Te vroeg voor gesprek met Hasselts stadsbestuur inzake overlast nieuw ziekenhuis

Standaard

Het nieuwe ziekenhuis van Hasselt kan komen op de Salvatorsite en/of aan de overkant van de Luikersteenweg op de gronden van Pietelbeek-Zuid. De beslissing van vestiging valt pas in maart 2017. Buurtbewoners zijn zich al aan het verenigen om in gesprek te treden met het stadsbestuur en de beheerraad van het Jessaziekenhuis. Ze vrezen voor geluidshinder en wateroverlast. Voor het stadsbestuur kan de inplanting van spin-offs of het ziekenhuis perfect op deze gronden, terwijl het actiecomité wijst op de landbouwfunctie van Pietelbeek-Zuid. Alleszins is hun bezorgheid terecht, maar een gesprek kan pas na de definitieve beslissing van de inplanting.

HBVL schuwt eigen verslaggeving over geluidsoverlast van Pukkelpop 2016

Standaard

De eenzijdige verslaggeving van HBVL en zuster TVL over Pukkelpop 2016 laat niet toe om ook eens de andere zijde van de medaille te bekijken over het onthaal van het muziekfestival en zijn ongemakken bij de gewone Hasselaar, die er niet mee betrokken is. We hebben het dan niet zozeer over ontevreden handelaars over de wegomleiding, want daar is al veel inkt voor gebruikt, maar over de geluidsoverlast voor de buurtbewoners op zoek naar nachtrust. Op woensdagavond 17 augustus 2016 was het al zover en het festival moest nog beginnen. Via de windrichting werd de muziek in bepaalde omliggende wijken ingegalmd, ondanks Chokri’s aangescherpte geluidscontroles. HBVL online berichtte erover met een artikel van persbureau Belga in plaats van zelf eens poolshoogte te nemen voor een eigen persbericht. Dat zou te veel afbreuk doen aan de intense samenwerking tussen Pukkelpop en HBVL. Kortom, als je de krant openslaat of kijkt naar het nieuws op TVL, dan word je meteen voor de oren geslagen door nieuws van Pukkelpop en word je als het ware meegezogen in een stroom van informatie, die je kan doen brainwashen. We zijn eens benieuwd hoe de verslaggeving van onze Limburgse trotsen gaat evolueren in de loop van Pukkelpop 2016. Eenzijdig of meerzijdig?

Pukkelpopdagen zijn komkommerdagen voor Focus op Hasselt

Standaard

Voor de grote media is het hele Pukkelpopcircus het item om op de voet te volgen, maar voor Focus op Hasselt zijn Pukkelpop 2016 net als Theater op de Markt 2016 nieuws van voorbijgaande aard zonder al te vele verslaggeving daaromtrent. Alle aspecten rond Pukkelpop worden van naadje tot draadje uit de doeken gedaan door plaatselijke en nationale pers. Het is alsof iedere Hasselaar, jong en oud, moet participeren in het hele Pukkelgebeuren. Of je nu niet wilt of niet kan, je wordt meegezogen in de informatie van het jongerenfestival, dat al lange tijd het alternatieve muziekcircuit ontgroeid is. Het is wel fijn dat er zoveel gecontroleerde beweging is tijdens die dagen in de stad, hopelijk zonder al te veel overlast. We hopen alleszins dat het geluidsniveau ’s nachts beter onder controle wordt gehouden dan in 2015, opdat mensen die snakken naar nachtrust om ’s anderendaags te gaan werken, zoveel mogelijk gevrijwaard worden van overdreven lawaaioverlast, zo ook mensen die hun nachtrust niet willen laten voor Pukkelpop. Iedereen mag zijn plezier hebben, maar iedereen heeft ook recht op een goede nachtrust. Veel succes Chokri! Hou het in de hand, aub!

Buurtinfonetwerk in Hasseltse stationsomgeving kan soelaas geven aan overlast?

