Uitgeverij Clavis helemaal terug in familiehanden

Standaard

Door een verschil in toekomstvisie heeft de Limburgse Reconversiemaatschappij besloten om zijn minderheidsaandelen opnieuw te verkopen aan de meerderheidsaandeelhouders, de familie Werck. Ook crisis CEO Willy vanden Poel neemt eveneens ontslag.

Sinds 2005 werd de LRM minderheidsaandeelhouder van de kinder- en jeugdboekenuitgeverij Clavis. Door klachten van onbetaalde facturen aan auteurs en illustratoren vorig jaar en door een kastekort van Clavis, injecteerde  LRM begin dit jaar 250.000 euro in de uitgeverij om de achterstallige betalingen te voldoen.

Ook werd Willy vanden Poel aangesteld als crisis CEO, terwijl Philippe Weck het creatieve beleid bleef waarnemen. En vanden Poel heeft Clavis terug op het rechte pad gezet, waardoor zijn taak als crisismanager ten einde blijkt te zijn. Wie zijn plaats inneemt, is precies nog niet duidelijk.

Deze ingrepen hebben precies hun effect niet gemist, want dankzij de kapitaalinjectie van de LRM werden de onbetaalde facturen netjes betaald.

Het lijkt terug de goede kant uit te gaan met uitgeverij Clavis, vermits de familie Weck de minderheidsaandelen van de LRM kan opnieuw kan overkopen. Alleen waren de gekoesterde toekomstplannen van beide partijen niet gelijklopend.

www.clavisbooks.com

Kinderboekenuitgeverij Clavis kan opnieuw op beide oren slapen

Standaard

De achterstallige betalingen en opstaande facturen van zo’n 50 auteurs en illustratoren bij de Hasseltse uitgeverij van kinderboeken Clavis lijken tot het verleden te behoren.

Dankzij een kapiltaalinjectie van 250.000 van sinds 2005 medevennoot LRM en de aanstellingen van Willy Vanden Poel als ceo naast Philippe Werck hebben ervoor gezorgd dat de laattijdige betalingen aan de jeugdauteurs en illustratoren binnen drie maanden werden uitgevoerd, met uitzondering van enkele dossiers.

De liquiditeitsproblemen van begin van het jaar lijken opgelost. Immers Clavis weet deze problemen aan openstaande vorderingen bij distributeurs, afnemers enbuitenlandse uitgevers. Het geld stroomde niet vlot in de kas van Clavis.

www.clavis.be

Nieuwe CEO Willy Vanden Poel moet orde op zaken stellen bij Uitgeverij Clavis

Standaard

Onder impuls van minderheidsaandeelhouder LRM en in overleg met de familie Werck als hoofdaandeelhouder in Clavis, wordt Philippe Werck vervangen door Willy Vanden Poel, waarnemend lid van de beheerraad, als CEO. Werck krijgt de taak om het creatieve beleid binnen Clavis te coördineren.

Deze verandering aan de top van jeugd- en kinderboeken uitgeverij Clavis met bureaus op de site van de Herkenrodeabdij drong zich op, omdat de LRM heeft gevraagd om stal eens terug op orde te plaatsen, nu heel veel auteurs en illustratoren aan de klaagmuur staan, wegens te late of zelfs onbetaalde facturen.

Zo was er auteur Marc De Bel die al heel lang niet te spreken was over de betalingen bij Clavis. Het was Rianne Visser, die op haar blog de kat de bel aanbond.

De nieuwe CEO mag alvast beginnen met de administratieve zaken en regelingen bij Clavis eens op papier te zetten, vooraleer hij verdere contacten met onder andere de Vlaamse Auteursvereniging, die de belangen van de werkers in deze sector behartigt, leggen.

Van Willy Vanden Poel weten we dat hij oprichtend CEO van gasketels- en gasboilersproducent Radson Alutherm is en meerdere directiejobs bekleedt bij meerdere ondernemingen.

www.clavisbooks.com