N-VA Hasselt gaat door met constructieve oppositie in Hasseltse gemeenteraad tot laatste dag

Standaard

De verkiezingskoorts bij N-VA Hasselt heerst nog niet bij de grootste oppositiepartij. Constructieve samenwerking met ook kritische commentaren op alle punten van de gemeenteraad tot de laatste dag van de huidige legislatuur staan er op hun agenda. Inmiddels werkt de partij intern met haar leden in inhoudelijke werkgroepen met onder andere de uitwerking van het verkiezingsprogramma. Inhoudelijk laten ze nog niet in hun kaarten kijken en aan lijstvorming wordt niet gedacht, vooraleer het verkiezingsprogramma in een definitieve vorm is gegoten. Denkelijk zullen bepaalde jongere personen van de partij in de vragenstelling  in de gemeenteraad, zoals Jan Wouters en Rik Dehollogne, na de kopstukken naar voor worden geschoven in de lijstvorming.

Advertenties

“Testpanel van computeranalfabeten”

Standaard

Nadat eerder het parkeerbeleid stevig onder vuur werd genomen, blijkt nu ook de uitwerking ervan niet zonder slag of stoot te verlopen. “De gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe parkeermeters is een ramp. Voor een gewone actie ben je al snel een volle minuut kwijt. Als alles goed gaat. Hetgeen meestal niet het geval is”, aldus Rik Dehollogne die dit probleem aankaartte. Zijn voorstel om de parkeermeters door digitale analfabeten te laten testen, werd aanvaard. 

De gebruiksvriendelijkheid van de gloednieuwe parkeermeters is een ramp waardoor zich ellenlange wachtrijen vormen op piekmomenten. Heel wat mensen nemen uiteindelijk gewoon géén parkeerticketje omdat zij de tijd niet hebben. De schepen van mobiliteit schold zelfs parkeerboetes kwijt omwille van de vele klachten.

Gemeenteraadslid Rik Dehollogne nam de proef op de som. “Zelf heb ik de parkeermeters al veelvuldig gebruikt en heb ik bij het eerste gebruik ook staan sukkelen. Zo moet je bijvoorbeeld nadat je op de fysieke startknop hebt geduwd, nogmaals op betalen duwen op het touchscreen, terwijl er geen andere keuze/functie mogelijk is, welk nut heeft dit? Vele mensen staan hier al minutenlang op te turen. Voorts is het point-of-view op het touchscreen erbarmelijk: als je +1m80 bent, moet je er gebukt voor gaan hangen, of je selecteert de verkeerde letters bij het ingeven van de nummerplaat. En dan mag het nog niet regenen, de zon mag niet op het scherm staan, … Allemaal problemen waarvoor ik het stadsbestuur, dat uiteraard eindverantwoordelijke is voor dit debacle, om uitleg zal vragen. Nu, die haperende parkeermeters zijn dan weer typerend voor dit parkeerbeleid”, aldus Dehollogne.“Blijkbaar werden de parkeermeters enkel getest door de directeur van het bedrijf dat de parkeermeters levert en de persoon die in Hasselt verantwoordelijk is voor de parkeermeters. Dat zijn natuurlijk mensen die vertrouwd zijn met computers. De ‘gewone’ gebruiker heeft duidelijk meer problemen. Daarom ben ik blij dat mijn voorstel is aanvaard om bij de aankoop van dergelijke toestel een testgroep van mensen die niet vertrouwd zijn met computers de gebruiksvriendelijkheid te laten nagaan. Zo zullen we sneller zien waar er eventueel tekorten zijn”, besluit Dehollogne. “Voorts kregen we de belofte dat de huidige problemen zullen worden opgelost.”

Hasselt wordt BlueAssist-stad

Standaard

Op voorstel van oppositieraadslid Joske Dexters (N-VA) engageert de stad Hasselt zich om een BlueAssist-stad te worden. “BlueAssist is een systeem dat mensen helpt die zich in bepaalde situaties moeilijk kunnen uitdrukken.“Wij zijn tevreden dat het stadsbestuur met ons voorstel aan de slag gaat om onze stad zo laagdrempelig mogelijk te maken voor alle inwoners en bezoekers”, aldus Joske Dexters.

“Vlaanderen telt ruim 660.000 mensen die doodgewone informatie moeilijk begrijpen. Velen onder hen hebben het bovendien lastig om een eenvoudige vraag te stellen, zoals personen met een verstandelijke beperking, een niet-aangeboren hersenletsel, autisme of beginnende dementie. Deze hindernissen maken dat ze niet zelfstandig en met vertrouwen kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven. Ze kunnen of durven moeilijk alleen op pad en dus door deze communicatieve drempel verkiezen ze thuis te blijven. Dit kan leiden tot sociale isolatie en vereenzaming”, licht gemeenteraadslid Joske Dexters haar voorstel toe.
“In 2011 werd de social profit organisatie “BlueAssist vzw” opgericht. BlueAssist ontwikkelde een herkenbaar icoon en een systeem dat een houvast biedt aan mensen die zich moeilijk kunnen uitdrukken of een bepaalde situatie niet goed begrijpen. Het BlueAssist systeem is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. BlueAssist is in de praktijk een icoon met een hulpvraag. Dit kan op een speciaal BlueAssist kaartje of via een App op een smartphone. Het icoon biedt meer vertrouwen om verbinding te maken tussen de hulpvrager en een burger/hulpbieder (BlueAssistant). Een BlueAssistant is heel eenvoudig iemand die de moeite wil doen om een BlueAssist-vraag te lezen en te beantwoorden,” aldus Dexters die aan de gemeenteraad voorstelde om dit systeem ook in Hasselt op poten te zetten.

