Burenprotest tegen permanente milieuvergunning voor Pukkelpop

Standaard

De ongeruste buren van de Tulpinstraat, Berkenlaan, Putvennestraat en de Vijverstraat werd in Kiewit en Kiewit-Heide een voorstel van bezwaarschrift in de brievenbussen gedropt. Het voorstel tot bezwaar is vooral bedoeld tegen de wijziging van een tijdelijke vergunning naar een permanente vergunning. Ze ijveren voor een leefbaar Kiewit en willen geen permanente klasse 1-vergunning voor Pukkelpop, ondanks ze een warm hart hebben voor de organisatie.

Vele buurtbewoners hebben van de Pukkelpop organisatie ‘The Factory vzw ‘ een brief gekregen waarin ze worden gerustgesteld: “Er verandert zo goed als niets.”  Toch kregen de inwoners die in een straal van 100 meter van de festivalsite of de camping wonen een bekendmaking van de stad. Die werd ook geafficheerd aan de Pukkelpopweide. De afzender(s) van het voorstel tot bezwaarschrift betreuren het dat het stadsbestuur niet op voorhand een informatievergadering heeft gehouden met de buurbewoners om de aanvraag tot een permanente vergunning toe te lichten.

De permanente vergunning houdt in dat de tijdelijke milieuvergunning van klasse 2 wordt omgezet in een permanente milieuvergunning klasse 1 met afwijkingen. Die afwijkingen zorgen volgens de organiserende buren een aanzienlijke stijging van hinder voor mens en milieu inhouden.

Er wordt een permanente toelating (MIL2017/045) gevraagd voor:

  • Een extra festival, een evenement voor 3 dagen in juli, augustus of september. In theorie kan dat dus ook in de eerste maand van het schooljaar. Het event hoeft ook niet aansluitend aan het Pukkelpopfestival te gebeuren. Dat kan resulteren in een 3-daags Housefestival met 4 opeenvolgende nachten.
  • De toelating om 4 ipv 3 festivaldagen te organiseren voor Pukkelpop met de mogelijkheid van 5 opeenvolgende nachten met activiteiten.
  • Toelating om de Dance Tent open te houden tot 5u ipv 4u (nu)
  • Voor beide evenementen wordt de toelating gevraagd om het geluidsniveau tot 100 decibel op te trekken.
  • De toelating om een extra camping uit te bouwen in de driehoek Lisbloemstraat-Waterleliestraat-Ranonkelstraat.
  • De afsluiting van de Kempische Steenweg gedurende de festivals.
  • De toelating om rustverstorende activiteiten voor de opbouw én de afbraak van de festivalweide én de 4 campings uit te voeren 24u/24u (nu is dat van 7u tot 19u)
  • Aangezien het om een permanente vergunning gaat blijft ze voor onbepaalde duur geldig. Bovendien is er geen verplichting tot samenwerking met de verenigingen bedongen in de wettelijke bepalingen. Bij verkoop van het festival aan een andere organisator is die samenwerking niet vanzelfsprekend.

De afzenders van het model bezwaarschrift beweren niet tégen het festival te zijn maar wel tegen de uitbreiding, de afwijkingen en de definitieve vergunning. De bewoners van de aangehaalde straten kregen ook een gedetailleerde werkwijze mee hoe en wanneer het bezwaarschrift moet worden ingediend.

Opnieuw openlijk protest tegen beleid sp.a-schepen El Ouakili UPDATE

Standaard

De bewoners van de Casterwijk protesteerden tijdens de gemeenteraad van mei 2016 tegen de invoering van éénrichtingsverkeer voor verschillende invalswegen naar hun wijk. “Alle verkeer wordt zo naar één straat geleid. Dankzij mijn tussenkomst én de sterke aanwezigheid van de buurtbewoners, zal de schepen overleg opstarten,” aldus Rik Dehollogne, die dit probleem aankaartte. 

