Gespreksavond van CD&V Hasselt op 7 september 2016 in zaal Biekaar Tuilt

Standaard

Iedereen is van harte welkom op de gespreksavond op woensdag 7 september 2016 vanaf 20u van CD&V Hasselt in zaal Biekaar in Tuilt. Vooral wordt gericht op leden en sympathisanten uit Stevoort, Kermt, Tuilt, Stokrooi, Spalbeek en Kuringen om een evaluatie te maken van het gevoerde beleid en verwezenlijkingen halverwege de legislatuur. Vragen en ideeën kan je er ook kwijt. Thema’s zoals plaatselijke seniorenhuisvesting, sportaccommodaties, Sint-Jozefsplein Tuilt, dorpskern Stokrooi, zaal Den Opper in Stevoort, oud jeugdhuis in Spalbeek, Ten Hove in Kermt, verkeer Sint-Maartenplein en Kuringen-Centrum kunnen aan bod komen.

Wanneer komen saveboxen in Hasselt?

Standaard

Om de talrijke gepakte shoppers na een drukke shopdag in Hasselt in de stad te houden voor een gezellig verteer bij de plaatselijke horeca, werd al een tijdje geleden geopteerd om saveboxen op de belangrijkste al dan niet ondergrondse parkings aan de rand van de binnenstad te installeren onder het beheer van Citydepot, wiens aanwezigheid in de commerciële stadskern afneemt. Shoppers kunnen zich ontlasten van hun gedragen pakjes in enkele afgeefpunten in het centrum. Medewerkers zorgen er vervolgens voor dat de pakjes in saveboxen terechtkomen, zo kort mogelijk bij de parking of plaats voor het openbaar vervoer van het winkelend publiek. Intussen kunnen de shoppers nog gebruikmaken om bvb. iets te consumeren in de plaatselijke horeca. Vóór ze terug tevreden huiswaarts keren, kunnen zij hun gekochte producten in pakjes in de savebox afhalen. Het idee leeft bij het Hasselts stadsbestuur en Citydepot zal aangesproken worden om een veilig systeem van saveboxen op poten te zetten. Maar wanneer komen ze? Het zou een aanzienlijke meerwaarde bieden voor Hasselt als shoppingstad.

Actie tegen biomassacentrale Langerlo op 27 augustus 2016 in Genk

Standaard

Greenpeace i.s.m. Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Limburgse Milieukoepel, Climate Express, Hart boven Hart Limburg, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Klimaatzaak, JNM, Transitie Limburg en Bronsgroen houden op zaterdag 27 augustus 2016 vanaf 14u een actie tegen de komst van de biomassacentrale in Langerlo in Genk. Samenkomst is gepland op de Swinnenwijerweg in Langerlo. Met meegebrachte vaartuigen zoals  een kano, bootje of rubberband gaan heel wat actievoerders te water, maar ook andere actievoerders zonder vaartuig zijn welkom. Er loopt een pendelbus met het station van Genk.

Eerder dit jaar ging in Langerlo de laatste Belgische steenkoolcentrale dicht. Maar in plaats van te kiezen voor écht duurzame energie, wil de Estse fabrikant van houtpellets Graanul Invest deze installatie ombouwen tot een gigantische biomassacentrale. Bij biomassa wordt energie opgewekt door hout en ander organisch afval te verbranden. Maar in Vlaanderen is er lang niet genoeg houtafval om grootschalige centrales draaiende te houden, en dus moet het met dieselslurpende vrachtschepen geïmporteerd worden uit onder meer Noord-Amerika. Door de groeiende vraag naar biomassa worden ook steeds vaker gezonde bomen gekapt. Grootschalige biomassa scoort met andere woorden vaak niet beter dan steenkool, niet op vlak van klimaat en niet op vlak van luchtkwaliteit – de verbranding van biomassa zorgt voor grote uitstoot van fijn stof en roet. De biomassacentrale zou er ook komen op de kap van de Vlaamse belastingbetaler; 2,4 miljard euro subsidies liggen immers te wachten op de Estse investeerder. Elke Vlaming zou via de Vlaamse Energieheffing (of Turteltaks) minstens 10 jaar lang meebetalen aan een vervuilende centrale die niemand wil. En zelfs met die subsidies is het nog maar de vraag of de centrale rendabel zou zijn. Wij vinden dat Limburg beter verdient dan Langerlo. Klimaat, milieu en consument zijn meer gebaat bij écht groene energie zoals zon en wind. Voor de werknemers van Langerlo is er een goed sociaal plan voor duurzame en betrouwbare jobs nodig.

