Groen Hasselt nog steeds op zoek naar juiste drive, ondanks ledentoename

Standaard

Bij Groen Hasselt hebben ze precies nog alle tijd om zich op gang te trekken in de voorbereiding van programma en lijstvorming voor de komende gemeenteraadverkiezing. Groen Hasselt heeft met schepen Joost Venken een mooi parcours afgelegd in de stadspolitiek met hun inzet voor duurzaamheid via onder andere de e-portefeuille en de lopende actie voor de groepsaankoop van zonnepanelen voor Hasselaren en ook de aandacht voor klimaatvriendelijke maatregelen, dat hen meer natuurbewustere leden heeft opgeleverd. Na een evaluatie van de bevoegdheden van schepen Joost Venken, zoals duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, en staan ook andere zaken op de agenda, zoals wonen en fietsbeleid en sociale thema’s gelijk gezondheid en armoede. Hieruit moeten ideeën uit de basis aangereikt worden om een programma te schrijven. Maar eerst komen er nog enkele gastsprekers hun verhaal doen. Zo komt Groen-kamerlid Wouter De Vriendt als sociaal bewogen lid van de commissie Buitenlandse Betrekkingen op 22 maart 2017 vanaf 20u praten in het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum in de Rodenbachtstraat in Hasselt over de vluchtelingencrisis en -beleid. In het najaar 2017 zou het programma en lijsten meer vorm krijgen. Helaas beschikken de groenen niet over de nodige stemmentrekkers in hun partij. Best is dat ze blijven samenwerken met de sp.a Hasselt, die ook nog op zoek is naar een bekwame lijsttrekker in een kartel. Ook komen de groenen nauwelijks uit hun schelp in de media, ondanks ze toch wel willen.

Laurence Libert kandidaat stadslijstrekker Open Vld Hasselt

Standaard

Ook de gemeenteraadsverkiezing 2018 houden de Hasseltse liberalen bezig. Binnenkort worden er verkiezingen die de lijsttrekker georganiseerd volgens de partijstatuten. Kandidaat lijsttrekker is Laurence Libert, maar er kunnen nog andere namen bijkomen. Van de lijsttrekker wordt verwacht dat hij de liberale lijst voor de gemeenteraadsverkiezing zal helpen invullen. Voor hun verkiezingsprogramma hebben ze al inhoud uit het liberale Haspiratiecongres – dat in een vijftal fasen openbaar bekend werd gemaakt in onder andere De Opiniemaker – in 2016, aangevuld door de context van de maandelijkse samenkomsten van de stuurgroep. In het najaar valt het liberale verkiezingsprogramma in de plooien samen met de bekendmaking van hun lijsten.

Hasseltse socialisten sleutelen aan verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezing 2018

Standaard

Bij de Hasseltse socialisten sleutelen via open vergaderingen en werkgroepen aan de opbouw van hun verkiezingsprogramma in het kader van de gemeenteraadsverkiezing in 2018, ondanks ze nog steeds geen lijsttrekker hebben aangeduid en de verderzetting van het kartel met Groen Hasselt nog niet bekend is. Wel hanteren ze na Helemaal Hasselt opnieuw een passende slogan ‘Jij maakt Hasselt’ in hun communicatie. Gedurende vier avonden in de komende vier maanden spelen de socialistische schepenen moderator en verslagmaker voor de verschillende open discussiegroepen in zaal Floreal in Kuringen. Er worden pittige discussies verwacht.

De eerste open vergadering vindt plaats op 27 maart 2017 en handelt over mobiliteit in en buiten het centrum met aandacht voor openbaar vervoer, fietsen en wandelen, parkeren & slimme stadsdistributie. Op 27 april 2017 gaat het over sport en vrije tijd met speciale accenten op sport, cultuur en vrije tijd. Op 29 mei 2017 komen senioren, jeugd en gezin aan bod met attentie voor seniorenbeleid en -voorzieningen, jongeren en jeugdbeleid en nieuwe gezinsvormen. Op 22 juni 2017 wordt de reeks afgesloten met een panel over ruimte, natuur en klimaat met aandacht voor infrastructuur, voorzieningen en gebouwen, groen, duurzaamheid en woongebieden of wijken.

Iedereen kan deelnemen na inschrijving bij davyvandebroek@hotmail.com.

Hasselt mag fluiten naar geld naar extra NMBS-parking

Standaard

CEO Sophie Dutordoir van de NMBS heeft op dinsdag 14 maart 2017 de plannen bekendgemaakt en de gelden van de NMBS toegewezen voor de komende jaren. Voor Limburg en Hasselt vielen er zoals altijd pineuts te rapen. Geen snelle verbinding tussen Hasselt en Antwerpen als alternatief voor de files op de E313, geen nieuw stationsgebouw en extra parking voor 200 wagens in Hasselt. Triestig om te zien hoe Limburg weer misdeeld wordt als het gaat om toewijzing van federale middelen voor openbaar vervoer, ondanks we federaal defensieminister en Hasselaar Steven Vandeput (N-VA) in de regering hebben en ondanks dat federaal parlementslid Raskin (ook N-VA) onze belangen kon verdedigen.

