Welk stadstraject kan Spartacustram volgen in plaats van doorheen drukke Heilig-Hartwijk?

Standaard

Volgens mediaberichten zou er op het kabinet Wuyts koortsachtig gewerkt worden met een verschoven budget van rond de 17 miljoen euro voor een afsluiting van spoorovergangen in Diepenbeek en Bilzen voor de aanleg van en onteigeningen voor de Spartacustramlijn Hasselt-Maastricht. Vlaanderen zouden deze kosten op zich nemen in plaats van Infrabel, die er geen geld willen insteken. Ook werd erbij verteld dat het traject van de tramlijn doorheen de drukke Heilig-Hartwijk wordt herzien voor een verplaatsing van dit stadstraject. Ook in Nederland moet nog een oplossing voor het ontbrekende geld van de provincie worden gevonden, vooraleer de kust veilig is voor de aanleg.

Wat de Hasselaren het meest ergert, is niet alleen de komst van een nieuw vervoermiddel met een eigen rijbaan, maar wel dat ze het beschouwen als een shoppingtram richting Maastricht, dat de aanleg honderden miljoen gaat kosten en dat een nieuwe treinverbinding er niet komt. Van de andere kant is de tram met zijn Eigen rijbaan sneller dan alle files en kunnen de mobiliteitsknopen aan de stopplaatsen een volledig nieuwe economische ontwikkeling in Limburg met zich meebrengen.

Wat de Hasselaren nog meer ergert, is het huidige stadstraject van de Spartacustram via de Boudewijnlaan, Dusartplein, Martelarenlaan, Blauwe Boulevard, Stokerijstraat en Mouterijstraat zo naar het station, dwars doorheen de zeer drukke Heilig-Hartwijk met regelmatige kruisingen van de Kuringersteenweg ter hoogte van de toekomstige nieuwe moskee en tweemaal de Groene Boulevard, hetgeen wat onvermijdelijk tot extra fileleed zal leiden.

Het stadstraject moet dus worden hertekend, zoals burgemeester Vandeput al zei. Maar hoe ga je dat hertekenen doorheen straten met zo druk verkeer en met een ruimtelijke ordening, die er nauwelijks voor voorzien is?

Men zou de tramlijn kunnen verlengen over de ganse Groene Boulevard met voldoende haltes, waardoor de Lijnbussen in het stadscentrum overbodig worden. Maar dan moet het plaatselijk autoverkeer – gesplitst van het doorgaand verkeer met slimme verkeerslichten op de Singel – er over één rijstrook rijden met een autoluw centrum, wat ook niet zo eenvoudig is met al dan niet minder files, met leveranciers die moeten leveren, nooddiensten en het zoekverkeer naar ondergrondse parking. De fietser zou zo wel meer ruimte en comfort kunnen krijgen. Het station fungeert als hoofdknooppunt met Lijnbussen die zorgen voor verbindingen met busstation Corda Centrum voor verdure connecties naar het noorden – wat voor een ontlasting van het hoofdstation zorgt – en andere verbindingen naar bestemmingen buiten Hasselt.

Het wordt zeer moeilijk om een ander stadstraject uit te tekenen. Tot zover onze voorlopige bijdrage.

Advertenties

Overleg met Jessaziekenhuis en andere betrokkenen gewenst over herziening ondergrondse parking

Standaard

De herziening van ruimtelijke ordeningsplanning voor een betere mobiliteit en parkeergelegenheid voor een minder verkeersdrukte, leefbaarder, properder en veiliger omgeving binnen de Groene Boulevard en Singel in Hasselt is volop bezig. De pers vangt flarden op van plannen van schepen Marc Schepers en probeert die al te kaderen zonder alle betrokken partijen aan het word te laten. Dat kan de ergernis onder de betrokkenen en burgers gevoelig aanwakkeren, terwijl de studie, besluitvormingen en oplossingen nog niet gebeurd zijn.

Een tijdje geleden hadden we het hier dat schepen Schepers de ondergrondse parking tussen CC Hasselt en ziekenhuis de plannen zou herzien. Die deelse herziening krijgt de pers nu voorgeschoteld zonder alle betrokken partijen aan het woord te laten.

Die ondergrondse parking past niet als rotatieparking, waar iedereen – zelfs shoppers – betalend kan parkeren. De parking is bedoeld voor wat ze wordt aangelegd: voor de lokale parkeerdruk weg te nemen van ziekenhuis, CC Hasselt, bedrijven errond en Kunstenacademie. Volgens schepen Schepers moet ze kleiner en goedkoper worden in aanleg. De knip van de Kunstlaan zou zo ook kunnen verdwijnen.

