Hasseltse mode-incubator MIA-H hoort eerder thuis bij Syntra Hasselt dan in Gebouw G van PXL Hogeschool

Standaard

Investeerder LRM vindt dat de Hasseltse mode-incubator MIA-H in het Veldemansgebouw te weinig gespecialiseerde modestart-ups oplevert en dat was zeker niet de bedoeling van de oprichting van de mode-incubator MIA-H, ondanks er een tiental bedrijfjes actief zijn die nu allemaal nieuwe huisvesting moeten zoeken.

Nu willen ze de mode-incubator MIA-H onderbrengen voor een doorstart in het gloednieuwe Gebouw G van PXL Hogeschool langs de Hasseltse Gouverneur Verwilghensingel met kunst- en informaticaopleidingen voor een doorstart.

Het feit dat PXL geen enkele mode-opleiding in zijn ruim aanbod heeft, doet ons toch de wenkbrauwen fronsen. Zou Ben Lambrechts dan toch willen uitbreiden met mode-opleidingen op bachelorsniveau? Het antwoord is nee. Waarom dan wel in het gloednieuwe Gebouw G van PXL? Omdat de beleidsmakers niet goed weten, waar de incubator te steken en PXL er wel raad mee weet om er een succesverhaal van te maken zonder enige motie van mode. Gewoon een gemakkelijksheidsoplossing.

Een paar honderd meter verder langs dezelfde Gouverneur Verwilghensingel aan de overzijde ligt het gebouw van Syntra Limburg, waar ze wel heel wat mode-opleidingen aanbieden en waar de mode-incubator MIA-H beter zou passen en een meerwaarde kan bieden. Hopelijk kunnen ze bij Syntra voldoende plaatsmaken om de incubator binnen te halen. Ze kunnen er ook mee samenwerken om voldoende gemotiveerde mankrachten te leveren voor de zo broodnodige uitgaande start-ups.

Dikwijls worden beleidsbeslissingen krom getrokken en aangeboden in plaats van eerst eens rond te speuren of er geen betere oplossingen zijn.

Speelt N-VA Hasselt met vuur?

Standaard

Dat is de vraag, die we ons kunnen stellen, wanneer we lezen dat als het eindresultaat van de studie over het reizigersaantal lager ligt bij het Groene Boulevardtracé van de Spartacustramlijn Hasselt-Maastricht dan bij de eindbestemming van Hasselt Station. 

Als dat resultaat hoger of gelijk ligt, dan is het er niets aan de hand voor N-VA Hasselt en Maastricht, die achter de veren van onder andere De Lijn en het Hasselts stadsbestuur zit om die tram te doen rijden tegen 2024 en niet later ondanks tracéwijziging in Hasselt, zoals Vlaams mobiliteitsminister Peeters liet uitschijnen wegens nog veel te doorlopen procedures van onteigening en MER. 

Maar ligt het eindresultaat van die studie lager, dan stelt zich wel een probleem.  Immers Maastricht wil een hoger resultaat en de Vlaamse regering met N-VA, CD&V en Open Vld komt dan onder schot te liggen, omdat ze het Groene Boulevardtracé definitief goedkeurde.

Het oorspronkelijk tracé liep door de Stokerij- en Mouterijstraat dwars door de Heilig-Hartwijk, waar N-VA-burgemeester Steven Vandeput zijn kiespubliek heeft en bewoners en school vreesden voor meer verkeersonveiligheid bij komst van de tramlijn.

Sinds dat het tracé is veranderd, is de burgemeester fervent voorstander, terwijl vroeger heftig tegenstander. Het Spartacusdossier is al te ver gevorderd om nu nog tegen te zijn. Hij ziet dan ook de voordelen in, niettegenstaande er nog steeds een vrees bij de oudere bevolking leeft, dat de tramlijn naar Maastricht volk weghaalt uit Hasselt, terwijl de realiteit anders zal zijn, omdat het aanbod van toerisme, shoppen en beleving in Hasselt de laatste jaren sterk is gestegen.

Maar voor N-VA zou het echt een domper zijn, moest de studie het tegendeel stelt.

