Burenprotest tegen permanente milieuvergunning voor Pukkelpop

Standaard

De ongeruste buren van de Tulpinstraat, Berkenlaan, Putvennestraat en de Vijverstraat werd in Kiewit en Kiewit-Heide een voorstel van bezwaarschrift in de brievenbussen gedropt. Het voorstel tot bezwaar is vooral bedoeld tegen de wijziging van een tijdelijke vergunning naar een permanente vergunning. Ze ijveren voor een leefbaar Kiewit en willen geen permanente klasse 1-vergunning voor Pukkelpop, ondanks ze een warm hart hebben voor de organisatie.

Vele buurtbewoners hebben van de Pukkelpop organisatie ‘The Factory vzw ‘ een brief gekregen waarin ze worden gerustgesteld: “Er verandert zo goed als niets.”  Toch kregen de inwoners die in een straal van 100 meter van de festivalsite of de camping wonen een bekendmaking van de stad. Die werd ook geafficheerd aan de Pukkelpopweide. De afzender(s) van het voorstel tot bezwaarschrift betreuren het dat het stadsbestuur niet op voorhand een informatievergadering heeft gehouden met de buurbewoners om de aanvraag tot een permanente vergunning toe te lichten.

De permanente vergunning houdt in dat de tijdelijke milieuvergunning van klasse 2 wordt omgezet in een permanente milieuvergunning klasse 1 met afwijkingen. Die afwijkingen zorgen volgens de organiserende buren een aanzienlijke stijging van hinder voor mens en milieu inhouden.

Er wordt een permanente toelating (MIL2017/045) gevraagd voor:

  • Een extra festival, een evenement voor 3 dagen in juli, augustus of september. In theorie kan dat dus ook in de eerste maand van het schooljaar. Het event hoeft ook niet aansluitend aan het Pukkelpopfestival te gebeuren. Dat kan resulteren in een 3-daags Housefestival met 4 opeenvolgende nachten.
  • De toelating om 4 ipv 3 festivaldagen te organiseren voor Pukkelpop met de mogelijkheid van 5 opeenvolgende nachten met activiteiten.
  • Toelating om de Dance Tent open te houden tot 5u ipv 4u (nu)
  • Voor beide evenementen wordt de toelating gevraagd om het geluidsniveau tot 100 decibel op te trekken.
  • De toelating om een extra camping uit te bouwen in de driehoek Lisbloemstraat-Waterleliestraat-Ranonkelstraat.
  • De afsluiting van de Kempische Steenweg gedurende de festivals.
  • De toelating om rustverstorende activiteiten voor de opbouw én de afbraak van de festivalweide én de 4 campings uit te voeren 24u/24u (nu is dat van 7u tot 19u)
  • Aangezien het om een permanente vergunning gaat blijft ze voor onbepaalde duur geldig. Bovendien is er geen verplichting tot samenwerking met de verenigingen bedongen in de wettelijke bepalingen. Bij verkoop van het festival aan een andere organisator is die samenwerking niet vanzelfsprekend.

De afzenders van het model bezwaarschrift beweren niet tégen het festival te zijn maar wel tegen de uitbreiding, de afwijkingen en de definitieve vergunning. De bewoners van de aangehaalde straten kregen ook een gedetailleerde werkwijze mee hoe en wanneer het bezwaarschrift moet worden ingediend.

Folterpop is nog steeds actief

Standaard

Folterpop.be verzamelt al jaren klachten van omwoners rond de Pukkelpopsite in Hasselt over de overlast van geluid tijdens het festival en de verkeersveiligheid, weken vòòr het festival tijdens de opbouw. De klachten komen niet alleen van oude mensen, maar ook van jonge gezinnen met kinderen.

In de nacht van 19 op 20 augustus 2015 werd er iets na middernacht vanuit de Louis Pasteurstraat naar Hazodi gebeld, die meldden dat ze voor klachten naar de 101 moesten bellen. Daar meldden ze echter de klagers terug naar de politie van Hazodi. Ze worden gewoon van het kastje naar de muur gestuurd. 