Natuurlijk is men bij het ziekenhuis erg bevreesd, dat de plannen van de vorige legislatuur nu met een nieuwe burgemeenster worden herzien en dat ze zo parkeergelegenheid voor ziekenhuisbezoekers moeten inboeten in plaats van een afgeketste torenparking op ziekenhuisgrond te bouwen.

Het ziekenhuis onderneemt al actie om het aantal parkerende wagens onder controle te krijgen. Personeel kan parkeren aan de Oude Luikerbaan, bezoekers kunnen om het kwartier met gratis ziekenhuisbusje worden opgepikt op parkings van Salvator en Salvator, parkeertarieven zijn opgetrokken…. Maar shoppende bezoekers die hun wagens parkeren op de ziekenhuisparking blijft volgens communicatieverantwoordelijke Lieve Ketelslegers een moeilijk te bannen probleem. Volgens haar kosten die mobiliteits- en parkeermodaliteiten het ziekenhuis ook handenvol geld.

Stellen we voor om slimme parkeersysteem in te voeren, dan horen we al aan de andere kant van de lijn dat zo’n regeling met alle diensten die patiënten met begeleiding en echte ziekenhuisbezoekers veel te omslachtig en duur is.

Toch is het essentieel dat Marc Schepers als schepen in overleg treedt met alle betrokkenen voor aanpassingen en regelingen voor ook hun wensen en noden. Maar we vrezen dat dat nog even wachten is, totdat het hele mobiliteits- en parkeerbeleid helemaal hertekend is.

Winkels verdwijnen en komen bij in Hasseltse binnenstad, identiteit per kwartier in opbouw

Standaard

Op dit ogenblik verdwijnen heel wat winkels uit het Hasseltse straatbeeld gelijk Donum, Two Store en Checkpoint op Havermarkt. Hoofdreden is vaak de huurprijsstijging  Truc Much en Closet volgen later om andere redenen. Er komen ook zaken bij: Caviar begin februari 2019 op hoek Demerstraat en een designwinkel in de Kapelstraat.

Op halflangetermijn verhuizen Pronti in de Sint-Jozefsstraat en AS Adventure, Honing Weyns, Reizen Sarlee, allen in de Maastrichterstraat naar Quartier Bleu en Kempische Kaai. En er zijn nog andere handelszaken en ketens die onzeker blijven na afloop van hun huurcontract. 

Inmiddels blijven grote panden leegstaan in Hasselt. Het fenomeen vraagt dringend een politieke ingreep. Ook wel het gevolg van jarenlange politieke verwaarlozing van de commerce in de stad. Het idee van het spel van vrije markt kan misschien bijgestuurd worden, ofniet?

Een bijna verdubbeling van winkeloppervlakte door de komst van Quartier Bleu en directe ondergrondse parking in de buurt hebben een grote aantrekkingskracht op ketens en handelaars door lagere huurprijzen en nieuwe hotspot, waardoor handelaars vrezen dat het oude stadscentrum minder aanlokkelijk wordt voor het shoppend publiek. Verhuizen mag, maar stonden er geen clausules in de akte tussen projectontwikkelaars en stadsbestuur, waarin er voorwaarden voor verhuizing van retail naar QB zijn opgenomen? Best is dat het stadsbestuur al vooruitkijkt en inspeelt met gerichte communicatie, planning en acties om interactieve shoppingstromen tussen QB en het stadscentrum vanaf 2020 fatsoenlijk uit te bouwen.

Positief blijft wel dat shoppers en bezoekers in grote getale afzakken naar de binnenstad op drukke perioden. Internetverkopen zorgen gelukkig voor geen belevingsshoppen, maar hebben wel gevolgen op winkelomzet voor shops die niet meezijn met webshopping.

Het idee om het centrum van Hasselt in te delen aan vier quartiers met elk hun eigen identiteit, beleving en acties krijgt inmiddels uitbouw. Het centrummanagement is volop bezig met het installeren van bestuurscomités per quartier met handelaars en bewoners om te bouwen via overleg en samenwerking elk aan hun identiteit.

Het is nu wachten op een politiek antwoord. Het stadsbeleid moet immers het kader bepalen en vastleggen om positief verder te werken. Maatregelen tegen leegstand zijn broodnodig. De komst van een digitaal platform voor handelaars, stadsbestuur en Hasselaren is absoluut noodzakelijk, maar de lancering laat op zich wachten, ondanks het klaar is. Nieuwe vormen van shoppen met bvb. levering van pakjes van shoppers op parkingen, het nieuwe mobiliteits- en parkeerbeleid met meer aandacht aan randparkings, het meer centraliseren van de afhaalpunten voor postpakketjes, zelfrijdende busjes, verkeersluw centrum, toch nog goede bereikbaarheid van de stadskern zijn allemaal belangrijke punten die samen Hasselt als shoppingstad de volgende jaren moeten versterken. Hasselt moet weer een proeftuin worden van innovatie met politieke durf, goed ondernemerschap en initiatief! 

