Eigenaars van Hasseltse grote winkelpanden zouden beter meewerken in zoektocht naar oplossingen van leegstand in plaats van lui achter hun zetel door te zakken

Standaard

De leegstand van leegstaande grote winkelpanden in het centrum van Hasselt swingt de pan uit, als er binnenkort weer enkele grote winkeloppervlakten de rij vervoegen. Enkel grote ketens kunnen die torenhoge huurprijzen nog betalen aan eigenaars die precies weten wat de marktconforme waarde van hun huurpanden zijn en niet weten wat leegstand betekent in het maatschappelijke en commerciële leven in de binnenstad. Ze doen er zelf ook niets aan om hun lege grote panden aantrekkelijker te maken door voordeliger huurvoorwaarden, want enkel bemiddelaars van onroerende commerciële panden handelen op vraag van de verhuurder de huurcontracten af. En die opbrengst moet zo hoog mogelijk zijn, zonder om te kijken naar effect van de hoge huur op de lokale economie. Het lijkt erop alsof de eigenaars van lege panden liever leegstandtaksen betalen. Veel van die eigenaars hebben bovendien geen binding met Hasselt en brengen hun tijd door in het buitenland. Daarom dat het voorstel van de centrummanager om te werken met huuropbrengsten door een leeg pand te verhuren aan een aanvaardbare vaste huurprijs met daarbovenop een percentage van de omzet, een ideale opstap kan zijn om handelaars opnieuw te laten investeren in de lokale economie.

Advertenties

Hasselt heeft nood aan meer designwinkels

Standaard

Na het verdwijnen van designwinkels Rooms, Donum en Project Evolution uit het stadsbeeld van het Hasseltse centrum komt er weer een pak winkelruimte leeg te staan die wenselijk zo snel mogelijk terug ingevuld moet geraken. Donum verdwijnt wegens ongeschikte ruimte voor meer meubelverkoop en Project Evolution wegens een grote toonzaal met parking in Kuringen.

Ook het aanbod aan goede kleinschalige designwinkels met persoonlijke en deskundige bediening in de binnenstad vermindert, ondanks anderen zoals Moka Tales, Grutman, Hay en Boconcept toch nog steeds het assortiment willen hooghouden, zonder te kijken naar de zelf-in-elkaar-knutselpakketten van Ikea.

De vrijkomen ruimtes dienen nu opnieuw worden ingevuld, liefst in de richting van design, want aan kleding- en schoenenwinkels en -ketens gooien ze elkaar al dood in de binnenstad. Ook op gebied van horeca is de stadskern al goed voorzien.

De grote lege winkeloppervlaktes en de hoge huren zorgen voor problemen om ze zinvol verhuurd te krijgen. Neem daarbij het minder aantal bezoekers door de week aan het stadscentrum onder invloed van internetshops en het ontbreken van beleving in het stadscentrum, en je hebt een perfecte mix, waarom commercanten hun zaak sluiten in het centrum wegens mindere omzetcijfers.

Uiteraard moet ook gekeken worden naar de parkeermogelijkheden in Hasselt, maar daar is beterschap op komst dankzij de invoering van de digitale verkeersborden op Singel en invalswegen om het zoekverkeer naar een parkeerplaats te begeleiden.

De komst van pop-up winkels in de binnenstad is op sommige momenten groot, waardoor leegstaande panden tijdelijk worden ingevuld. Echter dat is maar een tijdelijke oplossing, want bij vertrek van de pop-up shops blijven de winkels weer leeg achter.

Sommige handelaars staan huiverachtig tegenover de komst van pop-up shops, omdat ze enkel hier zijn om de directe klantencontacten met hun webshop te versterken en ze werken met een minimale kost in vergelijking tot de hoge kostenstructuur van residente zaken. Na hun kortstondige huurperiode verdwijnen ze weer en laten een ijle ruimte achter zonder beleving.

We hopen echt dat er wat meer beleving in de doodse binnenstad komt om zo opnieuw meer bezoekers aan te trekken en ook de ogen van investeerders terug richting stadscentrum te laten richten!

