Crisisdebat door europarlementariërs in UHasselt

Standaard

europarlementariers

Naar aanleiding van de komende verkiezingen verwelkomde de UHasselt op 18 maart 2014 zes Europarlementariërs voor een Europees verkiezingsdebat. Onder de noemer Jouw stem telt! werd teruggekeken op het Europees beleid, gespeculeerd over de sociale zekerheid en gedebatteerd over de politieke situatie in Oekraïne.

Onder het motto Uw stem telt! organiseerde Europe Direct Limburg een debat met zes EU-parlementsleden: Ivo Belet (CD&V), Kathleen Van Brempt (sp.a), Philippe De Backer (Open VLD), Bart Staes (Groen), Gerolf Annemans (Vlaams Belang) en Mark Demesmaeker (N-VA). Onder leiding van moderator Rob Heirbaut wierpen ze een terugblik op de afgelopen vijf jaar Europees beleid. Een periode waarin crisissen elkaar opvolgden.

Crisis in Europa

Ivo Belet heeft niets dan lof voor zijn partijgenoot Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. “Hij heeft zijn werk goed gedaan”, stelt de tweede op de Europese lijst van CD&V. “De economische brandhaarden zijn onder controle. Nu is het een kwestie van inzetten op investeringen naar de toekomst toe”, stelde hij.

De Backer (Open VLD) is het daar in grote lijnen mee eens: “De EU heeft moeten afrekenen met ontspoorde lidstaten en constructiefouten in de Euro. Ik vind dat de Europese regering daar goed op heeft gereageerd. Ze hadden alleen wat strakker toezicht moeten houden op de banken. Er moet ook meer uniformiteit komen, zodat er sneller beslissingen kunnen worden genomen”, geeft De Backer aan.

Kathleen Van Brempt was het niet eens met hen. Zij vindt dat de Europese regering heeft gefaald. “Voor de economische crisis haalde alle lidstaten hun begrotingsdoelstellingen. Nu is er overal jeugdwerkloosheid. We hebben in de afgelopen vijf jaar fouten gemaakt. De banken zouden moeten meebetalen voor hun aandeel in de crisis”, stelt ze. Bart Staes beaamt dit volledig: “De hebzucht van de banken heeft tot deze crisis geleid. Politieke keuzes hebben dat verder vormgegeven. Ik ben ervan overtuigd dat jobs creëren met een duurzaam klimaatbeleid de oplossing is”, geeft de lijsttrekker van Groen aan.

Mark Demesmaeker (N-VA) legt de schuld dan weer volledig bij de EU zelf. “Griekenland is slecht aangepakt. De euro is niet gebaseerd op een economische realiteit. Door het wanbeleid van de lidstaten heeft de munt de schok niet kunnen opvangen”, haalt hij uit. Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Anemans ziet het zelfs nog veel bleker in. “Het noorden moet betalen voor de slechte manier waar op de crisis in het zuiden is aangepakt. Maar we kunnen er zelf niets aan doen. We hebben niets meer te zeggen. Europa beslist alles”, hekelt hij.
Sociale zekerheid

Er werd op het debat ook gespeculeerd over de sociale zekerheid in Europa. Bart Staes vindt dat de groeiende kloof tussen arm en rijk dringend moet worden aangepakt. “Bedrijven maken misbruik van het Schengenverdrag (dat het vrij verkeer van personen toelaat, red.)”, zegt de europarlementariër van Groen. “We hebben nood aan een sociaal Europol dat ervoor kan zorgen dat in heel de EU dezelfde arbeidsomstandigheden gerespecteerd worden.” Belet is het daarmee eens: “We moeten cao’s respecteren, frauduleuze constructies bestraffen en vooroordelen rond buitenlandse werkkrachten wegwerken”, beaamt hij.

Voor Van Brempt ligt de oplossing in een Europees minimumloon. “Met een minimumloon verdwijnt de ongelijkheid tussen de lidstaten. We moeten er natuurlijk ook op letten dat buitenlandse arbeidskrachten hier ook RSZ betalen. Maar in ruil daarvoor moet er gezamenlijke solidariteit zijn”, aldus Van Brempt. De Backer vindt dat geen goed idee. “Een minimumloon verschuift alleen maar het probleem”, stelt de liberaal. “Het vrije verkeer binnen de EU is essentieel. We moeten dus geen nieuwe barrières oprichten, maar juist meer info uitwisselen. Het oprichten van een Europese databank zou een goede zaak zijn.”

