Geef Hasselt nog meer uitstraling via kunstige graffiti van gewone Hasselaren!

Standaard

Hasselt is al decennialang de stad van de graffiti of muurschilderingen. Sinds enige tijd heeft Toerisme Hasselt dit aanbod om toch wel u tegen te zeggen opgenomen in zijn programma en werking. Er zijn nu regelmatig streetartwandelingen met deskundige gidsen doorheen de stad, naar dikwijls verborgen plekjes waar je geen graffiti verwacht. Graffiti zit duidelijk in de lift en is een grote troef voor het Hasselts toerisme.

Om de Hasselaren nog meer te betrekken en te laten participeren in het graffitigebeuren in Hasselt stellen we voor om onder leiding van deskundige graffitispuiters elke geïnteresseerde inwoner een deel van de muurschildering tegen een enorm grote muur te laten spuiten.

De tekening op de gevel moet wel iets typisch Hasselts uitbeelden op een goed zichtbare plaats, waar veel voorbijgangers passeren, en  is opgedeeld in zoveel mogelijk puzzeldelen die elk een andere kleur krijgen, waardoor de kleurschakering nieuwsgierigheid oproept van het publiek.

Dat kunstig graffitiwerk kan dan worden uitgedragen als een project van de Hasselaar in plaats van steeds maar buitenlandse namen de graffiti op de muren ondertekenen.

Advertenties

Met Brigitte Smets, Michel Froidmont en Kevin Schouterden verdwijnen weer 3 Hasselts dialect sprekende schepenen uit schepencollege

Standaard

Bij sp.a Hasselt verdwijnen in één klap drie Hasselts dialect sprekende schepenen uit de samenstelling van het nieuwe schepencollege: Michel Froidmont, Brigitte Smets en Kevin Schouterden. Zij zullen nog zetelen in de komende zes jaar als raadsleden. Enkel burgemeester Steven Vandeput (N-VA Hasselt) is het Hasselts dialect nog rijk. Voor de nieuwelingen is het afwachten hoe ze het Hasselts dialect onder de knie krijgen.

Het uit de boot vallen van Brigitte Smets als vrouwelijke schepen valt vooral hard in socialistische kringen die ook al het verlies van de burgemeestersjerp van Hilde Claes en het opstappen van vorig voorzitter Jos Digneffe door zogenaamde pesterij, te verteren kregen. De bekendmaking van de schepenen gebeurde op maandagavond 5 november 2018 in zaal Floreal in Kuringen. De socialisten verliezen zo gendergelijkheid.

Brigitte Smets was samen met Michel Froidmont en Brigitte Grosemans de socialistische anciens in de Hasseltse gemeenteraad. Brigitte Grosemans verliest ook haar zitje als raadslid en staat als eerste opvolgster gerangschikt. Kevin Schouterden is de poulain van de groep en is nog steeds herstellende van zijn herseninfarct, net opgelopen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

De Hasseltse socialisten zijn samengegaan met de groenen en vormden het kartel RoodGroen+ Hasselt die met Marc Schepers (sp.a), Groen Hasselt en enkele onafhankelijken meer dan een vierde van het Hasseltse kiespubliek met hun programma van ervaring in vernieuwing konden bekoren. Die weg van verandering gaan ze nu samen proberen waar te maken in de nieuwe coalitie met N-VA en Open Vld. Dingen rechtzetten die in het verleden krom gegroeid waren, al luisterend en de Hasseltse burger meer in het beleid te laten betrekken in een vroeger stadium bij alle projecten die er nog op ons afkomen.

Rood wil met Groen, die anderhalve schepenen krijgen, samenblijven en de rit van zes jaar uitrijden en natuurlijk samen met de ploeg successen boeken. Dat betekent dat de socialistische achterban goed moet geïnformeerd worden van de vooruitgang van projecten om iedereen enthousiast te houden voor het beleid, ondanks de groenen een boost van de kiezer in Vlaanderen voelen.  

