HBVL schuwt eigen verslaggeving over geluidsoverlast van Pukkelpop 2016

Standaard

De eenzijdige verslaggeving van HBVL en zuster TVL over Pukkelpop 2016 laat niet toe om ook eens de andere zijde van de medaille te bekijken over het onthaal van het muziekfestival en zijn ongemakken bij de gewone Hasselaar, die er niet mee betrokken is. We hebben het dan niet zozeer over ontevreden handelaars over de wegomleiding, want daar is al veel inkt voor gebruikt, maar over de geluidsoverlast voor de buurtbewoners op zoek naar nachtrust. Op woensdagavond 17 augustus 2016 was het al zover en het festival moest nog beginnen. Via de windrichting werd de muziek in bepaalde omliggende wijken ingegalmd, ondanks Chokri’s aangescherpte geluidscontroles. HBVL online berichtte erover met een artikel van persbureau Belga in plaats van zelf eens poolshoogte te nemen voor een eigen persbericht. Dat zou te veel afbreuk doen aan de intense samenwerking tussen Pukkelpop en HBVL. Kortom, als je de krant openslaat of kijkt naar het nieuws op TVL, dan word je meteen voor de oren geslagen door nieuws van Pukkelpop en word je als het ware meegezogen in een stroom van informatie, die je kan doen brainwashen. We zijn eens benieuwd hoe de verslaggeving van onze Limburgse trotsen gaat evolueren in de loop van Pukkelpop 2016. Eenzijdig of meerzijdig?

Advertenties

Folterpop is nog steeds actief

Standaard

Folterpop.be verzamelt al jaren klachten van omwoners rond de Pukkelpopsite in Hasselt over de overlast van geluid tijdens het festival en de verkeersveiligheid, weken vòòr het festival tijdens de opbouw. De klachten komen niet alleen van oude mensen, maar ook van jonge gezinnen met kinderen.

In de nacht van 19 op 20 augustus 2015 werd er iets na middernacht vanuit de Louis Pasteurstraat naar Hazodi gebeld, die meldden dat ze voor klachten naar de 101 moesten bellen. Daar meldden ze echter de klagers terug naar de politie van Hazodi. Ze worden gewoon van het kastje naar de muur gestuurd. 

Het burenfeest voor 30 jaar Pukkelpop beschouwen zij als een lapje voor het bloeden. Chokri Mahassine heeft hen ook uitgenodigd en erbij gezegd dat buren overlast kunnen ondervinden van de Pukkelpopdagen en daarom organiseerde hij het Blije Burenfeest. Jammer genoeg heeft hij de klachten van buren weggelachen als vrijetijdsbesteding. 

Ook horen we niks van geluidsmetingen volgens de laatste nieuwe geluidsnormen van Minister Schauvlieghe.

http://www.folterpop.be

Rood lawaaierig brommertje terroriseert ’s nachts Hasselt

Standaard

Volgens HLN houdt een rood lawaaierig brommertje op onregelmatige tijdstippen bewoners van onder andere het Hasseltse Dusartplein uit hun slaap door de buurt en andere delen van de stad met veel lawaai ’s nachts tot in de vroege ochtend te doorkruisen. Klachten over geluidsoverlast lopen dan ook binnen bij de politie, maar nog niemand heeft de nozem al kunnen tegenhouden. De bewoners van het Dusartplein zijn al veel gewoon door het lawaai van de evenementen op het plein, maar dat is nieuw voor hen. De politie is op de hoogte en probeert hem in te rekenen aan de hand van een omschrijving. Klachten kunnen nog steeds worden ingediend bij 101.

Buurtbewoners Godsheide krijgen info over nieuwe discotheek

Standaard

Op dinsdag 10 september 2013 riep zaakvoerder Yves Smolders van Club Entertainment BVBA een infosessie aangaande de stand van zaken over de bouw van de nieuwe discotheek buurtbewoners samen in het Grenslandhallencomplex.

In een telefonische reactie was Yves Smolders zeer tevreden over de overdracht van de boodschap aan de bezorgde buurtbewoners – vooral van Godsheide – aangaande geluidsoverdracht.

Net als de voormalige Versuz wordt deze discotheek gebouwd volgens het principe van box-in-a-box, wat wil zeggen dat alle geluid gedempt wordt.

Op het open terras 12 meter hoog zal geen op afstand hoorbare muziek klinken en wordt gebruikt voor restaurantgangers en rokers.

Voor de opening worden er geluidsmetingen uitgevoerd en bijgestuurd, wanneer de geluidsgrens wordt overschreden.

Hij gaat wel uit dat er voldoende parking op de site voorhanden is voor de discotheekbezoekers, maar bij gezamenlijke activiteit van de discotheek en Ethias Arena zal er een routeplan naar parkeerplaatsen worden opgesteld in overleg met Hazodi-politie en directies van de Ethias Arena en de nieuwe discotheek.

De nieuwe danstempel zal elke donder-, vrij- en zater- en maandag en ook op feestdagen. Vrijdag wordt hij ook verhuurd.

