Handel draait niet goed in Hasselt momenteel. Mensen blijven uit stadscentrum, ondanks economische hoogconjunctuur

Standaard

De kleine zelfstandige ondernemer in de Hasseltse binnenstad krijgt het hard te verduren dezer dagen. Eén voor één klagen ze steen en been, omdat de mensen wegblijven uit het centrum, vooral in weekdagen. Voor sommigen duurt dat al maanden. Het slechte weer zit er wel voor iets tussen, terwijl sommigen ook met een beschuldigende vinger durven wijzen naar het stadsbestuur. Ze voelen zich niet goed met het gevoerde beleid inzake lokale economie. Er is nauwelijks actie, initiatief en communicatie. Actie en initiatief moeten wel van henzelf komen, maar ze ergeren zich dat de ondersteuning van het stadsbestuur ontbreekt. Niemand van de politici maakt ooit maar een regelmatig toertje om te gaan praten met handelaars en horeca om zo te weten te komen waar de ergernissen, noden en wensen zitten. Enkel gebeurt dat als de verkiezingskoorts toeneemt, als de politici dan hun stem zogezegd gaan vragen aan de zelfstandige ondernemers die wel degelijk het verschil maken in de commerciële stadskern tegenover de eenheidsworst van ketens. Primark draait goed, maar de rest veel minder, niettegenstaande we toch in een economische hoogconjunctuur leven. Ja maar hoor ik dan van de politiek, dat daar zeker de nog aan te stellen centrummanager zal voor zorgen. Dat is gewoon berusten op iemand van wie we nog niet weten, wie het zal zijn en hoe hij gaat luisteren naar de betrokken partijen en op de proppen komt met een compromisoplossing. Trouwens de standpunten van zo’n witte raaf – zoals we de centrummanager noemen – moeten wel overeenkomen met de standpunten van het schepencollege, anders zal hij snel terug op straat staan. Bvb. geen buitenmaatse voorstellen doen die onbetaalbaar lijken. Maar ach, de lokaal economieschepen heeft naast die bevoegdheid van onder andere de verantwoordelijkheid over de ontwikkelingen van ruimtelijke ordening, die ook belangrijk is voor de verdere uitbouw van de stad. Past dan wel lokale economie bij hem? Alleszins hopen we dat er terug meer schwung komt van stadsbezoekers vooral in de weekdagen bij het betere lenteweer, opdat verkoop bij de zelfstandige ondernemers aanzwengelt. De te verdelen taart wordt alsmaar kleiner en 1 euro geef je maar één keer uit. Een goede langetermijnvisie voor de lokale economie missen we wel degelijk!

Namura Hasselt dicht gat in markt

Standaard

Het op 9 februari 2017 in Corda Campus Hasselt voorgestelde bedrijf Namura als opvolger van Medianeut, die gesofisticeerde en gepersonaliseerde klantgerichte reclameboodschappen software op schermen wil plaatsen, kan een schot in de roos zijn voor de jongere internetgeneratie, maar niet zozeer voor de oudere generatie, die hun privacy liever afschermen, dan zomaar de toestemming te geven op de smartphone voor plaatselijke publiciteit van winkels die ze betreden. Immers er komt ook cameraherkenning van individuen bijkijken, waarbij het laatste woord bij de privacycommissie nog niet gezegd is. Nu blijkt dat de klant niet zomaar kan gefilmd en de data gebruikt mag worden voor commerciële doeleinden. Eerst moet die klant klaar en duidelijk zijn toestemming online geven om hem of haar op te nemen na cameraherkenning in de databank om via de app gepersonaliseerde reclame boodschappen te versturen naar zijn of haar mobieltje bij het naderen of intreden van een winkel. Namura heeft contacten om proef te lopen in de Carrefour en Colruyt. Alleszins kan deze software bijdragen tot een grotere winkelbeleving, want de toepassingen zijn groot. Maar dan mag het geen loutere virtuele beleving worden, maar entje in reallife.

“Testpanel van computeranalfabeten”

Standaard

Nadat eerder het parkeerbeleid stevig onder vuur werd genomen, blijkt nu ook de uitwerking ervan niet zonder slag of stoot te verlopen. “De gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe parkeermeters is een ramp. Voor een gewone actie ben je al snel een volle minuut kwijt. Als alles goed gaat. Hetgeen meestal niet het geval is”, aldus Rik Dehollogne die dit probleem aankaartte. Zijn voorstel om de parkeermeters door digitale analfabeten te laten testen, werd aanvaard. 

De gebruiksvriendelijkheid van de gloednieuwe parkeermeters is een ramp waardoor zich ellenlange wachtrijen vormen op piekmomenten. Heel wat mensen nemen uiteindelijk gewoon géén parkeerticketje omdat zij de tijd niet hebben. De schepen van mobiliteit schold zelfs parkeerboetes kwijt omwille van de vele klachten.