De gemeenteraadsleden keurden dit voorstel unaniem goed. De stad Hasselt engageert zich zodoende om BlueAssist-stad te worden. Het BlueAssist-systeem zal worden bekend gemaakt bij de Hasselaren, de Hasseltse verenigingen, bij stadsdiensten en partners. Verder wordt voorzien in een opleiding voor het stadspersoneel om passend te kunnen handelen.“Wij zijn tevreden dat het stadsbestuur met ons voorstel aan de slag gaat om onze stad zo laagdrempelig mogelijk te maken voor alle inwoners en bezoekers”, besluit Dexters.

N-VA moet kiezen voor of tegen Spartacus

Standaard

Het ligt precies heel moeilijk bij N-VA om een juiste keuze te maken of Spartacus er nu al dan niet komt. N-VA Limburg ligt nog steeds dwars na een overleg tussen tussen Open Vld, CD&V en sp.a onder voorzitterschap van gouverneur Herman Reynders op maandag 4 juli 2016 om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Ook dossiers zoals de Noord-Zuid, SALK en de cultuursubsidies lagen op tafel.

Vorige week luidde het in Nederlands Limburgse kringen dat er een akkoord met de Vlaamse regering was over de komst van de Spartacustramlijn Hasselt-Maastricht met een inkorting van de lijn tot aan het Mosae Forum en een compensatie van Nederland van 6 miljoen euro ter vergoeding van mis te lopen inkomsten door de inkorting. Maar Vlaamse mobiliteitsminister Weyts (N-VA) sprak dat onmiddellijk tegen. Het is een mogelijke denkpiste, zo hij verkondigde.

N-VA zit wel verveeld met die Spartacustramlijnen, een erfenis van de vorige legislatuur. In Hasselt zijn ze er altijd tegen geweest, omdat het project te veel geldverslindend zou zijn, terwijl Weyts precies toch voor die tramlijn wil gaan en wil doorzetten. N-VA ziet meer in het inzetten van trambussen op de openbare weg.

Trambussen zijn veel goedkoper dan de aanleg, uitbating en onderhoud van sneltramlijnen. Ze kunnen ook stoppen op mobiliteitsknooppunten en kunnen zelfs omleidingen maken. Er moet ook niet onteigend worden voor de ingebruikname van de infrastructuur. Ze zijn echter niet zo snel, kunnen veel minder reizigers vervoeren, zijn sneller versleten en zijn onderhevig aan het verkeersreglement van de openbare weg, bijgevolg ze hebben geen voorrang bij passage van een kruispunt. Ze kunnen eveneens verstrikt geraken in files, die de vertrek- en aankomsttijden grondig kunnen beïnvloeden.

De Vlaamse regering zal nu voor het zomerrecès de knop moeten doorhakken. Er moet immers iets gebeuren aan de barslechte mobiliteit in Limburg!

Achttiende editie Young Champions Cup in Hasselt verzekerd

Standaard

Vlaams sportminister Philippe Muyters (N-VA) geeft de 18de uitgave van de Young Champions Cup in Hasselt – een internationaal jeugdtennistornooi voor -14-jarigen met uitstraling  op de terreinen van TC Excelsior in de eerste week van augustus 2016 – 4.400 euro Vlaamse subsidie. Het stadsbestuur heeft subsidiekraan dichtgedraaid.  De Young Champions Cup in Hasselt maakt deel uit van de Young Stars World Series, een circuit van vijf toptornooien in Frankrijk, Duitsland, Nederland en ons land, de wereldbefaamde Grand Slams voor spelers tussen 12 en 14 jaar. Een tornooi van zulk allure kost meer dan 4.400 euro, maar alle financiële steun is welkom.

Sp.a wil dat N-VA minder vragen stelt

Standaard

Opmerkelijk oproep op het einde van de eerste gemeenteraad van 2016. “Stel wat minder vragen,” richtte de sp.a zich tot de N-VA. “Ze zouden beter hun schepenen en burgemeester vragen om een degelijk beleid te voeren. Dan zijn er geen vragen nodig,” reageert Jan Wouters (N-VA). 

“We begrijpen natuurlijk dat de sp.a heimwee heeft naar het vroegere afspiegelingscollege waar iedereen gedwee ja knikte bij elke beslissing van het schepencollege. Na een half uurtje was je van die vervelende gemeenteraad af en kon je naar huis of naar wat je die avond nog voor leuks gepland had. De zitpenning werd er niet minder om,” aldus Jan Wouters.

