dat de rekening niet zal kloppen en er moet bespaard worden. En daarbij maakt dit bestuur absoluut de foute keuzes. In plaats van de prestigeprojecten on hold te zetten, wordt opnieuw bespaard in de diensten aan de burger. Iets waar we ze tijdens de gemeenteraad zeker mee zullen confronteren”, besluit Vandeput.  

“Stadsbestuur moet voortouw nemen in ontwikkeling begijnhofsite”

Standaard

Op de Hasseltse gemeenteraad van 25 oktober 2016 zal N-VA Hasselt het stadsbestuur vragen de gesprekken op te starten met het provinciebestuur om het Hasseltse begijnhof te verweven. “We vragen ook dat het stadsbestuur, samen met alle betrokkenen, een visie uitwerkt voor deze prachtige en unieke site” aldus Bert Lambrechts (N-VA).

Het Hasseltse stadsbestuur zegt geen middelen te hebben om het begijnhof te kopen, laat staan dat ze in het verleden een visie uitgewerkt hebben voor de site. Bij N-VA Hasselt vinden ze dat hoogst opmerkelijk. “Enerzijds wil men van de omgeving rond Z33 een museumkwartier maken maar anderzijds heeft men totaal geen idee wat er met het begijnhof moet gebeuren. Begrijpen wie kan” aldus Bert Lambrechts.

Onschatbare waarde

Het provinciebestuur kiest ervoor de site zonder veel beperkingen te verkopen aan bouwpromotoren en het Hasseltse stadsbestuur grijpt niet in. Op die manier verliest de Hasselaar een historische site van onschatbare waarde. Het openbaar karakter van de begijnhofhuisjes en de tuin zal niet meer gegarandeerd zijn. N-VA Hasselt is van mening dat het Hasseltse stadsbestuur de regierol moet overnemen en daarover in onderhandeling moet gaan met het provinciebestuur.

“Op de Hasseltse gemeenteraad zal ik vragen dat het stadsbestuur de nodige stappen neemt om, in onderhandeling met het provinciebestuur, over te gaan tot de verwerving van het begijnhof en om samen met alle betrokkenen een degelijke visie voor de site te ontwikkelen” besluit Bert Lambrechts.

Hasseltse socialisten zijn voorstander voor oprichting burgercoöperatieven om onroerend erfgoed aan te kopen

Standaard

jij-maakt-hasselt

Hasselts gemeenteraadslid Michiel Liefsoens en Vlaams volksvertegenwoordiger Rob Beenders hebben de handen bij mekaar geslagen en willen naar aanleiding van het verhaal dat privé-investesteerders de dertien begijnhofhuisjes en -poort kopen voor een privé-invulling verhinderen dat zulke zaken het verdere onroerend historisch erfgoed in Hasselt gaan aantasten. Daarom stellen ze voor dat burgercoöperatieven geld inzamelen om historische gebouwen te kopen en zo te vrijwaren van initiatieven voor invulling door privéprojectontwikkelaars. In hun daarom speciaal opgerichte FB-pagina https://www.facebook.com/jijmaakthasselt willen ze dat idee meer in de openbaarheid brengen. Burgers blijven op die manier inspraak hebben op de herbestemming van ons onroerend erfgoed. Ook het vele spaargeld van de burgers op de banken kan zijn nut hebben voor financiering. Nadeel is wel dat risico’s en onzekerheden bij biedingen door zo’n burgercoöperatieven groot zijn, cfr. het bod op de Politietoren van de Oudaen in Antwerpen. Vooral het gebrek aan deskundige kennis ligt hier onder andere aan de basis. Daarom dat Rob Beenders een voorstel zal indienen in het Vlaams Parlement om die burgercoöperatieven voor zulke doeleinden beter te omkaderen met voldoende wetgeving. Maar burgercoöperatieven vallen weliswaar onder het vennootschapsrecht en dat blijft volgens ons federale materie. Alleszins om een bod te doen op de begijnhofhuisjes moet dat bod ten laatste op 27 januari 2016 worden ingediend. Het Oude Gerechtshof op de Havermarkt staat ook te koop voor 2,7 miljoen euro en aangezien het een beschermd monument is, heeft er zich nog geen projectontwikkelaar aangeboden voor een herbestemming.Jij Maakt Hasselt van sp.a Hasselt is een goed opstapje met een constructief voorstel voor de komende champagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Burgers moeten wel daadwerkelijk in het project stappen! Dan pas kunnen we de graad van succes in Hasselt bepalen!

Hasseltse sociale media even onder loep genomen

Standaard

Door de opkomst van de sociale media door de jaren heen zijn er almaar initiatieven bijgekomen op die sociale media, zeker meer bepaald op Facebook. Focus op Hasselt bestond al vijf jaar, toen wijlen Bob Moors, Thierry Bosmans en Roland Brans de FB-groep Djie Zeit Van Hasselt… oprichtten in navolging van de Genker oorspronkelijke variant. Deze groep richtte zich hoofdzakelijk op Hasseltse nostalgie en werd ook doorspekt door hevige kritieken op aangebrachte items van plaatselijke actualiteit, die zelfs allerlei politieke uitspraken en uitspattingen opleverde, opdat de moderator moest ingrijpen op bepaalde momenten om te vermijden dat de discussie de spuigaten uitliep, ondanks er stond vermeld om de gemoedelijke sfeer niet te verprutsen door politieke stellingen. De moderator hield er dan ook streng toezicht op, dat leidde tot al dan niet bedenkelijke schrappingen van leden.

En enkele van die leden namen vervolgens het initiatief om een nieuwe FB-groep Alle Wegen Leiden Naar Hasselt op te richten, omdat ze vonden dat Djie Zeit Van Hasselt… te veel negatieve discussies toeliet. Zij wouden er ook een positief verhaal aan geven in hun nieuwe groep, hetgeen aanvankelijk vrij goed lukte. Maar weer door negatieve bijdragen van accounthouders verzoedelden het eerder vooropgestelde doel vlug. Tja verontwaardigde burgers moeten toch ergens hun verhaal kunnen neerschrijven.

Inmiddels deed Gama Putra zijn intrede op Djie Zeit Van Hasselt met positieve boodschappen en vele leuke reacties en likes. Hij ging er zelfs voor naar ex-burgemeester Hilde Claes om zijn boodschappen op sociale media te versterken. Dat was echter niet naar de goesting van wijlen Bob Moors, die hem om een of andere reden terechtwees op zijn FB-groep, waardoor Gama Putra zijn eigen sociale media met eigen positieve items met succes in de spotlight stelde onder de noemer I Love Hasselt.

En zo bestaan in Hasselt op dit ogenblik vier belangrijke bronnen van sociale media met heel wat volgers in hun segment: Djie Zeit Van Hasselt…, Alle Wegen Leiden Naar Hasselt, I Love Hasselt en Focus op Hasselt.