Het wordt stilaan een gewoonte. Schepen El Ouakili (SP.a) voert éénzijdig, zonder overleg met de betrokkenen, een maatregel door en moet dan tijdens de volgende gemeenteraad door het stof. Het was zo met het parkeerreglement, het is niet anders met de drieste invoering van éénrichtingsverkeer naar de Casterwijk. “Als je verschillende toegangswegen afsnijdt, dan is het logisch dat alle verkeer op enkele straten terecht komt. De Casterstraat is nu de dupe van deze ondoordachte maatregel door de schepen. Verkeerstellingen bevestigen dat deze straat heel wat meer verkeer moet slikken sinds de invoering van het éénrichtingsverkeer in de andere toegangswegen. Je moet geen verkeersspecialist zijn om dat al op voorhand te zien aankomen. De schepen zag het echter niet.”

Gemeenteraadslid Dehollogne (N-VA) voelde El Ouakili dan ook aan de tand tijdens de gemeenteraad. “Hij beloofde overleg op te starten met de buurt. Op zich is dat positief, maar natuurlijk moet dat overleg er komen vóór je een beslissing neemt. Niet erna. Nu zijn het vijgen na Pasen en lijkt dit gewoon een zoethoudertje voor de buurtbewoners. Het is wel typerend voor het beleid dat deze stad voert. Zonder visie, zonder transparantie en zonder betrokkenheid van de inwoners,” aldus Dehollogne.

Voor N-VA Hasselt geldt er een andere werkmethode. “Bij besluitvorming moet er eerst grondig onderzoek gedaan worden. Daarna volgt eerst uitvoerig overleg met alle betrokkenen, in eerste instantie de buurtbewoners, en dan pas kan het voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit stadsbestuur doet het steevast andersom en zet daarmee de betrokkenen op voorhand al buitenspel. De minachting van dit stadsbestuur voor de Hasselaar kent duidelijk geen grenzen.”

Reactie El Ouakili

“Dat ik de bewoners van de Casterwijk niet heb betrokken in het lokaal mobiliteitsproject, klopt helemaal niet. Sinds ik de bevoegdheid van Beenders heb overgenomen na de afschaffing van de plannen van een weg doorheen het stadspark, heb ik vertegenwoordigers van straten van de Casterwijk samengeroepen om iets te doen aan de grote verkeersdruk. Dat heeft geresulteerd tot een succesvolle infomarkt eind mei 2015 in het stadspark, waarin de bewoners opmerkingen en suggesties ter verbetering van ons Masterplan Casterwijk konden geven. Na een verfijning van ons project zijn er nadien nog eens drie dagen in het CCHA geweest, waar opnieuw de bewoners met hun mening in gesprek konden gaan met deskundigen. Er zijn ook heel wat tellingen geweest van de verkeerscirculaties in straten en op kruispunten en uit de laatste telling is gebleken dat er een toename is van het ochtendverkeer tussen 7 en 8u in dat deel van de Casterstraat, terwijl de situatie van de mobiliteit evenwichtig is in andere straten. Welnu zeg ik dat we terug rond de tafel gaan zitten met die mensen om tot een consencus te komen”, aldus Habib El Ouakili.

Reactie buurtbewoners Casterstraat

“Wij zijn erg teleurgesteld over de reactie van de heer El Ouakili. Tijdens de bijeenkomsten van de buurtbewoners hebben wij met meerdere mensen voorspeld dat dit ging gebeuren maar dienst mobiliteit had er nooit oor naar. Ook nu zegt dienst mobiliteit nog steeds: die mensen moeten de kleine ring nemen. In realiteit nemen ze allemaal de Casterstraat. Wij zijn erg gekwetst te vernemen dat wij enkel tussen 7 en 8u meer verkeer zouden hebben. De heer El Ouakili weet dat wij al gedurende 8 maanden 70% meer verkeer hebben. En dat begint om 6.30 uur en gaat de hele dag door! De heer Ouakili heeft ons in januari 2016 gezegd dat de aanpassing Stadsomvaart en Harpstraat niet definitief is en dat het studiebureau een nieuw voorstel zal uitwerken. Wij wachten hier al vier maanden op”, besluit Lotte Smeuninx uit naam van alle buurtbewoners van de bewuste Casterstraat.

