Handelaar Rik Dehollogne is niet meer boos

Standaard

Een tijdje geleden hebben we een opiniestuk geschreven, waarin snoephandelaar Rik Dehollogne kloeg over de overlast van een werfgat voor zijn deur van zijn snoepwinkel op de Hasseltse Zuivelmarkt in herinrichting. Een dag na het verschijnen van dit artikel en de persaandacht was het gat gedempt. Ook toen was het nog niet genoeg voor Rik, want zijn geklaag ging verder dat er maar kasseien kwamen op de Zuivelmarkt tot aan de Persoonstraat en niet tot aan de Badderijstraat. En zie wonder boven wonder geschiedt op het verzoek van hem. Want begin van de week maakte schepen Michel Froidmont toevallig bekend aan de buurtbewoners dat de kasseien wonderbaarlijk worden doorgetrokken tot aan de Badderijstraat en dat de stoepen verdwijnen en op straatniveau komen. Dat was de gelegenheid voor hem om een vreugdedans uit te voeren. Ondanks Zuivel- en Botermarkt fraai ogen na herinrichting, worden het helaas moeilijke tijden voor rolstoelgebruikers en oudere personen al dan niet met een rollator om zich voort te bewegen op die kasseien. Bij regenweer schuif je er ook gemakkelijk op uit. Beter was dat het stadsbestuur een asfaltpad in het midden met aftakkingen naar de kanten hadden voorzien voor deze mensen. 

Advertenties

“Testpanel van computeranalfabeten”

Standaard

Nadat eerder het parkeerbeleid stevig onder vuur werd genomen, blijkt nu ook de uitwerking ervan niet zonder slag of stoot te verlopen. “De gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe parkeermeters is een ramp. Voor een gewone actie ben je al snel een volle minuut kwijt. Als alles goed gaat. Hetgeen meestal niet het geval is”, aldus Rik Dehollogne die dit probleem aankaartte. Zijn voorstel om de parkeermeters door digitale analfabeten te laten testen, werd aanvaard. 

De gebruiksvriendelijkheid van de gloednieuwe parkeermeters is een ramp waardoor zich ellenlange wachtrijen vormen op piekmomenten. Heel wat mensen nemen uiteindelijk gewoon géén parkeerticketje omdat zij de tijd niet hebben. De schepen van mobiliteit schold zelfs parkeerboetes kwijt omwille van de vele klachten.

Gemeenteraadslid Rik Dehollogne nam de proef op de som. “Zelf heb ik de parkeermeters al veelvuldig gebruikt en heb ik bij het eerste gebruik ook staan sukkelen. Zo moet je bijvoorbeeld nadat je op de fysieke startknop hebt geduwd, nogmaals op betalen duwen op het touchscreen, terwijl er geen andere keuze/functie mogelijk is, welk nut heeft dit? Vele mensen staan hier al minutenlang op te turen. Voorts is het point-of-view op het touchscreen erbarmelijk: als je +1m80 bent, moet je er gebukt voor gaan hangen, of je selecteert de verkeerde letters bij het ingeven van de nummerplaat. En dan mag het nog niet regenen, de zon mag niet op het scherm staan, … Allemaal problemen waarvoor ik het stadsbestuur, dat uiteraard eindverantwoordelijke is voor dit debacle, om uitleg zal vragen. Nu, die haperende parkeermeters zijn dan weer typerend voor dit parkeerbeleid”, aldus Dehollogne.“Blijkbaar werden de parkeermeters enkel getest door de directeur van het bedrijf dat de parkeermeters levert en de persoon die in Hasselt verantwoordelijk is voor de parkeermeters. Dat zijn natuurlijk mensen die vertrouwd zijn met computers. De ‘gewone’ gebruiker heeft duidelijk meer problemen. Daarom ben ik blij dat mijn voorstel is aanvaard om bij de aankoop van dergelijke toestel een testgroep van mensen die niet vertrouwd zijn met computers de gebruiksvriendelijkheid te laten nagaan. Zo zullen we sneller zien waar er eventueel tekorten zijn”, besluit Dehollogne. “Voorts kregen we de belofte dat de huidige problemen zullen worden opgelost.”

Rik Dehollogne (N-VA) wil bouwovertredingen beter communiceren aan kandidaat-kopers

Standaard

Bij de aankoop van een onroerend goed levert de stad Hasselt het ‘uittreksel uit het plannen- en vergunningsregister af. “Als er geen gekende bouwovertredingen zijn, wordt dit zo doorgegeven aan de koper. Dat formulier van de stad sluit echter niet uit dat er toch – niet gekende – bouwovertredingen op het pand zijn toegepast. Met heel wat financiële, administratieve, juridische en praktische miserie voor de koper tot gevolg. Dat wil ik in de toekomst vermijden,” aldus gemeenteraadslid Rik Dehollogne (N-VA) die schepen Vandeput hierover ondervroeg. 

“Het mapje dat de koper van de stad ontvangt bevat het uittreksel uit het plannen- en vergunningsregister én een opzoeking uit het kadaster. Wanneer er geen gekende bouwovertredingen zijn dan wordt dit in het uittreksel zo verklaard. Maar tegelijkertijd dekt het document zich in door te stellen dat de feitelijke toestand mogelijk niet overeenstemt met de vergunde toestand. Die feitelijke toestand wordt dan weer beschreven in het kadaster, dat zich ook in het mapje bevindt. Daar kunnen dus wél niet-vergunde bouwconstructies opstaan. Beide documenten kunnen zich met andere woorden tegenspreken. Een koper gaat er natuurlijk niet van uit dat er in een mapje dat door de stad wordt afgeleverd twee tegenstrijdige documenten zitten. Jammer genoeg blijkt dit schering en inslag,” legt oppositielid de problematiek uit.

“De stad zou dit kunnen oplossen door de twee documenten met elkaar te vergelijken en bovendien ook luchtfoto’s uit het GIS en Google Maps te raadplegen. Mocht daaruit blijken dat er onregelmatigheden zijn, dan kan dit worden toegevoegd aan het dossier. Zo waarschuwt men de kandidaat-koper en zet men deze aan tot grondige inspectie van de toestand van zijn pand alvorens de definitieve verkoopakte te ondertekenen. Deze werkwijze zou heel wat jonge gezinnen kunnen behoeden van praktische, administratieve, juridische en financiële miserie,” deed Dehollogne een voorstel aan schepen Vandeput (CD&V).

Die vond de vraag ook terecht maar liet uitrekenen dat dit vier extra werknemers zou eisen. Te veel voor de schepen. “Die werklast zal gedeeltelijk gecompenseerd worden doordat er minder afgekeurde verbouwingsaanvragen zullen voorkomen. Wij hopen daarom dat de schepen alsnog overweegt dit voorstel op te nemen,” besluit Dehollogne.