Standaard

De verloederde Hasseltse stationsbuurt is bijlange nog niet veilig. Regelmatige politiecontroles richten zich op de aanpalende drankgelegenheden en drankgebruik op openbaar domein. De Bampslaan en station lijken wat opgekuist van overlast tot 22u en in de weekends, wanneer de politiecontrole bijna nihil wordt, wegens een tekort aan manschappen en besparingen, zeker bij de spoorwegpolitie. De overlast heeft zich dan ook verplaatst na 22u naar de ondergrondse garage van het Gerechtsgebouw, waar hangjongeren zorgen voor allerlei overlast en vernielingen en niemand er nog durft te komen om zijn of haar auto op te pikken. De bewaking van die ondergrondse parking valt onder de bevoegdheid van de spoorwegpolitie, maar die valt helemaal weg door bovenvernoemde redenen. Hasselaren klagen maar via de sociale media over die overlast en kunnen zich niet op eigen initiatief verenigen in een bvb. What’s app of dergelijke om illegale onregelmatigheden te melden via buurtinfonetwerken te melden aan de politie, die prioritair kan interveniëren, maar helaas stuiten ze dan op de bevoegdheid van de spoorwegpolitie, wanneer het in de parking gebeurt. Immers sociale controle van burgers die iets opmerken, kunnen bijdragen tot de bestrijding van vandalisme en diefstallen. Maar in hoeverre zijn die BIN’s al wettelijk geregeld in Hasselt en hoe gaan burgers er regelmatige sociale controle uitoefenen? Mooi in theorie, maar denkelijk moeilijk uitvoerbaar?

Diepenbeekse studenten niet akkoord met opgelegde maatregelen van burgemeester

Standaard

ratingStudenten in Diepenbeek zijn niet tevreden met de huidige gang van zaken. De burgemeester heeft besloten dat evenementen in de Fitlink niet langer door mogen gaan dan 3u vanaf 2016. Na hevig protest van de studenten in vorm van een petitie en een hele hoop reviews op de pagina Gemeente Diepenbeek, houdt de gemeente nog een rating van 1,4 sterren op 5 over”, stelt student Nick Wessaert.

“Er is overleg geweest met de studenten. Als ik tegen een professor zeg dat ik maar één keer enquêtes ga afnemen in de agora na 18u, gaat die mij ook veel commentaar geven. Dus stop met u eigen te verdedigen en alleen te denken aan de bewoners van Diepenbeek. Als je studenten wil (en ook de extra jobs, en economische activiteiten die daarbij gepaard gaan) moet je de overlast van de studenten daar maar bij nemen!”, aldus student Wilko Janssens. 

Zo te zien zitten de maatregelen van burgemeester Patrick Hermans erg hoog, net vóór de praesesverkiezingen, waarin elke kandidaat een fuif geeft om zoveel mogelijk stemmen achter zijn of haar naam te krijgen. Die fuifperiode wordt nu met één week ingekort, ze moeten stoppen om 3u, organisatoren moeten opleiding volgen voor fuifcoach & in- en uitlopen in de Fitlink wordt aan banden gelegd. Het zijn allemaal maatregelen om de overlast van de buren tegen te gaan, na herhaaldelijke waarschuwingen volgens burgemeester Hermans.

We hopen dat de gesprekken verdergaan en zullen uitmonden op een alternatieve oplossing, waarbij afspraken permanent worden gerespecteerd en opgevolgd & niet verzwakken in tijd, waarbij de oude onhoudbare toestand voor de buren terugkeert.

Opruimen met grove borstel!!!!

Standaard

Volgens korpschef Pirard van de HaZoDi-politie blijven de criminaliteitscijfers in de Hasseltse Stationsbuurt de laatste twee jaar praktisch onderveranderd, ondanks de vele controles en door het gebrek aan sociale controle. Drug- en alcoholverslaafden en andere figuren met al dan niet crimineel verleden zijn er nog steeds, vooral aangetrokken door de goedkope alcoholverkoop in de op één hand aanwezige horecazaken. Een normale burger zie je er niet meer, hetgeen de sociale controle fel achteruitdringt. Regelmatige politiecontroles missen hun langetermijndoel, aangezien het telkens na een tijdje rust dezelfde figuren terug opdagen om hun acties – wat ze ook doen – verder te zetten.

De burgemeester heeft zo al de drankgelegenheid Calabash een tijdje gesloten, wegens herhalende drugsdelicten. De eigenaars van Calabash hebben echter maatregelen genomen om hun zaak toch maar opnieuw open te mogen doen met het hangen van bewakingscamera’s in de zaak, opdat klanten niet meer zouden kunnen dealen of drugs gebruiken en ze zelfs niet meer voor de deur mochen roken. Calabash zou zo drugsvrij gehouden worden. Maar zijn dat blijvende inspanningen of doven die na verloop van tijd uit? Tot nu toe zijn er geen klachten meer binnengelopen bij de politie.

