HBVL schuwt eigen verslaggeving over geluidsoverlast van Pukkelpop 2016

Standaard

De eenzijdige verslaggeving van HBVL en zuster TVL over Pukkelpop 2016 laat niet toe om ook eens de andere zijde van de medaille te bekijken over het onthaal van het muziekfestival en zijn ongemakken bij de gewone Hasselaar, die er niet mee betrokken is. We hebben het dan niet zozeer over ontevreden handelaars over de wegomleiding, want daar is al veel inkt voor gebruikt, maar over de geluidsoverlast voor de buurtbewoners op zoek naar nachtrust. Op woensdagavond 17 augustus 2016 was het al zover en het festival moest nog beginnen. Via de windrichting werd de muziek in bepaalde omliggende wijken ingegalmd, ondanks Chokri’s aangescherpte geluidscontroles. HBVL online berichtte erover met een artikel van persbureau Belga in plaats van zelf eens poolshoogte te nemen voor een eigen persbericht. Dat zou te veel afbreuk doen aan de intense samenwerking tussen Pukkelpop en HBVL. Kortom, als je de krant openslaat of kijkt naar het nieuws op TVL, dan word je meteen voor de oren geslagen door nieuws van Pukkelpop en word je als het ware meegezogen in een stroom van informatie, die je kan doen brainwashen. We zijn eens benieuwd hoe de verslaggeving van onze Limburgse trotsen gaat evolueren in de loop van Pukkelpop 2016. Eenzijdig of meerzijdig?

Belangske wil Ikea binnenhalen als adverteerder

Standaard

Heb je HBVL van zaterdag 12 december 2015 gelezen, welke gratis publiciteit Ikea Hasselt krijgt voor zijn 3 pop-ups en opening op 3 februari 2016? Het is zo klaar als pompwater, dat er zeker commerciële bedoelingen achterzitten, terwijl acties van speciaalzaken van de middenstand wel moeten betalen voor berichtgeving in de media, of ze zouden iets uniek of origineel moeten doen. Iedereen moet toch verdienen aan elkaar, of niet? Maar of iedere business gelijkwaardige kansen krijgt in de media, dat is wel andere koek.

Buurtkrant is gewoon gerestylde katern zonder veel meerwaarde

Standaard

HBVL pakte op vrijdag 18 september 2015 uit met de Buurtkrant als vervanging voor de wekelijkse vrijdagkatern van je gemeente. Naast reeds op hun website verschenen nieuws van hun nieuwsjagers, aangevuld door bijdragen van lokale beroepsjournalisten om de leemtes te vullen, columns van enkele columnisten en halve bladen reclame, zijn er nu prachtige luchtfoto’s van Luc Daelemans van dorps- en stadskernen telkens rond de kerktoren – verspreid over twee middenpagina’s, een uitkalender en de medische raadplegingskalender toegevoegd in een nieuwe lay-out met vooral grote reclames en foto’s. Veel toegevoegde nieuwswaarde qua al dan niet maatschappelijke inhoud heeft de Buurtkrant niet.

Als we het dan hebben over de Buurtkrant van Hasselt valt het ons op, waarom er twee columnisten – Chretien Paesen en Rudi Moesen – instaan om telkens een halve pagina te vullen. Kan dat niet wat kleiner of slechts van eentje, want op die plaats kan je toch andere info zetten, zoals de activiteiten van de socialekalender.be, gegevens die wel echt dichter bij de basis van de burger liggen dan uitspraken van twee columnisten, niettegenstaande we er veel respect voor hebben.

Die luchtfoto’s is zeker een publiekstrekker. Dat hebben we ook al ondervonden met een luchtfoto van Kuringen op een oude prentkaart. Mensen zoeken naar plaatselijke locaties op de foto en kijken ook graag naar wat er zich in de onmiddellijke omgeving zich allemaal bevindt. Maar dat kan je met Google Maps ook. Meerwaarde zou pas zijn, wanneer op die dubbele pagina ook een hoekje wordt voorzien voor wat beknopte info over het gehucht of gemeente of stad, zoals het inwonersaantal, vanwaar de naam komt…..

Ook de uitagenda van de gemeente lijkt gewoon overgenomen van de uitin…be-kalenders op internet of gewoon gekopieerd uit een plaatselijk uitkrantje. Wezenlijk meer info over wat er zich dichtbij de burger gebeurt, missen we, buiten wat verhaaltjes van leuke ontmoetingen en activiteiten van nieuwsjagers, gratis aangeleverd.

Voor de adverteerders lijkt de Buurtkrant een goede investering om erin te adverteren. Voor de lezers is het veelal veel reclame (het moet renderen), dubbele info – ook te vinden op de website –  en veel foto’s. Aan de lezer om te bepalen wat hij of zij ervan verwacht!

