Maar 750.000 bezoekers voor Winterland 2017 Hasselt

Standaard

Geen verhoopte 1 miljoen bezoekers voor zeven weken Winterland 2017 op het Dusartplein in Hasselt. Wel afgeklokt 750.000 visiteurs. De komst van Joe FM en Joe FM Kerstparade hebben wel gezorgd voor extra bezoekers met 25.000 stuks voor de parade, maar volgens organisator Maurice Schoenmaekers weerhield het slechte weer de komst van meer volk naar Winterland. Volgende editie van Winterland verwachten we wat vernieuwing en de terugkeer van het reuzenrad, want buiten het Grand Café, de kerstmarkt en ijspiste zijn zeker het gebrek aan een goed gesmeerd cultureel programma en de vele horecastanden met de kermis pijnpunten van de organisatie. Meer animatie en uitbreiding van de kerstmarkt met ook aanvulling van bvb. brocanterie en kunstambachten en vooral meer animatie kunnen Winterland opkrikken naar  het niveau van de Duitse kerstmarkten.

Hoewel de binnenstad veel shoppers en toeristen over de vloer kreeg tijdens de voorbije kerstvakantie, was van de aangekondigde verbeterde kerstsfeer in de binnenstad met Hasselt in ’t Wit in samenwerking met Winterland helemaal geen sprake. De foodtrucks en kerstmarkt rond de kathedraal waren negen dagen een fiasco met nauwelijks verkoop. Stadsarbeiders hebben wel enkele grote witte herten geplaatst in de hoofdwinkelas, een grote kerstboom met kerststal geïnstalleerd op de Grote Markt en kerstdennen gezet tegen gevels en palen in de straten, terwijl handelaars en straatcomités moesten zorgen voor kerstverlichting over de straten. Voor vele ondernemers was dat te duur en te veel tijdverspilling. Ze zagen er het nut niet van in om extra inspanning te leveren. Dus gebeurde op bepaalde plaatsen maar het minimale aan versiering of helemaal niets, terwijl juist die aparte kerstbeleving ook kon bijdragen aan de shoppingbeleving van bezoekers, waar velen niet van overtuigd waren.

Nu stellen we alle hoop op de nieuwe centrummanager, die belooft om er volgende editie veel meer van te maken, vooral op creatieve manieren met meer samenwerkingen. Coördinatie voor alles ontbreekt in Hasselt en datgene wil Christiaan Kastrop samen met een externe communicatieverbetering op de eerste plaats veranderen. En wij geloven in hem en werken graag mee.

Advertenties

“Limburgse toppolitici van CD&V en N-VA hebben schuldig verzuim in Groene Delle”

Standaard

“Limburgse toppolitici van CD&V en N-VA kunnen beschuldigd worden van schuldig verzuim in dossier van de Groene Delle”. Zo staat te lezen in een post van De Groene Delle blijft Groen op Facebook. Zware beschuldigingen aan het adres van deze politici. Het grote natuurgebied van de Groene Delle wordt in twee gesplitst volgens het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan van de Vlaamse regering in twee gesplitst: 70 hectaren blijven onaangeroerde natuur en 26 hectaren worden bestemd voor een groot Europees distributiecentrum, liefst van een wereldspeler aan de kant van Hasselt, EN voor watergebonden bedrijven op de strook, aanpalend tegen het industriegebied van Zolder-Lummen.

Volgens het actiecomité voor het behoud van de Groene Delle op Facebook stelt de Vlaamse regering het voor alsof het meest waardevolle gedeelte rond het Koet wordt gevrijwaard terwijl net het geviseerde stuk langs het kanaal met zijn moerasbossen veel waardevoller is. Simpelweg wil de Vlaamse regering tegemoet komen aan het maatschappelijke protest door net het interessante gebied voor recreatie te vrijwaren voor de wandelaar, de jogger, de zwemmer en te bestemmen als natuurgebied. De vallei van de Voortbeek wordt echter in dit voorstel aan één kant opgehoogd met een berm van 5 meter. Je moet geen expert zijn om te begrijpen wat voor een impact dit zal hebben voor de moerassige vallei.

