Groen Hasselt nog steeds op zoek naar juiste drive, ondanks ledentoename

Standaard

Bij Groen Hasselt hebben ze precies nog alle tijd om zich op gang te trekken in de voorbereiding van programma en lijstvorming voor de komende gemeenteraadverkiezing. Groen Hasselt heeft met schepen Joost Venken een mooi parcours afgelegd in de stadspolitiek met hun inzet voor duurzaamheid via onder andere de e-portefeuille en de lopende actie voor de groepsaankoop van zonnepanelen voor Hasselaren en ook de aandacht voor klimaatvriendelijke maatregelen, dat hen meer natuurbewustere leden heeft opgeleverd. Na een evaluatie van de bevoegdheden van schepen Joost Venken, zoals duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, en staan ook andere zaken op de agenda, zoals wonen en fietsbeleid en sociale thema’s gelijk gezondheid en armoede. Hieruit moeten ideeën uit de basis aangereikt worden om een programma te schrijven. Maar eerst komen er nog enkele gastsprekers hun verhaal doen. Zo komt Groen-kamerlid Wouter De Vriendt als sociaal bewogen lid van de commissie Buitenlandse Betrekkingen op 22 maart 2017 vanaf 20u praten in het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum in de Rodenbachtstraat in Hasselt over de vluchtelingencrisis en -beleid. In het najaar 2017 zou het programma en lijsten meer vorm krijgen. Helaas beschikken de groenen niet over de nodige stemmentrekkers in hun partij. Best is dat ze blijven samenwerken met de sp.a Hasselt, die ook nog op zoek is naar een bekwame lijsttrekker in een kartel. Ook komen de groenen nauwelijks uit hun schelp in de media, ondanks ze toch wel willen.

Advertenties

Joost, Clear Channel levert al lang geen poepzakjes voor honden meer aan Hasselt

Standaard

Waar Hasselt vroeger zo proper was zonder hondenpoep in parken en straten ligt al heel lang achter ons. TVL meldde op vrijdag 3 februari 2017 dat de apparaten voor hondenpoepzakjes al geruime tijd niet meer functioneren. Met andere woorden er komen geen zakjes meer uit. Erger is nog dat het departement Leefmilieu en Duurzaamheid van schepen Joost Venken niet eens wist dat het contract met leverancier Clear Channel al lang ten einde is. Wandelaars met honden kunnen best zakjes meenemen tijdens de wandeling met de hond om de stront op te rapen en in de vuilbak te gooien en niet in het bos. Maar meer mensen doen precies die moeite meer en laten hun hond maar hun grote behoeften doen op openbaar domein met overlast voor anderen. Helaas kijken deze mensen daar niet naar, want hun hond is belangrijker voor hen dan de mensen in hun omgeving. Of is het gewoon uit gemakszucht? Alleszins hopen we dat Joost Venken deze scheve situatie terugrechtgezet en zorgt voor nieuwe vullingen hondenpoepzakjes in de apparaten. Of anders kan hij ook die grote panelen maar best verwijderen en het totale openbaar domein aan kakkende honden geven.

POLL: Wie van Hasseltse burgemeester en schepenen verdient pluim voor verdiensten in 2015?

Standaard

We zijn eind 2015. Tijd voor onze jaarlijkse poll inzake de populariteit in het teken van de verdiensten van afgelopen jaar van de beleidsvoerende Hasseltse politici in de meerderheid. De legislatuur is momenteel halfweg en moet nog drie jaar uitzitten tot de volgende verkiezingen. Maar wie uit het College van Burgemeester en Schepenen verdient volgens de lezer een pluim voor zijn of haar verwezenlijkingen of werk in 2015?

Stemmen kan tot 7 januari 2016.

Duurzaamheidsschepen Joost Venken moet door stof op gemeenteraad

Standaard

“Ga naar de klimaatbetoging in Parijs en wij betalen je reis.” Daarmee pakte Groen-schepen Joost Venken afgelopen week uit. Hij werd echter teruggefloten door coalitiepartner CD&V. Burgemeester Claes (sp.a) zweeg maar liet Venken wel openlijk schuld bekennen. “Ik heb een inschattingsfout gemaakt,” liet hij N-VA-gemeenteraadslid Rik Dehollogne weten. 

“Die inschattingsfout staat wel mooi gedrukt in De Nieuwe Hasselaar, het officiële informatieblad van de stad,” merkte Dehollogne nog fijntjes op.