Verkeersveiligheid hangt ook af van verkeersgedrag van alle weggebruikers

Standaard

Dat schepen Marc Schepers namens het stadsbestuur het SAVE-charter van de vzw Verongelukte Kinderen ondertekent met als doelstelling ongevallen te analyseren om met de data aan de slag te gaan voor het uitwerken van gerichte maatregelen en acties, zodat Hasselt de verkeersveiligste stad van Vlaanderen wordt en die ook te verhogen, vinden we zeer belangrijk en voortreffelijk.

Om zo te werken als pilootstad wil Marc Schepers kijken naar wat nu juist de oorzaak is van verkeersonveiligheid: gebrekkige infrastructuur, weersomstandigheden, verkeersintensiteit, omgevingsfactoren of verkeersgedrag. 

Bij dat verkeersgedrag hoort ook het feit, hoe automobilisten, vrachtwagenbestuurder, voetgangers, bromfietsers, fietsers en andere weggebruikers de wegcode naleven om zich veiliger te verplaatsen in het verkeer.

Helaas vallen controles op het verkeersgedrag van alle weggebruikers buiten het charter. Controles en beboeting op verkeerd verkeersgedrag kunnen ook ongevallen voorkomen.

Openingszondagen tijdens shoppingtiendaagse 2020 zijn sleutelmomenten voor positieve ommezwaai

Standaard

De vele al dan niet onterechte kritiek op sociale media dat slechts 15% van de winkels openden voor de niet-officiële shoppingzondag begin februari 2020 in de Hasseltse binnenstad heeft toch een woordje uitleg nodig.

Inderdaad heeft het stadsbestuur maar bewust minimaal erover gecommuniceerd. De februarimaand is steeds een stille maand na de wintersolden en de infrastructuurwerven met die modder maken het shoppen in Hasselt ook niet zo aangenaam. Ook de rekken met de voorjaarscollecties zijn nog niet helemaal gevuld.

Trouwens de koopzondag begin december 2019 was wel een succes met het gevolg dat het stadsbestuur ook verwachtte van de retail, dat zezelf ook hun koopzondagen op sociale media gaan bekendmaken, iets waarvoor de blogprijskamp #HasseltGewijs een steentje heeft toe bijgedragen. Maar klaarblijkelijk is dat allemaal snel vergeten. 

Ondanks er vele ketens, horeca en handelaars zijn die afhaken of gewoon de kat uit de boom kijken om welke reden ook, zijn er ook ondernemers die zelf het heft in handen nemen en uitpakken met hun eigen invulling van thematische beleving in hun winkel met wel volk, verkoop en succes tot gevolg.

Bovendien mikt het stadsbestuur met zijn communicatiebudget naar de shoppingtiendaagse 2020 met koopzondagen op 29 maart 2020 (lenteshopping) en 5 april 2020 (eerste koopzondag van de maand) om een versnelling hoger te schakelen, zodanig dat de winkels en horeca hopelijk met mooi weer zowel in het stadscentrum en Quartier Bleu zullen opendoen. Met hopelijk een meer permanentie tot gevolg.

In Maastricht is het ook niet van een leien dakje gelopen. Daar is het centrummanagement al jaren bezig met een ploeg medewerkers om de stad aantrekkelijk te maken voor retail, horeca en shoppers. Het zondagshoppen is er ook maar gekomen, doordat De Bijenkorf algemene zondagopeningen als voorwaarde voor vestiging had gesteld. Sindsdien zijn de zondagopeningen er een succesverhaal.

In Hasselt zijn we nog zover niet gevorderd, want hier krijgen we de betrokkenen niet allemaal op één lijn voor een duidelijke visie. En toch vergelijken de mensen Hasselt graag met Maastricht met zijn bruisend leven. Vooral de ondernemende aanpak van de jongere generatie ten opzichte van de behoudende en oudere generatie zal in Hasselt na verloop van tijd de bovenhand halen. Trouwens internetverkopen zijn gemakkelijk, maar fysieke winkels zijn des te boeiender door hun inrichting, assortiment, beleving, persoonlijke koopadviezen en vriendelijk personeel.

