HBVL schuwt eigen verslaggeving over geluidsoverlast van Pukkelpop 2016

Standaard

De eenzijdige verslaggeving van HBVL en zuster TVL over Pukkelpop 2016 laat niet toe om ook eens de andere zijde van de medaille te bekijken over het onthaal van het muziekfestival en zijn ongemakken bij de gewone Hasselaar, die er niet mee betrokken is. We hebben het dan niet zozeer over ontevreden handelaars over de wegomleiding, want daar is al veel inkt voor gebruikt, maar over de geluidsoverlast voor de buurtbewoners op zoek naar nachtrust. Op woensdagavond 17 augustus 2016 was het al zover en het festival moest nog beginnen. Via de windrichting werd de muziek in bepaalde omliggende wijken ingegalmd, ondanks Chokri’s aangescherpte geluidscontroles. HBVL online berichtte erover met een artikel van persbureau Belga in plaats van zelf eens poolshoogte te nemen voor een eigen persbericht. Dat zou te veel afbreuk doen aan de intense samenwerking tussen Pukkelpop en HBVL. Kortom, als je de krant openslaat of kijkt naar het nieuws op TVL, dan word je meteen voor de oren geslagen door nieuws van Pukkelpop en word je als het ware meegezogen in een stroom van informatie, die je kan doen brainwashen. We zijn eens benieuwd hoe de verslaggeving van onze Limburgse trotsen gaat evolueren in de loop van Pukkelpop 2016. Eenzijdig of meerzijdig?

Advertenties

Minister Vandeurzen (CD&V) verdedigt industrie op Groene Delle

Standaard

Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) heeft op maandag 20 juli 2015 op TVL de verdediging van de komst van een industriezone op één derde van het natuurgebied van de Groene Delle langs het Albertkanaal in Stokrooie op zich genomen. Voka Limburg wou nog meer groen inpalmen voor beton, want zij zwaaien met 2.000 nieuwe werkplaatsen bij een grotere oppervakte voor industrie, investeringen die Limburg broodnodig heeft na de sluiting van Ford Genk en de nevenbedrijven om opnieuw werk te creëren. Vandeurzen pakte ook uit met een schrale groene compensatie, voorwat gebeurt met de inkrimping van de Groene Delle: de erkenning van het Munsterbos als officieel natuurgebied. Wat ook niet gezegd werd, was dat Essers ook hectaren waardevol groen in Houthalen mag kappen voor uitbreiding van zijn logistiek zonder ook maar groen in de plaats te creëren. Over het feit – waarom nu juist industriezone langs de overblijvende Groene Delle komt en niet op andere braakliggende industrieterreinen – was hij kordaat. Iedere nijverheidszone heeft zijn profiel en het profiel van de Groene Delle is het ideaalst door zijn topligging en bereikbaarheid via autosnelweg en kanaal. Over de mogelijkheid van economische inplantingen op het voormalig Fordterrein repte hij geen woord. Het moet gesaneerd worden wegens bodemverontreiniging. De actiegroep voor het behoud van de Groene Delle beraadslaagt nog over mogelijke nieuwe acties, eventueel samen met andere instanties. Samengevat: Limburg als groene provincie verliest weer wat van zijn pluimen, dankzij de beslissingen in Brussel.

Daarom ook dat Peter Vanvelthoven (sp.a) de 44 Limburgse gemeenten oproept om op velerlei gebieden samen te werken om een luidere stem te krijgen in het Brussels beslissingscentrum voor Vlaamse zaken, nu de provincies drastisch worden afgeslankt. Hij roept ook op tot het vormen van meerdere intercommuninales in onze provincie. Vandeurzen vond dat geen goed idee, niettegenstaande alleen hij Vlaams minister is in Limburg. Hij ijvert dat de Limburgse volksvertegenwoordigers van de meerderheidspartijen samen met de oppositie meer van zich moeten doen spreken voor Limburg in het Vlaams parlement. Probleem is wel: de socialisten in de oppositie komen wel degelijk met alternatieve plannen – zoals een nieuwe visie met meer efficiëntie bij De Lijn. Helaas horen we van het merendeel van de Limburgse leden van de meerderheidspartijen – CD&V/Open Vld/N-VA – zo weinig constructieve voorstellen om Limburg er economisch terug bovenop te helpen. 

Indra Dewitte pleit voor regionale onderzoeksjournalistiek bij TVL

Standaard

Hoofdredacteur voor economie, politiek en digitale media bij Concentra, Indra Dewitte, pleitte in een gesprek met Veerle Verheyen op maandagavond 22 juni 2015 in het kader van eerste uitzending van TVL’s nieuwe groene nieuwsdecor dat vooral de VRT en ook wel VTM meer samenwerking moeten zoeken voor regionale berichtgeving met regionale zenders, nu er nog heel wat besparingen gepland staan bij de VRT. De regionale zenders beschikken over de knowhow inzake regionale nieuwsgaring via goed uitgebouwde netwerken. De VRT kan dan besparen in die regionale berichtgeving door intens samen te werken met de regionale zenders.