Nieuw Hasselts stadsbestuur zou beter zorgen dat inwoners van deelgemeenten zich ook fiere Hasselaars mogen noemen

Standaard

De gelijkwaardige behandeling van events en erfgoed tussen het gebied binnen de Singel en de deelgemeenten door het stadsbestuur van de verschillende legislaturen is groot, waardoor heel wat inwoners van de deelgemeenten Hasselt zich niet echt Hasselaar voelen, maar wel fier zijn op de identiteit van hun gemeenschap.

Alles is gecentraliseerd in de binnen de Singel en belangrijke events met grote regionale uitstraling hebben altijd voorrang in promotie en interesse op de plaatselijke activiteiten, zoals opname in De Nieuwe Hasselaar en sociale stadsmedia. De redacteurs gaan er ook niet voor op zoek, maar laten alles op zich afkomen. Zo mislopen ze aankondigingen van plaatselijke events, waardoor die interesse van heel wat inwoners van deelgemeenten zich niet echt na 41 jaar fusie geaccepteerd worden door het stadsbestuur. In plaats van eens actief een activiteitenkalender met plaatselijke vaste events bij te houden, waarop de redacteurs kunnen op inspelen, en de sociale media te volgen.

In Het Stadsmus kan je zogezegd terecht voor alles wat met historie van Hasselt te maken heeft, maar jammer blijft het daar dikwijls tot beperkt en worden wel regelmatig workshops georganiseerd. Maar de echte geschiedenis van Hasselt en de hele ontwikkeling van het Graafschap Loon en later Prinsbisdom Luik, de onafhankelijksheidsstrijd in 1830 en 1831, hetgeen het latere Belgisch Limburg werd, waarna nog twee wereldoorlogen volgden. Hasselt is eeuwenlang de kern geweest in het Graafschap Loon met het Prinsenkasteel en de Abdijsite van Herkenrode in Kuringen, waarvoor plaatselijke erfgoedcellen zich inzetten voor het uitspitten en behoud van de geschiedenis, maar die jammer genoeg heel stiefmoederlijk behandeld worden door het stadsbestuur. Er is ook niet veel terug te vinden in Het Stadsmus, laat staan dat er een geöliede samenwerking tussen erfgoedverenigingen en Het Stadsmus bestaat. Men laat liever troeven liggen door politieke disputen en geen interesse, ondanks men als museum zich toch wel moet openstellen voor alle erfgoedinitiatieven.

Een troef, die het stadsbestuur laat liggen, is bijvoorbeeld moeilijke bereikbaarheid van de Abdijsite van Herkenrode met het openbaar vervoer. Een Lijnbus stopt halverwege de Herkenrodedreef in Tuilt en dan moeten de bezoekers maar te voet verdergaan tot op hun bestemming, brug over tot het einde van de dreef om de abdij te bereiken.

Ook het openbaar vervoer van de deelgemeenten naar de binnenstad is nog zo’n lachertje. Veel tijd doorbrengen op de Lijnbus met overstappen om op de bestemming te geraken, terwijl het vroeger veel sneller ging in het oude systeem.

Neen, Hasselt verdient beter dat moet de ploeg rond Steven Vandeput zeker veranderen gedurende de volgende zes jaar, wil hij de fierheid van Hasselaar laten uitstralen over Groot-Hasselt, wat nu bijlange nog niet is.

Meer aandacht voor shoppen en beleving in Hasseltse binnenstad tijdens Winterland 2018

Standaard

Nu dat MediaMarkt het centrum van Hasselt verlaat na 15 jaar winkel om samen te smelten met MM aan Ikea Hasselt en de leegstand vergroot in de TT-Wijk vlak na de gemeenteraadsverkiezing 2018, kunnen we ons beter concentreren op de bestaande handelssituatie in de stadskern om zeker het bezoekersaantal op te krikken in de eindejaarsperiode 2018, wanneer Winterland opnieuw voor de deur staat op het Dusartplein. Niet alleen zal de verdwenen MM zorgen voor minder bezoekers in het centrum, want zij verbruikten ook in plaatselijke horeca en middenstand, maar de wintersfeer moet vanaf dit jaar zorgen beter overslaat naar de binnenstad met de nodige stroom shoppers, wat jarenlang door de politiek niet het geval was. Hasselt in ’t Wit heet de eindejaarsperiode met twee koopzondagen op 16 en 23 december 2018 in Hasselt en daaraan is op voorhand hard gewerkt aan de voorbereiding door de centrummanager.

