N-VA Hasselt vraagt vergroening wagenpark stadsdiensten

Standaard

Slechts 8% van het wagenpark van de Hasseltse stadsdiensten bestaat uit voertuigen die op een groene manier aangedreven worden. “Voor een stad die zegt ecologisch verantwoord beleid te voeren, is dat veel te weinig. Het Hasseltse wagenpark is aan vergroening toe” , stelt gemeenteraadslid Jan Wouters (N-VA) die de cijfers kon inkijken. 

De voordelen van een groen wagenpark zijn nochtans alom gekend. “Zo is het voor wagens op aardgas ongeveer 30 procent goedkoper om langs te gaan aan de pomp en stoten zulke wagens 95 procent minder fijne deeltjes uit” stelt Jan Wouters (N-VA). “Elektrische wagens, waarvan de stad Hasselt er al enkele heeft rondrijden, worden ook steeds inventiever. De oplaadtijd wordt korter en het bereik groter.” Bovendien blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Jan Wouters (N-VA) dat de voertuigen van het Hasseltse wagenpark slecht 8000 kilometer per jaar op de teller hebben staan.

Inhaalbeweging 

Voor personen-, bestel- of vrachtwagens wordt in Hasselt de regel gehanteerd om het voertuig te vervangen in het jaar dat dit de leeftijd van 10 jaar bereikt. “Uit de cijfers blijkt dat voor het einde van de bestuursperiode 40% (57 voertuigen) van deze specifieke categorie voertuigen aan vervanging toe is” aldus Jan Wouters (N-VA). “Wij roepen de bevoegde schepen dan ook op uit te kijken naar groene alternatieven voor deze voertuigen en een duidelijke keuze te maken voor elektriciteit, hybride of aardgas.”

Investering 

De N-VA’er is er zich van bewust dat investeren in een groen wagenpark een grote investering is maar tegelijk stelt hij dat investeren in vergroening ook een investering in de toekomst is. “Het huidige stadsbestuur laat kansen liggen om effectief die keuze te maken” zegt Jan Wouters (N-VA). “Eind 2016 verving het stadsbestuur nog 10 wagens waarvan er slechts 3 uitgerust zijn met een CNG-installatie. Er werden geen hybride en/of elektrische wagens aangekocht.”

“Voor een stadsbestuur dat zichzelf constant een groen imago wil aanmeten, is het huidige investeringsbeleid ondermaats. Het Hasseltse wagenpark is dringend aan vergroening toe” besluit Jan Wouters (N-VA).

PVDA Hasselt houdt ludieke fietstocht op 2 april 2017 voor minder fijnstof UPDATE

Standaard

fijnstof

Op zondag 2 april 2017 om 11u nodigt PVDA Hasselt de Hasselaren uit om mee te rijden met mondmasker per fiets vanaf Café Kerkhof langs de Sint-Truidersteenweg naar het sas van Hasselt. Met de fietstocht willen ze de aandacht vestigen op het probleem. Ze fietsen langs het enige meetstation van Hasselt, dat al enkele weken niet meer werkt, enkele drukke en enkele groene plekjes. De verschillen in fijn stof waarden worden onderzocht. De PVDA heeft de afgelopen maanden een aantal metingen gedaan. Langs drukke invalswegen zijn de waarden bijzonder hoog. De partij zal dan ook de resultaten van hun onthutsende cijfers over fijnstof in Hasselt bekendmaken. De fietstocht eindigt aan De Fietsbar in de Dorpsstraat.

Aandachtspunten bij de metingen

1. Meer aandacht voor de problematiek: de waarden van Europa zijn gewoon te laag; we kunnen en moeten beter doen; we willen meetstations aan scholen en in woonwijken van Hasselt
2. Fijn stof kunnen we terug dringen door meer te investeren in openbaar vervoer; momenteel gebeurt het tegendeel; grote besparingen bij het spoor; besparingen bij De Lijn; echt niet OK

3. Meer betaalbare woningen in de stad; Hasselt doet het tegendeel (cartier bleu, groenplein, dusartplein = nieuwe woningen, maar onbetaalbaar); daardoor bouwen jongeren in Diepenbeek, Zonhoven, Alken etc; die zijn tot het einde hunner dagen gebonden aan de auto; gevolg is veel meer auto’s op onze wegen.

4. Geen verdere citymarketing: Hasselt wordt het winkelcentrum van heel midden Limburg; enorm veel extra verkeer, ook in de weekends; één van de externe kosten daarvan is fijn stof; daar is niks fijn en ook niks tof aan.

Milieudeputé Vandenhove gaat overstag en wil praten over duurzaam carnaval na vijgen na Pasen

Standaard

Na de vertoning van het verhaal van de carnaval in Maasmechelen en zijn smerige op te ruimen boel van de plastic soep op 19 maart 2017 op FB – goed voor 25.000 hits – heeft deputé Vandenhove toch eindelijk besloten om eens te praten over duurzaam carnaval met Toon Eerdekens op 28 april 2017, nadat alle carnavalsstoeten in Limburg verleden tijd zijn. Enkele jaren geleden was Vandenhove toch een serieuze aanhanger voor duurzaam carnaval. Het overkoepelend orgaan van de Limburgse carnavalsverenigingen was zelfs betrokken in gesprekken om minder plastic uit te strooien in de carnavalsstoeten, maar spijtig is van deze vage belofte niets gekomen. Totdat hier en daar enkele initiatieven ontstonden bij de bepaalde gemeenten, zoals Genk, om meer aandacht te besteden van wat er allemaal wordt uitgestrooid tijdens de stoet. Keerpunt voor Vandenhove om overstag te gaan, zal zeker het samenvallen van de grote opruimacties van zwerfvuil door schoolkinderen en de uitgooiwaanzin tijdens de carnavalsstoet van Maasmechelen geweest zijn. HBVL en TVL waren afwezig, maar Focus op Hasselt berichtte er wel over. Hopelijk levert dat gesprek ook constructieve resultaten op voor meer duurzaam carnaval in Limburg, na een woeste bui van Vandenhove, waarbij hij Eerdekens bedacht werd met een gerechtelijke klacht inzake het gebruik van het provinciaal klimaatlogo door Eerdekens in diens correspondientie. De petitie voor duurzaam carnaval in Limburg kan je hier nog tekenen.