Toon Eerdekens krijgt politie op zijn dak

Standaard

statiegeld werkt 1

Op donderdagnamiddag 3 september 2015 werd het handgemaakt kunstwerk van plastic van Toon Eerdekens van het hek aan HBVL door politietussenkomst  noodgedwongen verwijderd, nadat hij bij de redactie was om zijn medewerking te verlenen aan een lange reportagereeks vanaf vrijdag 4 september 2015 over statiegeld in HBVL.

statiegeld werkt 2

Eerdekens dacht goed te doen om zijn kunstwerk publiekelijk aan het hek te exposeren om meer aandacht te vestigen op die zwerfvuilreeks in de krant. Helaas dachten die van het Belangske er anders over en verwittigden de politie. “Stank voor dank”, waren de boze woorden van de afvalkunstenaar voor deze daad. Het Belangske heeft ook twee gezichten.

Belangske mag wel wat positiever uit hoek komen

Standaard

Het Belangske dagelijks lezen is niet meer fijn. Te veel negatief nieuws met sensationele titels en detailbeschrijvingen van negatieve feiten beheersen de berichtgeving, zeker op de frontpagina. Het Belangske volgt gewoon de dezelfde manier om een krant te maken voor een zo hoog aantal lezersaantal en om zo goed mogelijk commercieel te scoren.

Positieve dingen in die artikels moet je ergens met een vergrootglas gaan zoeken op het einde, in plaats van het roer eens om te gooien en het positieve in titel en inleiding te plaatsen, waardoor je de negatieve feiten in het artikel en ook in de inleiding en verder in het artikel kan behandelen. Lezers haken daarom zeker niet af en de krant geeft ook een positieve move aan de actualiteit.

Het weze maar gezegd door een simpele blogger!

Nul pv’s voor sluikstorten in Limburg in 2014

Standaard

De bewustwording van de groeiende massa zwerfvuil van voornamelijk verpakking van plastiek en blik op onze openbare domeinen groeit bij de publieke opinie, zeker nu HBVL er zich al twee dagen achterschaart met telkenmale twee pagina’s berichtgeving met foto’s in de krant.

Op donderdag 19 februari 2015 blokletterden ze dat jonge kinderen uit Meeuwen-Gruitrode spontaan de handen uit de mouwen hebben gestoken om in hun gemeente zwerfvuil langs de straat in te zamelen.

Schrikbarender was de mare dat het Agentschap Wegen & Verkeer Limburg geen pv heeft kunnen opstellen in Limburg in 2014 voor openbaar sluikstorten, omdat ze niemand op heterdaad heeft kunnen betrappen. In het overige deel van Vlaanderen zijn er slechts 126 pv’s opgesteld. Bij het Parket is zwerfvuildumping geen prioriteit. Daar hebben ze hun handen vol met andere dringender zaken.

Voorts zegt OVAM te werken aan een zoveelste dure sensibiliseringscampage, waarbij ze het dumpen van zwerfvuil op straat willen tegengaan. We stellen ons wel degelijk de vraag, of zo’n sensibiliseringscampagne wel iets uithaalt met het wegwerpgedrag van de burger? Belonen door plastieken flessen en lege drankblikjes in te leveren voor statiegeld zal deze gedragsverandering beter in de hand werken dan zo’n sensibilisering.

De politiek doet er niks aan. OVAM en Fostplus zijn gewoon meelopers van de verpakkingsindustrie, waarvoor de winsten doorslaggevender zijn dan de zorg voor mens, natuur en milieu. Helaas zijn we geneigd deze negatieve boodschap de wereld in te sturen, omdat we geen verbetering zien in de situatie, na jaren positief en hoopgevend te zijn gebleven in onze berichtgeving over dit item.

En nu is er opnieuw een sprankeltje hoop door het nieuws twee dagen na elkaar in HBVL. Morgen is deze berichtgeving niet meer interessant genoeg om te publiceren, dus dooft de heropflakkering vlug uit en moeten we gewoon verderstrijden, tot we er bij doodvallen. Nietwaar Toon?

Stand van zaken op vlak van lokale digitale berichtgeving

Standaard

Met de gedachte om Facebook en Twitter te beschouwen als middel om informatieve boodschappen op een vluchtige manier en op wereldwijde schaal te verdelen & niet als doel bij de berichtgeving, willen we eens een korte stand van zaken geven over de lokale berichtgeving in Hasselt. 