Nu wil de korpschef een verbod uitvaardigen tegen al degenen die te veel overlast maken in de Stationsomgeving en de politiecontrole nog verhogen. Ook meer straathoek- en jongerenwerkers moeten intensiever aan de slag. Tenslotte denkt de burgemeester erover om iets te doen aan de oude gebouwen in de buurt, waar ook veel leegstand heerst. Samen met de eigenaars wil ze rond de tafel zitten om te kijken of ze bereid zijn tot renovatie en invulling van hun panden. Desnoods wil ze bestuderen, of deze panden wettelijk te onteigenen zijn, gebouwen die op amper vijfhonderd meter van het stadscentrum liggen. Hilde Claes wil absoluut werken aan een leefbaarder en veiliger Stationsomgeving.

Opkuis met de grove borstel kondigt zich aan. Dat het probleem zich gaat verplaatsen naar andere delen van de stad met het instellen van een plaatsverbod, staat zo goed als vast. Enkel slaagt deze opkuis, als er voldoende fatsoenlijke sociale begeleiding is voor de maatschappelijke randgevallen, want daar mankeert het dikwijls aan, wegens besparingen. Controle en preventie kosten nu eenmaal veel geld en personeel, wil men het goed doen.

Werkgroep Red onze nachtrust ziet het positief

Standaard

Om de mogelijke overlast van lawaai en verkeer te voorkomen door de komst van de New Versuz op de Grenslandhallensite van Hasselt hebben enkele buurtbewoners uit Godsheide, het Wolske, de Sint-Catharina- en Banneuxwijk en ook Heksenberg zich verzameld in de Werkgroep Red onze nachtrust.

Ze zijn zeker niet tegen de inplanting van een nieuwe discotheek, maar willen wel alle vormen van overlast – die de uitbating met zich meebrengt – strikt beperken om de leefbaarheid in hun omgeving te behouden.

Na wat onenigheid betreffende bouw- en verouderde milieuvergunning – met betrekking op een nog in december 2013 komend gerechtelijke uitspraak over de omschrijving ‘kleine verandering’  over de omvang van de bouwwerken in het kader van de milieuwetgeving – is de werkgroep samen met het stadsbestuur en de discotheekuitbating tot een akkoord gekomen over de nultolerantie op gebied in te voeren.

Deze overeenkomst houdt in dat de toezegging is gegeven dat de gemaakte voorstellen als startbasis zullen dienen voor verdere aftoetsing door de betrokken deskundigen in het dossier van overlastinvloed voor de buurt. Nul-metingen op gebied van geluid is dan ook zeker gewenst.

Gerichte geluidsmeting op de vijf meest geluidskwetsbare plaatsen in de omgeving van de discotheek zullen (door de werkgroep of overheid???) regelmatig uitgevoerd worden tijdens de Versuzopening en die metingen willen ze ook op nul houden, rekening houdend met omgevingsgeluid dat er al is.

Het schepencollege moet nog zijn fiat geven over deze nulmeting-aanpak. Met deze regeling kan de werkgroep best leven en stelt ze zich constructief en positief op in verdere gesprekken.

De New Versuz opent met een driedaags feest op 14, 16 en 18 december 2013.

Helaas valt er niets te bespeuren in hun communicatie over het mogelijke verkeersinfarct tijdens de opening. De parking van Kinepolis is voorbehouden voor filmbezoekers, de parking van de Provincie Limburg blijft gesloten, op de parking van de New Versuz kunnen iets meer dan 500 wagens, parkeren langs de Gouverneur Verwilghensingel en Universiteitslaan is geen optie. Enkel nog langs de Trichterheideweg aan de achterkant is nog een mogelijkheid.

Afwachten op reacties van Folterpoppers na nieuwe decibelnormen

Standaard

Daar waar de ontevreden buurtbewoners van Kiewit en omgeving hun ongenoegen in het verleden uitten tegen de nachtelijke lawaaihinder met overlast van Pukkelpop en de festivalvierders, moet het voor hen op gebied van decibels in 2013 beter gaan, gezien de nieuwe geluidsnormen.

Op zowel Pukkelpop als ook op Rimpelrock geven ze wel duchtig katoen aan commentaren op www.folterpop.be. En zeker de nauwe samenwerking tussen organisatie en het stadsbestuur is kop van jut.

