Jeugd van tegenwoordig is lui en conservatief?

Standaard

Op zaterdag 30 november 2013 vanaf 11u nodigt Chokri Mahassine (sp.a) de jeugd uit in zaal België in Hasselt om meer te weten te komen over wat hen zo allemaal boeit, drijft en wakker houdt, opdat foute clichés van luiheid en conservatisme de wereld uit te helpen.

Hij wil onder andere weten welke gedurfde en originele ideeën die jeugd heeft over het onderwijs van de toekomst, nieuwe mobiliteit en woonvormen, de diverse samenleving.

Opzet is om in het sp-a-verkiezingsprogramma de jeugdthema’s een prominente plaats te geven.

De campagne van de verkiezingen van 25 mei 2014, de moeder aller verkiezingen, is hiermee gestart.

www.chokrimahassine.be

Advertenties

Volgens Chokri Mahassine controleert politie onwettig geluidsnormen

Standaard

Tijdens enkele weekends hebben politiediensten op verscheidene plaatsen de naleving van de nieuwe geluidsnormen gecontroleerd.  Daarbij controleren zij tekortkomingen aan geluidsmeters die wettelijk nochtans niet vereist zijn.

Ik vernam dat minstens in Peer, Hasselt en Landen verscheidene zaken en evenementen werden gecontroleerd op de nieuwe geluidsnormen.  De acties gaan uit van het Parket, in samenwerking met de politie en Sabam.  Op zich stellen die controles uiteraard geen probleem, maar het gaat wel te ver wanneer uitbaters worden geverbaliseerd op een onwettige manier.

Voor bepaalde activiteiten moeten organisatoren een geluidsmeter hebben, die uiteraard aan de wettelijke minimumvereisten moet voldoen.  In samenwerking met de provincies Antwerpen en Limburg werd daarom een samenaankoop van geluidsmeters georganiseerd, zodat organisatoren van een betere prijs kunnen genieten en zeker zijn dat de meter aan de normen voldoet.  Een duizendtal privé-eigenaars, gemeentebesturen en jeugdhuizen tekenden erop in en gebruiken nu zo’n meter.

Bij sommige controles heeft de politie vastgesteld dat een keuring van het toestel ontbreekt.  Nochtans is zo’n individuele keuring niet wettelijk verplicht, enkel een typekeuring.  De individuele keuring van elk toestel kost al snel 400 euro.  Ook vragen de politiediensten naar een kalibratie, wat evenmin wettelijk verplicht is volgens Titel II van het Vlarem, de Vlaamse milieureglementering.

De nieuwe geluidsnormen van minister van Leefmilieu Schauvliege mogen organisaties niet ontmoedigen.  Heel veel organisatoren doen financieel grote inspanningen.  Door deel te nemen aan een samenaankoop van meters is de factuur lichter, maar voldoen zij wel aan de normen.  Het zou jammer zijn dat politie en parket organisatoren gaan bestraffen die net veel inspanningen doen om zich in orde te stellen.

Bron: www.chokri.be

Nieuwe kampeerregeling Pukkelpop leidt tot heftige reacties van Pukkelpoppers

Standaard

Xiosstudente Naomi Steemans maakt haar beklag over de campingregeling van Pukkelpop 2012 op hbvl online. Dit jaar is er een derde camping bijkomen, zodat er nu drie zijn. Bij aankoop van tickets moet je de campings kiezen en aanduiden, tot groot ongenoegen van de festivalgangers.

Zo kan een koppel of groep vrienden onvermijdelijk worden gescheiden, omdat de ene een andere overnachtingsplaats krijgt toegewezen, terwijl de andere moet slapen op een andere camping.

Normaal mag je geen tickets voor de camping omwisselen onder elkaar en mag iemand van de ene camping ook niet de andere betreden. Zo staat vermeld in het ticketreglement.

De organisator raadt daarom aan eerst grondig overleg met de groep te plegen, vooraleer te reserveren, maar onvermijdelijk worden er groepen gescheiden met het principe van first come, first serve van reservatie.

Chokri Mahassine en zijn organisatie haalt de woede van de kamperende Pukkelpoppers op zijn hals na de hele heisa van het rampjaar van vorige editie. De Pukkelpopfacebookpagina gonst dan ook over verontwaardiging inzake deze campingregeling.

De campingregeling 2012 is wel een gigantische puinhoop.

Te zien aan de zoektermen in De Opiniemaker zijn vele teleurgestelde festivalgangers van Pukkelpop op zoek naar een manier om hun ticket te kunnen annuleren en hun geld terug te vragen.

www.pukkelpop.be

Het provinciaal jeugdbeleid blijft bestaan

Standaard

Vlaams Minister van Jeugd Pascal Smet heeft een decreet geschreven, waardoor het provinciaal jeugdbeleid toch kan blijven bestaan. Hij noemt het een impulsbeleid op provinciaal niveau.