Buurtprotest tegen grondstort in Stokrooie

Standaard

Buurtbewoners van de Berkerwinningstraat in Stokrooie zijn woest op Baldewijns en nv De Scheepvaart voor de grondstort langs de Berkerwinningstraat en de twee loskades aan het Albertkanaal. Ze hopen dat dit grondstort éénmalig is, omdat er sinds 40 jaar na de verbreding van het kanaal geen logistieke activititeit aan deze oever meer gebeurd is. Liefst willen ze Baldewijns zien verdwijnen met zijn activiteiten in en rond de dorpskern, omdat het vele stof, vrachtvervoer en lawaai wonen in het dorp minder leefbaar en onveilig maken.

http://www.stokrooie.be

Godsheide staat te koop wegens woonuitbreidingen

Standaard

te koop godsheide

Door de geplande uitbreidingen van twee woonzones in Godsheide en na het publiek infomoment over de plannen en aanpassingen blijft de bevolking van vooral het centrum van Godsheide zitten met heel wat vragen, waarop ze nauwelijks antwoord krijgen. Het stadsbestuur geeft twee projectontwikkelaars de kans om bijna 300 woningen bij te bouwen zonder dat het stadsbestuur Godsheidenaren inspraak geeft in de plannenmakerij en er dan ook nog moeilijk over communiceert. De bewoners van het centrum van Godsheide vrezen om de identiteit en leefbaarheid van hun groene en rustige habitat met een goede samenhangende gemeenschap te verliezen. In de plaats daarvan krijgen ze een lange tijd af te rekenen met werfverkeer, openbare voorzieningen zoals kinderopvang die niet zijn aangepast, groot verkeer- en parkeerprobleem en tenslotte waterpret voor allen. Het stadsbestuur belooft alvast de mobiliteit aan te pakken door een nieuwe weg te trekken richting sas en de Kiezelstraat achteraf te herschikken, maar of dat wel voldoende is om aan de verzuchtigingen van de misnoegde Godsheidenaren te voldoen, lijkt ons onrealistisch. De Godsheidenaren vragen dan ook een woonuitbreiding op maat en niet opgelegd voor het plezier van projectontwikkelaars!

https://www.facebook.com/#!/groups/512073315651191/

Duurzaamheidsschepen Joost Venken moet door stof op gemeenteraad

Standaard

“Ga naar de klimaatbetoging in Parijs en wij betalen je reis.” Daarmee pakte Groen-schepen Joost Venken afgelopen week uit. Hij werd echter teruggefloten door coalitiepartner CD&V. Burgemeester Claes (sp.a) zweeg maar liet Venken wel openlijk schuld bekennen. “Ik heb een inschattingsfout gemaakt,” liet hij N-VA-gemeenteraadslid Rik Dehollogne weten. 

“Die inschattingsfout staat wel mooi gedrukt in De Nieuwe Hasselaar, het officiële informatieblad van de stad,” merkte Dehollogne nog fijntjes op.

De heisa begon vorige week toen schepen Joost Venken voorstelde om alle Hasselaren via hun e-portemonnee te vergoeden voor de busreis naar Parijs, waar een internationale klimaatbetoging plaatsvindt. Meteen werd hij teruggefloten door coalitiepartner CD&V. Dit was immers niet besproken op het college van burgemeester en schepenen.

