Namura Hasselt dicht gat in markt

Standaard

Het op 9 februari 2017 in Corda Campus Hasselt voorgestelde bedrijf Namura als opvolger van Medianeut, die gesofisticeerde en gepersonaliseerde klantgerichte reclameboodschappen software op schermen wil plaatsen, kan een schot in de roos zijn voor de jongere internetgeneratie, maar niet zozeer voor de oudere generatie, die hun privacy liever afschermen, dan zomaar de toestemming te geven op de smartphone voor plaatselijke publiciteit van winkels die ze betreden. Immers er komt ook cameraherkenning van individuen bijkijken, waarbij het laatste woord bij de privacycommissie nog niet gezegd is. Nu blijkt dat de klant niet zomaar kan gefilmd en de data gebruikt mag worden voor commerciële doeleinden. Eerst moet die klant klaar en duidelijk zijn toestemming online geven om hem of haar op te nemen na cameraherkenning in de databank om via de app gepersonaliseerde reclame boodschappen te versturen naar zijn of haar mobieltje bij het naderen of intreden van een winkel. Namura heeft contacten om proef te lopen in de Carrefour en Colruyt. Alleszins kan deze software bijdragen tot een grotere winkelbeleving, want de toepassingen zijn groot. Maar dan mag het geen loutere virtuele beleving worden, maar entje in reallife.

Advertenties

Buurtkrant van Hasselt heeft heel weinig Hasseltse reclame

Standaard

De vernieuwde vrijdagkatern – de Buurtkrant – mag het dan wel goed doen met een full pagina evenementenkalender en een dubbele middenpagina met luchtfoto’s en verder opgevuld met plaatselijke reclame, berichten met foto’s van burgerjournalisten en enkele luchtige meningen van kroniekschrijvers, maar in de katern van onder andere Hasselt, Diepenbeek en Alken ontbreekt de laatste tijd Hasseltse reclame van handelaars. Nochtans is Hasselt een handelsstad, zelfs de vierde van België. Is het nu dat Hasseltse handelaars adverteren in de Buurtkrant te duur vinden, of dat de Buurtkrant bij hen wat onbekend is of niet past, of dat ze het niet de moeite waard vinden, of  om andere redenen? Het blijft een open vraag voor een wekelijkse katern, die eerst wordt gevuld met grote aankondigingen van reclame en voor de rest opgevuld door online bijdragen van burgerjournalisten.

Belangske wil Ikea binnenhalen als adverteerder

Standaard

Heb je HBVL van zaterdag 12 december 2015 gelezen, welke gratis publiciteit Ikea Hasselt krijgt voor zijn 3 pop-ups en opening op 3 februari 2016? Het is zo klaar als pompwater, dat er zeker commerciële bedoelingen achterzitten, terwijl acties van speciaalzaken van de middenstand wel moeten betalen voor berichtgeving in de media, of ze zouden iets uniek of origineel moeten doen. Iedereen moet toch verdienen aan elkaar, of niet? Maar of iedere business gelijkwaardige kansen krijgt in de media, dat is wel andere koek.

OVAM reageert op Eerdekens’ klacht wegens misleidende reclame

Standaard

De JEP – de jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame – heeft de klacht van Toon Eerdekens wegens misleidende reclame in hun voorlichtingscampagne ‘Niks aan de hand!’ door de cijfers van plastic afval te minimalisren en te manipuleren – ongeldig verklaard.

De reclame in kwestie niet van aard is om de consument te misleiden noch om het plastic afval te onderbelichten.

De uitspraak was al op 24 augustus 2013 genomen, maar nu pas bekendgemaakt.

Volgens Eerdekens was het op de dag na zijn lezersbrief in Humo op 23 augustus 2013 dat het oordeel van de klacht bij de JEP reeds werd geveld, steunend op cijfermateriaal en motieven van OVAM.

Een praktijk die doet denken aan vlug-vlug-werk om zo snel mogelijk een vonnis in OVAMs voordeel te bekomen.

Eerdekens’ beroep tegen die beslissing werd bovendien niet ontvankelijk verklaard, waardoor het JEP snel en correct de borgsom terugbetaalde.

Eerdekens blijft er sowieso bij dat de tellingen van OVAM fout zijn.

Als men alleen maar de verhouding bananenschillen-plastic flessen bekijkt (1,2 miljoen tegen 750.000), kan een simpel waarnemer niet anders vaststellen dan dat er iets stinkt.

Daarom blijft Toon Eerdekens bij zijn uitdaging om OVAM te duelleren in het meeste bananenschillen en plastic zwerfvuil op één uur samen te rapen op openbaar domein.

Wie zal winnen? OVAM of de afvalkunstenaar?