Info: tom.ladrille@Greenpeace.org of 02/274 02 00

Super idee om afvalberg op Pukkelpopcamping in te dijken?

Standaard

Jaarlijks blijft er veel afval achter van kampeerders op de Pukkelpopcampings. Als de Pukkelpoporganisatie nu eens aparte en unieke registratienummers voorzien voor de tenten van kampeerders, als die online combikaarten bestellen, dan weet men precies van wie mogelijk achtergebleven tenten op het terrein toebehoren. Uiteraard moet de camping omheind zijn en moet er ook een strenge controle plaatshebben om fraude te voorkomen. Andere plastieken zaken zoals luchtmatrassen en opblaasbare zwembaden zijn moeilijker chipbaar, of niet? Wiens achtergebleven tenten worden opgeruimd, krijgt achteraf de rekening thuisgestuurd. Zo worden tenminste de hoeveelheid achtergebleven tenten uit de afvalberg gehaald. Nog goede tenten kunnen via Okazi verdergebruikt worden, slechte kunnen naar het stort. Geen goed idee, Chokri?

Opmerkingen over MER-studie voor aanleg ondergrondse parking aan CC Hasselt

Standaard

stadspark mer

Tussen 16 augustus 2016 en 14 september 2016 is het Milieu-effectenrapport of kortweg MER voor de aanleg van de ondergrondse parking aan het CC Hasselt ter inzage op de website en bij de stadsdiensten in de Hasseltse Dokter Willemsstraat. Studiebureau Tractebel voert de studie uit. Het gaat echter om de tweede van vier fases van de MER-studie, waarbij nog bezwaren kunnen worden ingediend tot 14 september 2016, met nog een openbare infosessie op maandag 5 september 2016 vanaf 19u in het CC Hasselt. Deze MER-studie werd opgelegd aan het stadsbestuur, omdat tussen 15 en 20u men 1000 of meer auto’s per 2 uur verwacht op de Kunstlaan volgens de verkeersstudie 2015 & voor de plannen om de ondergrondse parking te voorzien van een permanente bemaling of drainage. XL buurtcomité van de Rodenbachstraat, Casterstraat, Oude Luikerbaan en Plankeweidelaan nam de 150 pagina’s grote MER-studie onder de loep.

 De MER-studie die dit jaar wordt afgerond, zal waarschijnlijk ertoe leiden dat er op gewezen wordt dat deze ondergrondse parking een aantoonbaar effect heeft op het milieu, maar niet van die aard dat het de realisatie in de weg staat. Het project kan hierdoor wel aangepast moeten worden om de negatieve effecten te voorkomen of te milderen. In weinig MER-studies wordt de aanvraag voor de ondergrondse parking volledig negatief en onrealiseerbaar beoordeeld. 

Na beëindiging van de MER-studie zullen in 2017 nog aanvragen voor een stedebouwkundige vergunning voor ondergrondse parking & een milieuvergunning voor permanente drainage tijdens exploitatie parking en tijdelijke bemaling tijdens de aanlegwerken worden gedaan.

Na het indienen van de bouwaanvraag zullen in het beste geval de werken kunnen gerealiseerd worden in 2 volledige jaren (tot eind 2018) Hierbij gaat men er al vanuit dat men dit jaar nog 1 maand archeologische opgravingen kan doen.

