Voor fraude komt de zon niet op

Standaard

Naar aanleiding van de massafraude door datumvervalsing bij het plaatsen van zonnepanelen schreef Frank Vanbrabant – CEO bij Infrax – een blog over de onterecht opgetrokken vergoedingen door de fraudeurs.

De enorme mediabelangstelling voor de klacht die we bij het parket van Hasselt neergelegd hebben over fraude met zonnepanelen overtrof onze verwachtingen. Natuurlijk gingen we er wel van uit dat de media dit nieuws zouden oppikken. Het parket heeft trouwens zelf afgelopen woensdag een persbericht hierover verspreid.

Maar wat ik vooral niet verwachtte – maar wel heel sterk apprecieer – is het feit dat men Infrax waardeert voor het feit dat we zelf actief op zoek gaan naar misbruiken. Voor ons is dat logisch. Omdat we begaan zijn met onze klanten.

We zouden simpelweg de andere kant kunnen op kijken omdat niet wij als netbeheerder, maar onze klant de rekening betaalt. De uitgekeerde subsidies verhalen wij immers conform de regelgeving op alle elektriciteitsgebruikers.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is één van onze bedrijfswaarden. Wij vinden het dan ook onze plicht om dergelijke wantoestanden aan te kaarten. Onze klanten stellen wij in ons bedrijf altijd centraal.

Waar ik mij nog meer in verheug zijn de reacties van andere instanties in het energielandschap. Het is overduidelijk dat zowel de politiek, de regulator als de collega’s in de sector begaan zijn met deze foute praktijken. Iedereen geeft aan ermee bezig te zijn en de lat nog hoger te willen leggen. De eerste bundel van klachten die bij het parket in behandeling is, legt een heel actieterrein open.

Want dit is geen Limburgs fenomeen. Niet enkel in Limburg gebeuren zaken die het ‘zonlicht’ niet mogen zien. In de provincie Limburg kwamen de eerste dossiers naar boven. De rest zal volgen. En dat is niet meer dan normaal. Fraude moet overal aangepakt worden. Of het nu gaat om belastingfraude, zwendel met auto’s of vervalste aanmeldingen van zonnepanelen, het verschilt in wezen niet eens. Wie fraudeert om zichzelf te verrijken licht eigenlijk zijn medeburgers op.

Dat Infrax ook in de toekomst fraude actief zal blijven bestrijden, dat is wél zonneklaar.

Bron: http://www.frankblogt.be

Advertenties

Oplaadbare elektriciteitsmeter voor beperkt verbruik in opmars?

Standaard

Door de stopzetting van de betaling van het grote aantal groene-energiecertificaten voor alternatieve energiebronnen door de Vlaamse regering en de blokkering van de energieprijzen tot eind 2014 door de federale economieminister, hebben netwerkbeheerders Infrax en Eandis een schuld van meer dan anderhalf miljard euro moeten opbouwen om die groene-eneergiecertificaten te kunnen betalen.

De pers spreekt van een stijging van 30% voor de particuliere elektriciteitsfactuur, maar dit cijfer werd door Jos Liebens van Infrax noch bevestigd, noch ontkend.

Hij stelt wel dat er onderhandelingen bezig zijn met Vlaams liberaal energieminister Turtelboom over hoe Infrax en Eandis de schuld kunnen spreiden in de tijd: op korte en langere termijn. Afhankelijk daarvan en ook van de eventuele financiële tussenkomst van de Vlaamse regering, zal bepalend zijn voor de stijging van de elektriciteitsfactuur, dan nog niet rekening gehouden met de prijsstijging bij stroomtekorten bij een harde winter. Turtelboom neemt wel de eindbeslissing.

We kunnen nu al zeggen van hoe je het draait of keert, de elektriciteitsgebruiker – arm of rijk – zal moeten ophoesten om dat schuldengat op te vullen. Zelfs burgers die geen zonnepanelen beschikken, zullen tweemaal moeten meebetalen. Ook van de zonnepaneelbezitters zal een extra inspanning worden gevraagd hopelijk, om het systeem rechtvaardig te kunnen houden.