Voor Annemans is het heel simpel. “Draai het Schengenverdrag terug”, zegt hij. Ook Demesmaeker heeft het niet zo voorzien op sociale veranderingen. “De lasten voor de burger liggen nu al veel te hoog”, meent hij.

Oekraïne

De debatavond kon niet om de actuele situatie in Oekraïne heen, waar de EU geen al te beste beurt maakte. Demesmaeker heeft de onrust in Oekraïne van dichtbij meegemaakt. “De Maidanbeweging is een beweging van het middenveld, de gewone burger. De EU heeft dat laten escaleren. Het veiligheidsbeleid, het buitenlandbeleid moet veel beter”, klinkt het. “Eigen schuld”, zegt Annemans. “De EU heeft Oekraïne te veel garanties gegeven”, vindt hij.

Belet is voorstander van sancties tegen Rusland. “Het is niet de bedoeling om Oekraïne zomaar toe te laten tot de EU. Maar we moeten minder afhankelijk van Rusland worden en hen sancties durven opleggen.” Staes is het daar volledig mee eens: “De EU moet daadkracht tonen. Het wapenleveringsverdrag is al overtreden en intussen wordt er Russisch misdaadgeld witgewassen via Europese banken.”

Volgens Van Brempt hebben de meeste sancties weinig effect. “Alleen handelssancties werken. We moeten Putin in zijn geldbuidel raken. Dat is wel een gevaarlijk richting om uit te gaan, want er volgt dan zeker een handelsoorlog.” De Backer is niet zo gesteld op al die Koude Oorlog-retoriek. “We moeten een diplomatieke oplossing zoeken”, vindt hij. “We moeten het internationaal recht respecteren, grenzen opleggen aan Rusland en de Oekraïense economie ondersteunen.”

Tekst en foto van Stef Vananderoye voor C.H.I.P.S. StampMedia.

www.stampmedia.be 

Jong VLD Hasselt presenteert nieuw bestuur

Standaard

jong open vld hasselt 2013

De nieuwe ploeg zal zich zeker viseren op het uitdragen van de liberale ideeën in een open liberaal project voor Hasselt met nadruk op een groeiend economisch, cultureel en sociaal stadsleven. Een bewaakte sociale cohesie en echte kansen bieden aan alle Hasselaren behoren tot hun kerntaken.

Voorzitter Philippe Dehasque blijft op post maar weet zijn bestuur gevoelig uit te breiden. Hij stelt zich tot doel het beste uit zijn ploeg te halen en wil zijn jongeren klaarstomen om politiek door te groeien. Zo zijn er naast de maandelijkse vergaderingen ook praat en thema cafés waar activiteiten en een nieuwe visie worden uitgewerkt. 

Jong VLD Hasselt zal bestaan uit gevestigde waarden als Nathalie Vreven (ledenbeheer) en aangevuld worden met jong opkomend talent. Zena Hardy (penningmeester), Soetkin Jehaes (secretaris), Michaël Lantmeeters (eerst ondervoorzitter Politieke inhoud), Hilde Kochan en Ron Creemers (activiteiten verantwoordelijken) en als laatste nieuwkomer Tim Prys (tweede ondervoorzitter en web & communicatie). Naast deze titels is er een aanvulling van 10 actieve bestuurleden.

www.jongvldhasselt.be

Jong VLD Hasselt daagt gemeenteraad uit

Standaard

jong vld hasselt 1 2013

De gemeente Alken schrapt als eerste Limburgse gemeente de fameuze GAS-boetes voor -18-jarigen. Bij Jong VLD Hasselt geeft dat hoop dat zo iets ook kan gebeuren in de Hasseltse gemeenteraad.

“Als jong liberalen blijven wij ons verzetten tegen GAS-sboetes. Voor Jong VLD Hasselt moet een kind een kind blijven. Jongeren moeten zelf de kans krijgen om zich te ontplooien zonder dat ze absurde regels opgelegd krijgen.”, aldus voorzitter Philippe Dehasque.

‘Wij gaan uit van het gezond verstand en de waarde en normen die men heeft meegekregen van thuis uit. Houden jongeren zich niet aan de algemeen geldende regels, dan kan en mag er zelfs hard opgetreden worden. Maar moet dit door GAS boetes?”, stelt hij zich de vraag.

