HBVL schuwt eigen verslaggeving over geluidsoverlast van Pukkelpop 2016

Standaard

De eenzijdige verslaggeving van HBVL en zuster TVL over Pukkelpop 2016 laat niet toe om ook eens de andere zijde van de medaille te bekijken over het onthaal van het muziekfestival en zijn ongemakken bij de gewone Hasselaar, die er niet mee betrokken is. We hebben het dan niet zozeer over ontevreden handelaars over de wegomleiding, want daar is al veel inkt voor gebruikt, maar over de geluidsoverlast voor de buurtbewoners op zoek naar nachtrust. Op woensdagavond 17 augustus 2016 was het al zover en het festival moest nog beginnen. Via de windrichting werd de muziek in bepaalde omliggende wijken ingegalmd, ondanks Chokri’s aangescherpte geluidscontroles. HBVL online berichtte erover met een artikel van persbureau Belga in plaats van zelf eens poolshoogte te nemen voor een eigen persbericht. Dat zou te veel afbreuk doen aan de intense samenwerking tussen Pukkelpop en HBVL. Kortom, als je de krant openslaat of kijkt naar het nieuws op TVL, dan word je meteen voor de oren geslagen door nieuws van Pukkelpop en word je als het ware meegezogen in een stroom van informatie, die je kan doen brainwashen. We zijn eens benieuwd hoe de verslaggeving van onze Limburgse trotsen gaat evolueren in de loop van Pukkelpop 2016. Eenzijdig of meerzijdig?

Folterpop is nog steeds actief

Standaard

Folterpop.be verzamelt al jaren klachten van omwoners rond de Pukkelpopsite in Hasselt over de overlast van geluid tijdens het festival en de verkeersveiligheid, weken vòòr het festival tijdens de opbouw. De klachten komen niet alleen van oude mensen, maar ook van jonge gezinnen met kinderen.

In de nacht van 19 op 20 augustus 2015 werd er iets na middernacht vanuit de Louis Pasteurstraat naar Hazodi gebeld, die meldden dat ze voor klachten naar de 101 moesten bellen. Daar meldden ze echter de klagers terug naar de politie van Hazodi. Ze worden gewoon van het kastje naar de muur gestuurd. 

Het burenfeest voor 30 jaar Pukkelpop beschouwen zij als een lapje voor het bloeden. Chokri Mahassine heeft hen ook uitgenodigd en erbij gezegd dat buren overlast kunnen ondervinden van de Pukkelpopdagen en daarom organiseerde hij het Blije Burenfeest. Jammer genoeg heeft hij de klachten van buren weggelachen als vrijetijdsbesteding. 

Ook horen we niks van geluidsmetingen volgens de laatste nieuwe geluidsnormen van Minister Schauvlieghe.

http://www.folterpop.be

Rood lawaaierig brommertje terroriseert ’s nachts Hasselt

Standaard

Volgens HLN houdt een rood lawaaierig brommertje op onregelmatige tijdstippen bewoners van onder andere het Hasseltse Dusartplein uit hun slaap door de buurt en andere delen van de stad met veel lawaai ’s nachts tot in de vroege ochtend te doorkruisen. Klachten over geluidsoverlast lopen dan ook binnen bij de politie, maar nog niemand heeft de nozem al kunnen tegenhouden. De bewoners van het Dusartplein zijn al veel gewoon door het lawaai van de evenementen op het plein, maar dat is nieuw voor hen. De politie is op de hoogte en probeert hem in te rekenen aan de hand van een omschrijving. Klachten kunnen nog steeds worden ingediend bij 101.

Buurtbewoners Godsheide krijgen info over nieuwe discotheek

Standaard

Op dinsdag 10 september 2013 riep zaakvoerder Yves Smolders van Club Entertainment BVBA een infosessie aangaande de stand van zaken over de bouw van de nieuwe discotheek buurtbewoners samen in het Grenslandhallencomplex.

In een telefonische reactie was Yves Smolders zeer tevreden over de overdracht van de boodschap aan de bezorgde buurtbewoners – vooral van Godsheide – aangaande geluidsoverdracht.

Net als de voormalige Versuz wordt deze discotheek gebouwd volgens het principe van box-in-a-box, wat wil zeggen dat alle geluid gedempt wordt.

Op het open terras 12 meter hoog zal geen op afstand hoorbare muziek klinken en wordt gebruikt voor restaurantgangers en rokers.