“Wij wisten natuurlijk al langer dat het stevig rommelt binnen het schepencollege. Dat ze nu hun ruzies openbaar maken, is wel nieuw,” aldus Dehollogne. “Het was trouwens opvallend hoe stil het op de gemeenteraad was aan de kant van CD&V en sp.a. Schepen Venken had het boetekleed aan en moest volledig door het stof. Op enige steun moest hij niet rekenen. Het was dan ook een compleet absurd idee.”

E-wat?

Toch ziet Dehollogne er nog iets positiefs in. “Laten we hopen dat het concept van de e-portemonnee door deze uitschuiver wat beter bekend is geworden onder de Hasselaar. Want heel deze heisa verbloemt natuurlijk dat er van die e-portemonnee nog weinig in huis is gekomen. Hoeveel Hasselaren weten wat dit is en wat je er mee kan doen? Maak dat wat meer bekend en neem initiatieven ten voordele van het milieu in je eigen stad. Dat zal het klimaat meer vooruit helpen dan met een vervuilende bus naar Parijs te tuffen op kosten van de Hasselaar,” besluit Dehollogne.

Reactie

De E-portemonnee is een mooi Hasselts kleinschalig initiatief dat Hasselaren beloont met E-punten om duurzaam gedrag voor milieu en klimaat te realiseren. De E-punten kunnen omgeruild worden voor kleine nuttige dingen die milieu- en klimaatvriendelijk zijn. Het opzet van de E-portemonnee is een gedragsverandering via kleinschalige initiatieven om het milieu en klmaat gunstig te beïnvloeden. Het oproepen van Hasselaren om te gaan betogen voor de klimaatzaak in Parijs in ruil voor E-punten in de E-portemonnee moest bjidragen tot een poging voor een ruimere gedragsverandering bij de burgers. Helaas hebben oppositie en CD&V het zo niet begrepen. Zij blijven bij het klassieke denkpatroon, dat de overheid geen mensen mag vergoeden om te gaan protesteren voor verandering. Spijtig kan die overheid ook maar moeilijk invloed uitoefenen op maatregelen voor een beter klimaat en milieu.  

Vlaams Belang Limburg protesteert tegen extra noodopvang voor vluchtelingen in Hechtel-Eksel

Standaard

Het Vlaams Belang Limburg voert op donderdag 29 oktober 2015 vanaf 19u30 een protestactie aan zaal De Schans in Hechtel-Eksel tegen de extra 300 noodopvangplaatsen voor vluchtelingen op de Vlasmeersite. De actie staat in het teken van de huidige asiel- en migratiecrisis en is meteen het afsluitmoment van de lokale najaarscampagne van Vlaams Belang in Limburg, waarbij militanten de afgelopen weken folders bedeelden op markten en in warenhuizen. Met de slogan ‘Bespaar op asiel, niet op eigen mensen’ wil het VB kritiek op het huidige beleid ter zake duiden, maar ook onze alternatieve oplossingen in de verf zetten. Op die avond vindt er ook een informatieavond voor de bevolking van de gemeente.

http://www.vkaamsbelanglimburg.be

Romantische prikkelboetiek Tutti Passi zorgt ten minste voor diversiteitsverbreding van commercieel aanbod in Hasselt

Standaard

Man, man, man toch. Wat zijn bepaalde mensen toch puriteins in hun opvattingen in de 21ste eeuw. De aankondiging van de komst van de keten van romantische prikkelboetieks dat Tutti Passi – na winkels in Gent, Antwerpen en Leuven – vestigt zich in de Hasseltse Aldestraat naast juwelier Jadouille en het protest daartegen, is weer gazettenvulsel. Op de frontpagina van het Belangske stond het, verwijzend naar pagina 7. Alle handelaars en inwoners van de Aldestraat verzetten zich tegen de komst van deze seksshop

Het is aanstekelijk dat leerlingen van de Urselinnen – zij verdwijnen in 2016 uit het stadsbeeld en gaan naar de nieuwbouw aan het TIHH – er aanstoot konden aannemen, terwijl ze allemaal wel eens stoutere dingen op het internet zoeken. En dan doet lokaal economieschepen Vandeput (CD&V) er nog een schepje bovenop, want volgens het artikel zag hij dat samen met andere handelaars – wie dat ook mogen zijn – niet graag, terwijl hij toch zoveel mogelijk verscheiden handelsaanbod in zijn stad wil.