De sancties richten zich in de eerste plaats tegen overlast. Wat overlast precies is, wordt door de wet niet of te vaag gedefinieerd. De gemeenten zijn namelijk vrij om dat autonoom vast te leggen in het politiereglement. Dit leidt tot grote rechtsonzekerheid.

“Voor Jong VLD Hasselt moet er dan ook een nieuwe evaluatie komen van deze gemeentelijke administratieve sancties. Wij roepen op om afstand te doen van dit soort pestregels”.

“Pak overlast gericht aan en schrap alle onnodige regels die de jeugd beknotten in hun vrijheid”, besluit Dehasque.

De liberalenfractie zal dit item zeker laten agenderen op de gemeenteraadszitting van september 2013.

http://hasselt.openvld.be

Hasseltse politiek heeft nood aan jongeren

Standaard

Jong VLD Hasselt ondervindt ook veel problemen bij het actief betrekken van Hasseltse jongeren in de gemeentepolitiek en doet daarom een warme oproep aan alle jongeren, aangezien de politiek in woelige tijden meer dan ooit nood heeft aan jonge mensen met talent. 

Op de site www.ikdoeniemee.be worden de tien belangrijkste smoesjes om niet aan politiek te doen ontkracht. Ook kan je op deze site de juiste weg vinden om als jongere je politiek engagement op te nemen.

 “Voor vele jongeren is politiek een-ver-van-mijn-bed-show en associëren ze dit met discussies waar de jeugd niet van wakker ligt. Niets is minder waar. De inplanting van een nieuw jeugdhuis, de reglementen voor de organisatie van fuiven, de prijzen van de zwemuren. Dit zijn allemaal beslissingen die door de gemeenteraadsleden die op 14 oktober 2012 worden verkozen, zullen genomen worden”, aldus Philippe Dehasque, voorzitter Jong Vld Hasselt. 

“Bij de samenstelling van de politieke lijsten is het belangrijk dat we kandidaten van alle generaties, deelgemeenten en beroepen aan bod laten komen. De verkozen gemeenteraad moet op 14 oktober alle Hasselaren vertegenwoordigen. Helaas stellen we vast dat jongeren een moeilijke bereikbare groep blijft en met dit initiatief willen we hier verandering in brengen. We roepen de Hasseltse jongeren op om niet aan de zijlijn te blijven staan, maar zich te engageren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen”, aldus Laurence Libert, lijsttrekker lijst “Groei met Open Vld”.

www.hasselt.openvld.be

Voor Jong Open VLD Hasselt gaan ecologie en liberalisme hand in hand

Standaard

 Op donderdag 21 juni 2012 schreef Kevin Schouterden, voorzitter sp.a Hasselt, op de Facebookpagina van Toon Eerdekens dat rechts georiënteerde partijen totaal niet begaan zijn met milieutopics. Jong Open VLD Hasseltvoorzitter Philippe Dehasque spreekt dat tegen en motiveert ook zijn antwoord in de zin van ecologie en liberalisme gaan hand in hand; zeker in een groeiende stad als Hasselt.

Voor de jonge liberalen is ecologie een prioriteit en uitdaging voor de volgende bestuursploeg om te bouwen aan het imago van de stad en te zorgen voor extra werkgelegenheid.

Het openbaar domein wordt nu al netjes gehouden, maar dat kan nog beter. “Bijvoorbeeld het frequenter leegmaken van glasbakken, de Hasselaar en zijn of haar verenigingen meer aanzetten om minder plastieken flessen aan te kopen, het efficiënter arder optreden tegen sluikstorten en andere vormen van overlast, zoals het zeer storende lawaai om een beter uithangbord van Hasselt te creëren”, aldus voorzitter Dehasque.

Welkom in Hasselt zijn zeker bedrijven en duurzame woning, maar niet ten koste van het milieu. “In de afbakening van het stedelijk gebied dient een evenwicht te worden gevonden tussen groene ruimten, bedrijvenzones en woningbouw. Voor Jong VLD Hasselt moet een maximaal aantal groene zones worden bewaard. Op termijn zal dit een troef zijn voor onze stad”.

Groene zones hebben volgens de jong liberalen een recreatief karakter, waar werkende mensen tot rust kunnen komen.

Groendaken

Om hun ecologisch standpunt kracht bij te zetten, promoten ze dan ook de aanleg van meer groendaken in de stad.