Voor de opening worden er geluidsmetingen uitgevoerd en bijgestuurd, wanneer de geluidsgrens wordt overschreden.

Hij gaat wel uit dat er voldoende parking op de site voorhanden is voor de discotheekbezoekers, maar bij gezamenlijke activiteit van de discotheek en Ethias Arena zal er een routeplan naar parkeerplaatsen worden opgesteld in overleg met Hazodi-politie en directies van de Ethias Arena en de nieuwe discotheek.

De nieuwe danstempel zal elke donder-, vrij- en zater- en maandag en ook op feestdagen. Vrijdag wordt hij ook verhuurd.

Met deze rustbrengende info kunnen de buurtbewoners letterlijk en figuurlijk ’s nachts op beide oren slapen.

Even nog dit: in oktober 2013 wordt de nieuwe naam bekendgemaakt en de opening is gepland einde van het jaar 2013.

Hoofdinspecteur Johan Tomsin aangesteld als geluidsofficier

Standaard

Hoofdinspecteur Johan Tomsin van het Hazodi-korps is aangeduid als geluidsofficier om de geluidsoverlast na de vele klachten van Hasselt van lawaaioverlast de I Love The 90′s – The Party aan te pakken en in de opvolging in goede banen te leiden.

Volgens HBVL was hijzelf samen met geluidsmeters aanwezig voor controle van het geluid op de fuif met twintigduizend fuifgangers.

Niettegenstaande het geluid onder het verstrengde wettelijk niveau bleef, werd half Hasselt wakker gehouden door nachtlawaai van de party.

Oorzaak is volgens de voorzitter van vzw Grenslandhallen het nog niet geïsoleerde dak van de Ethias Arena, waarvoor eindelijk een gespecialiseerd isoleerder is gevonden om het dak te isoleren, een investering van 2 miljoen euro, gedragen door het stadsbestuur.

Als men op voorhand weet dat er geluidsoverlast zou komen zonder de beloofde en nodige isolatie, vermits het eerder nog gebeurd is in de Ethias Arena, waarom laat het stadsbestuur deze organisatie dan toe?

Trouwens we hadden al volop in onze gedachten, dat de isolatie al lag. Dat ze er niet lag, mocht wel beter gecommuniceerd worden naar de Hasselaren!

Eerste reactie politici op voorstellen Vragende Partij zijn binnen

Standaard

Over het burgervoorstel over de aanpak van geluidsoverlast door het stadsbestuur zijn er reacties van Hilde Claes (Helemaal Hasselt), Steven Vandeput (N-VA) en Laurence Libert (Open VLD), Ivo Belet (CD&V), Jan Marechal (Leefbaar Hasselt) en Kathleen Martens (Vlaams Belang) in De Vragende Partij hier al binnen.

Opmerkelijk is wel dat burgemeester Hilde Claes zo eventjes duizend karakters krijgt om haar reactie te verwoorden, terwijl de anderen moeten tevreden zijn met slechts vijfhonderd karakters. Een schending van het gelijkheidsprincipe als je het ons vraagt.

Alle politieke reacties wijzen echter op een rechtvaardige aanpak van geluidsoverlast met pamperende taal voor bruisende activiteiten in de stad. Niemand durft het woord Pukkelpop uit te spreken, waarmee nochtans de hele discussie aanving na een reactie van Folterpop.

Het voorstel werd ingediend half juni 2012, maar het heeft aan reactiepopulariteit gewonnen tijdens Pukkelpop 2012.

Vele publieke reacties zijn fier op hun festival en stad en verdedigen Pukkelpop door te stellen dat er jaarlijks inspanningen worden gedaan om geluidsoverlast en ecologie te verbeteren.

Er zijn wel meer pro- dan contra-reacties.

Politici willen zeker de leefbaarheid in Hasselt bevorderen, maar staan dan wel tegenover evenementen die veel lawaai en ook gezelligheid met zich meebrengen, vermits ze allemaal gegund zijn als avondlijke of nachtactiviteit.

Immers betere afspraken over het sluitingsuur en onafhankelijke geluidsmetingen  met de organisatoren, samen met het instellen van de nieuwe geluidsnormen begin 2013 kunnen waarschijnlijk beter soelaas brengen. 