Eerste daadwerkelijke stap gezet voor meer veiligheid van zwakke weggebruiker in Hasselt

Standaard

Mobiliteitsschepen Marc Schepers en onderwijsschepen Habib El Ouakili zijn begonnen met het inventariseren van noden, wensen en problemen in verband met de verkeersveiligheid van schoolgaande jeugd in de buurt van alle scholen van Hasselt. Ze gaan ter plaatse om de situatie persoonlijk te kunnen waarnemen. Gestart zijn ze op maandag 7 januari 2019 aan de VBS Tuinwijk.

Voor elke verkeerssituatie zijn er aparte oplossingen, voorgelegd aan ouders, leerlingen en schooldirecties. Mogelijk worden onpopulaire maatregelen toch doorgedrukt bij gebrek aan akkoord.

Zo wordt gedacht aan een verkeerscirculatieplan per schoolstraat en -buurt. Wagens moeten zoveel mogelijk geweerd worden ’s ochtends en ’s avonds en parkeren van auto’s van ouders die hun kinderen naar school brengen, moet op wandelafstand. Ook het respecteren van de zone 30 moet beter gerespecteerd worden. Bedoeling is om tegen 2024 op het einde van de legislatuur daadwerkelijke veiligere schoolstraten en -buurten te creëren.

Hopelijk komt er niet veel protest van burgers uit de buurt die zich aangevallen voelen in hun comfortzone!

Shoppingstroom vergeet dikwijls Hasseltse plekken in binnenstad

Standaard

Met 620.000 bezoekers klokte Winterland zijn verblijf van zes weken op 6 januari 2019 af in Hasselt na een pecheditie 2017. Helaas zijn de beloofde events van Winterland buiten aankomst van de Kerstman gebeurd op Winterland zelf zoals die dating of onder het afdak van de Bibliotheek Limburg Hasselt op een beugschoot van Winterland. Ook de versiering was er maar met een zeer karig budget, hetgeen voor de organisatoren van Winterland nochtans goed was. Om de middenstand in het centrum te paaien en wegens het gebrek aan financiële stadsmiddelen om duurzame kerstversiering aan te kopen.

Voor de rest mogen de retail en horeca niet klagen op enkele uitzonderingen na over de opkomst van bezoekers en shoppers. De kerstvakantiedagen met koppelverkoop waren drukke tijden in de stad met vooral cadeautjesjagers en toeristen. Mensen gaven minder geld uit voor kleinere zaken en lieten de grote dingen hangen. Op 3 januari 2019 startte de wintersolden met nog grotere kortingen per stuk dan bij de koppelverkoop. Dat lokte ook veel shoppers naar Hasselt om een koopje te doen met als hoogtepunt de koopzondag op 6 januari 2019.

Niet alle winkels waren open op die koopzondag. Heel wat winkels konden mooie verkoopresultaten voorleggen, tegenover anderen vroegtijdig moesten sluiten, omdat het volk wegbleef. Vooral in de buurt van de kathedraal waren heel wat handelaars die vroegtijdig sloten of gewoon niet opendeden wegens tegenvallende verkopen, omdat de shoppingstroom hen links lieten liggen. Het ontbreken van events en handelsactiviteiten wegens grote leegstand en het vertrek van Media Markt spelen hen parten, ook in de kerstvakantie wanneer er toch behoorlijk veel volk was in Hasselt. Onkosten gelijk elektriciteit en loonkosten tellen door voor hen, als ze onvoldoende dagomzet creëren en de grote massa bleef de hele tijd achter, ondanks de centrummanager deze kritiek wegblaast. Het gebrek van een publiekstrekker aan die stadskant heeft er veel mee te maken. Huren zijn ook verschrikkelijk duur.

Nieuwe Vaart Heemkunde Groot-Hasselt kan beter samenwerken met anderen

Standaard

Hasselt heeft een nieuwe heemkundige kring: Vaart Heemkunde Groot-Hasselt, een initiatief van Jos Sterk, Kevin Follong en André Witters, drie medeoprichters van de Facebookgroep Dzjie Zeit van Hasselt…, waar de inmiddels 12.000 likers oude foto’s van gebouwen, personen en evenementen uit Hasselt kunnen posten en becommentariëren.

