Stad Limburg heeft meer te zeggen in Brussel dan Limburgs dorp of stad

Standaard

Er is nog maar eens het bewijs geleverd dat de Limburgse gemeenten en steden te klein zijn om met de vuist op tafel te kloppen voor federale subsidies voor de afsluiting van spooroverwegen in Diepenbeek en Bilzen voor de aanleg van de Spartacustramlijn tussen Hasselt en Maastricht wegens te kleine entiteiten met maar enkele tienduizenden inwoners.

Hasselt en Genk zijn de twee grootste steden in Limburg met samen rond de 150.000 inwoners. Te klein in vergelijking met steden als Antwerpen, Gent en Brussel. Limburg telt meer dan 700.000 inwoners, verdeeld in 44 gemeenten en vanaf 2019 42, die elk afzonderlijk of soms in groep aanvragen doen voor subsidies in Brussel en dikwijls bekaaid uitkomen met peulschillen, kijk maar naar structurele cultuursubsidies.

We hebben wel de provincie Limburg, maar die heeft net als andere Vlaamse provincies evenveel afgeslankte grondgebonden bevoegdheden en kan weinig doen in Brussel om subsidies binnen te halen. Daarom is het belangrijk om meer samen te werken met Limburgse en gemeenten naar de stad Limburg met een overkoepelend bestuur zoals in Antwerpen met districtraden, elk met hun bevoegdheden.

Maar daarvoor moeten heilige huisjes en individuele belangen van alle politici herzien worden en ingepast in de nieuwe structuur en moet het Vlaams parlement ook zijn fiat geven op een nieuwe binnenlandse staatsstructuur om de eerlijke concurrentie aan te gaan met grotere Vlaamse centrumsteden.

Zo kunnen we alleen maar politiek vooruitgang boeken in Limburg op vlak van onder andere cultuur en mobiliteit. Vooral dat laatste is al sinds decennia het grote probleem in Limburg. Denk maar aan Noord-Zuidverbinding.

Of alle Limburgse politici van de verschillende politieke partijen aan één kar kunnen trekken ten voordele van het gemeenschappelijk belang is nog maar de grote vraag. Nog steeds primeren indiviuele belangen. Jammer dat een langetermijnvisie ontbreekt!

Advertenties

Geen Spartacustramlijn Hasselt-Maastricht tegen 2023

Standaard

Wegens de weigering of opzettelijke daad of vergeetachtigheid van de Waalse federale mobiliteitsminister Bellot (MR) om geld te voorzien in de meerjarenbegroting 2018-2031 van de spoorwegen voor de afsluiting van de spoorovergangen in Diepenbeek en Bilzen en voor de ondertunneling van de spoorovergang in de Sint-Lambertuslaan in Bilzen voor de Spartacustramlijn tussen Hasselt en Maastricht, krijgt dit hoopvol project van De Lijn een lelijke deuk. Dit kwam aan het licht als antwoord op een parlementaire vraag van parlementslid Raskin (N-VA) uit Bilzen.

Nochtans waren alle obstakels in Vlaanderen en Nederland weggewerkt om de Spartacustramlijn tussen Hasselt en Maastricht volgens De Lijn operatief te maken in 2023. De federale mobiliteitsminister gooit echter roet in het eten.

Hoerageroep nu bij de vele buurtbewoners die niet hoeven om te rijden. Grote teleurstelling bij bepaalde politici, zoals bij Raskin. Spartacus lijkt op sterven na dood of is al dood, want gouverneur Reynders gelooft er zelfs niet meer, ondanks wijlen zijn vriend Steve Stevaert al sinds 2004 met de plannen op de proppen kwam voor de aanleg van drie sneltramlijnen in Limburg tussen Hasselt en Maastricht, Maasland en Noord-Limburg om zo onze provincie op vlak van mobiliteit beter te ontsluiten.

Hoe het nu verder moet, weet niemand. Consequentie kan zijn dat Nederland een forse schadevergoeding kan eisen van Vlaanderen voor het niet nakomen van een schriftelijk contract voor de aanleg van Spartacus. Dat is dan de omgekeerde wereld dan bij de toestand enkele jaren geleden. Toen prutste Maastricht tegen en kon Vlaanderen dreigen met een schadeclaim, maar Vlaanderen wist toen al dat ze geld nodig hadden van Infrabel voor de werken aan de spoorweg, maar dat had toen nog geen haast. Wordt vervolgd!