Vanaf 2013 normale nachtrust tijdens Ethias Arenaparty’s

Standaard

Geen box-in-a-box-constructie zoals het geluidsdempend Versuzgebouw komt er aan de Ethias Arena, maar wel voor 2 miljoen van de vzw Grenslandhallen isolatie- en aanpassingswerken, waardoor de party’s vanaf 2013 geen geluidsoverlast voor buurtbewoners meer mag opleveren.

Het geluid volgens de  nieuwe normen van 102 decibel vnaf 2013 van minister Schauvlieghe zal dan binnengehouden door een betere dak-, buitendeuren- en luchtkokersisolatie met desnoods de plaatsing van extra binnendeuren vóór de buitendeuren.

Daardoor zal het geluidsniveau naar buiten dan niet meer dan 40 decibel mag bedragen en opgaan in de omgevingsgeluiden. Vooral de bewoners aan zijden van de Willekensmolenstraat en Bosstraat zullen hierdoor meer kwaliteit krijgen in hun nachtrust.

Bewoners van verder gelegen gebieden moeten ook zo gevrijwaard worden van nachtlawaai.

Tot oktober 2012 zijn de Grenslandhallen gesloten voor verbouwingswerken. Immers ook NV Sportpaleis investeert ook 12 miljoen euro voor de ruimte van de Ethias Arena her in te richten met meer vaste betonnen tribunes.

 

Pukkelpop 2011 start en Folterpop luistert geërgerd mee

Standaard

Op donderdag 18 augustus begint Pukkelpop met tienduizenden jongeren. Niet voor alle buren van de Pukkelpopwei in Kiewit en nabije omgeving zijn intolerant voor deze drie dagen harde muziek. Sommige buurtbewoners ergeren zich er mateloos aan en hebben in 2009 www.folterpop.be in het leven geroepen om hun ongenoegen kenbaar te maken.

Minister Schauvlieghe heeft nochtans geluidsnormen in drie categorieën opgesteld, die pas volgend jaar van kracht worden. Zo mag een openluchtfestival niet meer dan 100 decibel lawaai maken, maar in de praktijk zal dat 102 decibel zijn, geeft ze grif toe

Chokri Mahassine heeft een tijd geleden echter een gentleman’s agreement gemaakt met andere openluchtfestivalorganisatoren om het geluidsvolume te beperken op 103 decibel, gemeten gedurende een kwartier aan de geluidsinstallatie. Het aanschaffen of uitdelen van oordopjes aan de festivalgangers wordt ook aanzien als een middel om blijvende gehoorschade te vermijden.

Ergernis

De grote ergernis bij de lawaaihinder komt onder andere van oudere mensen en mensen die ’s morgens heel vroeg moeten opstaan om met een frisse kop te gaan werken en dat dikwijls ook niet kunnen door slapeloze nachten omwille van de harde festivalmuziek

Er zijn ook burgers die er onder lijden, maar die het niet zo nauw nemen en positief tegen de situatie opkijken. Immers het zijn maar drie nachten per jaar dat ze er van wakker liggen, buiten andere slapeloze nachten wegens geluidsoverlast zoals de kermis erbij te rekenen. Zij gunnen de jongeren hun plezier.

Tegemoetkoming

De organisatie heeft wel degelijk oren naar de klachten en probeert dan ook jaarlijks iedereen te paaien met een uitnodiging voor een bezoekje aan het festival of hun vrijwillige medewerking aan het muzikaal aan te bieden. Zelfs een happening na afloop van het festival zit in het dankjewel, ook voor de trotsering van de geluidsoverlast.

Tussen twee vuren

Het stadsbestuuur is zeer gevoelig geworden voor het onderwerp van geluidsoverlast. Zij moet schipperen tussen de burgers met ergernis en de Pukkelpoporganisatie met hun luidruchtig festival.

Ontevreden burgers kunnen zich wel eens massaal tegen de bewindslui keren bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Anderzijds geeft Pukkelpop een grote uitstraling van Hasselt naar de buitenwereld.

Mahassine en de socialisten van de gemeenteraad behoren immers tot dezelfde familie. Ook heeft het stadsbestuur een groot deel van de Pukkelpopwei aangekocht, zodat het festival nog 10 jaar in Hasselt kan blijven. Ruzie in het kiekenkot willen beide partijen absoluut vermijden, om de goede samenwerking niet in gevaar te brengen.