Hierdoor zal de organisatie zoals Limbomania zonder problemen verder worden gezet.

Zo is de klip van de bedoeling om het provinciaal jeugdbeleid te doen verdwijnen zo Minister Bourgeois ijverde, succesvol omzeild.

Mister Pukkelpop Mahassine maakte deze blijde mare openbaar.

Pukkelpopgangers redden hun festival van faillissement

Standaard

87% of bijna 80.000 festivalgangers die tickets en/of drankbonnen voor één of meerdere dagen voor het desastreus Pukkelpopfestival van 2010, gaan akkoord met de regeling van de organisatie om hun betaalde prijzen te compenseren met gratis drank- en eetbonnen, gespreid in de tijd.

Meer dan 10.000 festivalgangers doen volledig afstand om compensatie te eisen voor hun tickets.

Slechts 350 mensen hebben via advocaat Wijnant een ingebrekestelling gestuurd naar Chokri Mahassine, waarbij ze 30.000 euro kunnen terugeisen via vonnis van de rechtbank.

Met het positieve verloop van de afhandeling van de schadeclaims, lijkt het erop dat Pukkelpop 2012 opnieuw kan laatsvinden, zolang er geen andere financiële opdoffers uit de kast vallen.

www.pukkelpop.be

Chokri Mahassine mag 30.000 euro tickets terugbetalen aan 350 Pukkelpopgangers

Standaard

Zopas heeft Pukkelpoporganisator Chokri Mahassine een schriftelijke ingebrekestelling van 30.000 euro in zijn brievenbus gehad van advocaat Wijnants, die zo eventjes de belangen van 350 ontevreden Pukkelpopgangers vertegenwoordigt.

De ingebrekestelling kadert in het feit dat 350 Pukkelpoppers hun geld van de tickets en drankbonnetjes terug willen krijgen van de Pukkelpoporganisatie ten gevolge de ramp van 18 augustus 2011.

Niettegenstaande Pukkelpop overmacht inroept – waarbij ondermeer gesteund door het KMI en het parket – eisen deze ontevreden festivalgangers hun geld terug van de gekochte tickets en drankbonnen.

Als Mahassine binnen acht dagen niet overkomt met de centen, dan stapt de tegenpartij naar de rechtbank om hun gelden via gerechtelijke stappen op te eisen.

Waarschijnlijk zal Chokri niet over de brug komen met de soezen binnen acht dagen, want hij voelt zich zeker gesterkt door de overmacht, uitgesproken door diverse instanties.

Hoe de rechter dan ook zal oordelen, dat vonnis moet nog niet dadelijk worden uitgevoerd, aangezien er nog een beroepsmogelijkheid is.

www.pukkelpop.be

Oplossing voor Pukkelpoptickets: maak Pukkelpoppers coöperatieve aandeelhouders

Standaard

Op www.acwlimburg.be verscheen vandaag een perstekst van Koen Albregts, die pleit om alle Pukkelpoppers met een ticket coöperatief aandeelhouder te maken  van de Coöperatieve Onderneming Pukkelpop. Zo zou een groot deel van de 9 miljoen van de ticketverkoop in kas blijven. Dat geld is noodzakelijk om Pukkelpop ook in 2012 en de volgende jaren te blijven organiseren.

Een bedrag van 9,3 miljoen euro aan tickets staat momenteel open in de Pukkelpop-boekhouding. Concertgangers betaalden inkom, maar het festival moest noodgedwongen stoppen.

Mits akkoord van de vele festivalgangers moet het huidige Pukkelpopbedrijf zich dan eerst omvormen tot een coöperatieve. Vervolgens worden de festivalgangers die dit wensen op vrijwillige basis mede-eigenaars-aandeelhouders.

Voordelen

In een coöperatieve heeft elke aandeelhouder evenveel stemrecht. Dat verhoogt dus de betrokkenheid en de participatie van de aandeelhouders. Die kunnen ook voordelen krijgen, zoals een korting op volgende festivals of desnoods enkele gratis consumpties. De coöperanten gaan ook mee bepalen welke sociale en milieu-impulsen verder zullen groeien.

De nieuwe aandeelhouders gaan zeker voor goede kwaliteit van de muziek en voor kansen voor nieuwe lokale en internationale bands. Vergelijk met coöperatie FC Barcelona, eigendom van tienduizenden Catalaanse gezinnen, en evenzeer een topclub.

Nu maar hopen dat Chokri Mahassine dit grandioos voorstel opneemt in zijn financiële overwegingen om Pukkelpop te blijven behouden, waarvoor hij trouwens ook ijvert, boven alle partijbelangen heen te stellen.

Pukkelpop moet blijven en is van iedereen!

Meer info bij Koen Albregts op 0475/38 31 92