Ook de Hasseltse socialisten en groenen zijn niet te vinden voor de verdere inkalving van stukken mooie natuur in Hasselt en ze wijzen erop dat er enkele kilometers verder 100ha Ford-industrieterrein leegstaat, ondanks dat al is toegewezen aan onder andere Groep Machiels voor ontwikkeling. Groen mag wel wat meer verzet laten zien. 

N-VA Hasselt was oorspronkelijk voor het behoud van de Groene Delle, want samen hebben ze nog een hele tijd meegestapt met Groen en socialisten voor het behoud van de Groene Delle, maar wellicht door druk door de recente beslissing van de Vlaamse regering moeten ze toch inbinden. CD&V durft geen echt standpunt in te nemen en volgt gewoon de beslissingen die partijgenote en Vlaams milieuminister Joke Schauvlieghe neemt inzake toekenning van vergunningen. Liberalen zwijgen. VOKA Limburg is gelukkig. Meer jobs en economische activiteit zijn voor hen belangrijk.

Trouwens er heerst verkiezingskoorts bij alle lokale politieke partijen, want in oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezing. Wanneer de adviezen van de betrokken instanties zijn straks ingewonnen, kan de Vlaamse regering het uitvoeringsplan voorlopig vaststellen en een openbaar onderzoek organiseren. Het actiecomité rond het behoud van de Groene Delle gaat alle mogelijke inspraakmomenten aanwenden om verzet aan te tekenen tegen dit plan en roept alle Limburgse politici op om aan hetzelfde zeel te trekken voor het behoud van de natuur de Groene Delle. Ze moeten opkomen voor het belang van de Limburger en niet enkel voor de ondernemer, iets wat volgens het actiecomité niet ziet in de houding van N-VA en CD&V in dit dossier.

Minister Weyts heeft enkel geld voor goednieuwshows voor investeringen in fietspaden, maar voor herinrichting kruispunt Hasseltse Paalsteenstraat heeft hij geen geld meer. Alles lijkt opgesoupeerd.

Standaard

Via http://www.struikelpunt.be probeert het plaatselijk buurtcomité kracht bij te zetten voor de herrichting van het kruispunt van de Paalsteenstraat en Kempische Steenweg voor comfortabeler en veiliger overgangen voor fietsers en voetgangers. Wegen en Verkeer onder bevoegdheid van minister Weyts (N-VA) heeft recent het viaduct en omgeving aan de Corda Campus heraangelegd en nu wil hij nog 300.000 euro investeren om de fietspaden tussen het viaduct en de kanaalbrug op de Kempische Steenweg  te verbeteren, maar wat er tussenligt het kruispunt van de Paalsteenstraat met de Kempische Steenweg laat hij links liggen. Buurtbewoners vragen dat het kruispunt een andere structuur, indeling en signalisatie krijgt voor de verhoging van de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Echter zover komt het nog niet, want Wegen en Verkeer communiceert niet en doet ook niets. Enkel schepen Habib El Ouakili (sp.a) trekt die hele situatie aan en probeert zoveel mogelijk te helpen met het aanreiken van oplossingen. Vanaf het Kempenhof werd in het midden van het wegdek een stippellijn getrokken voor de scheiding van de rijrichtingen en groenwitte paaltje moeten het fietspad beter accentueren. De witte signalisatie zorgt volgens HBVL enkel voor de signalisatie van de Paalsteenstraat, dat onder bevoegdheid valt van het stadsbestuur, maar niet voor zebrapaden, wat een Vlaamse bevoegdheid is. En dan is El Ouakili en de buurtbewoners nog bezorgd, wanneer de kanaalbrug voor zeker twee maanden sluit voor de verhoging in 2019, want dan komt alle verkeer door de Paalsteenstraat om zo via Kuringen-Heide het kanaal op de volgende brug over te rijden en het centrum van Kuringen en Stokrooie af te rekenen krijgen met heel veel auto- en vrachtverkeer van de Noord-Zuidverbinding, ondanks het ook deels kan gebeuren via de sluis in Godsheide. Immers na de winter 2018 wordt die Paalsteenstraat voorzien van een nieuwe laag asfalt, waardoor de kuilen verdwijnen. Wij hopen dat minister Weyts toch dit inmiddels knelpunt aanpakt en het nodige geld voorziet en geen half werk aflevert. 