Op sociale media roepen dat Hasselt niks anders dan negativiteit te bieden heeft en zelf geen voorstel voor verbetering kunnen geven, getuigt maar van weinig kennis. Ook het teruggrijpen naar de goede tijd van vroeger lokt enkel heimwee uit, die niet dadelijk leidt tot gepaste oplossingen. Oplossingen bestaan uit initiatieven van vallen en opstaan, het vinden van de goede aanpak, ook om de leegstand aan te pakken.

Gebeld naar politie en toen kreeg Toon Eerdekens samen met kompaan GAS-boete

Standaard

Zwerfvuilinspecteur Toon Eerdekens heeft nog eens invulling en aandacht gekregen in HBVL naar aanleiding van hun GAS-boete voor het sluikstorten van plasticafval van zogezegd Hasselt Carnaval op het Limburgplein als protest tegen de jaarlijkse smeurrie van aan de veegborstel ontsnapte plastieken gadgets en plastieken verpakking tijdens Hasselt Carnaval, een traditie volgens het stadsbestuur.

Hun daden werden echter voorafgegaan door ons sms’je naar de politie, anders was die waarschijnlijk niet opgedaagd en was het effect en impact van hun daden op het vervolg zeer onzeker, iets wat niet in Het Belangske staat. 

Zoveel mogelijk in de media komen naast de door hem verzorgde sociale media om zoveel mensen te bereiken en zoveel mogelijk druk op het stadsbestuur uit te oefenen, opdat ze zich in de juiste richting zouden bewegen voor een uitgooiverbod van alles wat plastiek is tijdens Hasselt Carnaval, is de uiteindelijke doelstelling van Eerdekens.

Niet alleen met aandacht in de media maar ook met juridische stappen bindt hij de strijd aan tegen de uitgooiwaanzin van gadgets en verpakkingen van plastiek tijdens Hasselt Carnaval. 

Zo wil hij zijn doelstelling na overleg met het stadsbestuur zonder oplossing via een kortgeding bij de Raad van State bereiken. Die Raad van State neemt nu al de behandeling van de zaak in overweging en moet zich nu uitspreken over de al dan niet geldigheid van de klacht vooraleer een vonnis te treffen.

Inmiddels heeft Eerdekens een overschrijving voor de betaling van zijn GAS-boete in zijn bus gekregen. Het is een boete, die hij niet wil betalen uit koppigheid voor zijn gelijk in verband met het effect en impact op het milieu van zijn sluikstorten, iets wat het stadsbestuur jaarlijks ook toestaat tijdens Hasselt Carnaval en dat oogluikend wordt toegestaan wegens het ontbreken aan lef om die traditie van de uitgooiwaanzin te veranderen uit angst om kiezerspotentieel te verliezen.

Hasselt Downtown is betere naam voor Oud Hasselt

Standaard

Hasselt Downtown lijkt een betere benaming voor Oud Hasselt in het centrum om een onderscheid te kunnen maken met Quartier Bleu.

Hasselt Dwntwn werd voor en tijdens Pukkelpop 2019 geïntroduceerd om de gezellige binnenstad te laten deeluitmaken van het meerdaagse festivalgebeuren met ook events en optredens in de binnenstad, iets wat zeker wordt uitgebreid bij Pukkelpop 2020 gezien het grote succes.

Hasselt Dwntwn met zijn historische gezelligheid zal evenzeer moeten kunnen bruisen als de nieuwe horeca langs de waterkant.

Het is alleen te zien welke onder andere socioculturele initiatieven zich nog zullen ontwikkelen in Hasselt Dwntwn en welke investerende ondernemers zich er ook zullen installeren. 

De grote uitdaging blijft in Hasselt Dwntwn om al dan niet initiatieven van particuliere aard te lanceren die kunnen dienen als trekpleister en die vooral ’s avonds de mensen achter de televisie en pc kunnen halen om deel te nemen aan het hopelijk betaalbaar blijvend uitgangsleven.

En dat is niet gemakkelijk, alhoewel de gezellige zomeravonden van Hasselt Danst veel volk op de been brengt. Een voorbeeld dat best navolging krijgt naar andere initiatieven. Met de jongere generatie (De Serre) aan het roer van de initiatieven kan dat ook hier lukken. En de horeca zou ermee zeker ook betrokken worden.