Metingen

De politie zal zeker en vast weeral klachten krijgen van geluidsoverlast van ontevredenen. Of zij elke klacht dan ook au sérieux gaan nemen, is niet geweten. Alleszins zal het zeer moeilijk zijn om het festival stil te leggen. Wellecht zal de organisatie zelf zorgen voor eigen metingen en bijstellen waar nodig. Immers de geluidspolitie zal zeker ook actief zijn.

Dat de jeugd zich al die bekommernissen en beslommeringen maar niet te veel aantrekken, want voor hen zijn deze drie dagen echte jaarlijkse hoogtepunten, iets wat we hen ook niet mogen ontnemen, als ze zich maar niet vergrijpen aan alcohol en drugs.

www.folterpop.be, www.pukkelpop.be

Wonen op Kolonel Dusartplein wordt minder aantrekkelijk

Standaard

Uit een gesprek met vertegenwoordigers van drie straatcomités van buurtbewoners van het Kolonel Dusartplein blijkt dat wonen er steeds minder aantrekkelijk wordt. Het meest gekende probleem is dat van de geluidsoverlast, maar dat is slechts één van de problemen van de buurtbewoners. Ook het bevoorrecht parkeren voor 65-plussers, de toenemende parkeerdruk vanuit de rechtenfaculteit en het Spartacusplan horen ook thuis in dat rijtje. LDD Hasselt schreef er een perscommuniqué over. Schepen Beenders reageerde al.

Afgelopen weekend kwamen weer meer klachten van geluidsoverlast op het Kolonel Dusartplein dan van het evenement in de Ethias Arena. Het stadsbestuur reageerde er meteen op door een artikel in HBVL met de bekendmaking dat er een charter komt voor de horecasector in de binnenstad, waarbij overeengekomen wordt dat alle nachtzaken extra moeten geïsoleerd tegen geluidsoverlast worden en dat bewoners van rustige nachten kunnen genieten. Zoniet komen er beteugelingen tot zelfs sluitingen na aanhoudende klachten.

Rechtenfaculteit parkeert ook

De geluidsoverlast is echter maar één van de kopzorgen van de bewoners van het Dusartplein. Zo is ook het parkeerbeleid rond dit plein problematisch. “Door de komst van de nieuwe faculteit Rechten wordt de druk voor het parkeren rond het Dusartplein alleen maar groter. Er zijn onvoldoende voorbereidingen getroffen om de komst van de nieuwe faculteit op te vangen op vlak van de mobiliteit. Niet alleen de bewoners hebben hier last van, maar ook de studenten van faculteit Rechten zelf,” volgens LDD bestuurslid Tineke Gielis.

De partij staat volledig achter de komst van de nieuwe faculteit Rechten, maar een betere aanpak van de gewijzigde mobiliteit door de stad Hasselt kan zeker geen kwaad.

65-plussers

Daarnaast worden de beschikbare parkeerplaatsen aan de achterzijde van het Dusartplein meer en meer ingericht voor ‘speciale’ parkeerplaatsen: ofwel parkeerplaatsen voor bussen (die bijna steeds leeg staan) ofwel plaatsen voor 65-plussers. Dit alles heeft tot gevolg dat de gewone bezoekers van de stad en de studenten zich in de buurt moeten gaan parkeren, waardoor de bewoners en hun bezoekers weinig of geen parkeerplaatsen meer hebben. Meer gewone parkeerplaatsen ter beschikking stellen is dan ook een eis van LDD.

Spartacus

Het volgend probleem waarmee de bewoners van het Dusartplein kampen, is de komst van de Spartacustram. De bewoners merken terecht op dat dit nog meer druk zal leggen op de drukke invalsweg naar Hasselt. Bovendien zal door de nieuwe halte op het Dusartplein de overlast voor de buurtbewoners alleen maar toenemen. “De leefbaarheid van het Dusartplein zal erop achteruit gaan door de doorkomst van de Spartacustram, maar ook de vlotte mobiliteit rond het Dusartplein zal problematisch worden”, aldus Tineke Gieles.

Het Dusartplein is een centraal plein in onze stad. De partij doet dan ook een oproep naar het stadsbestuur om meer rekening te houden met de noden en wensen van de buurtbewoners van het Dusartplein en in overleg te treden.

www.lddhasselt.be

Reactie mobiliteitsschepen Rob Beenders

Wat betreft 65-plusparking: dit zijn geen gereserveerde privéparkings voor de bewoners van het Dusartplein. De bewoners binnen de kleine ring krijgen via subsidiereglement de mogelijkheid om ondergronds te parkeren. De parkings achter de muur van het Dusartplein staan ter beschikking voor elke automobilist.