Zo zullen alle toeristenbussen voor Winterland hun passagiers afzetten en ophalen aan de Century om de bussen wat verderop ter hoogte van het Villerspark langs de Luikersteenweg te parkeren op 4 speciaal voorziene parkeerplaatsen. Zo kunnen de bezoekers door het commercieel stadscentrum wandelen naar WL en terug met mogelijkheid op shop- en horecamomenten in de winkelstraten. Passagiers slecht te been worden dan op hun beurt gratis met Lijnbussen, gefinancierd door onder andere WL en De Lijn, naar WL gebracht en  terug.

De kerstsfeer moet ook beter in de binnenstad in vergelijking met voorgaande jaren. Overal komt er kerstverlichting in de straten, zelfs in de uithoeken van de stadskern. Samen met de ledkerstverlichting in de bomen op de Groene Boulevard moet dat zeker het gezelligheidsgehalte vergroten om de binnenstad, naast WL, ook aan te doen door de bezoekers.

Het parkeren in straten rond WL is vanaf dit jaar enkel voor bewoners en zelfs niet voor familiebezoekers, dit om tegemoet te komen aan de vele burenklachten op de parkeerregeling van vorig jaar, wanneer WL-bezoekers parkeerplaatsen van buurtbewoners betalend inpikten. Ook de ingang van WL wordt verschoven naar de Japanse oversteekplaats.

Vertrek MediaMarkt uit Hasselt centrum laat grote leegte na, snakkend naar invulling

Standaard

Heel veel klanten en vooral handelaars en horeca in de omgeving van de TT-Wijk in Hasselt zijn uiterst verrast en sommigen zelfs verbolgen dat MediaMarkt in het centrum van Hasselt zijn deuren sluit op 3 november 2018 en samensmelt met zijn aanbod en personeel met MediaMarkt aan Ikea Hasselt. Eerder verdwenen al het witgoed uit de vestiging in de binnenstad om ondergebracht te worden in de nieuwe winkel wegens een te moeilijke bereikbaar om te laden en te lossen. Enkel nog vooral de multimedia bleef in het centrum.

Schepen Tom Vandeput verkondigde toen nog in HBVL dat hij zich zou verzetten, als MM het centrum zou verlaten, maar anderhalve week na de gemeenteraadsverkiezing 2018 kregen handelaars, horeca en klanten te horen, wat al lang in de sterren geschreven stond. Een handel tegenhouden te stoppen of te verhuizen, daar kan de overheid weinig aandoen, zelfs niet na het beëindigen van tijdelijke maatregelen om de zaak te verhuizen. Na 15 jaar verlaat MM de binnenstad om in te trekken bij MM aan de Ikea.

Echter de verhuurder heeft anders beslist door op het einde van het huurcontract de baille op te trekken. MM wou blijven en koos voor een kleinere winkeloppervlakte, maar de verhuurder bleef bij zijn strepen. Gevolg: in tegenstelling tot de verwachting van een heropwaardering van de buurt van de Sint-Jozefsstraat met nieuwe bestrating en een nieuw stadhuis met het oog op een verhoging van de economische bedrijvigheid, vergroot de leegstandsoppervlakte na het vertrek van MM. Immers H&M en United Brands lieten grote lege winkeloppervlakte na. Aan de andere kant aan de Maastrichterstraat staan nog twee grote winkelpanden van de TT-Wijk te huur. De site van de florerende Beek is ziek, heel ziek, klaarblijkelijk door leegstand door de veel te hoge huren en de invloed van de toenemende internetverkoop. Verhuurders denken niet mee met de economische ontwikkeling in de buurt en willen alleen maar zoveel mogelijk winst maken. Heel spijtig.