Parking Hawaï Hasselt deels ingepalmd voor parkfunctie: gratis randparking eist compensatie

Standaard

Het is een politieke beslissing om het Kapermolenpark na 2020 uit te breiden met een al dan niet deelse Hawaïparking en de groene ruimte aan schaatsbaan Schaverdijn. Tegelijkertijd wordt het oeverniveau van de Demer gelijk getrokken met het waterpeil. Door het al dan niet deels verdwijnen van de Hawaïparking, zal het stadsbestuur tegen zijn eigen doelstellingen ingaan om zoveel mogelijk gratis randparking te voorzien. Onbegrijpelijk, zeker ze alle autoverkeer – op zoek naar een parking via het digitale verkeersmanagementsysteem – zal leiden naar de al dan niet ondergrondse en betalende parkings binnen de Singel. Het zoekverkeer naar parking zal wellicht afnemen door dit systeem, maar dat neemt nog niet weg dat automobilisten zich nog steeds naar een parkeerplaats via de Groene Boulevard zullen rijden, tenzij men de afslag richting ondergrondse parking Blauwe Boulevard neemt vanaf de Singel. Zelfs de aanleg van de ondergrondse parking aan het CC Hasselt zal wellicht extra verkeersdrukte op de Groene Boulevard met zich meebrengen, ondanks de invoering van de digitale parkeerborden op de invalswegen en Singel. En zeker wordt het nog aantrekkelijker om als automobilist te kiezen voor een goedkoper ondergrondse parkeerplaats aan de Blauwe Boulevard of aan het CC Hasselt, want het stadsbestuur heeft al jaren geleden aangekondigd dat zij deze twee parkings in eigen beheer gaat uitbaten en ze goedkoper in gebruik wil maken dan de overage ondergrondse parking beheerd door Q-Parks. Als de automobilisten dat weten, zullen de meeste zich daar wel naartoe begeven met files tot gevolg op drukke dagen. Het stadsbestuur is altijd voorstander geweest voor het benutten van de gratis randparkings voor bezoekers die vervolgens zich met de gratis buslijn naar het centrum kunnen begeven. Het wegvallen van gratis Hawaïparking dient zeker in alle opzichten worden gecompenseerd door een evenwaardig aanbod. Probleem is echter, waar gaat men die gratis parking aan de Singel nog realiseren, als alle openbare ruimte ingenomen is in zijn functie-invulling. Misschien biedt de parking van de Grenslandhallen en/of het provinciehuis uitweg?

Advertenties

Opnieuw burenprotest aan zwart kruispunt Paalsteenstraat met Kempische Steenweg

Standaard
Kop van Jut tijdens de burenprotestactie op donderdagochtend 1 maart 2018 op het gevaarlijke kruispunt van de Hasseltse Paalsteenstraat en Kempische Steenweg was zeker Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA), die maar niet over de brug wil komen met geld voor herinrichting van het kruispunt om vooral voor de fietser veiliger en comfortabeler fietspaden en oversteken te maken. Dan zouden er ook onteigeningen moeten gebeuren. Het zijn onder andere de ouders van schoolgaande kinderen en buurtbewoners die protesteren. Sinds 2006 stond het kruispunt op de lijst van zwarte kruispunten en in 2009 verdween het zelfs van die lijst. Weyts wil de buurt nu alleen maar paaien met wat geld uit te geven voor wat aanpassingen, daar waar een dringende herinrichting beter op zijn plaats zou zijn. Weyts lijdt duidelijk gezichtsverlies, ook met de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding, waar hij met grootspraak aankondigde desnoods zelf de spade in de grond te steken om te kunnen starten met de werken, maar hij werd weeral teruggefloten door de Raad van State. De buurtbewoners van het gevaarlijke kruispunt zijn niet gediend met wat pindanootjes van het kabinet!
Advertenties

Winterland Hasselt blijft nog minstens 5 jaar en moet dringend vertrouwen herwinnen van ontevreden Hasselaren

Standaard

Op de Hasseltse gemeenteraad van 27 februari 2018 heeft de meerderheid van CD&V en het kartel van Helemaal Hasselt met groenen en socialisten de motie van N-VA Hasselt voor de eenzijdige verbreking van het contract van Winterland Hasselt voor de volgende vijf jaar verworpen. De meerderheid werd geruggesteund door een onthouding van Open VLD. VB stemde voor. Steven Vandeput (N-VA) haalde de imagoschade aan als motief die Hasselt kan oplopen door de inbeslaglegging van het vermogen van een Winterlandbestuurder wegens 300.000 euro onbetaalde schulden bij het tenietgegane winterevenement in Maastricht. Het was een proactieve motie, maar volgens de meerderheid ontbrak de juridische grond als als motief.

De beslissing van de motie werd dan ook op de voet gevolgd door ontevreden Hasselaren die Winterland langer en meer zien als een effectieve factor die de omzet van handelaren in de binnenstad doen dalen door publiek weg te trekken voor duurdere consumpties en vermaak op de kermis en horeca van Winterland met standen, bevolkt door buitenlanders en een regie die hoofdzakelijk gevoerd wordt door Nederlanders. Geëngageerde mensen in het stadscentrum zien het geld zo naar Nederland vloeien, terwijl ze hier achterblijven met kruimels of niets.