Het feit van het mislopen van federale middelen ligt vooral dat Limburg geen fatsoenlijke vertegenwoordiging heeft met macht in de beheerraad van onze nationale spoorwegmaatschappij. Zelfs CD&V-burgemeester Nadja Vananroyes vuistslag was een onhoorbaar tikje in Brussel. Nooit is er ook maar één Limburgse politieker in geslaagd om meer federale middelen voor projecten en beter openbaar vervoer naar onze provincie te halen. Dat kan enkel veranderen, wanneer een Limburgse politicus de post van federale mobiliteit opeist na de volgende verkiezingen. Kijk eens wat Bergen voor een nieuw station kreeg, toen socialist Di Rupo nog premier was en de mobiliteitsportefeuille in Waalse handen was.

Wel is er de laatste maanden voor gevochten voor tenminste de renovatie van het Hasselts stationsgebouw, nieuwe roltrappen, betere digitale borden en een verhoging van de perrons. Maar in hoeverre die werken gaan uitgevoerd worden, als de middelen ervoor klaarliggen, blijft de grote vraag. Inmiddels moeten Hasselt en Limburg maar blijven aanmodderen met het miserabel treinverkeer.

HBVL Online heeft verfijnde marketingtool om aan e-mailgegevens te geraken

Standaard

Sinds kort lijkt het er precies op dat HBVL Online de jacht op de verzameling van zoveel mogelijke e-mailadressen van lezers om de verkoop van hun abonnementen de hoogte in te jagen. Ze gebruiken hiervoor heel eenvoudig de tool voor inschrijving op de nieuwsbrief, die je niet zomaar kan wegvinken zonder in te vullen met je naam en e-mailadres maar waarbij je moet terugkeren naar de vorige pagina om het bedoelde artikel terug te kunnen aanklikken om te lezen.

Godsheide behoudt identiteit en blijft leefbaar

Standaard

Na de ingebruikname van twee woonuitbreidingsgebieden blijft Godsheide toegankelijk, leefbaar en verkeersveilig. Deze garantie is opgenomen in een contract tussen de inwoners verenigd in de Unie Godsheide, het Hasseltse stadsbestuur en de projectontwikkelaars. De Unie Godsheide krijgt de erkenning als officiële gesprekspartner van het stadsbestuur, waardoor het contract een juridische context heeft voor mogelijke betwistingen. De vrees van de Godsheidenaren wordt zo ontnomen na de verschillende verhalen die de ronde deden, over de gevolgen van de komst van 2 woonuitbreidingsgebieden met problemen van mobiliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Er komen nieuwe fietspaden langs de Kiezelstraat, de doortrekking van de Trichterheideweg en een nieuwe verbinding tussen de Kleinstraat en Platte Vijverstraat, goed voor bereikbaarheid en meer verkeersveiligheid. Toch gaan de Godsheidenaren verder in het debat en wensen de heropenstelling van Berkenshout, een onderkomen pad uit de 16de eeuw dat de Tuikabelbrug verbindt met de Kleinstraat. De heropwaardering van deze trage verharde weg voor voetgangers en fietsers zou de verkeersveiligheid nog een grotere meerwaarde geven.

Met het Godsheidefonds, waarbij projectontwikkelaars Kolmont en Vastio – die beiden trager en gefaseerd zullen bouwen – per gebouwde woning 2500 euro in moeten storten, wordt Godsheide verder ontwikkeld. Na de goedkeuring van het minderhinderplan door de gemeenteraad volgen binnen drie maanden de eerste werken.

De 14 engagementen

 • De ontwikkelaars moeten een minder-hinderplan ontwikkelen
 • Doortrekken van de Trichterheideweg gebeurt in 2017 of 2018
 • In 2018 komt er een nieuwe weg tussen de Kleinstraat en Platte Vijversstraat met extra parking
 • Obstakels voor nieuwe parking achter nieuwe stek voor school uit de weg ruimen
 • Ontwikkelaars stoppen 2.500 euro per woning in Godsheidefonds
 • Aanleggen van extra fietsverbindingen, onder meer parallel met Kiezelstraat en richting centrum
 •  Parking aan Kleinstraat open na de aanleg van de verbindingsweg
 • Parking golf moet dienen als overloopparking en zone 30 binnen het centrum
 • Stad steunt extra parking voor brasserie De Zwaan
 • Overleg met De Lijn voor betere ontsluiting met de bus 11
 • Verder overleg met Godsheidenaren
 • Stad neemt visie van bewoners over toekomst Tuikabelbrug mee naar overleg met De Scheepvaart
 • Erkenning De Unie Godsheide als gesprekspartner
 • Ingrepen waterhuishouding uitleggen aan inwoners

Geen hoogbouw maar gewone nieuwe woningen en ingrepen in verkeersveiligheid, mobiliteit en bereikbaarheid via maatschappelijke inspraak verzekeren het behoud van de identiteit van Godsheide. En dat wil toch iedere Godsheidenaar!

Nieuwe software voor gebruiksvriendelijkere Hasseltse parkeermeters

Standaard

Eindelijk komt er licht in de tunnel van de 118 ongebruiksvriendelijke en nieuwe parkeerautomaten in Hasselt. Nieuwe software wordt geïnstalleerd: eerst de parkeermeters op de dagparkings en even later ook in de straten. De procedure om te betalen zou eenvoudiger en sneller gaan op touchscreen en screen. Fouten en ongemakken zouden er uitgefilterd moeten zijn. We zijn benieuwd. Jij ook?