De MM lag goed in de markt bij de klanten, ondanks zijn afslanking. Klanten van buiten Hasselt kwamen met plezier naar de MM om multimedia met onderdelen en benodigdheden te kopen. En passant trokken ze ook verder het stadscentrum in, kochten andere zaken en/of maakte verteer bij de plaatselijke horeca. Jammer valt die stroom denkelijk weg na 3 november 2018. Een aantrekkingspool verdwijnt uit de binnenstad.

POLL: Wie is akkoord of niet akkoord om over te gaan van alle Limburgse gemeenten en steden in Limburg Stad?

Standaard

Al vorig jaar pleitten academici en deskundigen tijdens een academische zitting in UHasselt tot een grote fusie van alle 42 Limburgse gemeenten en steden in Limburg Stad om gezamenlijk meer financiële middelen los te weken van Brussel voor projecten, waar Limburg recht op heeft, maar helaas niet krijgt wegens gebrek aan grote steden in vergelijking met andere provincies. Dat betekent dat gemeenten kunnen fusioneren en meer moeten gaan samenwerken in districten. Plaatselijke identiteiten lijken erdoor aangepast, maar nieuwe identiteiten ontstaan. Heel wat politieke partijen met CD&V op kop willen hun baronieën met absolute meerderheid behouden en zoeken meer soelaas in bovenbestuurlijke samenwerking, hetgeen nog altijd niet de volle pot van de op rechthebbende subsidies van Brussel opbrengt. Onze vraag is of de Focuslezer nu al dan niet akkoord is met deze stelling met toekomst of twijfelt.

N-VA Hasselt is grootste partij op voet gevolgd door RoodGroen+ Hasselt en is niet incontournable UPDATE

Standaard

verkiezing 2018 10

Zo ziet de uitslag voor gemeenteraadsverkiezingen 2018 eruit in Hasselt na 64 stembureaus geteld, een volledige telling dus. N-VA wordt de grootste partij met 12 zetels (+1) met op de voet gevolgd door RoodGroen+ met 11 zetels (-4). CD&V komt uit op 9 zetels en moet 1 zetel inleveren. Open VLD blijft status quo op 4 zetels. Ook winst voor Vlaams Belang met 2 zetels en komen uit op 3 zetels en voor nieuwkomer PVDA, die meteen 2 zetels behaalt.

Met deze uitslag neemt Steven Vandeput (N-VA) de sjerp over van Nadja Vananroye (CD&V), als we de logica volgen. N-VA is echter niet incontournable met 12 zetels en kan toch tegengewerkt worden bij coalitievorming door een samengaan tussen RoodGroen+, CD&V en Open VLD, samen goed voor 24 zetels. 

Maar aangezien de uitslagen voor CD&V met 1 zetel minder en Open VLD met een status tegenvallen, kan N-VA lonken naar RoodGroen+, die wel 4 zetels verliezen door de vele heisa in het verleden, maar toch sterk is teruggekomen met nieuwkomer Marc Schepers als lijsttrekkers en een goed programma voor vernieuwing met visie, voor een meerderheidscoalitie, eventueel aangevuld door Open VLD voor een ruime meerderheid met 27 zetels Beide partijen hebben sterke gelijkenissen voor een visie op stadsontwikkelingen en mobiliteit en dat kan een flinke frisse wind doen waaien door Hasselt.

Anderzijds bestaat ook de mogelijkheid dat N-VA kiest voor de rechter weg en vormt meerderheid met CD&V en Open VLD, 25 van de 41 zetels. Als N-VA niet slaagt in een rechtse meerderheid op de been te brengen of de besprekingen met RoodGroen+ met een meerderheid van 23 op 41 zetels, versterkt door Open VLD, dus met 25 zetels, dan kan RoodGroen+ het beleid verderzetten met CD&V en Open VLD met Marc Schepers als burgemeester en met een meerderheid van 24 van de 41 zetels. 

Maar alles wordt aan de onderhandelingstafel beslist, wie bij wie gaat. De partijprogramma’s moeten dan ook aan elkaar getoetst worden om een regeerakkoord te bereiken. Langetermijnvisie is hierbij belangrijk.

Bron: Binnenlands Bestuur van Vlaanderen