Alleszins zonder sociale correcties zal de duurdere elektriciteitsfactuur een harde financiële dobber worden. Maar ook voor gezinnen met opgroeiende kinderen en bedrijven zal die verhoging doorwegen in hun budget. Burgers zullen nog meer letten op hun geldbeugel bij uitgaven, waardoor een consumptiegedrag kan optreden.

De verhoging kan er ook voor zorgen dat almaar meer burgers hun energiefacturen niet meer kunnen betalen, dat ze noodgedwongen een beroep moeten doen op een oplaadbare elektriciteitsmeter voor beperkt energieverbruik.

De beslissing rond deze groene-energiecertificaten is genomen in tijden van de paarse regering, toen het geld groeide tot aan de hemelpoorten. Helaas is daar wel gesteld dat de kerncentrales midden jaren 10 zouden sluiten en een verkeerde politieke keuze gemaakt met de oversubsidiëring van alternatieve energie, wat onbetaalbaar werd door het succes.

Nu dat er  enkele kerncentrales zijn uitgevallen in België is het zelfs zo erg, dat politici dit keer wel vooruitziend reageren en zelfs stroompannes van max. drie uur per dag voorspellen in harde wintertijden. Daarom gaan ze over tot elektriciteitsonderbrekingen in bepaalde gebieden in het land, wanneer het tekort nijpend is en de aanvoer van elektriciteit uit het buitenland onvoldoende is. Dat is dan een ontwikkeld België in de 21ste eeuw.

Oorzaak is het ontbreken van een langetermijnvisie op gebied van energievoorziening in ons land. Kerncentrales worden nu noodgedwongen verlengd in hun levensduur om toch maar niet zonder stroom te vallen, terwijl de bouw van alternatieve energiebronnen zoals windmolens bijna stilligt wegens weinig of geen subsidie.

Er moet dringend werk worden gemaakt aan een energievoorziening met al dan niet slimme systemen  op lange termijn. Zolang de politici van het even welke partij maar rond de kerktoren blijven rijden zonder beslissingen te nemen die de stroom voor de toekomstige generaties veilig stelt, zal er geen verandering optreden.

En die verandering voor meer dan 50 miljard euro mag de belastingbetaler ook betalen.

Politiek is rot en visieloos! Elektriciteitsopwekking lijkt de neiging van monopolisering te krijgen, met een lachend Frankrijk op de achtergrond. Dat is Europa!

Gedwongen fusie tussen Infrax en Eandis is slechte zaak voor Vlaanderen

Standaard

De Vlaamse energieminister heeft plannen om de twee energiedistributeurs Infrax en Eandis een fusie op te leggen en zo te zorgen voor een monopolie op de energiedistributiemarkt met eengemaakte tarieven.

Dat is een slechte zaak voor de 96 gemeentes, die kiezen voor de kwaliteit en lager liggende prijzen van Infrax dan bij Eandis, voor Vlaamse bedrijven en gezinnen die hun tarieven zullen zien verhogen door de fusie.

Bovendien remt deze monopolievorming innovatie. Gepleit wordt voor een blijvende concurrentie, waarbij bedrijven gedreven worden tot innovatie. Immers Infrax was wel de eerste in Europa om windturbines op zijn bedrijventerrein te introduceren.

Door het monopolie verliezen de gemeentebesturen hun vrije keuze om te kiezen voor die netbeheerder met de voordeligste voorwaarden en dienstverlening. Iets waarover de beslissing Europese Commissie erg afkeurend kan klinken.

Door eengemaakt elektriciteitstarieven zal de prijs van de goedkopere elektriciteit van Infrax stijgen tot het niveau van die van de duurdere Eandis. Die verhoging zullen particuliere klanten zeker gaan voelen in hun energiefactuur en zal de concurrentiepositie van de bedrijven verder uithollen.

Dus kortweg: GEEN GEDWONGEN FUSIE TUSSEN INFRAX EN EANDIS.

www.infrax.be

Duurdere elektriciteitsfactuur is onvermijdelijk, hoe je het ook draait of keert

Standaard

De elektriciteitsfactuur voor de Limburgse gezinnen, bedrijven en instellingen zullen sowieso stijgen, ook als de twee Vlaamse distributienetbeheerders Infrax en Eandis – die instaan voor elektriciteitstransport over laagspanningsnet tot bij de verbruiker -gaan fuseren, zelfs tot 30%.