Het burenfeest voor 30 jaar Pukkelpop beschouwen zij als een lapje voor het bloeden. Chokri Mahassine heeft hen ook uitgenodigd en erbij gezegd dat buren overlast kunnen ondervinden van de Pukkelpopdagen en daarom organiseerde hij het Blije Burenfeest. Jammer genoeg heeft hij de klachten van buren weggelachen als vrijetijdsbesteding. 

Ook horen we niks van geluidsmetingen volgens de laatste nieuwe geluidsnormen van Minister Schauvlieghe.

http://www.folterpop.be

Gebruik Summer Swing of Rimpelrock als springplank voor minder bekend talent

Standaard

Voor noeste fans van schlagers en muziek van oude glorieën kwam het nieuws van de aflassing van Summer Swing in 2015 door Chokri Mahassine – wegens tegenvallend bezoekersaantal en financieel verlies – aan als een zware dobber. Een topaffiche met veel grote namen en kermisattracties & veel spontane gezelligheid bekoorden slechts 17.000 van de 30.000 gehoopte bezoekers, waaronder dan nog veel vrijkaarten. Slecht weer was zeker geen excuus voor de tegenvaller. Chokri laat de deur op een kier voor een andere aanpak in 2016.

Zelf vinden we dat Chokri het te bombastisch heeft aangepakt. Het was alles of niks. Heel veel grote namen uit binnen- en buitenland werden vet betaald om er een showtje te komen geven. De bezoeker liet het afweten enerzijds door het wegvallen van de naam Rimpelrock en anderzijds door de hogere inkomprijs, zeker als je met een familie van vier afzakte naar de weide en dan nog eten en drinken ter plaatse aan ook geen goedkope prijs moest kopen. In de plaats van hun inkomgeld kregen ze wel een andere gezelligheid dan op Pukkelpop en een ganse dag optredens van een hele reeks artiesten op twee plaatsen.

Best is dat de Pukkelpoporganisatie SS of RR vanuit een andere invalshoek aanpakken. Een topaffiche met enkele grote namen, aangevuld met een reeks minder bekende artiesten in dat lichte en vrolijke muziekgenre. Deze laatsten worden geselecteerd door de organisatie op kwaliteit en kunnen het festival gebruiken als springplank voor een verdere carrière-uitbouw.

Zo kan hij kostenbesparend werken en meteen ook zorgen dat de gezelligheid gegarandeerd blijft, met eet- en drinkstanden & attracties. Een lagere inkomprijs zoou wenselijk zijn om jong en oud te herenigen voor het podium.

En zorg ervoor dat er voldoende zitplaatsen – als er toch geen stoeltjes meer binnen mogen – voor mensen moeilijk te been zijn desnoods met voorinschrijving. Niet apart van het podium voor een groot scherm, maar geïntegreerd in het geheel, desnoods in deelvlakken. Zij betalen ook voor de sfeer en dat werd hen ontnomen tijdens SS 2014.

Zesde Dag van Huurder op 26 oktober 2014 in Kiewit

Standaard

Op zondag 26 oktober 2014 verwacht het Huurderssyndicaat de publicatie van de beleidsbrief Wonen van minister Homans. Diezelfde zondag wordt de zesde Dag van de Huurder in de Koe-Vertn de nieuwe cafetaria in het Domein Kiewit. Netwerk Armoede ontvangt dan ook de Gouden Baksteen.

Zestig huurder zullen tussen 12u30 tot 13u30 genieten van een bio-buffet.

Om 13u30 reiken we de Gouden Baksteen uit aan het Netwerk Armoede wegens hun steun aan onze campagne ‘1/3 is de MAX’.

Vanaf 14u is er een bespreking van de nieuwe beleidsnota van minister Homans met de huurders. Resultaten van die bespreking worden zeker overgemaakt aan de minister.

Vanaf 15u is er een wandeling met begeleiding van gidsen van Natuurpunt gepland.

http://www.huurderssyndicaat.be

Beenders haalt bakkenvolle kritiek van Sporting Hasselt in nek UPDATE

Standaard

Bij Sporting Hasselt zijn ze niet te spreken over de uitspraken van sportschepen Rob Beenders in een interview in HBVL op donderdag 11 september 2014 over de plannen van nieuwe accommodatie voor het vervallen oude stadion. Ondanks de grote inspanningen van de familie Stijnen dreigt de Spor in het niets te verzinken zonder een goed uitgerust en modern stadion.