“We begrijpen het ook dat de sp.a het niet plezant vindt om tegenwoordig zo’n volle twee (!) uur stil te moeten zijn en gedwee te moeten aanhoren hoe de schepenen zich proberen te verdedigen tegenover het stevige oppositiewerk van de N-VA.”

“Maar door aan ons te vragen om minder, liefst helemaal geen, vragen meer te stellen, vergist de sp.a zich. Ze richten zich beter tot hun eigen schepenen en burgemeester. Vraag hen om een degelijk beleid te voeren. Dan zijn vragen overbodig.”

Luisteren

“Een zebrapad aan een school dat maar niet wordt aangelegd. Dat vinden wij belangrijk genoeg om op de gemeenteraad te brengen. Met resultaat, trouwens. Het zebrapad lag er nog voor de gemeenteraad begonnen was. Geheel toevallig net na het indienen van onze vraag. Een fietspad in Spalbeek dat een onduidelijke en gevaarlijke verkeerssituatie creëert. Dat vinden wij belangrijk genoeg om op de gemeenteraad te brengen. De veiligheid in de uitgangsbuurt. Dat vinden wij belangrijk genoeg om op de gemeenteraad te brengen.”

“En dat oppositiewerk blijkt ook hoognodig. De schepenen schieten immers pas in actie als de N-VA er een vraag over stelt.”

“Mocht de sp.a twee – ocharme – uurtjes stilzitten wat moeilijk vinden dan hebben we nog een advies. Neem een goed boek mee of speel – zoals al heel wat leden van jullie partij – wat spelletjes op je Ipad. Maar laat de N-VA haar werk doen. Oproepen zoals die op de vorige gemeenteraad stimuleren ons enkel nog meer om het stadsbestuur te ondervragen over hun wanbeleid. De inwoners van Hasselt weten dat ze bij ons wél terecht kunnen. Wij vinden hun bekommernissen wél belangrijk genoeg. Wij luisteren wél naar de Hasselaren én gaan wél over tot actie,” besluit Wouters.

Duurzaamheidsschepen Joost Venken moet door stof op gemeenteraad

Standaard

“Ga naar de klimaatbetoging in Parijs en wij betalen je reis.” Daarmee pakte Groen-schepen Joost Venken afgelopen week uit. Hij werd echter teruggefloten door coalitiepartner CD&V. Burgemeester Claes (sp.a) zweeg maar liet Venken wel openlijk schuld bekennen. “Ik heb een inschattingsfout gemaakt,” liet hij N-VA-gemeenteraadslid Rik Dehollogne weten. 

“Die inschattingsfout staat wel mooi gedrukt in De Nieuwe Hasselaar, het officiële informatieblad van de stad,” merkte Dehollogne nog fijntjes op.

De heisa begon vorige week toen schepen Joost Venken voorstelde om alle Hasselaren via hun e-portemonnee te vergoeden voor de busreis naar Parijs, waar een internationale klimaatbetoging plaatsvindt. Meteen werd hij teruggefloten door coalitiepartner CD&V. Dit was immers niet besproken op het college van burgemeester en schepenen.

“Wij wisten natuurlijk al langer dat het stevig rommelt binnen het schepencollege. Dat ze nu hun ruzies openbaar maken, is wel nieuw,” aldus Dehollogne. “Het was trouwens opvallend hoe stil het op de gemeenteraad was aan de kant van CD&V en sp.a. Schepen Venken had het boetekleed aan en moest volledig door het stof. Op enige steun moest hij niet rekenen. Het was dan ook een compleet absurd idee.”

E-wat?

Toch ziet Dehollogne er nog iets positiefs in. “Laten we hopen dat het concept van de e-portemonnee door deze uitschuiver wat beter bekend is geworden onder de Hasselaar. Want heel deze heisa verbloemt natuurlijk dat er van die e-portemonnee nog weinig in huis is gekomen. Hoeveel Hasselaren weten wat dit is en wat je er mee kan doen? Maak dat wat meer bekend en neem initiatieven ten voordele van het milieu in je eigen stad. Dat zal het klimaat meer vooruit helpen dan met een vervuilende bus naar Parijs te tuffen op kosten van de Hasselaar,” besluit Dehollogne.

Reactie

De E-portemonnee is een mooi Hasselts kleinschalig initiatief dat Hasselaren beloont met E-punten om duurzaam gedrag voor milieu en klimaat te realiseren. De E-punten kunnen omgeruild worden voor kleine nuttige dingen die milieu- en klimaatvriendelijk zijn. Het opzet van de E-portemonnee is een gedragsverandering via kleinschalige initiatieven om het milieu en klmaat gunstig te beïnvloeden. Het oproepen van Hasselaren om te gaan betogen voor de klimaatzaak in Parijs in ruil voor E-punten in de E-portemonnee moest bjidragen tot een poging voor een ruimere gedragsverandering bij de burgers. Helaas hebben oppositie en CD&V het zo niet begrepen. Zij blijven bij het klassieke denkpatroon, dat de overheid geen mensen mag vergoeden om te gaan protesteren voor verandering. Spijtig kan die overheid ook maar moeilijk invloed uitoefenen op maatregelen voor een beter klimaat en milieu.