Toeval of niet?

Standaard

Jos Dessers  plaatste op zondagavond 11 juni 2017 een boze post op de FB-pagina Djie Zeit van Hasselt…, waarin hij terecht protesteerde tegen de afficheborden met de aankondiging van een naderend tattoofestival in Hasselt aan de lantaarn- en rodelichtenpalen langs de invals- en gemeentewegen. Toeval of niet? Op maandag 12 juni 2017 reageerde Wegen & Verkeer al dat ze de borden tegen 30 euro op de gewestelijke wegen verwijderen wegens het ontbreken van een vergunning. Samen met die op het gemeentelijk domein, die de stadsdiensten wel dienen te verwijderen, zijn er dat 200 stuks. De organisator mag voordat hij met zijn tattoofestival in de Ethias Arena aanvangt, 6.000 euro boete neertellen.

Hasseltse Dorpsstraat snakt naar verkeersvrije straat voor meer beleving, passage en omzet

Standaard

Op zondag 11 juni 2017 was het over de koppen lopen tijdens de eerste Hasseltse Ginstreet in Hasselt in de verkeersvrije Dorpsstraat. De gezelligheid was er top onder een stralende zon tussen de kraampjes. Maar die beleving verdwijnt weer zodra auto’s en camions er dagelijks doorrazen met kans dat ze fietsers en voetgangers kunnen onderscheppen aan weerszijden van de straat en zelfs op de stoepen. Handelaars vinden het ook niet meer fijn om in deze alternatieve hoek van de binnenstad zoveel verkeer te dulden. Sommigen klagen zelfs zoals de Wereldwinkel over minder passage en dus ook minder omzet, zelfs tot -20%, en dat in tijden van hoogconjunctuur. De Dorpsstraat is in de zomermaanden telkens de eerste zondag van de maand verkeersvrij voor de akoestische performance van Shanti Beans. Voor de rest is het in week- en zaterdagen een drukke straat, waar het bij momenten niet gemakkelijk is om je te ver plaatsen met de fiets. En dat is het smalle trottoir nog versperd met banken, vlaggen en tegen de gevel geparkeerde fietsen. Het fietsenrek staat dikwijls vol. Er zijn leveranciers die de straat regelmatig versperren door foutparkeren op de stoep of te parkeren in het midden van de straat. Wagens komen afgereden vanaf de Thonissenlaan en kunnen ofwel rechtsaf en een boog maken rond de handelsstraat van de Dorpsstraat, ofwel rechtdoor rijden door het handelsgedeelte, om vervolgens linksaf te slaan naar het Kattegat met Molenpoortparking, of rechtdoor rijden richting Minderbroedersstraat om nadien via de Paardsdemerstraat te kiezen richting Kempische Poort via de Bonnefanten- en Witte Nonnenstraat, of rechts afslaan naar de Badderijstraat. Probleem met deze laatste richting is, dat er automobilisten het verbodsteken op de Zuivelmarkt op de hoek van de Badderijstraat niet zien of gewoon in de wind slaan en gewoon verderrijden ter hoogte van het Bierpunt naar de Badderijstraat.

Als het stadsbestuur nu eens zou beslissen om de voetgangerszone uit te breiden tot het openbaar domein tussen café van Veldeke en Shanti Beans via een verzinkbaar paaltje, dan kan het verkeer nog altijd de bocht van de Dorpsstraat maken om vervolgens hun parcours naar hun bestemming verder te zetten.  De drankenleverancier, de bestelwagen van de Wereldwinkel en andere leveringsvoertuigen zullen niet veel hinder veroorzaken, als het paaltje opgesteld staat ter hoogte tussen de gevels van de Wereldwinkel en café van Veldeke. Bij vertrek na laden en lossen kunnen ze gewoon wat achteruitrijden om vervolgens hun weg verder te zetten via de bocht van de Dorpsstraat.

Bartje mag zijn kat niet sturen

Standaard

Een kort geding heeft Sporting Hasselt in het gelijkgesteld dat de vergrendelde toegangsdeuren tot de sportaccommodatie van Runkst VV terug moeten worden opengesteld, nadat bij de Spor ontslagen hoofdcoach en tevens nog voorzitter van de vzw achter Runkst VV de toegang door een deurwaarder liet verzegelen om nieuwe afspraken te maken met het Sportingbestuur over de aansprakelijkheid bij het betreden van de accommodatie voor de verzekering, als er iets moest gebeuren. Die aansprakelijkheid ligt nog altijd bij hem. Daarom heeft hij ook het Sporbestuur schriftelijk uitgenodigd om nieuwe afspraken op het papier te zetten, iets wat kennelijk met tegenzin wordt gedaan, vermits Sporting beweert, dat de hele heisa bedoeld is om de jeugdploegen te treffen in hun werking, hetgeen helemaal niet de bedoeling van Stijnen is. Als er een verzoek komt tot onderhandelen, mag de tegenpartij zijn kat niet sturen om almaar te blijven verder te hameren op valse beweringen. Trouwens nu heeft het Sportingbestuur het pleit in kort geding gewonnen, omdat Stijn Stijnen volgens hun advocaat handelde op eigen houtje, met een dwangsom van 5.000 euro bij elke overtrading ter belemmering van toegangverlening tot de sportaccommodatie van Runkst VV. Maar er volgt nog een vonnis ten gronde, waarmee de rechter zeker zal rekening houden met de eisen van Stijnen.