Eén ding is ons opgevallen, dat HLN Regio sterk redactioneel is opgekomen in zijn digitale lokale nieuwsspreiding, proberend het niveau van Focus op Hasselt te benaderen. HBVL lijkt lokaal digitaal nog steeds op zoek om die plaatselijke info een plaats te geven in hun mediakanaal, niettegenstaande zij zich de grootste achten. Het Nieuwsblad is ook veel van zijn pluimen voor zijn lokale berichtgeving verloren, want zij nemen maar bestaande berichten over op hun website. Limburg-Actueel daarenboven blijft gezwind verdergaan met zijn gevarieerde kwalitatieve artikels met zorg geschreven op hun website.

Bij Focus op Hasselt trachten we steeds zoveel mogelijk plaatselijke berichtgeving vanuit de basis van onze maatschappij & dat is en blijft de oersterkte van deze blog. Steeds op zoek naar plaatselijke berichtgeving uit andere invalshoeken die zo traditioneel voorkomen als eenheidsworst bij de periodieke pers. En bij een blog hoort nu ook eenmaal een persoonlijke interesse – die zeer breed is – en oordeel in de artikels.

Toon Eerdekens amuseert zich opnieuw

Standaard

toon eerdekens sint truidersteenweg

Iemand anders dan Toon Eerdekens heeft weer plastieken flessen aan een boom gehangen aan de Gamma en Krëfel aan de Singel in Hasselt. “Het is zeker een bewijs dat het afval van plastiek en zwerfvuil op het openbaar domein de gemeenschap grote zorgen begint te baren. Van die bomen duiken de laatste tijd overal op zoals in Hasselt en Houthalen”, aldus de afvalkunstenaar, op weg met zijn fiets en wat rommel op maandag 22 december 2014.

Ook de dialoog van statiegeld op verpakking van plastiek en blik is nog niet van de agenda, zelfs na het negatieve artikel van de verpakkingsindustrie in HBVL. “Van de week komen redacteurs van HBVL naar thuis voor een artikel van de Plezantste Limburger 2014 als tegenhanger van de Top-100 van Machtigste Limburgers 2014. Ik denk dat ik ben voorgedragen door lezers”, voegt hij er nog aan toe. Dan heeft zijn actie aan de poorten van HBVL toch nog een positief effect gehad.

Voorts heeft Eerdekens opnieuw de kadans gevonden na een kleine burn-out om verder te vechten en zich te amuseren rond zwerfvuil van plastiek en blik.

Toon Eerdekens voert actie voor deur HBVL

Standaard

toon eerdekens hbvl

Op vrijdagnamiddag 5 december 2014 voerde afvalkunstenaar Toon Eerdekens moederziel alleen actie voor de poort van HBVL om wederwoord te bekomen op het artikel in HBVL over het onnut van de invoering van statiegeld op blik en plastic, een tekst opgemaakt in het voordeel van de verpakkingsindustrie en Fostplus en met slechts  enkele regeltjes van een pro-stem van Limburg.net. 

Eerdekens wil ook gehoor krijgen voor de resultaten van zijn grote plasticafvaltelling op openbaar domein, cijfers die vele malen hoger liggen dan de officiële OVAM-cijfers.

Toon Eerdekens nodigt journalist Ruben Steegen uit voor inspectieronde plasticafval inzamelen

Standaard

Naar aanleiding van het eenzijdige artikel in HBVL over de standpunten van Fostplus en academicus Maarten Dubois van de KU Leuven inzake de invoering van statiegeld op blik en petflessen in Vlaanderen, nodigt Toon Eerdekens journalist Ruben Steegen uit om met hem mee te gaan op inspectietocht op zoek naar de grote hoeveelheid zwerfafval blik en plastic, volgens zijn cijfers van zijn door HBVL totaal genegeerde Grote Plastiektelling.

Eerdekens telde in zijn telling 47 keer meer flessen in plastic dan de cijfers van OVAM en Fostplus. Youri Sloutzky van Fostplus verwijst met cijfers het statiegeld naar de prullenmand. Een raadsel hoe ze eraan komen, temeer daar ze op 13 juni 2014 nog letterlijk mailden dat zwerfvuil niet eenvoudig is terug te vinden in verifieerbare en ondubbelzinnige cijfers.

Steegen geeft duidelijk een vrije spreekbuis aan de verpakkingsindustrie. Zelfs Maarten Dubois van Duurzaam materialenbeheer aan de KUL betwijfelt of de kosten rond het systeem van statiegeld wel milieuwinst kan geven, niettegenstaande er geen correcte data over de mogelijke schade aangericht door plastic en blik voorhanden zijn. Kris Somers van Limburg.net geeft wel aan dat volgens de OVAM-telmethode drankverpakkingen 30% van het zwerfvuilgewicht uitmaken in Limburg, met statiegeld goed voor de afschaffing van een derde van de ophaalrondes.

Ruben Steegen vermeldt slechts enkele regels van voorstander Kris Somers van Limburg.net.