Nike breidt uit: begin van economische opbloei?

Standaard

Op vrijdag 18 oktober 2013 kondigde Nike aan dat ze hun Europese Logistieke Campus in het Antwerpse Laakdal gevoelig wil uitbreiden met een nieuw distributiecentrum van veertigduizend vierkante meter langs het Albertkanaal in Ham.

Deze invetering zou meteen goed zijn voor vijfhonderd bijkomende rechtstreekse jobs voor elk wat wils: voor universitairen, technici en ongeschoolde arbeiders.

In 2014 starten de werken en tegen 2016 moet alles klaar zijn.

Dat positieve economische nieuws horen we graag in Limburg na de donkere werkloosheids- en faillissementsgolven ten gevolge van de crisis.

Er moeten nu nog van die initiatieven komen om de werklozen in Limburg terug aan het werk te zetten.

Echter verwacht wordt dat bij de definitieve sluiting van de Fordfabriek in Genk en de nevenbedrijven eind 2014 die werkloosheid in Limburg nog zal toenemen, afhankelijk van welke bedrijvigheid wat er komt op de site van Ford.

Maar als de kmo’s en SALK kunnen zorgen voor een positieve noot in de tewerkstelling en innovatie, dan zijn we opnieuw vertrokken.

Wel moeten we eraan denken dat we niet al onze maakindustrie zien verdwijnen naar de lageloonlanden en dat iedereen recht heeft op een redelijk betaalde baan zonder het wettelijk minimum inkomen af te schaffen, waardoor je nog meer mensen in de armoede doet verzeilen.

Advertenties

Rob Beenders stelt dilemna inzake uitbreiding kmo-zones

Standaard

De inplanting van Ikea op de landbouwgrond van het Kermisveld in Schimpen heeft op dinsdag 29 november 2011 op de gemeenteraad veel stof doen opwaaien. Schepen Beenders (PRO Hasselt) stelde de gemeenteraad zelfs voor een dilemna.

In ruil voor het behoud van de Groene Delle als natuurgebied in Stokrooie, moet het stadsbestuur op zoek naar 90 ha grond om in te kleuren als kmo-zone in het ruimtelijk structuurplan. Een aartsmoeilijke opgave voor bevoegd schepen Beenders, aangezien Hasselt alle beschikbare gronden ingenomen zijn.

Enkel kmo-zone-uitbreiding kan nog door de 52% grote oppervlakte aan landbouwgrond aan te spreken, maar dat kan dikwijls leiden tot buurtprotest.

Rob Beenders was klaar en duidelijk in zijn uitleg. Ofwel palmen we landbouwgrond in voor de aanleg van nieuwe kmo-zone en moet de buurt dat aanvaarden, ofwel aanvaarden de buurtbewoners het niet en blijven we bij het oude model van Hasselt, waarbij de stad niet meer economisch kan groeien met alle gevolgen vandien.

Ikea

De komst van Ikea is een mooi voorbeeld voor die uitbreiding. Eén enkele plaats is nog valabel in deze zaak, het 50 ha grote landbouwgebied Kermisveldje in Schimpen omrand door de spoorweg en E-313, de beste plek voor de 7 ha grote Ikeavestiging met een aan te leggen ontsluiting met de E-313 en een groene buffer van 100 à 150 meter van de woningen.

De beste mogelijkheid was uiteraard het terrein achter de Carrefour aan de Herkenrodedreef. Aangezien de eigenaar zelf uitbreidingsplannen heeft op deze accommodatie, zijn de gesprekken definitief van de baan met een negatief gevolg.

CD&V

Lotte Poncelet (CD&V) stelde dan ook een bezorgde vraag van buurtbewoners in Schimpen. Zij vrezen de overlast en verkeersonveiligheid bij de komst van Ikea. Echter de CD&V gaat wel mee in de economische en ruimtelijke uitbouw van Hasselt in zijn stemmingen in de gemeenteraad. Deze contradictorische houding werd dan ook met veel woorden gehekeld door het Vlaams Belang.

Gestremd

Alleszins Hasselt zit goed gestremd in zijn ruimtelijke structuuruitbreiding. Ten noorden van het Albertkanaal kan niets meer bij, aangezien de ontsluiting enkel met de brug van de Kempische Steenweg onvoldoende is voor de toenemende verkeersstroom. Trouwens bij de Pukkelpopramp was het al zo moeilijk om er te passeren.