Meer controle op schoolgaande fietsers is ook nodig naast aanpassing kruispunt in Hasseltse Banneuxwijk

Standaard

Actiegroep Struikelpunt was op woensdag 6 juni 2018 uitgenodigd op de voorstelling van de plannen van Agentschap Wegen en Verkeer voor de aanpassing van het gevaarlijke kruispunt op de hoek van de Kempische Steenweg met de Paalsteenstraat. Het wordt geen peperdure onteigening van de witte apotheek en een heraanleg van het hele kruispunt, waarvoor Struikelpunt ijverde, maar een goedkopere aanpassing van rodelichten en infrastructuur. Op de Kempische Steenweg en in de Paalsteenstraat komen verlengde afslagstroken. Het fietspad dat de afslag dwarst, moet plaatsmaken voor een veiligere by-pass verderop. Tenslotte wordt de oversteektijd van de rodelichten met vier seconden verlengd om de voetgangers en fietsers wat meer tijd te geven voor de dwarsing van de steenweg op een veiliger manier zonder dat de groentijd voor automobilisten verandert.

De bezorgde buurtbewoners zagen toch liever een volledige heraanleg van het gevaarlijke kruispunt. De aanpassing moet een veiliger manier om vooral zwakke weggebruikers meer comfort te bieden bij het oversteken, maar autoverkeer en fietsers bewegen nog steeds zij-aan-zij zonder safe tussenberm.

Immers als de school van Kindsheid Jesu uit is, dan is het steeds oppassen geblazen voor roekeloze schoolgaande fietsers die dikwijls het verkeersreglement aan hun laars lappen, met drie naast elkaar rijden, soms toevallig uitwijkend naar de drukke steenweg en bij duisternis soms zonder fietsverlichting. En de automobilisten klagen daar ook over en terecht. Er wordt snel iemand gegrepen door een auto.

Daarom pleiten we voor meer politiecontrole. Een wijkagent ter plaatse heeft wel gezag, maar ziet ook niet alles wat achter zijn rug gebeurt.

Rommelige opening van Albert Heijn, Jysk en ToyChamp in Hasselt

Standaard

Op woensdag 6 juni 2018 openen Albert Heijn, Jysk en ToyChamp hun winkels aan de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt. Action volgt eind van de week. De winkels blijken af voor opening, maar aan de buitenafwerking van parking en toegang wordt nog volop gewerkt. Auto’s staan wild geparkeerd  op de ventweg. Nergens is enig teken van opening aan de winkels te bekennen. Het vriendelijk onthaal ontbreekt. De aannemer heeft ook veel ruimte nodig om zijn werkzaamheden te voltooien. Een amateuristische aanpak, als je het ons vraagt, want welke winkel opent, wanneer alles indoor en outdoor op eigen terrein in orde is voor de ontvangst van de eerste klanten. Het maakt maar een rommelige indruk!

Ook de ventweg langs de Gouverneur Verwilghensingel is sinds 5 juni 2018 afgesloten ter hoogte van het kruispunt van de Kempische Steenweg door Wegen en Verkeer. Niet alle overbodige verkeersborden werden weggenomen, waardoor er verwarring kan ontstaan, bvb. de plaat enkel voor vergunninghouders. Alle verkeer moet nu in éénrichting via de Scheepvaartkaai en Elfde Liniestraat verlopen.

Er wordt gevreesd voor een enorme file aan de rodelichten aan de Kempische brug op de Singel, wanneer het verkeer van die nieuwe winkels erbij komt vanaf de Elfde Liniestraat. Maar de grote mobiliteit van het verlatende verkeer vanuit de winkels zal wellicht niet samenvallen met de pieken in de ochtend- en avondspits.

Wat is dat toch met die stadscommunicatie?