Waar voormalig Vlaams mediaminister pleitte voor meer onderzoeksjournalistiek voor VRT en VTM op nationaal domein na zo’n samenwerking, vond Indra Dewitte dit totaal verkeerd. Volgens haar kunnen regionale zenders ook puike resultaten neerzetten met onderzoeksjournalistiek. Ze vergeet echter wel te vermelden dat deze vorm van journalistiek erg tijdrovend en zeer duur is, waarvoor een redactie met leden dient opgezet te worden om de ontwikkelingen van het onderzochte item op de voet te volgen. Dat kost nu eenmaal veel geld. Akkoord, TVL maakt opnieuw winst na een reorganisatie. Ze recruteren ook nieuw personeel, zoals videoreporters die alles in een productie van een reportage moeten kunnen. En of er apart geld is voor onderzoeksjournalistiek bij TVL, valt te betwijfelen.

Andrei Lugovski in concert in Limburghal op 1 februari 2013

Standaard

Op 1 februari 2013 vanaf 20u is Andrei Lugovski te gast in de Limburghal in Genk voor een concert, met in het voorprogramma Freddy Bierset in een promotie van TVL.

Helaas geen Grenslandhallencomplex voor Lugovski, die veel positieve kritiek kreeg op Rimpelrock 2011, maar wel de Limburghal.

Daar kunnen de bezoekers die met de wagen komen, tenminste nog gratis parkeren en valt de kostprijs mee.

Sinds dat de Limburghal in handen is van het stadsbestuur van Genk, lijkt het erop dat de evenementenhal erg hip is geworden bij organisatoren van concerten en beurzen tegenover de Grenslandhallen.

Tickets bij Sherpa op 070/25 20 20.

Waarom speelt N-VA hoogste Hasseltse oppositieviool op TVL?

Standaard

Het is zeer opmerkelijk hoe N-VA steeds het hoge woord voert in de TVL-berichtgeving in de kant van de oppositie, als er gepraat moet worden over problemen in Hasselt. Vlaams Belang mag ook wel maar veel minder een woordje zeggen, terwijl Leefbaar Hasselt heel vaak vergeten wordt.

Nochtans zit N-VA Hasselt nog steeds in kartel met CD&V tot de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. De opstap van Frieda Brepoels heeft er echter gezorgd dat de partij zijn zetel in de gemeenteraad verloor. Toch worden ze steeds meer en meer opgevoerd door TVL als spreekbuis van de oppositie, wat ze in wezen ook niet zijn. Ze behoren nog steeds tot de meerderheid in de gemeenteraad.

Momenteel speelt N-VA Hasselt dan ook een dubbelzinnig spel: enerzijds zich uitgeven als opposant, gesteund met de gedachte van het grote kiezerspotentieel achter zich en de support van hun prestaties in de Vlaamse regering; anderzijds als zogenaamd meegaand in de huidige meerderheid van de gemeenteraad met hun afspraken met de CD&V, die er sinds het vertrek van Brepoels niet meer zijn.

Tegenover Vlaams Belang, dat toch al ettelijke jaren in de oppositie zit met telkens goed voorbereide interventies, is de grotere mediabelangstelling van N-VA op TVL een overdreven fenomeen.

Ook Leefbaar Hasselt – nog niet in de gemeenteraad – moet opboksen tegen de grote mediabelangstelling die de N-VA lokaal geniet. Leefbaar Hasselt werkt aan een zeer goed onderlegd programma voor de gemeenteraadsverkiezingen en laat nu en dan van zich spreken door ludieke acties zoals met een reuzenspandoek tegen de komst van de Spartacussneltram.

Alleszins zal de TVL-redactie wellicht hun goede redenen hebben om Steven Vandeput van de N-VA op te dragen als de stem van de oppositie. Ook andere motieven van de overige oppositiepartijen bieden een geldig en waardig alternatief.

Economische malaise noodzaakt HBVL tot 9 ontslagen

Standaard

Na de twee ontslagen van journalisten bij TVL worden er nu negen vaste medewerkers, waaronder twee journalisten, aan de deur gezet bij HBVL ten gevolge de economische crisis.

Bij zusterkrant GVA moeten 16 medewerkers, waaronder negen journalisten, op zoek naar ander werk.

Opgeteld schrapt mediagroep Concentra dus 25 banen.

De dalende reclame-inkomsten en opkomst van de sociale media zijn de boosdoener. De kwaliteit van de berichtgeving kan er onder lijden.

2012 voorspelt ook niet veel goed.

www.concentra.be

Concentra en TVL moeten ook besparen

Standaard

TVL maakt een einde aan de contracten van twee videoreporters, terwijl bij Concentra 25 naakte ontslagen zullen vallen.

TVL kampt met dalende inkomsten van auteursrechten van Telenet en HBVL en de GVA noteren minder advertentie-inkomsten.

Bij TVL wil men het programmaniveau van de grootste regionale zender in Vlaanderen behouden, terwijl Concentra werkt aan een reorganisatie om de kostenstructuur te doen dalen.

Videoreporters zijn nieuwsmakers die alleen en enkel met een videorecorder met microfoon beelden en geluid opnemen van lokale gebeurtenissen of evenementen. De nieuwsmakers stellen tegelijkertijd bij het filmen ook de vragen.

Bij de redactie van TVL verdwijnen zo de ervaren koppen, Patrick Leemans en Geert Palmaerts. Leemans voerde nog meer dan drie jaren de hoofdredactie na het vertrek van Philip Hilven. Ook won hij met zijn reportage over armoede de Soeteprijs in 2010, een award voor de beste reportage binnen Concentra.