Hasselt Carnaval 2017 in Hasselt komt nog niet tegemoet aan eisen van duurzaam carnaval, vermits plastic verpakkingen blijven

Standaard

In plaats van confetti wordt op zaterdag 25 maart 2017 bij de sleuteloverhandiging van de burgemeester aan de carnavalprins op het Hasselts stadhuis lavendel uitgestrooid. De kinderen krijgen een papieren zak met lokale boerenproducten mee naar huis. In de clownenstoet op zaterdag en de Grote Internationale Carnavalsstoet op zondag mag nog steeds confetti worden uitgeworpen. Confetti kan zowel van papier of plastic zijn. Papier is minder schadelijk dan plastic voor het milieu. Helaas blijven snoepgoed en gadgets in plastic verpakking welkom op Hasselt Carnaval. Schepenen Courthouts en Venken mogen gerust nog een tandje bijsteken om carnaval nog duurzamer te maken!

Eén zwaluw maakt nog geen lente

Standaard

Er stond een hoerabericht over de invloed van pop-ups op mogelijke kopers of investeerders van leegstaande panden in het centrum van Hasselt op dinsdag 21 maart 2017 in HBVL. Het pand waar nu de pop-up Helabar in de Minderbroedersstraat is gehuisvest is na drie weken sinds hun komst en na een jaar leegstand verkocht. Ook twee van de vijf panden die in het najaar 2016 werden gebruikt door pop-ups in het kader van #Bamstat in de stationsomgeving hebben een invulling gekregen. Alles hangt af van de ligging van het leegstaand pand, het publieke verloop in de straat of op het plein, de staat en verkoopprijs van het te koop gestelde leegstaand gebouw en de renovatiewerken die parten kunnen spelen bij de verkoop van zo’n onroerend goed. Immers zo’n in orde verkerend leegstaand pand moet ook nog betaalbaar blijven op gebied van prijs, als de eigenaar het wil verhuren aan een zelfstandige uitbating. Ketens kunnen betere hogere huurprijzen betalen, omdat ze nu eenmaal kapitaalkrachtiger zijn dan een gemiddelde zelfstandige. Verhuurbureaus hanteren graag marktconforme prijzen die ook dikwijls een beetje te hoog liggen voor beginnende zelfstandigen. Deze vermelding in het bewuste krantenartikel kwam spijtig genoeg niet aan bod.

Wie raapt nog karamellen in carnavalsstoet?

Standaard

Op zondag 26 maart 2017 is het weer Hasselt Carnaval, de hoogdag van de carnavalisten om de toeschouwers aan de kant van de carnavalsstoet te verblijden, niet alleen met het kijkspektakel maar ook met het uitwerpen van onder andere snoep in plastic verpakking. Maar na de stoet zie je noeste reinigers het zwerfvuil met nog veel uitwerpselen waaronder karamellen bijeenkeren om de straat te reinigen. Behalve de kinderen die er een onderlinge wedstrijd van maken om zoveel mogelijk gadgets, snoep en zelfs reclamefolders te verzamelen in een grote zak, is bijna niemand meer geïnteresseerd in het rapen van karamellen met een laagkwalitatief gehalte. De vergeten snoep en plastics belanden na de opruiming dikwijls in een rioolputje en kunnen na een hevige regenbui zonder putjesruiming een weg vinden naar het open water van rivieren, stromen en zeeën, waar ze zorgen voor de toxische aantasting van vogels, vissen en zelfs onze voedselketen. Bovendien sterven er koeien die ronddwarrelende plastic en stukjes blik opeten op de weide. Gelukkig hebben we gehoord dat heel wat carnavalgroepen op zoek zijn naar een waardig alternatief voor de caramel, die zijn tijd stilaan gehad heeft. Als die carnavalverenigingen nu eens meer ecologisch denken en aankopen en meer natuurlijk afbreekbaar materiaal willen uitsmijten in de stoeten, dan winnen zowel klimaat, natuur, gezondheid en carnival. Dat is duurzaam carnaval!

N-VA Hasselt gaat door met constructieve oppositie in Hasseltse gemeenteraad tot laatste dag

Standaard

De verkiezingskoorts bij N-VA Hasselt heerst nog niet bij de grootste oppositiepartij. Constructieve samenwerking met ook kritische commentaren op alle punten van de gemeenteraad tot de laatste dag van de huidige legislatuur staan er op hun agenda. Inmiddels werkt de partij intern met haar leden in inhoudelijke werkgroepen met onder andere de uitwerking van het verkiezingsprogramma. Inhoudelijk laten ze nog niet in hun kaarten kijken en aan lijstvorming wordt niet gedacht, vooraleer het verkiezingsprogramma in een definitieve vorm is gegoten. Denkelijk zullen bepaalde jongere personen van de partij in de vragenstelling  in de gemeenteraad, zoals Jan Wouters en Rik Dehollogne, na de kopstukken naar voor worden geschoven in de lijstvorming.