“Het groendak buffert water via de beplanting op het dak waardoor er minder regenwater stroomt naar de riolering als positief gevolg voorkomt het dus wateroverlast, verhoogt het de levensduur van de dakbedekking, houdt het lawaai tegen, is het isolerend en heeft het een klimaatregelende werking waardoor het energiebesparend is”, somt de voorzitter de voordelen op. Bovendien biedt het een mooi groen uitzicht, zuivert het regenwater en is goed tegen luchtverontreiniging.

Ook zijn de jonge liberalen voor het zelf opwekken van groene stroom om meer onafhankelijker te worden van fossiele brandstoffen.

Tenslotte pleiten ze voor een rationeler gebruik van de wagen te promoten dan het zoveelste gratis verhaal nieuw leven in te blazen. “Voor korte verplaatsingen raden we Hasselaars aan om meer gebruik te maken van de fiets om de luchtverontreiniging tegen te gaan”, besluit Philippe Dehasque.

Jong VLD Hasselt gaat dus volop voor een liberaal ecologisch verhaal, waarin Groei centraal zal staan.

www.jongvld-hasselt.be

Bij stedelijke reiningingsdienst handelen ze snel

Standaard

Wanneer iets goed is in onze Hoofdstad van de Smaak, dan mag het ook wel eens gezegd worden.

Deze dinsdagvoormiddag 6 maart 2012 omstreeks 11u belde Philippe Massa van De Magische Poort aan de Molenpoort naar de stedelijke reinigingsdienst met de vraag om vuilbakken te plaatsen tijdens de werkzaamheden. Zo kan tenminste het sluikstorten tegengegaan worden.

Het telefoontje bleef echter niet onbeantwoord. Omstreeks 13u30 werd een afvalcontainer geplaatst aan de Molenpoort.

Van de ene kant laat Philippe Massa zijn burgerzin werken en meldt een probleem bij de desbevoegde dienst. Van de andere kant is het bewonderenswaardig hoe snel de reinigingsdienst reageerde

Proficiat voor beiden!!!! Als iedereen nu zo was, zou de wereld veel beter zijn om op te leven…

In komkommertijd stelt Jong VLD Hasselt nieuw bestuur voor

Standaard

Met meer dan 15 jaar dienst bij Jong VLD Hasselt, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter, geeft Filip Decat de fakkel over aan Philippe Dehasque, die samen met schepen Laurence Libert de liberalen moet klaarstomen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Filip Decat wordt nu ondervoorzitter.

“Het is voor mij als je Jong VLD’r een prachtige ervaring geweest en heb steeds met veel enthousiasme en plezier diverse projecten en activiteiten uitgevoerd, maar aan alles komt een einde. Voor mij zijn er nog diverse uitdagingen die me te wachten staan zoals mijn werk als ondervoorzitter van Open VLD Hasselt waarbij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2012 zeker een van de hoogte punten zullen zijn. Graag geef ik even mee wie het nieuwe bestuur van Jong VLD Hasselt is”, aldus uittredend voorzitter Filip Decat.

In hart en nier liberaal

Philippe Dehasque, voorzitter van Jong VLD Hasselt, is al jaren lang vertrouwd met de vereniging. “Als ondervoorzitter van Jong VLD Hasselt, voormalig secretaris generaal en holebi-coördinator van Jong VLD Nationaal ben ik een gevestigde waarde. Ik zal Jong VLD Hasselt met het juiste liberale enthousiasme leiden, naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, samen met Laurence Libert”, vertelt Philippe Dehasque ons.

Overige bestuursleden

Nathalie Vreven  wordt de nieuwe secretaris, Anneke Winkelmolen blijft penningmeester, Joëlle Meurs en Caroline Bartholomevis zullen deel uitmaken van het dagelijks bestuur.

www.jongvldhasselt.be

Uitgeverij Clavis helemaal terug in familiehanden

Standaard

Door een verschil in toekomstvisie heeft de Limburgse Reconversiemaatschappij besloten om zijn minderheidsaandelen opnieuw te verkopen aan de meerderheidsaandeelhouders, de familie Werck. Ook crisis CEO Willy vanden Poel neemt eveneens ontslag.

Sinds 2005 werd de LRM minderheidsaandeelhouder van de kinder- en jeugdboekenuitgeverij Clavis. Door klachten van onbetaalde facturen aan auteurs en illustratoren vorig jaar en door een kastekort van Clavis, injecteerde  LRM begin dit jaar 250.000 euro in de uitgeverij om de achterstallige betalingen te voldoen.