Hilde Claes werkt discreet aan nieuwe politieke partij

Standaard

Uit goede bron kunnen we zeggen dat ex-burgemeester Hilde Claes onderneemt pogingen om in alle stilte mensen te zoeken voor de vorming van een nieuwe politieke partij in afwachting van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. De oudere garde van de Hasseltse socialisten zijn al gepolst, maar die houden de boot af. Dat melden oudere leden. Ook de vijver van CD&V Hasselt is gevuld met potentiële kandidaten om te benaderen. Hilde is nog steeds lid van de sp.a Hasselt en heeft haar lidkaart nog niet ingeleverd. We konden haar niet bereiken voor een reactie.

Hasselts schepencollege geeft teken van zwakte bij niet-toekenning van verlichtingsbord PVDA Hasselt

Standaard

In de Hasseltse Frans Massystraat 24 in de stationsbuurt komt het partijlokaal van PVDA Hasselt, net boven Halte 24 als jongerenontmoetingsplaats, gesubsidieerd door het stadsbestuur en gerund door vzw Arktos. Met Arktos is overeengekomen dat beiden een grote sticker zouden plakken en verlichtingsborden aanbrengen op de gevel: rechts voor Halte 24 en links voor PVDA. Echter het schepencollege heeft besloten dat de PVDA geen verlichtingsbord mag aanbrengen, terwijl het café ernaast en ACV en De Snuffel aan de overkant dat wel hebben en ook mogen. Reden is dat zo’n verlichtingsbord niet past in de omgeving. Het beginsel van gelijkheid bij toekenning van de vergunning om een verlichtingsbord te hangen wordt hier wel degelijk aangetast, waardoor PVDA-voorzitter Kim De Witte naar de gouverneur of desnoods naar de Raad van State zal stappen om deze beslissing aan te vechten. Zo toont het stadsbestuur zijn zwakte uit vrees voor de almaar groeiende populariteit van PVDA Hasselt met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1918 door hun sterke werking vanuit de basis. Door hen echter tegen te werken, krijgt de PVDA weer extra gratis reclame in de media!

Meer retail sluit dan er bijkomt in Hasselt

Standaard

Het centrum van Hasselt is precies bezig aan een kentering. Tot voor kort kwamen er ketens en horeca bij, doch sinds enige tijd is er een kentering aan de gang en sluiten heel wat retailzaken hun deuren of hebben ze de intentie om dat binnen afzienbare termijn te doen. Zo verdwenen schoenen L’Autrec, Sac d’Anvers en de Adidassportwinkel uit het straatbeeld en volgen Cook & Serve, Bjorn Borg, Icon herenboetiek, De Magische Poort en schoenen Mano het voorbeeld in de binnenstad. Meer leegstand heeft dat tot gevolg, die maar moeilijk ingevuld lijkt te raken om de plaats van meestal zelfstandige ondernemers in te nemen. Niet alleen te hoge huurprijzen in vergelijking tot de lage zakenwinst is niet enkel de reden om te stoppen met handelsactiviteit, maar ook andere factoren spelen een rol, zoals een fatsoenlijk parkeerbeleid, internetwinkelen, het inlassen van meer beleving in het stadscentrum en gebrek aan initiatieven van handelaars om samen te werken voor betere belevingskwaliteit en omzet voor zichzelf als voor de handelsgemeenschap en shoppers. 

Ook het lokaal economie- en ondernemersbeleid van het stadsbestuur moet hier meer op afgestemd worden met een duidelijke visie en uitdagingen om de onbenutte troeven van Hasselt commercieel te laten renderen, want toeristisch is Hasselt top. Helaas duurt alles hier zolang zonder de nodige communicatie, wat positieve ondernemers ook aanzet tot meer passiviteit. Er hangt geen dynamiek in de stadslucht om mensen aan te moedigen om mee te doen aan het brengen van belevingsinitiatieven voor de shoppers. Vergeleken met Genk met een zeer dynamische lokale economiewerking met voldoende personeel en inzicht met ideeën, weliswaar verspreid in levende wijken, teert Hasselt nog steeds op zijn allure van vierde handelsstad, zonder ook maar een vanuit het stadsbestuur een kader te creëren met duidelijke visie en doelen, waar de stad commercieel heen wil bij de komst van de winkels van Quartier Bleu en hoe ze de bezoekers niet alleen QB aandoen, maar ook nog afzakken naar het oude stadsgedeelte.