Ook de tekortkoming van het stadsbestuur inzake de organisatie van kerstbeleving in de binnenstad, waardoor er helemaal niks te beleven viel en het ontbreken van de link van Winterland richting stadskern, terwijl onze politici toch maar al te graag met een big smile alsof er niets mis is, terwijl de realiteit helemaal anders is, op de foto willen poseren, maken het wantrouwen tegenover stadsbestuur en Winterland alsmaar groter.

Het wordt hoog tijd dat Winterland Hasselt, nu ze nog minstens vijf jaar blijven, zich gaat herprofileren met meer kerstmarkt, reuzenrad en minder kermis en horeca met een duidelijke link en commucatie voor de bezoekerspassage naar het centrum, waar ook veel kerstbeleving met shoppingmogelijkheden en horeca kan bezocht worden.

Volgens de centrummanager, Christiaan Kastrop, is hij al volop bezig met het wegwerken van de barrières door voor meer kerstbeleving te zorgen met goede communicatie. Zijn eerste vuurproef is de lenteshopping op zondag 25 maart 2018 tussen 11 en 18u. Daar kijken we naar uit, wat hij uit zijn hoed tovert. Belangrijk is dat hij alle neuzen in dezelfde richting krijgt voor een stevige beleving onder samenwerkingen, prima communicatie en degelijke coördinatie. Alle stadsdiensten moeten mee zijn, anders faalt hij.

Advertenties

POLL: Moet stadsbestuur contract Winterland Hasselt al dan niet verbreken?

Standaard

winterland 2017 10

N-VA Hasselt eist dat de gemeenteraad het contract met Winterland Hasselt verbreekt wegens de imagoschade die Hasselt kan oplopen door onregelmatigheden van de huidige Winterlandbestuurder. Aanleiding is een inbeslaglegging van goederen van de bestuurder om meer dan 300.000 euro onbetaalde facturen te betalen in het kader van het tenietgegane winterevenement in Maastricht. Volgens fractieleider Steven Vandeput vindt dat deze overeenkomst legaal kan worden verbroken, omdat er zo’n clausule in het akkoord staat. Maar wat vindt de Focuslezer nu daarvan? Voor velen zou een contractverbreking met Winterland Hasselt neerkomen op een plots gebrek van één decennium kerstbeleving in onze stad. Andere tegenstanders pleiten voor meer kerstbeleving en meer kerstsfeer in het stadscentrum halen, iets wat tot vandaag de dag achterwege bleef, ondanks het initiatief hiervoor ligt aan een betere samenwerking tussen straatcomités, handelaars en stadsbestuur, aangevuld door inspanningen van Winterland Hasselt in die richting.

Advertenties

Schrapping herinrichting kruispunt Paalsteenstraat-Kempische Steenweg Hasselt kan N-VA Hasselt stemmen kosten

Standaard

Na het dodelijk ongeval van een jonge fietster op een zwart ingekleurd kruispunt in Gent wil Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) versneld investeren in de herinrichting van levensgevaarlijke kruispunten voor zwakke weggebruikers en maakt daarvoor 20 miljoen euro vrij. Er is een lijst van zwarte kruispunten, waarbij een heleboel gevaarlijke punten geschrapt zijn wegens geldtekort bij de Vlaamse regering, ondanks ze een begrotingsoverschot in 2017 van 350 miljoen euro boekte. Probeer dat een gewone Hasselaar maar eens wijs te maken! Er is geld om de verkeersveiligheid van onze zwakke weggebruikers, jong en oud of al dan niet schoolgaand, aan te pakken, terwijl de N-VA inzet op de veiligheid in al zijn aspecten en zeker voor meer verkeersveiligheid, waarin de herinrichting van levensgevaarlijke kruispunten voor zwakke weggebruikers kunnen worden weggewerkt, ook in Hasselt. Steven Vandeput zal zich zeker niet lekker voelen in wat er zich allemaal afspeelt in zijn stad op vlak van meer verkeersveiligheid, zeker niet in de buurt van de schoolcampussen rond het kruispunt Paalsteenstraat met Kempische Steenweg, al is de herinrichting de bevoegdheid niet van het stadsbestuur, maar van partijgenoot Weyts. In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, waarbij hij meedingt voor de burgemeesterssjerp, zou dat N-VA Hasselt wel eens stemmen kunnen kosten.

Advertenties