Alles wordt door de organisatie geclaimd in het financiële en sociale belang van de plaatselijke verenigingen die jaarlijks hun bijdrage leveren aan de running van de festivals.

Toch hebben de Folterpoppers er bedenkingen bij en stellen dat er meer en meer vrijwilligers van buiten Kiewit worden ingeschakeld als hulp in de organisatie.

Over het essentiële – waarom de website tot leven is geroepen nl. de lawaaihinder – lees je ook niet veel. Immers vorig jaar stelden we dat er nieuwe geluidsnormen op 1 januari 2013 van kracht werden en dat we zouden uitkijken naar hun reacties.

Helaas is deze gebeurtenis aan hun aandacht ontsnapt en wordt ze gecatalogeerd onder nutteloze berichten.

We weten dat deze stelling wel een vlaag van verontwaardigde reacties kan uitlokken bij de Folterpoppers, maar je moet nu eenmaal  in dit geval de realiteit afwachten om te reageren.

In de hoop dat er voldoende controles worden uitgeoefend op de handhaving van de nieuwe geluidsnormen en de organisatie dan ook daadwerkelijk en snel met de neus op de feiten wordt gewezen, is hier wel heel belangrijk om de geloofwaardigheid van het controlegezag te blijven respecteren.

www.folterpop.be

Sociale oorzaak van dronkenschap wordt niet aangepakt

Standaard

Het deelse alcoholverbod, dat burgemeester Hilde Claes vanaf de tunnel aan de Schiervellaan over de strook van de Groene Boulevard tot aan de stationsomgeving wil instellen wegens overlast van dronkaards, is het probleem verplaatsen naar andere delen van Hasselt. Aan de oorzaak van de slechte levensomstandigheden van deze marginale mensen wordt niet geraakt of een oplossing geboden, niettegenstaande er ook zijn die niet willen geholpen worden.

Nu goed dat er één superette is aan de Havermarkt die de verkoop van Kaiserpils aan banden legt in overleg met de buren na klachten wegens overlast van lege blikjes en dronkaards, terwijl andere voedingswinkels en bepaalde cafés in de Hasseltse binnenstad hun schouders ophalen, als het gaat over de verkoop van goedkoop pilsbier.

Bovendien zijn deze dronkaards wel goed om bier te kopen in deze superettes, maar als ze blijven hangen voor de deur, worden ze weggejaagd uit vrees op klantenverlies voor de commercanten.

Intussen is het ons ook duidelijk geworden, waarom ze blijven samentroepen op de grond aan de Schiervellaan, aangezien daar een bank door de stadsdiensten is weggehaald.

Maar door een algemeen of deels alcoholverbod op het openbaar domein in te stellen, verplaatst het stadsbestuur het probleem naar andere zones.

De sociale diensten moeten daarom meer inzetten om deze marginalen op te sporen en hen op de betere weg met een zekere toekomst te helpen, al is dat niet evident.

Anders kan je dit probleem van dronkenschap onmogelijk inperken. Maar ja, er moet ook bespaard worden op sociale dienstverlening.

Waar zijn banken weggenomen aan Groene Boulevard wegens overlast?

Standaard

In een artikel op HBVL online stond op 6 augustus 2013 dat ze via Het Nieuwsblad vernomen hadden dat de Carrefour Express aan de Havermarkt stopt met de verkoop van het huisbiermerk Kaiser in blik na overleg met de buurtbewoners wegens klachten van overlast van afval van blikjes en het rondhangen van dronkaards.

Ook is er sprake dat er aan de Groene Boulevard zitbanken zijn weggenomen om die mensen te verdrijven, maar de journalist zegt er niet bij naar waar juist.

Bij het passeren van de tunnel aan de Schiervellaan komen we dagelijks inderdaad daklozen en andere mensen tegen die van de zitbank gebruik maken om te praten en bier te drinken, maar zeker geen voorbijgangers lastig vallen.

Wel hebben we met eigen ogen kunnen vaststellen dat er bepaalde figuren hun lege blikjes over de struiken op het spoor gooien.

Eveneens zijn de zitbanken op de grote parking met ingangen aan de Bamps- en Koningin Astridlaan verwijderd om van dat volk af te zijn, niettegenstaande er volgens de buren nog steeds onregelmatigheden gebeuren.

Kan iemand andere plaatsen aan de Groene Boulevard aanduiden, waar zitbanken zijn verwijderd wegens overlast?