Nu wil het drietal achtergrondinfo over de geschiedenis achter de foto’s neerschrijven op een blog, die gelinkt is aan Facebook. Zo wil men de lezer in de historische sfeer houden van vooral de 20ste eeuw, over wat er zich in Groot-Hasselt afspeelde. Geschiedenis wordt zo van het stort gered.

Daarnaast wil het trio ook een fotoboek met foto’s uit de jaren 70 en 80 uitbrengen, een eigen drukkerij Kuringa opstarten en één keer per maand een speciale lezing geven, zoals over de cafés van Steve Stevaert en de SS.

Allemaal mooie initiatieven om de lezers wat historie over Groot-Hasselt bij te brengen, maar zonder te spreken over mogelijke samenwerkingen met andere heemkundige kringen (Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen en documentatiecentrum De Graef), overige heemkundige ge-zijt-initiatieven op Facebook gelijk in Kermt, Kuringen, Stevoort, Moos Herk en Schimpen en andere instanties gelijk musea en archieven. Wil het drietal heel Groot-Hasselt bestrijken, dan is het beter om ook deze initiatieven bij te betrekken met meer complete informatie in de werking.

Hasselt heeft zijn stadsrechten verworven in 1232. Er is wel veel geweten over de geschiedenis van vorige eeuw, maar de voorgaande eeuwen zijn precies gewikkeld in de duisternis en nauwelijks weten we daar iets van. Ook dat mag de nieuwe heemkundige kring niet over het hoofd zien, want de algemene historie lijkt ons ook boeiend en wetenswaardig.

De FB-groep telt inmiddels 12.000 likers en dat zijn er nogal wat. Er wordt verondersteld dat niet iedereen in Groot-Hasselt woont. Diegenen die er niet wonen, hebben liefst wel één of andere link met Hasselt. Echte Hasselaren, er geboren of wonend, zitten gemixt in de lijst met burgers met al dan niet een band met Hasselt. Een heterogene mix, wat mooi is.

Voor Jumbovestiging in Hasselt is er nauwelijks plaats

Standaard

De Nederlandse prijzenbreker en warenhuisketen Jumbo heeft plannen om naar België af te zakken met nieuwe vestigingen. De komst maakt de gevestigde warenhuisketens erg zenuwachtig, ondanks de consument in de watten wordt gelegd met de allerlaagste prijzen en grote keuze.

Jumbo gaat op zoek naar de meest strategische plaatsen om nieuwe vestigingen in te planten. Plaatsen waar veel consumenten zich centraliseren en hun geld spenderen, zijn daarom zeer gegeerde vestigingsplaatsen. Daar zal Hasselt als centrumstad ook wellicht bijhoren.

In Hasselt is het zoeken op de kaart voor een mogelijke vestigingsplaats met goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen. De beste plaatsen zijn allemaal ingemomen door andere supermarktretail en bedrijven. Zelfs inbreiding in een bepaalde zone, gelijk Albert Heijn samen met enkele andere winkels in één gebouw hebben gedaan aan de Gouverneur Verwilghensingel, blijkt moeilijk. Carrefour aan de Herkenrodedreef zal zeker geen grond willen afstaan aan concurrent Jumbo.

Of als het stadsbestuur toch per sé een Jumbo op zijn grondgebied wil hebben wegens extra tewerkstelling, dan kunnen ze misschien nog terecht in het gebied tussen de Langvennestraat, Kroonwinningstraat, Rapertingenstraat en Luikersteenweg, ook aangeduid voor de uitbreiding van de nieuwbouw het nieuwe Jessaziekenhuis op de Salvatorsite. Maar dan moet weer een herbestemming van de ruimtelijke zone komen, want nu is het nog altijd landbouwgrond. Dat gebied ligt aan een belangrijke invalsweg en bij de op- en afrit van de E-313. Burenprotest is verzekerd!

Natuurlijk kan het stadsbestuur dan weer handelen, zoals ze in het verleden gehandeld hebben voor de komst van Ikea en winkels naar het landbouwgebied van Klein Hilst. Gewoon ervoor gaan voor de herbestemming om toch kost wat kost Ikea binnen te halen, was de boodschap van de politici, ondanks er toen ook hevig burenprotest was en alles nog niet zo vol gebouwd was.

De vrees van Hasselaren voor de mogelijke komst bevindt zich dan in gebieden van leefbaarheid, veiligheid, fijnstof en schadelijke gassen en vooral het verlies van al dan niet publieke open ruimte voor een bedrijvigheid, waarvan het geld toch terugvloeit na aftrek van kosten, afschrijvingen, belastingen en herinvesteringen naar Nederland.