Shoppingtiendaagse voor heropening van shoppingstad Hasselt na 27 maart 2020

Standaard

Er komen allerhande activiteiten met spreiding over het stadscentrum en Quartier Bleu tijdens de shoppingtiendaagse in het kader van de heropening van onze winkelstad na 27 maart 2020.

De shoppingtiendaagse staat in het teken van de voltooiing van de ingrijpende infrastructuurwerken met heraanleg site van de Grote Markt en aanleg van het verbindingsplein tussen Quartier Bleu en het stadscentrum en ook in het kader van de opening van Quartier Bleu als horeca- en handelssite.

Quartier Bleu wordt dan ook deel van het stadscentrum, dat zich uitbreidt met een gebied van de Blauwe Boulevard langs de kanaal tussen de Groene Boulevard en Singel. We kunnen dan spreken over Nieuw Hasselt en Oud Hasselt, iets wat politici en eventuele anderen niet graag zullen horen.

De commerciële invulling van Quartier Bleu ligt momenteel rond de 80%. Heel wat handelszaken uit het stadscentrum vertrekken om hun geluk te vinden in Quartier Bleu, gelokt door zeer voordelige huurprijzen voor de beginperiode van het huurcontract, iets wat indruist tegen de gemaakte afspraken met stadsbestuur en andere actoren, indien de contractbeëindiging niet overeenkomt met het einde van de huurceel.

De vele werfwerken in het stadscentrum maken het handel drijven moeilijk. Hoge huurprijzen, einde huurcontract met huurprijsverhoging bij verlenging tot gevolg en onregelmatige shoppers op weekbasis over de vloer betekenen voor vele handelaars en horeca om in te gaan op de oproep van Quartier Bleu om er zich te vestigen tegen gunstige voorwaarden.

Gelukkig gaat iedereen niet in op de lokroep voor vestiging op Quartier Bleu. Heel wat zaken blijven binnen de Groene Boulevard en verhuizen naar een ander goedkoper huurpand. Er zijn ook ondernemers die blijven ondernemen in Oud Hasselt met zijn meer gespecialiseerd kleinschaliger aanbod van boetieks en speciaalzaken tegenover de hippe horeca aan het water en de voor ons toch maar op het eerste zicht saai aanvoelende handelsstraat op Quartier Bleu. 

Oud Hasselt heeft zijn gezelligheid met historische straatstructuur, opbouwend sociocultureel aanbod en musea, horecazaken, terrassen en een grote keuze in ketens, boetieks en speciaalzaken. Quartier Bleu of Nieuw Hasselt heeft hippe horecazaken aan het water en retail erachter en moet die gezelligheid nog maken, helemaal in een nieuwbouwinterieur.

Met de komst van Quartier Bleu wil het shoppersaantal in Hasselt gevoelig omhooghalen. De bezoekers moeten nu niet alleen de zaken van Nieuw Hasselt bezoeken, maar moeten ook de Groene Boulevard willen oversteken om de binnenstad te bezoeken. Dat wordt een hele uitdaging voor het stadsbestuur om deze shoppingstromen te realiseren.

De komst van Quartier Bleu met zijn ondergrondse parking van Quartier Bleu met meer dan 2200 parkeerplaatsen zal automobilisten verleiden om eerst te kiezen voor deze parking, omdat ze goedkoper is dan die van de Molenpoort, Dusart, TT-Center en Luikerpoort en omdat ze onder het nieuwe shoppingparadijs. 

Dat laatste kan er zelfs voor zorgen dat die shoppers na hun gading gevonden te hebben in het aanbod van Quartier Bleu, zich nog moeilijk willen bewegen richting Oud Hasselt en blijven hangen in de nieuwe hotspot. We hopen niet dat dat op grote schaal gaat gebeuren, want dat betekent nu wel een leegloop van de binnenstad.

Wij kijken alvast vol spanning uit naar eind maart 2020 en hopen dat de shoppingtiendaagse met overal events voor de heropening van het Hasselts stadscentrum en opening van Quartier Bleu een nieuwe schwung en boost bij ondernemers, investeerders, shoppers, toeristen en gewone bezoekers op gang brengt.