De Vlaamse regering moet echter nog haar fiat geven over die fusie, aangezien ze streven naar één nettarief in Vlaanderen, gemakkelijk zonder vergelijkingen voor de klanten

De distributiekost van elektriciteit wordt verrekend in een netvergoeding en maakt ongeveer 40% uit van de factuur. Het nettarief is bij het huidige Infrax met 93 Vlaamse gemeenten aanzienlijk lager dan die bij Eandis met de overige 215 gemeenten. En de Limburgse politiek wil dat zo behouden, zeker voor het beslissingsrecht. Een forse prijsstijging dreigt door fusie.

Ook zonder die fusie zal vanaf begin 2014 de nettarieven onvermijdelijk stijgen zonder dat er ook maar een overeenkomst bestaat over de solideringsbijdrage van 22 miljoen euro die Eandis moet ophoesten, aangezien Infrax in verhouding te veel groenestroomcertificaten moet opkopen.

Alleszins zal iedereen voor elektriciteit vanaf volgend jaar meer mogen ophoesten of men moet genieten van zelfopgewekte energie.

Nieuwe voorzitters bij intercommunales

Standaard

Inter-energa, Inter-media, Inter-aqua en Infrax Limburg hebben een nieuwe Raad van Bestuur en ook een nieuwe voorzitter.

De maatschappijen zijn verantwoordelijk voor de energiedistributie, de kabeltelevisie en de riolering in hun aangesloten gemeenten.

Na de installatie van de nieuwe provincie- en gemeenteraden moeten immers ook alle afvaardigingen in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hernieuwd worden.

Nieuwe voorzitters

Infrax Limburg, verantwoordelijk voor personeel en gebouwen: Eric Awouters (Open VLD), gemeenteraadslid Borgloon

Inter-energa, verantwoordelijk voor aardgas- en elektriciteitsdistributie: Jos Claessens (Open VLD), burgemeester Bocholt

Inter-media, verantwoordelijk voor kabeltelevisie: Raf Drieskens (CD&V), burgemeester Neerpelt

Inter-aqua, verantwoordelijk voor riolering: Michiel Liefsoens (SP.A), gemeenteraadslid Hasselt

De burgers kennen enkel Infrax

De burgers komen niet direct in aanraking met deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Logisch, want Infrax is de werkmaatschappij die instaat voor de uitvoering van alle operationele taken. Dat betekent ook alle klantencontacten. Daarom wordt in de communicatie enkel de naam ‘Infrax’ gebruikt.

Het beheer en de investeringen van de netten blijven de verantwoordelijkheid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uit de Infrax-groep. En vermits de provincie en de aangesloten gemeenten een cruciale rol spelen in de organisatie van de nutsvoorzieningen en het investeringsbeleid zijn ze vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.

Nieuwe voorzitter voor de Infraxgroep

Infrax Limburg zal pas op 29 april 2013 haar afvaardiging in de Raad van Bestuur van werkmaatschappij Infrax aanduiden. Ook de afvaardigingen uit de andere regio’s (Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen) worden dezer dagen vernieuwd. In de schoot van de nieuwe Raad van Bestuur in Brussel zal dan een nieuwe voorzitter aangesteld worden conform de statuten.

Ook Infrax liet distributiekost stijgen vanaf 1 april 2012

Standaard

Vogens HLN heeft Infrax voor zijn elektriciteitsdistributie een prijsverhoging van 3,5% voor distributiekosten doorgevoerd in de energiefactuur van hun klanten.

Echter de distributiekost bedraagt slechts 5% van het totale factuurbedrag en het bedrag van verhoging gaat integraal naar distributeur Eandis.

Hierdoor blijft Infrax buiten de storm van prijsverhogingen op 1 april van onder andere  Electrabel, Luminus of Nuon, waartegen socialistisch economieminister Vande Lanotte met zijn wet over de bevriezing van de energieprijzen ageert.

Eandis verhoogde zijn prijs al op 1 maart 2012 en Infrax volgde op 1 april 2012, alles onder het goedkeurend oog van de federale energieregulator CREG.