Wat betreft Spartacus zullen we van zodra Minister Crevitz een beslissing heeft genomen de gesprekken over de impact voeren met de bewoners. Ons doel is streven naar een maximum aan kwalitatiefvol wonen met een goed compromis inzake onder andere evenementen en verkeer.

Gratis meedansen in bed tijdens Sensation White Belgium 2011

Standaard

Het is niet de eerste keer dat we in Runkst klagen over geluidsoverlast tijdens de vele megafuiven in de Ethias Arena. Ook bewoners uit andere stadsdelen klagen steen en been over het gebrek aan voldoende nachtrust. Alhoewel er achter de schermen gewerkt wordt om deze geluidsoverlast in te dijken, wordt dit probleem in grote letters uitgesmeerd in de lokale pers, hetgeen imagoschade kan opleveren voor de opvulling van de Ethias Arenakalender.

Dit keer was het Sensation White op zaterdag 12 maart die de slapers uitnodigde voor een dansje in bed in plaats van hun nodige nachtrust. Meedansen in het belang van het entertainment van buitenlanders en autochtonen die in het wit feestvierden boven de 110 decibel in de Ethias Arena.

Imago

De kalenderopvulling van de Ethias Arena kadert ook in de imagoprofielering van Hasselt naar het buitenland toe. Des te grotere organisaties ze kunnen binnenhalen, des te groter wordt dat imago. Helaas moeten de omwonenden dan ook de gevolgen dragen van de geluidsoverlast. En dat maakt die omwonenden en vele Hasselaren woedend dat hun nachtrust verstoord wordt.

Echter kunnen we hier wel de cruciale vraag stellen: welke fuiforganisator wil dan nog een megaparty organiseren, wanneer een waarborg van 20.000 euro moet betaald worden?

Politiek spelletje

Het waren socialistisch schepen Liefsoens en burgemeester Claes die de preventieve maatregelen aankondigden, precies tegen het Ethias Arenabestuur, waar christendemocratisch schepen Tom Vandeput, die ook voorzitter is van de beheerraad vzw Grenslandhallen. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober lijken in zicht en de partijen kiezen duidelijk stelling.

Politie

De politie controleert wel op die geluidsoverlast, maar één keer ze hun rug gedraaid hebben, gaat de volumeknop terug omhoog tot boven 110 decibel dat de buurt davert en de omwonenden kunnen meedansen in hun bed. Trouwens die 110 decibel ligt toch nog een stuk hoger dan de nagestreefde 103 decibel op Pukkelpop. En over die limiet komen er al klachten binnen.

Maatregelen

Het is goed dat het stadsbestuur ingrijpt in deze situatie, niettegenstaande ze zichzelf in hun been kunnen snijden op gebied van imago. Technische controle voor elke party van elke muziekinstallatie, het vragen van een waarborg van 20.000 euro aan de organisatoren om geen geluidsoverschrijdingen toe te laten en ook meer verantwoordelijkheid geven aan de Ethias Arenadirectie om de geluidssterkte binnen de perken te houden, zijn de voornaamste preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de geluidsoverlast in het vervolg in te dijken. Het stadsbestuur moet zelfs zo’n party kunnen stilleggen om die reden.

Uiteraard een verstrenging van maatregelen kunnen wel tot gevolg hebben dat heel wat externe partyorganisatoren en zelfs concertpromotoren de Ethias in het vervolg gaan laten links liggen en trekken naar andere concurrerende zalen, iets waarvoor de Ethias Arenadirectie zeker schrik moeten van hebben.

Andere geluidsoverlast

De discussie over geluidsoverlast kan nu ook weer worden ingeroepen voor evenementen in Hasselt, zoals Hasselt kermis en Pukkelpop, voor sommigen Folterpop genoemd.

Voor Pukkelpop is er een agreement tussen de festival- en concertorganisatoren, waarbij 103 decibel de norm wordt. Echter Minister Schauvlieghe wil nog een lagere norm van 100 decibel.

Volgende party’s in de Ethias Arena met uitnodiging om mee te dansen in bed zijn: 19 maart met de Après Ski Party, 16 april met de I Love The 90’s, 23 april met Black en 4 juni met Celegaytion.