Hasselaren krijgen Lijst van Burger als nieuwjaarscadeautje voor gemeenteraadsverkiezing 2018

Standaard

In oktober 2018 is het weer tijd voor gemeenteraadsverkiezing, ook in Hasselt, en geruchten doen de ronde dat vers Hasselts bloed aan het werken is om op te komen met de Lijst van de Burger. Die moet een programma opleveren met klankklare antwoorden en keuzes voor de Hasselaren. Het hele proces vindt zijn oorsprong in de buik van Hasselaren aan de basis met een nieuwe neus in de stadspolitiek die hun mening duidelijk willen profileren. Het kersverse Hasselts burgerinitiatief is op zoek naar een gepaste structuur om hun werking uit te breiden en zich klaar te stomen met een voor de burger geloofwaardig verkiezingsprogramma in de Lijst van de Burger. Volgens dezelfde geruchten wordt er wel degelijk in groep nagedacht, gediscussieerd, geanalyseerd en overwogen over welke uitdagingen Hasselt in de volgende legislatuur te wachten staan met ook door de maatschappij gedragen oplossingen. Aan maatschappelijke items die elke Hasselaar echt kunnen aangaan gelijk woonmarkt, ecologie en duurzaamheid, mobiliteit en parkeren, vergrijzing en armoede, welzijn, werkgelegenheid en opleiding wordt door vers burgerbloed ijverig gewerkt. Hun grote voorbeelden zijn zeker de bereikte resultaten van de Straten Generaal en de actiegroep rond het Essersbos. De Lijst van de Burger streeft naar een gemeentelijke en stedelijke overschrijdende inhoud vanuit het burgerinitiatief met mogelijkheid tot groei in de politieke macht van de hogere overheden.

Shoppingzondagen in december 2017 waren ok met veel shoppers, maar kerstsfeer van Hasselt in Wit kon veel beter