Voor goedkopere energieprijzen is het alleszins beter dat er niet alleen meer concurrentie komt in de energiesector, maar ook de overstapmogelijkheden voor de eindverbruiker wordt vereenvoudigd door de verbrekingsvergoeding af te schaffen.

Tevens is de koppeling van de aardgasprijs aan de aardolieprijs op de internationale beurs – zo de grote leveranciers doen – niet efficiënt voor de prijsvorming voor de consument.

Immers kleinere leveranciers zoals Lampiris – die hun prijs bepalen aan de hand van de aardgasbeurs in Amsterdam – kunnen wel hun prijzen doen dalen vanaf 1 mei 2012, omdat de aardgasprijs daalt op dit ogenblik en de benzineprijs maar blijft stijgen.

Alleszins is het te hopen dat het ministrieel ingrijpen in de energieprijzen de consument moet aanzetten tot het kiezen van meer en ‘naar gemakkelijker overstapbare’ en goedkopere leveranciers.

Infrax laat 200 klanten proeven van elektrisch rijden in Bokrijk

Standaard

Wie zondag 4 maart 2012 in Bokrijk passeerde, kan wel verbaasd opgekeken hebben, want netbedrijf Infrax liet in het Openluchtmuseum zo’n 200 klanten gratis proeven van rijden met een elektrische wagen. Onder het motto ‘Rij met de wagen van de toekomst in het decor van het verleden’. 

Jean-Paul Peuskens, voorzitter van domein Bokrijk: “Wij trekken graag mee de kar van dit ecologische project. Voor de winnaars zal het een unieke ervaring zijn, want het museum is nog gesloten voor het publiek.” Het was meteen de start van de proeftuin iMove waaraan Infrax deelneemt. 

Proeftuin Vlaanderen

Om de invoering van elektrische voertuigen in Vlaanderen te versnellen, heeft de Vlaamse regering een proeftuin opgestart. Vijf platformen werden hiervoor goedgekeurd. Een van de projecten is iMove, waaraan ook Infrax deelneemt. iMove wil kennis verwerven over de batterijtechnologie, de uitbouw van de laadinfrastructuur en de impact daarvan op het elektriciteitsnet.  

Particulier gebruik

Binnen het project levert Infrax 70 elektrische voertuigen en laadpalen voor het onderzoek naar het gebruik van elektrische wagens bij particulieren. Tot op heden werd voornamelijk onderzoek verricht naar het gebruik van elektrische wagens bij bedrijven. Maar er zijn nog geen gegevens beschikbaar over ervaringen met elektrische voertuigen als eerste of tweede auto in het gezin.  

Proeftuin van start

Binnenkort krijgen de eerste testgezinnen een tiental weken een elektrische wagen ter beschikking. Allerhande meetapparatuur zal de gedragingen van de wagens en de batterijen registreren. Maar ook de proefpersonen en -gezinnen zullen hun bevindingen zorgvuldig bijhouden in een dagboek. De testpopulatie werd geselecteerd door de Vrije Universiteit Brussel.  

Testrit in Bokrijk

Zondag krijgt het grote publiek al eens de kans om te proeven van elektrisch rijden. Zo’n 200 winnaars van een wedstrijd mogen die dag gratis een ritje maken achter het stuur van één van de elektrische wagens uit het proefproject. In het kasteel is er een infobeurs waar ze alles te weten komen over het voertuig van de toekomst. Let wel, de testritten zijn voorbehouden voor de winnaars van de wedstrijd. Het is dan ook niet mogelijk om ter plaatse nog in te schrijven voor een testrit. 

Genieten van stilte

Jean-Paul Peuskens, voorzitter van domein Bokrijk: “We stellen onze infrastructuur hiervoor graag ter beschikking. Het zal een unieke ervaring zijn, want het museum is nog gesloten voor het publiek. Zo kunnen de testrijders ten volle genieten van het parcours en ervaren hoe stil een elektrische auto rijdt. Ook die rust en hun mileuvriendelijk karakter hebben electrische auto’s met Bokrijk gemeen”. 

www.infrax.be