Ook in andere delen van Groot-Hasselt is verdere inplanting van kmo-zone zeer moeilijk. Het Herkenrodedomein aan de E-313 en de Rode Rock is landbouw- en natuurgebied en is zeer open en goed gelegen. Maar of dit gebied zomaar kan opgeofferd voor economische bedrijvigheid blijft nog maar de vraag.

Ivo Belet

Ivo Belet (CD&V) stelde dan ook voor om eerst de open lokaties in de bestaande kmo-zones voor uitbreiding te benutten, nadien herlokalisaties van bedrijven en pas als laatste uitbreiding ten koste van landbouwgrond.

Maar ook dit voorstel werd door Eddy Ghijsebrechts (PRO Hasselt) neergesabeld, omdat er nergens geen plaats op elke kmo-zone nog open is. Trouwens de jaarlijkse afname van het aantal landbouwers en het braakliggen van vele landbouwgrond motiveerde Ghijsebrechts zeker om landbouwgebied in te palmen voor kmo-zones.

De discussie is nog niet ten einde over hoe Hasselt in de toekomst verder moet evaluaren. Vele ondernemers willen zich graag vestigen in Hasselt, maar het zal vechten worden voor elke open plaats voor inplanting van kmo’s of winkels.

www.hasselt.be

BEWEL zoekt 40 mensen met of zonder arbeidshandicap met wat ervaring, maar geen schoolverlaters

Standaard

Een reactie op een artikel van 24 juni 2011 in Het Nieuwsblad online vestigde onze aandacht. Daarin stond dat Bewel, de Beschermde Werkplaatsen, gaat uitbreiden tegen begin 2012 met een grotere zeefdrukkerij en extra ruimte voor logistieke opdrachten in hun vestiging in Hasselt voor zo’n 3,5 miljoen. Momenteel werken daar 500 mensen met meestal een arbeidshandicap en daar komen er nu 40 bij.

Jo Geladi reageerde erop met de vermelding dat zijn pas afgestudeerde zoon er selectieproeven was gaan afleggen, maar niet werd aangenomen wegens gebrek aan werkervaring. “Een handicap is blijkbaar nu niet meer voldoende om aan ‘begeleid’ werk te geraken, erg motiverend is dit wel niet. Wel in de krant vermeld met een grote foto, dat er nog 40 jobs bijkomen”, was zijn verbolgen conclusie.

Zo zie je maar dat niet iedereen met een arbeidshandicap en zonder werkervaring welkom is bij Bewel!

 

 

 

Aanmoediging voor zelfstandige opvanginitiatieven voor kids -3 jaar

Standaard

Om de nood aan het tekort aan kinderopvang voor -3-jarigen te verkleinen, wil het stadsbestuur zelfstandige opvanginitiatieven aanmoedigen te starten met of uitbreiding van kinderopvang van deze groep kinderen. Met toelagen en renteloze leningen wil schepen Hermans het groeipotentieel van zelfstandige opvangmogelijkheden positief beïnvloeden.

Om mogelijk kandidaat-starters binnen de Hasseltse zelfstandige kinderopvang te steunen en de uitbreiding van bestaande voorzieningen te stimuleren, biedt het stadsbestuur een toelage. Zowel zelfstandige onthaalouders als zelfstandige kinderdagverblijven kunnen een startpremie van 150 euro per nieuwe plaats bekomen en een uitbreidingspremie van eveneens 150 euro per bijkomende plaats.

Renteloze leningen

De Stad verstrekt renteloze leningen voor startende en bestaande zelfstandige kinderdagverblijven.

Een startlening van maximaal 12.500 euro (500 euro per nieuwe plaats) terugbetaalbaar op max. 54 maanden is voorzien. Een uitbreidingslening voor bestaande kinderdagverblijven kan maximaal 12.500 euro (500 euro per nieuwe plaats) bedragen, terugbetaalbaar op max. 54 maanden. Inrichtings- en investeringslening voor investeringen, inrichting en regelgeving kunnen maximaal 7.500 euro (250 euro per bestaande plaats) bedragen, terugbetaalbaar op max. 36 maanden.

www.hasselt.be