Standaard

De drie shoppingzondagen in december 2017 zijn weer achter de rug in het commerciële hart van Hasselt. Winkelende mensen en dagjestoeristen uit het nabije buitenland, Wallonië en vooral uit Oost- en West-Vlaanderen waren zowel op zaterdag als zondag paraat in Hasselt. De uitschieter van het aantal shoppers is toch zeker zondag 17 december 2017, ondanks daags voor Kerstmis 2017 de toeloop nog  tamelijk was van mensen die op het laatste moment nog kerstcadeautjes moesten inkopen tot 16u, wanneer de meeste deelnemende winkels vervroegd sloten. Het parkeren in en rond de stad verliep in het weekend van 16 en 17 december 2017 ook vlot, want De Lijn vervoerde toen meer dan 5800 shoppers van de randparking naar het centrum en omgekeerd, ondanks kritiek op de tekstkarren zonder bestemmingsaanduiding van randparkings. Goede punten voor Habib El Ouakili en zijn medewers, hoewel er nog veel knelpunten overblijven. Maar helaas van kerstsfeer in de binnenstad, waarvoor Winterland ook tussenzit, trok net als andere jaren op niets. Handelaars plaatsten kerstversiering in ledlicht over de belangrijke winkelstraten, behalve op de Havermarkt. Het is een kwestie van budget en een gebrek aan tijd om de versiering aan te brengen horen we in handels- en horecamiddens zeggen. Stadsarbeiders hebben hun best gedaan met het aanbrengen van kerstbomen op de straten, ondanks er dat in sommige straten wel wat meer mocht zijn. De grote witte herten in de hoofdwinkelas werden ook hier en daar geplaatst. En de enkele straatanimaties per keer trokken ook door de hoofdwinkelas, spijts door het stadsbestuur werd opgelegd dat ze zeker niet in de zijstraten mochten paraderen, daar waar vele zelfstandige handelaars zich vestigen. Zij betalen immers toch ook hopen taksen, maar worden vergeten door het stadsbestuur, dat lieven prioriteit geeft aan animatie in de ketenstraten. En dan is er nog het mislukte foodtruckfestival met kerstkraampjes ertussen rond de kathedraal negen dagen lang. Zij verkochten quasi niks, omdat zo’n event voor de winter is bestemd in een vergeten hoek in hartje Hasselt. De verkopers stonden er te verkleumen van de koude en zagen nauwelijks klanten langskomen. Al na twee dagen werden de drie mobiele toiletten verwijderd door vandalisme. Mooi was evenwel de Joe FM Kerstparade, die vrijdagavond 22 december 2017 25.000 toeschouwers op de been bracht, ondanks hier ook weer enkele handelaars aan het mormelen waren, dat hun verkoop achterbleef. Handelaars van La Bottega en Fashionbar zorgden dan weer zelf voor een mooie kerstbeleving in hun winkels. Inmiddels blijft het winkelend publiek al dan niet in combinatie met een bezoek aan Winterland komen op 26 december 2017, want de kerstschoolvakantie zit hier wel voor iets tussen, ondanks studenten van de hogescholen en unief blokken voor hun januari-examens. Hopelijk kan de pas aangestelde centrummanager, Christiaan Kastrop, het tij op vlak van kerstbeleving doen veranderen door een goede coördinatie van acties van handelaars en horeca en eigen inbreng, zelfs met lage budgetten volgens hem, want daar wringt het schoentje bij het stadsbestuur, ondanks de vzw Centrummanagement het jaarlijks met zo’n 750.000 euro kan doen tot in 2019. Belangrijk om te weten is wel dat daar de wedden van de centrummanagement en zijn crew moet afgetrokken worden en wat overblijft zijn werkingsmiddelen. 

Verzinkbare paaltjes in Hasselt indrukken is nieuw speeltuig voor kinderen onder toeziend oog van ouders

Standaard

paaal

De kinderen hebben een nieuw plezant speeltuig gevonden in de Hasseltse binnenstad. Onder toeziend oog van de ouders vinden ze het zeer plezant om op een verzinkbaar paaltje in de Aldestraat te gaan staan om het dan door hun gewicht te laten zakken in de grond, waarna het terug naar bovenkomt. Dat konden we op zondagnamiddag 24 december 2017 zelf zien. Het indrukken van zo’n paaltje wordt waarschijnlijk de nieuwe manier van spelen en het mogelijk vernielen moet het stadsbestuur er maar bijnemen. De vader keek geamuseerd toe.

Parkeersoep op Hasseltse Havermarkt

Standaard

auto 13De Havermarkt is zeker op drukke winkeldagen een straat om te mijden. Heel veel auto’s staan er dan dubbel geparkeerd al dan niet met werkende pinkers of staan te wachten tot er aan de overkant een parkeerplaats vrijkomt door die van een wegrijdende wagen in te pikken. Zo ontstaan files op de Havermarkt. Allemaal van automobilisten die zo kort mogelijk bij hun bestemming willen parkeren zonder uit die comfortzone te treden. Dan passeert er nog regelmatig de Centrumpendel die shoppers oppikt om naar het station of omgekeerd te rijden. Als fietser moet je daar je plan maar trekken om te zien door te raken zonder iets of iemand aan te rijden of te vallen. De parkeersoep op de Havermarkt op zijn best.

fietsfront 30

Aan de overzijde was het Hasselts Fietsfront op zaterdag 23 december 2017 een parkeerplaatsparty voor meer fietsparking op de Havermarkt aan het houden.