Auto’s worden geweerd uit Hasseltse TT-parking

Standaard

q park

Op zaterdagochtend 30 september 2017 tot 13u werden alle wagens geweerd uit de ondergrondse parking van de TT-Wijk, omdat er een congres van 300 man plaatsvond in De Koper van het Radisson Blu Hotel. Automobilisten wouden al vanaf 10u de betaalparking inrijden, maar een parkingwachter hield hen tegen en verwees hen door te rijden naar een andere parking. Q-Park Brussel was verantwoordelijk voor de huurovereenkomst en heeft niet gezorgd voor de nodige communicatie, ook niet naar de vaste parkeerabonnees die ze tijdens de Virga Jesseommegangen wel verwittigden over de onbereikbaarheid van de ondergrondse parking. Zelfs de politie wist er niks van. Gevolg was dat nu andere betaalparkings voller waren, zeker die onder het Dusartplein. Enkele handelaars in de buurt van de TT-wijkparking kloegen dat er geen volk passeerde en ze niks te doen hadden. Dat is nog maar de eerste keer zolang de TT-parking bestaat, dat ze helemaal verhuurd wordt aan een privéorganisator. De communicatie van Q-Park kan veel beter!

Advertenties

Willekensmolenstraat in Hasselt deels heraangelegd met lagere verkeersdrempel

Standaard

willekensmolenstraat

Maanden heeft het geduurd, vooraleer de aannemer klaar was met de deelse heraanleg van de Willekensmolenstraat voor nieuwe riolering. Enkel de tweede laag asfalt ontbreekt nog. De hoge verkeersdrempel ter hoogte van het vernieuwde fietspad naar de fietstunnels is vervangen door een lagere drempel. Wagens kunnen hier weer snelheid halen, als ze dat willen. De fietsers moeten op straat rijden en dat is niet zo bevordelijk voor de veiligheid dan gescheiden fietspaden. Snelheids- en flitscontroles zijn hier niet misplaatst, indien de klachten over te snel verkeer in beide richtingen de pan uitswingen!

Kermiswagens parkeren op stoep wordt ook beboet in Hasselt

Standaard

fout parkeren

Het prachtige weer op de laatste kermisdag 2017 trok weer de grote massa naar Hasselt. Parkings en straten rond de foorsite stonden vol met wagens. In de deels heraangelegde Willekensmolenstraat was het echter éénrichtingsverkeer en de Voorstraat was enkel toegankelijk voor de bewoners wegens heraanleg voor rioleringswerken. Iedereen hield zich keurig aan het verkeersreglement, behalve twee vrachtwagens van kermiskramers stonden half op de stoep en half op de parkeerplaats geparkeerd. De bekeurende agent zei dat niemand op het trottoir mag parkeren, want rolstoelen kunnen er niet passeren, omdat de stoepbreedte te eng is. “En als hun vrachtwagens te breed zijn voor deze parkeerplaats, dan moeten ze maar op de Singel parkeren, aangezien daar nog plaats genoeg is”. Gelijk heeft de man, maar aan parkeren op de stoep of op het fietspad met al dan niet knipperlichten aan voor leveringen of om vlug een boodschap te doen, moeten zwakke weggebruikers zich dagelijks ergeren, zowel in de binnenstad als erbuiten. Zo iemand kan alleen maar beboet worden door de politie bij overtreding op heterdaad. Helaas vinden we nog steeds dat de politie er niet is, wanneer ze er moeten zijn voor een vaststelling voor foutief parkeren en dat het nu en dan beboeten van overtreders eerder toeval is. 

Voor vier minuten tijdwinst van Lijnbus tussen Hasselt via Genk naar Maasmechelen wordt er nu al tunnel aangelegd onder Singel op kruispunt Universiteitslaan Hasselt

Standaard

Wie gelooft de mooie praatjes van Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) na de opening van het nieuwe stelplaats voor de Lijnbussen, de Crutzen, nog? Nu wil hij een tunnel tussen de Boudewijnlaan naar de Universiteitslaan onder de Singel graven om eerst de Lijnverbindingen tussen Hasselt via Genk naar Maasmechelen met vier minuten te verkorten en om nadien te dienen voor de sneltramlijn Spartacus 2. Een tijdwinst van vier minuten kan misschien belangrijk zijn om een aansluiting op een ander voertuig te halen, maar in wezen is het toch wel vrij klein, ondanks er 16 slimme verkeerslichten op de kruispunten van het traject komen. Nadeel is en blijft dat de Lijnbussen geen aparte busbanen hebben om sneller vervoer naar de bestemming te bereiken, maar afhankelijk zijn van de snelheid van de verkeersstroom van andere rijtuigen op hetzelfde traject. 

Later zou dan deze tunnel gebruikt kunnen worden voor Spartacus 1 (Hasselt-Maastricht) en Spartacus  (Hasselt-Genk-Maasmechelen). De ontwikkeling van Spartacus 2 met de Maaskant lijkt precies sneller te gaan dan die van Spartacus 1, ondanks die laatste al jarenlang stuit op juridische procedurebetwistingen. Immers Spartacus 1 wordt verwacht vanaf 2021 of later, indien Infrabel wil investeren in de ondertunneling van de bewaakte overwegen in Bilzen en Diepenbeek en Maastricht helemaal klaar is voor de aanleg van de sneltramlijn. Het stadsbestuur mag al beginnen uitkijken naar een herschikking of andere lokatie van de septemberfoor. 