Infosessie op 5 september 2016

 Concreet wordt iedereen uitgenodigd op maandag 5 september 2016 vanaf 19u in parketzaal 2 van het CCHA. Hier zal het studiebureau Tractebel presenteren wat zij opgemaakt hebben in deze bundel, waarin zij uitleggen hoe het effectenonderzoek zal gebeuren. Op deze avond en daarna tot 14 september 2016 kan iedereen nog schriftelijk opmerkingen doorgeven over hun aanpak. 

Dit is dus het enige moment dat er inspraak is bij de opmaak van een MER-studie. Dit is belangrijk want later bij de beoordeling van de stedebouwkundige vergunning gaan de besluiten uit het MER de doorslag kunnen geven bij eventuele opmerkingen.

Opmerkingen

Tegemoetkomen aan parkeerbehoefte van de functies in de omgeving van het project, terwijl er niet wordt gesproken over het stagneren of de afbouw van het autoverkeer in de stad, maar enkel verwijst naar studies die spreken van een algemene autotoename in de toekomst. Er wordt ook niet gesproken over de toekomst van het Jessaziekenhuis.

40 jaar stedenjumelage Hasselt-Detmold gaat gewoon voorbij zonder al te veel persaandacht

Standaard

De stedenjumelage of -verbroedering tussen Hasselt en het Duitse Detmold bestaat in 2016 veertig jaar. In mei gingen enkele honderden Hasselaren met de bus naar Detmold om een druk meerdaags jubileumprogramma af te werken. Half augustus was het de beurt aan Hasselt om een uitgebreide delegatie uit Detmold te ontvangen en huisvesten voor een eveneens meerdaags programma. Helaas was de persbelangstelling daarvoor nihil. Zelf heeft de organisatie een persbericht gestuurd naar HBVL online over een fietstocht, die  achteraf drie tochten leek. Verder is er nog een artikel verschenen over de overzichtsexpo van 40 jumelage tussen de twee steden tot half september 2016 in CC Hasselt. Voor de rest was er nauwelijks persaandacht. Zelf heeft de organisatie ook geen moeite gedaan om een programma rond te sturen, terwijl we via bepaalde accounts op FB wel het een en ander konden zien. Jammer voor de gemiste kans om de jumelage meer uitstraling te geven in de media!

HBVL schuwt eigen verslaggeving over geluidsoverlast van Pukkelpop 2016

Standaard

De eenzijdige verslaggeving van HBVL en zuster TVL over Pukkelpop 2016 laat niet toe om ook eens de andere zijde van de medaille te bekijken over het onthaal van het muziekfestival en zijn ongemakken bij de gewone Hasselaar, die er niet mee betrokken is. We hebben het dan niet zozeer over ontevreden handelaars over de wegomleiding, want daar is al veel inkt voor gebruikt, maar over de geluidsoverlast voor de buurtbewoners op zoek naar nachtrust. Op woensdagavond 17 augustus 2016 was het al zover en het festival moest nog beginnen. Via de windrichting werd de muziek in bepaalde omliggende wijken ingegalmd, ondanks Chokri’s aangescherpte geluidscontroles. HBVL online berichtte erover met een artikel van persbureau Belga in plaats van zelf eens poolshoogte te nemen voor een eigen persbericht. Dat zou te veel afbreuk doen aan de intense samenwerking tussen Pukkelpop en HBVL. Kortom, als je de krant openslaat of kijkt naar het nieuws op TVL, dan word je meteen voor de oren geslagen door nieuws van Pukkelpop en word je als het ware meegezogen in een stroom van informatie, die je kan doen brainwashen. We zijn eens benieuwd hoe de verslaggeving van onze Limburgse trotsen gaat evolueren in de loop van Pukkelpop 2016. Eenzijdig of meerzijdig?