Ook werd Willy vanden Poel aangesteld als crisis CEO, terwijl Philippe Weck het creatieve beleid bleef waarnemen. En vanden Poel heeft Clavis terug op het rechte pad gezet, waardoor zijn taak als crisismanager ten einde blijkt te zijn. Wie zijn plaats inneemt, is precies nog niet duidelijk.

Deze ingrepen hebben precies hun effect niet gemist, want dankzij de kapitaalinjectie van de LRM werden de onbetaalde facturen netjes betaald.

Het lijkt terug de goede kant uit te gaan met uitgeverij Clavis, vermits de familie Weck de minderheidsaandelen van de LRM kan opnieuw kan overkopen. Alleen waren de gekoesterde toekomstplannen van beide partijen niet gelijklopend.

www.clavisbooks.com

Positieve reacties op artikel over opvijzeling handelsactiviteiten uithoeken stadskern

Standaard

Zaakvoerder Philippe Massa van De Magische Poort aan de Molenpoort reageerde alvast erg enthousiast op het gisteren verschenen artikel over de opvijzeling van handelsactiviteiten via attracties en acties in de uithoeken van de binnenstad.

“We zitten met veel te veel creatieve zelfstandigen die hun “ei niet goed gelegd krijgen” door “menselijke” beperkingen. De meeste bezoekers van Hasselt gaan er nog steeds van uit dat de Hoogstraat de place to be is. Moet zeker een erkenning hebben, echter de “kleine zelfstandige” moet harder knokken”.

“Dus is het initiatief om stappen te ondernemen met minder bekende zelfstandigen om samen via regelmatige acties de klanten naar mekaar toe te sturen”, stelt hij als oplossing tot onderlinge samenwerking. Dit staat los van de interessante activiteiten die nu reeds in Hasselt zoals Winterland, Jeneverfeesten en braderien.

“Gelijktijdig moeten we ervoor zorgen dat de Hasselaar weer graag en vlot naar haar/zijn stad kan komen. Het mag géén opdracht zijn om in uw eigen stad te komen shoppen. En acties moeten we niet plannen voor over enkele jaren, want dan zijn er weer heel wat kleine zelfstandigen verdwenen“, waarschuwt Philippe Massa.

Het stadsbestuur is zeker niet afwijzend om handelaarsinitiatieven in de mate van het mogelijke te ondersteunen. “We hebben dus heel wat ideeën op onze lijst staan en we zijn ervan overtuigd dat we niet de enigen zijn. Hasselt is nu de vierde handelsstad van België en er zitten nog hogere podiumplaatsen in. Dat betekent NU ONDERNEMEN IN PLANNEN IN DE TOEKOMST“, besluit deze ijverige handelaar.

Geïnteresseerde handelaars mogen altijd contact opnemen via info@demagischepoort.be.

Nieuwe CEO Willy Vanden Poel moet orde op zaken stellen bij Uitgeverij Clavis

Standaard

Onder impuls van minderheidsaandeelhouder LRM en in overleg met de familie Werck als hoofdaandeelhouder in Clavis, wordt Philippe Werck vervangen door Willy Vanden Poel, waarnemend lid van de beheerraad, als CEO. Werck krijgt de taak om het creatieve beleid binnen Clavis te coördineren.

Deze verandering aan de top van jeugd- en kinderboeken uitgeverij Clavis met bureaus op de site van de Herkenrodeabdij drong zich op, omdat de LRM heeft gevraagd om stal eens terug op orde te plaatsen, nu heel veel auteurs en illustratoren aan de klaagmuur staan, wegens te late of zelfs onbetaalde facturen.

Zo was er auteur Marc De Bel die al heel lang niet te spreken was over de betalingen bij Clavis. Het was Rianne Visser, die op haar blog de kat de bel aanbond.

De nieuwe CEO mag alvast beginnen met de administratieve zaken en regelingen bij Clavis eens op papier te zetten, vooraleer hij verdere contacten met onder andere de Vlaamse Auteursvereniging, die de belangen van de werkers in deze sector behartigt, leggen.

Van Willy Vanden Poel weten we dat hij oprichtend CEO van gasketels- en gasboilersproducent Radson Alutherm is en meerdere directiejobs bekleedt bij meerdere ondernemingen.

www.clavisbooks.com