Toon Eerdekens dient klacht in wegens bedrieglijke reclame van Vlaamse Overheid

Standaard

Afvalkunstenaar Toon Eerdekens heeft klacht ingediend bij de ADCB, de organisatie tegen bedrieglijke reclame. Aanleiding is de bedrieglijke en gemanipuleerde ‘In de vuilbak’-campagne van de Vlaamse Overheid nog wel, totstand gekomen samen met Ovam en FOST.

“Deze campagne, betaald door overheid, Fost en Ovam is bewust misleidend. Plastic wordt opzettelijk minder belicht nergens langs de wegen, terwijl peuken en kauwgom wél worden aangeklaagd. Bovendien wordt het aantal plastic flessen die ‘langs de vuilbak belanden’ met minstens een factor 10 onderschat (750.000 per jaar). Voor een stad als bijvoorbeeld Hasselt zou dat 20 flessen per dag betekenen”, aldus de Toon Eerdekens.

“De tellingen worden blijkbaar gedaan à la tête du client; Fost is belanghebbende om de plasticwegwerpmentaliteit zo lang mogelijk uit te melken. De andere plastic-verpakkingen (van snoep,drank, sigaretten,niet-levensmiddelen… die met honderdduizenden per dag in berm en rioolputje terechtkomen worden niet eens vermeld”, gaat hij verder.

“Nochtans maakt 100.000×365= 36,5 miljoen per jaar. Blijkbaar moet de burger bewust gemaakt worden om zo veel mogelijk op te ruimen, wantdan kan de business blijven draaien. Anderzijds wordt het aandeel van plastic bewust geminimaliseerd en gemanipuleerd. Deze campagne is bewust bedrieglijk. Omdat de waarheid misschien toch voor negatieve reacties zou kunnen zorgen? “, besluit hij deze cruciale vraag.

Zien wat de gevolgen zullen zijn van deze klacht!

Stijn Meuris verklaart oorlog aan ongegunde reclameborden langs weg

Standaard

Nog zo iets, wat de samenleving, overheid en politiek oogluikend toestaan, zonder zich dan maar ook vragen te stellen rond het plaatsen van de aartslelijke en heel dikwijls ongegunde reclameborden op openbare en privégronden langs de grote invalswegen.

Stijn Meuris zet zich in om deze visuele bezoedeling van het landschap uit de wereld te helpen door samen met vrijwilligers de ongegunde borden weg te halen. Een voorbeeldig burgerinitiatief, iets wat de politiek toch maar links laat liggen.

Ze staan er in grote massa naast elkaar geplaatst, meestal op drukke kruispunten met rode lichten om de aandacht te trekken op grote activiteiten.

Zelfs politici maken er gretig gebruik van om hun imago voor de verkiezingen extra kleur te geven.

Er zijn trouwens speciale bedrijven die huurcontracten met andere ondernemingen en particuliere personen afsluiten om de plaatsing en beheer van zulke reclameborden te doen, zonder zich ook maar iets aan te trekken van vergunningen.

Vooral evenementenbureaus en dancings zijn grote plaatsers van die visuele vervuiling langs de weg.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is nochtans verantwoordelijk en gemachtigd om deze ongegunde borden weg te halen, maar dat gebeurt bij uitzondering nu en dan eens.

Om deze toch wel wat lakse houding van dit agentschap aan de kaak te stellen, zullen Meuris en hopelijk een zeer grote hoop vrijwilligers die ongegunde reclameborden langs de wegen gaan weghalen.

De burger neemt hier zelf het heft in handen, daar waar de politiek en hun uitvoeringsinstanties in gebreke blijven.

Een zeer lovend initiatief, Stijn!

Het agentschap Wegen en Verkeer

LDD Hasselt heeft geen nood aan extra belastingen, wel aan degelijk bestuur

Standaard

De stemming van de nieuwe belasting voor verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten is net voorbij of Lijst De Decker Hasselt – zonder zetel in de gemeenteraad – met een perstekst omtrent de afkeuring van deze nieuwe taks met de vraag voor beter bestuur.

De partij vraagt zich af of deze nieuwe belasting weer extra inkomsten van 500.000 euro vanaf 2012 zullen zijn om het gat in de begroting te dichten of heeft men een rechtstreeks nut gevonden om deze middelen aan te wenden.

Ook de nog eens uitgestelde belasting op bedrijfsruimte ligt voorzitter Marechal zwaar op de maag. “Schaf deze belasting af. Waarom moet deze overbodige belasting in het leven geroepen worden om ze vervolgens niet uit te voeren. Dat begrijpt toch niemand! Verder is het zo dat het behoud van deze belasting nieuwe beginnende zelfstandigen afschrikt om nog een zaak in Hasselt open te doen. De onzekerheid dat de belasting in de komende jaren alsnog kan geïnd worden zorgt voor ongerustheid bij bestaande en nieuwe zelfstandigen”, besluit Jan Marechal.

Hij stelt voor om de stad beter en efficiënter te besturen.

www.lddhasselt.be