De aanstelling van een centrummanager laat ook op zich wachten. Het lijkt niet zo gemakkelijk om die witte raaf te vinden die summiere doelstellingen kan uitvoeren op vlak van horeca en handel in de stad. Heeft het uitblijven van de socio-economische vergunning voor de QB, tegengehouden door één handelaar in de stad om de waarde van zijn onroerend goed te vrijwaren, daar misschien iets mee te maken, want het systeem van de centrummanager heeft toch al het fiat van de gemeenteraad en het beloofde geld van de projectontwikkelaar van de QB is nog niet gestort op rekening van Handelaars Centrum Hasselt, zolang de juridische procedure niet achter de rug is. En ondertussen is het maar blijven wachten op goed nieuws van het onderbemand department lokale economie. Je wordt er zo mottig van, dat de moed van positief ondernemenden in de schoenen duikt. Gelukkig is er ook goed nieuws dat er een bureau is aangesteld om aan het centrummanagement te beginnen en met toestemming van de handelaarsvereniging ook op zoek mag naar die centrummanager. Een gunstige ontwikkeling, waarvan de officiële aankondiging weeral op zich laat wachten.

In het stadscentrum is het nog altijd over de koppen lopen van winkelend publiek en van toeristen op drukke zaterdagen, maar dat weerhoudt vooral retail dat ze hun commerciële verwachtingen en doelstellingen kunnen inlossen, terwijl de horeca dat wel beter kan, vermits de menselijke behoeften om regelmatig te consumeren bij die horeca nu eenmaal groter is. Retail en horeca versterken ook elkaar.ter

Hilde Claes verdeelt nog steeds Hasseltse socialisten

Standaard

Sinds september 2016 is Hilde Claes burgemeester af in Hasselt na een affaire van belangenvermenging, waarvoor ze achteraf wel is vrijgesproken. Het ontslag onder druk van collega’s Del Re en Beenders die vonden dat zij onhandelbaar was op het schepencollege doordat zij heel veel dossiers naar zich toetrok en niet tijdig afwerkte en communiceerde en dat zij haar vriendenkring van mensen die haar genegen waren, steeds liet primeren, was de drupel die de emmer deed overlopen. Na  het vertrek van Hilde Claes uit de stadspolitiek om te zorgen voor haar gezondheid, lagen de Hasseltse socialisten op apengaten. Op een algemene verzoeningsvergadering een tijdje later, kwamen de verwijten en slagen onder de gordel tussen het Claeskamp met vooral oudere kiezers en het niet-Claeskamp met meer jongeren die een andere politieke en open aanpak wooden, te boven. Vervolgens heeft Rob Beenders en Frank Vandenhoudt met team opnieuw via overleg van de Hasseltse sossen weer een politieke partij met veel ideeën, intenties en initiatieven kunnen maken, dankzij de steun van enkele nieuwe jonge gezichten. Inmiddels was Beenders gaan praten met Willy Claes en kon de plooien tot dusver glad strijken, hetgeen niet gebeurde met Del Re. Willy blijft achter zijn dochter staan, want op zijn verzoek heeft ze ook een stap opzijgezet wegens gezondheidsproblemen. Intussen werd het eindejaarstijd 2016 en ongelooflijk maar waar kon de groep rond Beenders opnieuw enkele honderden enthousiaste gezinnen en jongeren, maar ook ouderen samenbrengen, voor een gezellig onderonsje met eten en drinken op Winterland. Het was een succes, dat de organisatie opnieuw glunderde van hun opzet om de partij nieuw leven te blazen. Zo bleven ze met open vizier verderbouwen aan sp.a Hasselt met open vergaderingen om basisafspraken met acht toetsstenen te maken voor het verkiezingsprogramma samen met de groenen, met wie ze samen met onafhankelijken  het kartel Sp.a-Groen-Plus vormen. Het is een heel andere aanpak dan bij de vorige kartelvorming van vorige gemeenteraadsverkiezing. Nu wordt er met gelijkwaardige partners samengewerkt en worden alle voorstellen voor het programma getoetst aan acht toetsstenen zoals verdraagzaamheid, duurzaamheid, solidariteit…

Het lijkt er echter op dat de oudere Claesclan het niet zien zitten met een burgerparticipatie- en co-creatieaanpak van de nieuwe ploeg. Zij willen terug naar Hilde Claes, die ze een warm hart toedroegen en ook een warm hart terugkregen in een aparte groep. Daarom ook dat de aankondiging in de media van het nieuwe kartel ook niet zo enthousiast geliket wordt dan het bericht van een mogelijke terugkeer van Hilde Claes naar de stadspolitiek. Het zijn bijna zeker allemaal ouderen die het liken, vermits de stemgerechtigde jongeren in de blok zitten. Dat is een waardemeter dat Hilde Claes nog steeds kan rekenen op een aanhang. Jongeren hebben andere bezigheden.