Standaard

We belden naar mobiliteitsschepen Habib El Ouakili (sp.a) om te vragen hoe de planning nu precies in elkaar zit in verband met de aanleg van de ononderbroken fietslus op de binnenzijde van de Groene Boulevard. De schepen vertelde ons dat de missing links worden aangelegd voor het begin van het volgend academiejaar. Enkel de stroken ter hoogte van de werven van residentie Books op het Dusartplein en van Quartier Bleu worden pas aangelegd na het voltooiing van die werken. Ook het terras van Hassotel zou moeten verdwijnen vanaf 11 juni 2018 volgens plan.

In HLN lezen we op dinsdag 5 juni 2018 niets dat de twee stroken volgens burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) worden uitgevoerd en dat de werken een jaar in beslag zouden nemen, terwijl Habib El Ouakili zegt voor het begin van het volgend academiejaar.

Immers we zitten nog steeds te wachten op een antwoord op onze schriftelijke vraag aan de burgemeester, of het terras van Hassotel nu moet worden afgebroken in de eerste helft van juni 2018 of de zaakvoerder van Hassotel tijdens een ontmoeting met de burgemeester op vrijdag 1 juni 2018 nu al dan niet uitstel heeft gehad van de burgemeester. Schepen El Ouakili heeft er geen weet van en er is ook kennelijk geen interne communicatie over gevoerd.

Hier volgt nogmaals een bewijs dat zowel de interne als externe stadscommunicatie veel te wensen overlaat en dringend moet aangepakt en verbeterd worden. Er mankeert informatiedoorstroming. Klaarblijkelijk vinden ze dat op het stadhuis niet leuk en ook niet belangrijk!

PVDA Hasselt schudt andere partijen wakker door resultaten van hun Grote Bevraging

Standaard

PVDA Hasselt is nieuw in de Hasseltse politiek en heeft als eerste partij – sinds lange tijd geleden of misschien nog nooit – een bevraging voor nodenonderzoek bij meer dan duizend Hasselaren in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen 2018 onder leiding van lijsttrekker Kim De Witte. De data zijn verkregen door huis-aan-huisbevraging bij 1053 Hasselaren, 48% vrouwen en 52% mannen. De leeftijden komen overeen met de Hasseltse bevolkingspiramide. Hasselaren in alle wijken namen deel. Ook naar scholingsniveau is de bevraging representatief. En de resultaten moeten de Hasseltse politiek wakker schudden, want die kunnen invloed hebben op de programma’s van andere politieke partijen.

Hasselaren geven het meest prioriteit aan armoede met 43%, gevolgd door gezelligheid en authenciteit met 39%, welzijn met 37%, veiligheid met 34%, wonen met 32%, mobiliteit met 29%, graaicultuur ook met 29%, investeren met 21%, jeugd met 12% en diversiteit met 11%.

43% van de Hasselaren vrezen de armoedeval. Een opvallend cijfer, ondanks Hasselt een welvarende stad lijkt. Eén op acht kinderen groeit op in armoede, een verdubbeling op 10 jaar tijd. Het gevoel van armoede bij het ophalen van de bevraging was goed voelbaar met een kamertemperatuur van amper 15 graden in wintertijd. Als oplossing om uit de armoede te raken, kiest de Hasselaar voor de optrekking van het leefloon tot boven de armoedegrens; brood, bad en bed voor daklozen het hele jaar door; goedkopere kinderopvang en de verlaging van stedelijke taksen.

Voor een gezellige en leefbare stad is de meerderheid van de Hasselaren (36%) voor het behoud van het patrimonium gelijk het Begijnhof, Oud Gasthuis en de volkscafés in plaats van de almaar toenemende nieuwbouwprojecten, meer openbare ruimte zonder consumpties, een groene long op wandelafstand en een doortastende aanpak van het zwerfvuil.

Voor het welzijn en gezonde stad opteren de ondervraagden voor betaalbare rusthuizen en serviceflats (43%), gevolgd door de uitbouw van wijkgezondheidscentra met betaalbare artsen, verplegers en psychologen; gratis verse soep en fruit op scholen en het afschaffen van de erelonen van de specialisten in het Jessaziekenhuis.

Hasselaren willen een daadkrachtige aanpak van de leegstand in hun stad (29%). Ze vragen ook meer ondersteuning voor energiebesparende renovatie van woningen, een ambitieus plan voor de bouw van sociale woningen en maximale huurprijzen op de privémarkt.