Trouwens Tutti Passi is geen seksshop, maar wel een boetiek waar je kan geprikkeld geraken door het licht erotiserend aanbod van de romantische kant, zoals mooie nachtlingerie, kleedjes om op stap te gaan, maar zeker geen porno, maar wel fun toys, condooms en boeken volgens hun website. Immers voor die laatste middelen kan je bij sekscinema Cupido op de Bampslaan of in de erotheek aan de Kempische Steenweg – als die er nog is – zijn.

Een romantische prikkelboetiek gelijk Tutti Passi is zeker niet nieuw in Hasselt. Al dertig jaar geleden had je winkel rond hetzelfde concept Night & Day aan de Kempische Kaai langs de voormalige Ritz. Pas enkele jaren geleden heeft de uitbater zijn shop gesloten, een tijdje na de sluiting van de Ritz.

En als bepaalde personen toch aanstoot nemen voor de komst van Tutti Passi, waarom komt er dan geen protest tegen de etalages van lingeriezaken in de binnenstad. Wat daar in de etalages hangt, kunnen puriteinen ook aannemen als obsceen en verderfelijk. Gaat Vandeput dan ook zeggen, dat hij akkoord gaat met die oerconservatieve instelling? Een beetje serieus blijven, kan zeker geen kwaad! Voor Tutti Passi kan dit wel gratis reclame zijn, een mooi meegenomen geschenk.

http://www.titti-passi.com

Comac & JongGroen protesteren tegen besparingen in hoger onderwijs

Standaard

comac

Comac – de jongerenvereniging van de PVDA – en JongGroen hielden op woensdagavond 17 december 2014 een protestbijeenkomst met een twintigtal jongeren op het Dusartplein van Hasselt tegen de besparingen in het hoger onderwijs.

comic jonggroen

“De overheid bespaart op de jongeren, onze toekomst. Het verhoogd inschrijvingsgeld van 890 euro is een doorn in ons oog en belet de toegankelijkheid van sociaal zwakkeren tot het hoger onderwijs. De prijzen voor resto’s en studentenverblijven zullen de stijging volgen. Minder studentenbegeleiding knaagt ook aan de kwaliteit van het onderwijs en de beloofde sociale correcties zullen amper 2% van de studenten helpen”, aldus Jos D’Haese, die enkele negatieve gevolgen van de besparingen opsomt.

Helaas kwamen er een twintigtal studenten de actie van Comac steunen. “We hadden alvast meer volk verwacht, aangezien de laatstejaars van het middelbaar onderwijs vandaag gedaan hebben met de examen en de grote hoop van studenten van het hoger onderwijs pas na de kerstvakantie examen hebben. Bij onze fakkeltocht een tijdje geleden hadden we ruim honderd betogers verzameld”, geeft Line De Witte een beetje jammerlijk toe.

Misschien zit de vergenoegzaamheid bij de studenten in feeststemming vóór de kerstvakantie – aangezien hoofdzakelijk de ouders opdraaien voor de verhoogde studentenkosten – er voor iets tussen.

http://www.changetheworld.be

Juridische procedure ingezet door tegenstander sneltram

Standaard

De tegenstanders van de Spartacussneltram laten nog eens van zich horen door een juridische procedure op te starten bij het Europese Hof van Justitie aangaande de volgens hen niet-publicatie van het milieueffectenrapport van de Spartacustramlijn aan Belgische zijde in Nederland. De klacht komt van Leo Maathuis van het Comité Op het Goede Spoor uit Maastricht. 