Gemeenteraadslid Rik Dehollogne nam de proef op de som. “Zelf heb ik de parkeermeters al veelvuldig gebruikt en heb ik bij het eerste gebruik ook staan sukkelen. Zo moet je bijvoorbeeld nadat je op de fysieke startknop hebt geduwd, nogmaals op betalen duwen op het touchscreen, terwijl er geen andere keuze/functie mogelijk is, welk nut heeft dit? Vele mensen staan hier al minutenlang op te turen. Voorts is het point-of-view op het touchscreen erbarmelijk: als je +1m80 bent, moet je er gebukt voor gaan hangen, of je selecteert de verkeerde letters bij het ingeven van de nummerplaat. En dan mag het nog niet regenen, de zon mag niet op het scherm staan, … Allemaal problemen waarvoor ik het stadsbestuur, dat uiteraard eindverantwoordelijke is voor dit debacle, om uitleg zal vragen. Nu, die haperende parkeermeters zijn dan weer typerend voor dit parkeerbeleid”, aldus Dehollogne.“Blijkbaar werden de parkeermeters enkel getest door de directeur van het bedrijf dat de parkeermeters levert en de persoon die in Hasselt verantwoordelijk is voor de parkeermeters. Dat zijn natuurlijk mensen die vertrouwd zijn met computers. De ‘gewone’ gebruiker heeft duidelijk meer problemen. Daarom ben ik blij dat mijn voorstel is aanvaard om bij de aankoop van dergelijke toestel een testgroep van mensen die niet vertrouwd zijn met computers de gebruiksvriendelijkheid te laten nagaan. Zo zullen we sneller zien waar er eventueel tekorten zijn”, besluit Dehollogne. “Voorts kregen we de belofte dat de huidige problemen zullen worden opgelost.”

Gebruiksvriendelijkheid en verwerkingssnelheid van Hasseltse parkeermeters moeten beter

Standaard

De nieuwe parkeermeters in Hasselt zijn al meer dan een maand oud, maar nog steeds laten de gebruiksvriendelijkheid en verwerkingssnelheid het afweten. Onnodige schermpjes gelijk ‘Welkom in Hasselt’ vertragen de verwerkingssnelheid, het gratis halfuurtje per dag is niet meer zichtbaar na een tweede parkeerbeurt, maar wordt gewoon als error weergegeven. Ook de verbinding tussen hardware met server moet sneller en beter. Alle items worden op woensdag 8 februari 2017 besproken in een vergadering tussen de betrokken partijen om die gebruiksvriendelijkheid en verwerkingssnelheid positief te beïnvloeden. Inmiddels lopen er twee technici van de leverancier  dagelijks rond in Hasselt om zo vlug mogelijk in te grijpen bij mogelijke defecten of haperingen. Mobiliteitsschepen Habib El Ouakili ziet al een verschuiving van de parkeerdruk in de betalende straten en zelfs dagparking naar de gratis randparkings.

Joost, Clear Channel levert al lang geen poepzakjes voor honden meer aan Hasselt

Standaard

Waar Hasselt vroeger zo proper was zonder hondenpoep in parken en straten ligt al heel lang achter ons. TVL meldde op vrijdag 3 februari 2017 dat de apparaten voor hondenpoepzakjes al geruime tijd niet meer functioneren. Met andere woorden er komen geen zakjes meer uit. Erger is nog dat het departement Leefmilieu en Duurzaamheid van schepen Joost Venken niet eens wist dat het contract met leverancier Clear Channel al lang ten einde is. Wandelaars met honden kunnen best zakjes meenemen tijdens de wandeling met de hond om de stront op te rapen en in de vuilbak te gooien en niet in het bos. Maar meer mensen doen precies die moeite meer en laten hun hond maar hun grote behoeften doen op openbaar domein met overlast voor anderen. Helaas kijken deze mensen daar niet naar, want hun hond is belangrijker voor hen dan de mensen in hun omgeving. Of is het gewoon uit gemakszucht? Alleszins hopen we dat Joost Venken deze scheve situatie terugrechtgezet en zorgt voor nieuwe vullingen hondenpoepzakjes in de apparaten. Of anders kan hij ook die grote panelen maar best verwijderen en het totale openbaar domein aan kakkende honden geven.

Nu kan Hilde Claes zeker verdere politieke carrière vergeten wegens fraude

Standaard

Hilde Claes heeft in september 2016 een stap opzijgezet als socialistisch burgemeester, doordat onder andere de onwerkbare samenwerking met haar binnen het schepencollege door Rob Beenders en Valerie aan de kaak werd gesteld. De onrechtmatige toewijzing van een contract van 6.790 aan communicatiebureau Impuls maakte positie als burgemeester onhoudbaar. Ze moest ontslag nemen. Coalitiepartner CD&V greep de macht binnen het schepencollege door het burgemeesterschap op te eisen en te krijgen. Vader Claes raadde zijn dochter toen nog aan om meer zorg te besteden aan haar gezondheid. Zelf trok ze zich terug uit de stadspolitiek, maar of ze er ooit nog in zou komen, is koffiedik kijken binnen de partij.