Uitlatingen dat de Spor zijn matchen maar moet spelen op het veld van concurrent Hades Kiewit, mochten ze een wedstrijd ooit in Tweede Nationale spelen, zet ontzettend kwaad bloed bij het bestuur van Sporting Hasselt. Weinig respect voor bestuur, spelers en vrijwillige medewerkers, vinden ze bij de Spor. De Spor leeft opnieuw onder de Hasselaren en dat wil het bestuur ook zo behouden.

Immers hun accommodatie is na zware bekermatchincidenten tegen Beerschot niet geldig meer verklaard voor competitievoetbal in 1ste en 2de Nationale door de KBVB

Het clubbestuur van de Spor zal zich nu intern beraden en met een gepaste reactie voor de dag komen.

Het bestuur is niet te vinden voor een groot sportcomplex met veel tralala, maar wel voor een gezellig kuipke voor hooguit 10.000 bezoekers met grondige renovatie en mogelijk wat nieuwbouw aan het Stedelijk Sportstadion aan de Oude Kuringerbaan.

REACTIE

Rob Beenders blijft bij zijn uitspraken, aangezien hij ze correct vindt.

“Mijn reactie was noodzakelijk, omdat N-VA me woorden in de mond heeft gelegd die zo niet zijn uitgesproken in de gemeenteraad. Samen met collega Tom Vandeput werken we met een werkgroep aan een locatiestudie en de diensten werken momenteel een raming uit om een beeld te krijgen van de financieringen die nodig zijn voor het huidig stadion”.

“Als schepen en als bestuur kunnen we nu geen garantie geven dat Sporting volgend jaar een nieuw stadion zou hebben, dat is praktisch niet mogelijk. We moeten elke voetbalclub de steun geven die zij nodig hebben en dat gebeurt in overleg, niet met grote woorden in persberichten”, aldus Rob Beenders.

18.000 – 17.000 = 1.000 en 25.000 – 17.000 = 8.000 maar met groeikansen

Standaard

Daags na de eerste Summer Swing op zaterdag 9 augustus 2014 kunnen we een balans opmaken. Het verhoopte toeschouwersaantal tussen 20 à 25.000 werd met 17.000 niet gehaald, ondanks goede reclame, vrijkaarten, prima affiche en mooi weer. Ook was er minder 1.000 man minder volk dan op de laatste Rimpelrock. Tijd voor een evaluatie over de verlieslatende organisatie.

De ambiance was helemaal anders: goed voor jonge gezinnen met kinderen en aanpassen voor ex-Rimpelrockers die er toch verloren bijliepen, want van verkleedpartijen en meegebrachte frigoboxen en stoeltjes was geen sprake meer. Maar dat hoort nu eenmaal bij de vernieuwing van de formule naar een familiefestival met drie podia voor elk wat wils voor jong en oud.

Uit reacties op Facebook leren we dat er heel wat jonge en oudere mensen het een geslaagd initiatief vinden. Alleen dat de springkastelen beter moeten verankerd worden, dat iedereen aan de toog moet meewerken om de files voor de bediening efficiënter op te vangen, dat het gsm-signaal vanop de wei niet al te goed functioneert en dat de prijzen voor eten en drinken de pan uitswingen, nu de festivalganger met zijn gezin geen frigobox meer mag meebrengen. Verkleedpartijen gecombineerd met de nodige lol waren zeldzaam onder het publiek. Ook de polsbandjes voor eventueel verloren gelopen kinderen was een prima initiatief. Ook het ruime muzikale aanbod op drie plaatsen kon genieten van publieke tevredenheid. 

Er waren ook voormalig Rimpelrockers aanwezig op de wei. Zij kwamen vooral voor het ambiancepodium. De rijpere jeugd die slecht te been was, werd gedropt op een stoel omsingeld door nadar voor een groot scherm net buiten de tent. Zij werden precies behandeld alsof het paria’s zijn, afgezonderd van de massa en gekooid voor het scherm. Zij moesten dan ook hun eigen ambiance maken en mochten zeker door hun beperking in contact treden met de artiest. 