Wat hebben de effecten op het milieu op Belgische grond van een tramlijn nu te maken met de milieueffecten op Nederlands grondgebied, is onze gestelde vraag. Als de tram zorgt voor overlast in Vlaanderen en niet in Nederland, waarom zijn die Nederlanders dan daar toch zo bezorgd daarover? Net zoals volgens Maathuis bezorgd is over de mogelijke uitbreiding van de carpoolparking in Lanaken.

Wel kan hij iets hebben over tracéwijziging in Maastricht, dat volgens hem zonder milieueffectenrapport is gebeurd.

Het zit Maathuis heel hoog dat Spartacus er komt. Hij wil liever een treinverbinding tussen Maastricht en Hasselt, maar daar wil de NMBS geen geld insteken. Immers rekent hij op de volgende Vlaamse regering die het Spartacusproject herroept, vernietigt en vervangt door een treinverbinding.

Maathuis heeft ook nog bedoelingen om na nieuwe besluiten omtrent onteigeningen verdere gerechtelijke stappen te ondernemen. 

N-VA

In Vlaanderen kan het ook nog rommelen in de politiek. Indien N-VA in de Vlaamse regeringscoalitie zit, kan het best dat het project wordt herroepen wegens te hoge kosten, niettegenstaande deze partij Spartacus heeft goedgekeurd in de Vlaamse regering en Peumans voorrang geeft aan tramverbindingen aan Noord-Limburg en het Maasland.

Noodzaak

Volgens verkeersspecialisten die de mobiliteit en ontsluiting in Limburg en omstreken voor de toekomst uittekenen, is Spartacus ongeacht de hoge kostprijs een must om een nieuw mobiliteitsbeleid en gedragsverandering bij de autogebruikers teweeg te brengen.

Immers op iets meer dan een half uur betaalbaar trammen tussen Maastricht en Hasselt met stopplaatsen en knooppunten op andere vervoermiddelen en busverbindingen en met een economische opleving op die knooppunten, kan Limburg een enorme mobiliteitsboost geven.

Limburg kan zo ook een hoofdknooppunt worden in het internationaal verkeer.

Trouwens de aanleg van extra beton voor almaar meer autoverkeer is verleden tijd. Straks staan we allemaal stil als we nog maar onze oprit uitrijden. Er moet iets gebeuren op mobiliteitsgebied om in de toekomst niet stil te blijven staan in ellenlange files. En het verhaal van Spartacus past daar perfect in.

Daarom zijn we voorstander van Spartacus, voor een mobiliteitswijziging bij de mensen. En dan mag het wat meer kosten, want de kosten zullen snel terugverdiend zijn, als de mensen het gemak van de sneltram leren kennen.

Helaas zorgt het nieuwe voor onzekerheid!

Afschaffing picknick op Summer Swing leidt tot protest

Standaard

Op dinsdag 29 april 2014 maakte Chokri Mahassine bekend dat Summer Swing op 9 augustus 2014 voor jong en oud met drie podia Rimpelrock zal vervangen.

Naast een Pop Stage voor jongeren, een Family Stage voor kinderen en familie en een Ambiance Stage voor schlagers en lagere inkomprijzen dan bij Rimpelrock, mogen er geen picknicks gehouden worden en worden campingbenodigdheden ook verboden, evenals frigoboxen.

Geen picknick en het verbod op andere attributen is voor heel vele trouwe Rimpelrockgangers dan wel een grote streep door hun rekening, zo kunnen we afleiden uit de eerste reacties.

Immers het gezellige en carnavelske – wat Rimpelrock zo enig maakte doorheen de tijd – verdwijnt eensklaps en wordt vervangen door een kale bedoening voor de podia.

Zeker het stoeltjesverbod voor slecht te been zijnde ouderen en de afschaffing van de +80-zone stuiten op veel protest.

Immers die verbodsstap is heel waarschijnlijk genomen door de organisatie om het inkomstenverlies van een lagere inkomprijs te compenseren.

http://www.summerswing.be