Met deze rustbrengende info kunnen de buurtbewoners letterlijk en figuurlijk ’s nachts op beide oren slapen.

Even nog dit: in oktober 2013 wordt de nieuwe naam bekendgemaakt en de opening is gepland einde van het jaar 2013.

Hoofdinspecteur Johan Tomsin aangesteld als geluidsofficier

Standaard

Hoofdinspecteur Johan Tomsin van het Hazodi-korps is aangeduid als geluidsofficier om de geluidsoverlast na de vele klachten van Hasselt van lawaaioverlast de I Love The 90′s – The Party aan te pakken en in de opvolging in goede banen te leiden.

Volgens HBVL was hijzelf samen met geluidsmeters aanwezig voor controle van het geluid op de fuif met twintigduizend fuifgangers.

Niettegenstaande het geluid onder het verstrengde wettelijk niveau bleef, werd half Hasselt wakker gehouden door nachtlawaai van de party.

Oorzaak is volgens de voorzitter van vzw Grenslandhallen het nog niet geïsoleerde dak van de Ethias Arena, waarvoor eindelijk een gespecialiseerd isoleerder is gevonden om het dak te isoleren, een investering van 2 miljoen euro, gedragen door het stadsbestuur.

Als men op voorhand weet dat er geluidsoverlast zou komen zonder de beloofde en nodige isolatie, vermits het eerder nog gebeurd is in de Ethias Arena, waarom laat het stadsbestuur deze organisatie dan toe?

Trouwens we hadden al volop in onze gedachten, dat de isolatie al lag. Dat ze er niet lag, mocht wel beter gecommuniceerd worden naar de Hasselaren!

Eerste reactie politici op voorstellen Vragende Partij zijn binnen

Standaard

Over het burgervoorstel over de aanpak van geluidsoverlast door het stadsbestuur zijn er reacties van Hilde Claes (Helemaal Hasselt), Steven Vandeput (N-VA) en Laurence Libert (Open VLD), Ivo Belet (CD&V), Jan Marechal (Leefbaar Hasselt) en Kathleen Martens (Vlaams Belang) in De Vragende Partij hier al binnen.

Opmerkelijk is wel dat burgemeester Hilde Claes zo eventjes duizend karakters krijgt om haar reactie te verwoorden, terwijl de anderen moeten tevreden zijn met slechts vijfhonderd karakters. Een schending van het gelijkheidsprincipe als je het ons vraagt.

Alle politieke reacties wijzen echter op een rechtvaardige aanpak van geluidsoverlast met pamperende taal voor bruisende activiteiten in de stad. Niemand durft het woord Pukkelpop uit te spreken, waarmee nochtans de hele discussie aanving na een reactie van Folterpop.

Het voorstel werd ingediend half juni 2012, maar het heeft aan reactiepopulariteit gewonnen tijdens Pukkelpop 2012.

Vele publieke reacties zijn fier op hun festival en stad en verdedigen Pukkelpop door te stellen dat er jaarlijks inspanningen worden gedaan om geluidsoverlast en ecologie te verbeteren.

Er zijn wel meer pro- dan contra-reacties.

Politici willen zeker de leefbaarheid in Hasselt bevorderen, maar staan dan wel tegenover evenementen die veel lawaai en ook gezelligheid met zich meebrengen, vermits ze allemaal gegund zijn als avondlijke of nachtactiviteit.

Immers betere afspraken over het sluitingsuur en onafhankelijke geluidsmetingen  met de organisatoren, samen met het instellen van de nieuwe geluidsnormen begin 2013 kunnen waarschijnlijk beter soelaas brengen. 

Vanaf 2013 normale nachtrust tijdens Ethias Arenaparty’s

Standaard

Geen box-in-a-box-constructie zoals het geluidsdempend Versuzgebouw komt er aan de Ethias Arena, maar wel voor 2 miljoen van de vzw Grenslandhallen isolatie- en aanpassingswerken, waardoor de party’s vanaf 2013 geen geluidsoverlast voor buurtbewoners meer mag opleveren.

Het geluid volgens de  nieuwe normen van 102 decibel vnaf 2013 van minister Schauvlieghe zal dan binnengehouden door een betere dak-, buitendeuren- en luchtkokersisolatie met desnoods de plaatsing van extra binnendeuren vóór de buitendeuren.

Daardoor zal het geluidsniveau naar buiten dan niet meer dan 40 decibel mag bedragen en opgaan in de omgevingsgeluiden. Vooral de bewoners aan zijden van de Willekensmolenstraat en Bosstraat zullen hierdoor meer kwaliteit krijgen in hun nachtrust.

Bewoners van verder gelegen gebieden moeten ook zo gevrijwaard worden van nachtlawaai.

Tot oktober 2012 zijn de Grenslandhallen gesloten voor verbouwingswerken. Immers ook NV Sportpaleis investeert ook 12 miljoen euro voor de ruimte van de Ethias Arena her in te richten met meer vaste betonnen tribunes.