Trouwens de 3.000 zitplaatsen waren al bezet door grotendeels gezinnen met jonge kinderen en groepjes mensen, waardoor een ouderling slecht te been moest kijken naar een zitplaats die toevallig vrijkwam om wat te rusten. Natuurlijk zal de organisatie claimen dat deze mensen hen op voorhand moesten verwittigd hebben om een zitplaats te reserveren, maar door de hele heisa rond die verboden stoeltjes zal dat zeker niet gebeurd zijn. En de communicatie rond die zitplaatsen kon ook veel beter en duidelijker.

Voor de rest heeft iedereen zich geamuseerd, behalve die hardnekkige RR’ers die kloegen over zitplaatsen en eigen stoeltjes. Hen moet je ook gelijk geven. Zij voelen er zich niet meer bij betrokken. Organisator Chokri Mahassine kwam op zaterdag 9 augustus 2014 vertellen op de televisie dat hij tevreden was over opkomst en sfeer, maar met een twijfelachtig gezicht liet hij een volgende editie in het midden, niettegenstaande Summer Swing moet groeien.

De organisatie was goed, optredens ok en de opkomst minder, maar  het festival is verlieslatend. Misschien is hier de kiem gelegd voor een verderzetting in afgeslankt formaat?

Lees ook artikel op Hasselt-Nieuws.

http://www.summerswing.be

Aan Chokri Mahassine: luister naar fans!

Standaard

In HLN van donderdag 7 augustus 2014 staat een artikel over de tickets van Summer Swing 2014, waarvan de voorverkoop niet wil vlotten en waarbij Chokri Mahassine nu kwistig omspringt met het uitdelen van vrijkaarten aan zijn medewerkers. De verwachtingen zijn al bijgesteld van 30.000 naar 20 à 25.000 toeschouwers.

De weersvoorspelling voor zaterdag 9 augustus 2014 meldt nochtans het betere weer tot 23 graden. Zelf stoeltjes meebrengen is verboden en dat zorgt voor heel wat afzeggingen onder de voormalige Rimpelrockgangers uit vrees op de aantasting van hun ambiance. Zij kunnen ook niet rekenen op de toezeggingen van Mahassine om een gegarandeerde zitplaats – op voorhand te reserveren – voor hun Ambiance Stage – en dan nog voor een groot scherm buiten de tent met geen directe interactie met de artiest – te voorzien.

Ook het feit dat Mahassine deze SS-formule heeft bedacht is pertinent gelogen in het artikel. Ik heb trouwens naam plus concept aan de telefoon doorgegeven aan het secretariaat, dat zeer positief reageerde. Ik heb hen wel gezegd om de stoeltjes van de festivalgangers te behouden en ze samen onder te brengen in een afgebakend deel voor het podium, maar niet dat zij zouden zorgen voor zitplaatsen achter een groot scherm buiten de tent. De communicatie waar en over hoeveel zitplaatsen is ook heel onduidelijk.

Op mijn stadsblog zijn er vele bezoekers die teksten over Summer Swing lezen en maar weinigen die ik verder zie klikken naar http://www.summerswing.be. Een teken dat ze afwachten en niet meteen boeken.

Hopelijk wordt Summer Swing 2014 voor jong en oud een succes over de ganse lijn en dat ze veel bijval hebben met het weer, een belangrijke factor en zich niet te veel laten afschrikken door de inkomprijzen. Het aanbod is overigens overweldigend. Maar de voormalige oudere Rimpelrockgangers zullen wellicht grotendeels afhaken, of niet?

http://www.summerswing.be

Communicatie over zitplaatsen op Summer Swing 2014 is ontoereikend

Standaard

summer swing 2014 plan

Na drie telefoontjes naar het Pukkelpopsecretariaat zijn we nog niet veel wijzer geworden over de zitplaatsen op Summer Swing op 9 augustus 2014 op de Pukkelpopweide in Kiewit. Volgens de organisatie staat alle info op http://www.summerswing.be, maar daar wordt enkel melding gemaakt over zitgelegenheid, zonder melding te maken of het tribunes of stoelen al dan niet op een podium zijn – ook al dan niet extra betalend – en over hoeveel plaatsen het nu gaat. Zelfs het woord zitplaats vind je niet terug in de ticketverkoopuitleg.