Voormalige Uilenspiegel Hasselt klaar voor krakers

Standaard

uilenspiegel gebroken glas

Al bijna een jaar staat de Uilenspiegel aan de Luikerpoort leeg en triestig te verkommeren. Net als bij brasserie Augustina in augustus 2017 moesten de horecahouders uit de Uilenspiegel verdwijnen samen met de twee aanpalende huizen op de Luikersteenweg en in de Welvaartstraat plus het braakliggend stuk grond tot tegen de muur van de overdekte parking voor nieuwbouwappartementen. Alkimo nv van de familie Hayen is de eigenaar.

Bij het langst leegstaande pand, de Uilenspiegel, is niet veel activiteit meer merkbaar. Boven tegen de ramen hangen nog plakkaten van de voorbije Virga Jessefeesten en is er nog een bijeenkomst voor de verkoop van immo gehouden. Voor de rest is het deurglas van de voordeur gebroken met een gat erin.

Hoe het pand er nu uitziet, lijkt het wel klaar om gekraakt te worden, wat wettelijk verboden is, of om gebruikt te worden als verzamel- of ontmoetingsplaats voor drugsverslaafden.

Waarom moeten die panden allemaal jaren verkommeren, vooraleer er iets nieuw komt?

Duurzame burgerinitiatieven versus gezondheid en veiligheid in Hasselt

Standaard

Het waren leuke initiatieven op Autoloze Zondag op 10 september 2017 met de inhuldiging van de eerste fietsstraat dwars door het centrum van Hasselt, een dagje vrijheid voor fietser, wandelaar en skeeler op de Groene Boulevard en in binnenstad en de lancering van duurzame burgerinitiatieven voor de verkleining van de ecologische voetafdruk en verhoging van de levenskwaliteit, maar intussen blijft koning auto met zijn vervuilende uitstootgassen, veel fijnstof en overdrukke straten en wegen binnen de Singel onze gezondheid, leefbaarheid en veiligheid aantasten.

De jaarlijkse toename van het autoverkeer met fossiele brandstoffen eist ook meer gezondheidsklachten bij de bevolking door giftige stoffen en fijnstof met extra uitgaven voor de sociale zekerheid. Helend zouden meer elektrische voertuigen zijn met massale investering in oplaadpunten, dalende verkoopprijzen ervan en vermindering van het aantal bedrijfswagens. Voor stimulansen verwijzen we graag naar gunstiger en strengers fiscale regelingen.

De fietser en voetganger als zwakke weggebruikers zijn dan nog eens de klos van de veiligheid door slechte fietspaden op de Groene Boulevard, op heel wat kruispunten en op sommige invalswegen gelijk op de Kempische en Sint-Truidersteenweg. Openbaar vervoer is ook geen lachertje. Lijnbussen met gloednieuwe depot rijden op de Groene Boulevard deels op busbanen, maar voor het grote deel moeten ze geduldig aanschuiven in de dagelijkse files met vertragingen tot gevolg.

En de verkeersdrukte neemt dagelijks maar toe. Wagens en camions bijna allemaal met één persoon in het voertuig schuiven liever uren aan in de file totdat ze hun bestemming hebben bereikt. Mobiliteitsgedragsverandering is niet zo gemakkelijk bij mensen die hun auto al dan niet vrijwillig aan de kant zetten en zoeken naar alternatieven. Bovendien is een auto comfortabel en daarin zit je droog en neemt hij toch precies geen grote hap uit het gezinsbudget, als je de meeste personenwagens slechts met één persoon ziet rijden.

Het stratenplan in Hasselt is net als in andere steden historisch gestructureerd en het is niet gemakkelijk om mobiliteit met zijn pollutie en parkeren naar ieders wens te organiseren op vlak van meer leefbaarheid en veiligheid in een gezonde stad, maar er moeten nu eenmaal knopen worden doorgehakt om de duurzaamheid van Hasselt in stand te houden. Iedere Hasselaar kan zijn of haar redenen hebben om zich niet aan te passen aan nieuwe regels en politieke partijen hebben schrik om ver doorgedreven maatregelen te nemen, want de gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Het stadsbestuur kan niet naar ieders pijpen dansen en moet zeker doorgaan met het verkeersvrij maken van het centrum, behalve voor leveranciers, mensen moeilijk te been en stadsbewoners, ondanks er nog tegenstand komt van handelaars en bezoekers. Wel moet de communicatie, vooral via sociale media, beter, want niet iedereen leest HBVL of kijkt TVL.

Vandalen vernielen grasmat in Hasseltse Paardsdemerstraat

Standaard

grasmat 1

In de nacht van zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 hebben vandalen met de wagen(s) de grasmatten vernield in de nochtans afgesloten Paardsdemerstraat. De grasmatten waren speciaal gelegd voor een tweedaags outdoor event van La Bottega. De vergunning voor dit evenement was in orde en het stadsbestuur had enkel de straat ’s nachts afgesloten door enkele nadarhekken. De vandalen hadden geen moeite om deze te verwijderen en de vernieling aan te brengen. Beter was dat het stadsbestuur er betonnen blokken had geplaatst, waardoor toegang voor het autoverkeer onmogelijk was. Helaas moeten we constateren dat er mensen met slechte bedoelingen rondlopen die geen respect kunnen opbrengen voor een succesvol initiatief van hardwerkende ondernemers en personeel.