1 op 3 ijvert voor de teruginvoering van gratis bussen, terwijl veiliger fietspaden, autovrij centrum enkel nog toegankelijk voor bewoners, leveranciers en ook uiteraard voor minder mobielen en hulpdiensten, en een betere toegang tot het station voor mensen met kinderwagen of slecht te been.

90% van de Hasselaren vindt dat de immomarkt in Hasselt in de greep is van projectontwikkelaars die alleen maar investeren in peperdure woningen, terwijl Hasselaren met een gewoon inkomen meer snakken naar betaalbare woningen. Flats van honderdduizenden euro’s tot meer dan een miljoen voor lofts en superluxe worden gebouwd, terwijl de meeste Hasselaren op zoek naar een woonst dat niet kunnen betalen, laat staan de hoge huurprijzen. Trouwens 80% wil meer inspraak voor de lancering van grote projecten en niet zomaar een bijrolletje ter invulling van details.

Protesteren voor behoud Groene Delle is maat voor niets?

Standaard

Op zondag 3 juni 2018 kwamen een tweehonderdtal wandelaars opdagen om mee te doen aan de protestmars voor het behoud van het 26ha grote kwetsbaarste natuurgebied van de Groene Delle in Stokrooie voor de bouw watergerelateerde bedrijven. Een toespraak van actievoerder Wilfried Croux aan de aanwezigen, waar vooral Stokrooienaren, rode en groene politici en vooral eigenaars van te onteigenen gronden van de Groene Delle, die allemaal het gebied liefkozen voor zijn uitzonderlijke natuur, en een menselijke ketting langs de kanaaldijk, die deeluitmaakt van de bedrijvenactiviteit, stonden op de affiche tijdens de wandeling.

Opvallend was wel de vertegenwoordiging van RoodGroen Hasselt, die momenteel samen met de CD&V de meerderheid in de Hasseltse beslissingspolitiek vormen. Zij hebben een voorwaardelijk positief advies afgeleverd met heel wat condities voor de industriële ontwikkeling van de 26ha kwetsbaar natuurgebied van de Groene Delle, terwijl ze nu toch ook meestapten voor het behoud. Nog merkwaardiger was dat Bilzenaar Johan Danen, Vlaams volksvertegenwoordiger van Groen, kwam zeggen op TVL dat er genoeg voorwaarden waren om het advies om te vormen naar een negatief advies. Eigenlijk een hypocriet advies, als je het ons vraagt. Het is ja of nee, maar niet ja  misschien als. Helaas geen Rob Beenders aan het woord om het standpunt van de socialisten uit te leggen, ondanks Wilfried Croux ook opkomt als onafhankelijke bij RoodGroen Hasselt.

Lijsttrekker Marc Schepers van RoodGroen Hasselt was ook daar en nam ook deel. Hij omschreef dat economie met respect perfect kan samengaan met natuur. Op de vraag hoe hij dat kan doen, krijgen we jammer genoeg geen antwoord.

Van CD&V of N-VA was niemand aanwezig op de protestmars. Karolien Mondelaers en Tom Vandeput zaten op de boerenmarkt Eigen Kweek in Stevoort van de plaatselijke Landelijke Gilde, dat ook veel volk mocht ontvangen. Ook N-VA was niet present, ondanks ze bij de eerste protestmarsen er wel bij waren. Spijtig hebben ze afgehaakt wegens het meestemmen samen met Open Vld en CD&V voor de industriële ontwikkeling van de Groene Delle op het Vlaamse niveau. Vorige weekend zijn ze trouwens nog met hun campagnecaravan op huisbezoeken geweest in Stokrooie om samen met Dymfna Meynen en Kenny Bloemen de Stokrooienaren te overtuigen om op hen te stemmen. Hopelijk hebben ze niet aangebeld aan de verkeerde deurbellen!

En dan zwijgen we nog over de opoffering van 26ha vruchtbare landbouwgrond aan de kant van de Herkenrodebossen als compensatie voor de te onteigenen natuurgrond van de Groene Delle. Dat gaat nog een potje politiek worstelen worden.