Een kijkje op het plan leert ons dat de zitplaatsen bij de Pop Stage nogal veraf liggen, terwijl ze precies in de roze Familie Stage als verrassing liggen. Oudere Rimpelrockers zullen kiezen voor de Ambiance Stage en daar liggen de zitplaatsen aan de zijkant van een volgens de organisatie groot ovaalvormig podium, net achter de plaatsen voor mensen in een rolstoel.

In de uitleg voor de ticketverkoop zijn nergens zitplaatsen te bespeuren, niettegenstaande de organisatie ons duidelijk gezegd heeft dat ze inclusief in de drie vipformules tussen 50 en 225 euro zijn opgenomen. Anderzijds beweert ook diezelfde organisatie dat er ook zitplaatsen zijn voor oudere jeugd en mensen slecht te been.

Alleszins voor de webgebruikers is dat heel slechte communicatie. Des te meer je betaalt, des te meer je krijgt te zien, voor iedereen. Dat is de boodschap om de traditionele Rimpelrockgangers af te schrikken, want stoeltjes zijn niet meer toegelaten en het verzwijgen van het aantal beschikbare zitplaatsen voor gewone tickethouders roept veel vragen op.

Toen de organisatie nog op zoek was naar het andere concept ter vervanging, hebben wij hen nog de naam van Summer Swing met een meer open karakter naar doelgroepen telefonisch ingefluisterd. Helaas wordt er weer gewerkt met vipformules, zodat je ongelijkheid bij de festivalgangers creëert. Maar ja, de kosten moeten er van de andere kant ook uitgehaald worden met een optie van winst in het achterhoofd, hopelijk om te herinvesteren in een tweede editie, als die er komt.

http://www.summerswing.be

Afschaffing picknick op Summer Swing leidt tot protest

Standaard

Op dinsdag 29 april 2014 maakte Chokri Mahassine bekend dat Summer Swing op 9 augustus 2014 voor jong en oud met drie podia Rimpelrock zal vervangen.

Naast een Pop Stage voor jongeren, een Family Stage voor kinderen en familie en een Ambiance Stage voor schlagers en lagere inkomprijzen dan bij Rimpelrock, mogen er geen picknicks gehouden worden en worden campingbenodigdheden ook verboden, evenals frigoboxen.

Geen picknick en het verbod op andere attributen is voor heel vele trouwe Rimpelrockgangers dan wel een grote streep door hun rekening, zo kunnen we afleiden uit de eerste reacties.

Immers het gezellige en carnavelske – wat Rimpelrock zo enig maakte doorheen de tijd – verdwijnt eensklaps en wordt vervangen door een kale bedoening voor de podia.

Zeker het stoeltjesverbod voor slecht te been zijnde ouderen en de afschaffing van de +80-zone stuiten op veel protest.

Immers die verbodsstap is heel waarschijnlijk genomen door de organisatie om het inkomstenverlies van een lagere inkomprijs te compenseren.

http://www.summerswing.be

N-VA Hasselt klinkt op succesvol 2014

Standaard

nva wandelt 2014 1

Zondagvoormiddag 26 januari 2014 verzamelde N-VA Hasselt voor de jaarlijkse winterborrelwandeling, dit keer in het Domein Kiewit en een variant van de nieuwjaarsreceptie. Zo’n 100 wandelaars genoten van het mooie weer en een glaasje jenever.

nva wandelt 2014 2

De wandeling was een succes. Sympathisanten van de Hasseltse en andere Limburgse afdelingen verzamelden aan de Kinderboerderij in het Domein Kiewit. Met een 100-tal wandelaars is de vijfde editie toe aan een record.

Volksvertegenwoordigers Steven Vandeput en Lies Jans klonken met de aanwezigen op een succesvol 2014, terwijl voorzitter Marc Roppe iedereen geluk toewenste op een jaar vol verandering met een uitstekend verkiezingsresultaat.

Na een frisse wandeling arriveerden de wandelaars terug aan de Kinderboerderij. Anderen genoten verder in een informeel onderonsje in De Kwaakvos.

 www.nvahasselt.be