Door het bericht het recent in HBVL dat Audit Vlaanderen absolute en onweerlegbare belangenvermenging  tegen gewezen burgemeester Hilde Claes en haar kabinetschef en deels het communicatiehoofd voor de toewijzing van een stadscontract van 6.790 euro aan communicatiebureau Impuls in februari 2016 zal ze wellicht haar politieke dromen definitief mogen opbergen, hoe erg ook. Het dossier is overgemaakt aan de cel corruptie van de federale politie voor verder onderzoek. Zij zullen al dan niet de zaak overgeven aan het Parket, die vervolging kan instellen.

Niettegenstaande Hilde Claes onverkozen in de gemeenteraad, maar als depute bij het provinciebestuur Herman Reynders opvolgde in 2009 als burgemeester van Hasselt, kreeg ze eerst de wind in de zeilen door haar moedig en kordaat optreden tijdens de Pukkelpopramp. Maar de gedachte dat ze de dochter is van Willy Claes, die nooit burgemeester ondanks zijn nationale populariteit werd, en ze daarvoor naarvoor is geschoven als burgemeester, is de eerste jaren niet goed bij heel wat Hasselaren in geode aarde gevallen. Zeker het losbarsten van de Hazodi-affaire deed er nog een schepje bovenop. Nochtans werden beklaagden in dit dossier vrijgesproken en werden klokkenluiders in het ongelijk gesteld. Echter deze zaak van belangenvermenging heeft Hilde helaas genekt.

Intussen zijn de Hasseltse socialisten volop beloftevol aan het werken om deze dreun te boven te komen.

1 euro kan je maar 1 keer uitgeven

Standaard

Tijdens de eerste bijeenkomst van handel en horeca van de binnenstad op uitnodiging van het Hasselts stadsbestuur op donderdag 26 januari 2017 in de Entourage, spraken we met zelfstandige ondernemers over de uitbreiding in 2019 van het commerciële hart van de stad met de komst van Quartier Bleu aan de kanaalkom.

Sommigen waren opportuun en enthousiast om de uitdaging aan te gaan en de hand uit te strekken naar de horeca en handel aan de andere kant, maar dan door het stadsbestuur omkaderd en verzekerd wederzijdse shoppersstroom tussen de historische stadskern en QB, rekening houdend met de Spartacustram, die een scheiding kan maken tussen de twee delen. Tom Vandeput verzekerde echter de aanwezigen in zijn speech dat de handelsinvulling van QB anders zal zijn dan die in de binnenstad, vastgelegd in de verkoopakte met de projectontwikkelaar.

Andere vreesden dan weer voor een mogelijke leegloop van de stadskern met talrijke sluitingen van handelszaken tot gevolg. Echter iets wat nieuw is gemaakt met smaak, heeft altijd succes door goede reclame. En dat zal ook zo gebeuren met QB. Bovendien wakkert de gedachte dat elke euro maar 1 keer kan worden uitgegeven en dat het deel van de koek alsmaar kleiner wordt, ondanks de zelfstandige ondernemers moeten zorgen voor meer individuele dienstverlening naar hun klanten met de nodige beleving eraan verbonden. Ook zit hen de oneerlijke positie als kleine zelfstandige in het verhaal van e-commerce tegenover grote ketens en internationale bedrijven zoals amazon, bol en zalando die veel meer mogelijkheden hebben en bieden, niettegenstaande hun klein rendement en zelfs verlies door het organiseren van hun terughaalopties van teruggestuurde artikels van hun klanten. De kleine zelfstandigen voelen dat de grote e-commercebedrijven hun retail willen kapotmaken door niet na te streven lage prijzen aan te bieden en de klanten nog luier maken, doordat ze niet meer in het centrum hoeven te komen, alleen maar nog voor fun, entertainment en te wonen.

Nationaal komen maar handelszaken en belevingscentra bij, ook in Hasselt. Naast QB komt er ook retail in de design aan IKEA Hasselt. Het geld rolt nog altijd bij de consumenten, maar dat geld wordt wel verdiend door het maken van goederen voor binnenlandse consumptie en buitenlandse export en het uitvoeren van diensten. De meerwaarde van de maakindustrie moet ervoor zorgen dat de middelen voor consumptie vermeerderen, verminderen of op peil blijven. Maar bij een terugval van de economie zullen die middelen automatisch verlagen bij de consument, kunnen ze niet zoveel meer kopen, kijkt de hele retail op tegen almaar groeiende en nog moeilijk betaalbare kosten, waardoor ze personeel moeten afdanken, hun deuren sluiten of zelfs failliet gaan met veel leegstand en ongelukkige dure verhuurders tot gevolg.

En zo’n recessie is altijd mogelijk. Kijk daarom maar naar het protectionistische beleid van Trump in de VS of een nieuwe bankencrisis zoals in 2008. Ook de ontwikkeling van het politieke klimaat in de wereld heeft zijn negatieve en positieve gevolgen op de wereldeconomie. Ook op microvlak gelijk de lokale economie van Hasselt. Gelukkig hopen we niet dat die doemscenario’s zich voordoen, maar het risico zit er altijd in!