De heisa begon vorige week toen schepen Joost Venken voorstelde om alle Hasselaren via hun e-portemonnee te vergoeden voor de busreis naar Parijs, waar een internationale klimaatbetoging plaatsvindt. Meteen werd hij teruggefloten door coalitiepartner CD&V. Dit was immers niet besproken op het college van burgemeester en schepenen.

“Wij wisten natuurlijk al langer dat het stevig rommelt binnen het schepencollege. Dat ze nu hun ruzies openbaar maken, is wel nieuw,” aldus Dehollogne. “Het was trouwens opvallend hoe stil het op de gemeenteraad was aan de kant van CD&V en sp.a. Schepen Venken had het boetekleed aan en moest volledig door het stof. Op enige steun moest hij niet rekenen. Het was dan ook een compleet absurd idee.”

E-wat?

Toch ziet Dehollogne er nog iets positiefs in. “Laten we hopen dat het concept van de e-portemonnee door deze uitschuiver wat beter bekend is geworden onder de Hasselaar. Want heel deze heisa verbloemt natuurlijk dat er van die e-portemonnee nog weinig in huis is gekomen. Hoeveel Hasselaren weten wat dit is en wat je er mee kan doen? Maak dat wat meer bekend en neem initiatieven ten voordele van het milieu in je eigen stad. Dat zal het klimaat meer vooruit helpen dan met een vervuilende bus naar Parijs te tuffen op kosten van de Hasselaar,” besluit Dehollogne.

Reactie

De E-portemonnee is een mooi Hasselts kleinschalig initiatief dat Hasselaren beloont met E-punten om duurzaam gedrag voor milieu en klimaat te realiseren. De E-punten kunnen omgeruild worden voor kleine nuttige dingen die milieu- en klimaatvriendelijk zijn. Het opzet van de E-portemonnee is een gedragsverandering via kleinschalige initiatieven om het milieu en klmaat gunstig te beïnvloeden. Het oproepen van Hasselaren om te gaan betogen voor de klimaatzaak in Parijs in ruil voor E-punten in de E-portemonnee moest bjidragen tot een poging voor een ruimere gedragsverandering bij de burgers. Helaas hebben oppositie en CD&V het zo niet begrepen. Zij blijven bij het klassieke denkpatroon, dat de overheid geen mensen mag vergoeden om te gaan protesteren voor verandering. Spijtig kan die overheid ook maar moeilijk invloed uitoefenen op maatregelen voor een beter klimaat en milieu.  

Kan je wel burgers mobiliseren om hun comfortzone te verlaten voor dringende klimaatzaak op kosten van overheid?

Standaard

Dat is de vraag die N-VA en Open Vld vanuit de Hasseltse oppositie stellen bij de aankonding van duurzaamheidsschepen Joost Venken (Groen) om de busreis van Hasselaren – die op 29 november 2015 mee gaan betogen in Parijs in het kader van de zo belangrijke klimaattop – te vergoeden met een deelse terugbetaling van hun voorgelegd busticket van 45 euro via 2250 punten op hun de e-portomonnee.

N-VA Hasselt is vierkant tegen, omdat het volgens hen gaat om overheidsgeld om te gaan betogen en is ook volgens hen never seen. Open Vld vindt in de persoon van Laurence Libert – lang geleden dat we nog iets van haar gehoord hebben – ook dat de boodschap voor een schoner klimaat wordt tenietgedaan door met vervuilde bussen naar Parijs te rijden, waarin we haar wel gelijk in moeten geven.

Joost Venken op zijn beurt schiet de kritiek af door te stellen dat de federale regering zo even 275 miljoen euro blokkeert, geld dat voorzien was om de nodige maatregelen tegen de opwarming van ons klimaat bij te sturen. Ook hier kunnen we de tegengestelde uitspraken van de al dan niet blokkering van de 8 miljoen voor het compensatiefonds voor de aanleg van nieuwe bossen aan toevoegen, die Vlaams ministers Schauvlieghe en Turtelboom uitten.

De tegenstelling tussen links en rechts in dit debat der details komt hier weer goed tevoorschijn, ondanks alle partijen baat hebben aan een beter klimaat. Of is dat weer een item dat opgeblazen wordt door de klassieke media om de gazetten te kunnen vullen en de oppositie scherp te houden door een tekort aan diepgaande debatten de laatste tijd op de Hasseltse gemeenteraden?