Wie mag het verlieslatende Grenshallencomplex terug rendabel maken?

Standaard

Op donderdag 16 september zal de beheerraad van vzw Grenslandhallen een voorstel doen over met welke gepriviligeerde partner ze in zee gaan om het Grenslandhallencomplex uit te baten en terug winstgevend te maken. Dan worden de vier kandidaten, die gereageerd hebben op de openbare aanbesteding, onder de loep genomen, zowel voor wat hun financiële als hun activiteiteninbreng zal zijn als bevoorrecht partner in het Grenslandhallencomplex.

Vier kandidaten maken kans op het bevoorrechte partnerschap: een groep rond Stefan Kerkhofs – vorige week nog in het nieuws met de stopzetting van Benji-Fun en voortgaand met de Fungroup en To The Point Events – een consortium rond het Antwerps Sportpaleis, Live Nation en Studio 100. Met Sportpaleis en Live Nation kunnen ook meer grote namen naar Hasselt worden gehaald. Kerkhofs vindt op zijn beurt dat deze accommodatie zich goed leent voor onder andere beurzen en feesten.

Ook twee events van de Grenslandhallen zelf, I love the 90’s en het Schlagerfestival, staan ook in de etalage. Ook hier zijn vier kandidaat overnemers, onder wie de groep rond Linda Manet, de ex-commercieel directeur van de Grenslandhallen, die een geweldige know-how en kennis in huis heeft.

Alleszins wie het wordt, zullen we zeker in de loop van donderdag te weten komen. Deze partner zal rond de tafel met het stadsbestuur gaan zitten en zeker goede initiatieven moeten plannen om de verlieslatende Grenslandhallen met Ethias Arena terug rendabel te maken.

Immers in het voorjaar heeft de vzw Grenslandhallen nog een kaskrediet van een miljoen euro gekregen om zijn werking te blijven verzekeren, bovenop de meer dan 10 miljoen schulden waarvoor het stadsbestuur garant stond.

www.ethiasarena.be

Steve Stevaert zoekt privé geluk UPDATE

Standaard

Om redenen van particuliere aard neemt Steve Stevaert ontslag uit de beheerraad van Infrax in Limburg. Wel blijft hij nationaal voorzitter van Infrax, in grote delen van Limburg de netbeheerder van aardgas, riolering en elektriciteit.

Zijn ontslag heeft niets te maken met de hetze rond subsidiëring van zonnepanelen – wat hij heeft in het leven geroepen – en de zwaardere elektriciteitsfacturen voor gewone stroomafnemers.

Op 26 januari 2010 aanvaardde Stevaert het voorzitterschap bij Infrax op vraag van Minister Lieten en als opvolger van Walter Cremers, allemaal behorende tot de socialistische familie.

Je moet nu niet verwonderd zijn als Steve binnenkort hier of daar terugkeert en opduikt om ergens anders een belangrijk al dan niet vetbetaald mandaat uit te oefenen, want zo kennen we hem.

www.infrax.be

Luc Miermans aangesteld als interim-manager Grenslandhallen UPDATE

Standaard

Na lang wachten en op advies van onafhankelijke audits heeft de Raad van Bestuur van de vzw Grenslandhallen onder voorzitterschap van Tom Vandeput (CD&V) eindelijk een interim-manager aangeduid in de persoon van Luc Miermans.

Van de interim-manager wordt verwacht dat hij orde op zaken gaat stellen bij de werking en organisatie van de vzw Grenslandhallen. Hij kijkt echter tegen een schuldenberg van meer dan 2 miljoen euro aan, die moeten weggewerkt worden. Een pas opgerichte werkgroep moet het operationeel beleid bijsturen om een rozere toekomst voor het evenementencomplex te verzekeren.

Luc Miermans zal het niet onder de markt hebben met de realisatie van de verwachtingen. Een heel takenpakket krijgt hij doorgeschoven: opstellen van de begroting 2011, het personeel optimaliseren, zoeken naar een privépartner om de Ethias Arena te runnen, orde stellen in de financiën na het beleid van De Strycker, het dossier Versuz verder uitdiepen en vragen oplossen betreffende hoe meer inkomsten kunnen worden gecreërd.

Op die laatste taak kan hij misschien al dadelijk resultaat boeken door de betalende parking, die grotendeels van de tijd leeg staat, te verhuren aan omliggende bedrijven.

Het mandaat van interim-voorzitter verstrijkt, wanneer zijn takenpakket de nodige vruchten afwerpt, als hij er tenminste inslaagt.

www.grenslandhallen.be

Nieuwe CEO Willy Vanden Poel moet orde op zaken stellen bij Uitgeverij Clavis

Standaard

Onder impuls van minderheidsaandeelhouder LRM en in overleg met de familie Werck als hoofdaandeelhouder in Clavis, wordt Philippe Werck vervangen door Willy Vanden Poel, waarnemend lid van de beheerraad, als CEO. Werck krijgt de taak om het creatieve beleid binnen Clavis te coördineren.

Deze verandering aan de top van jeugd- en kinderboeken uitgeverij Clavis met bureaus op de site van de Herkenrodeabdij drong zich op, omdat de LRM heeft gevraagd om stal eens terug op orde te plaatsen, nu heel veel auteurs en illustratoren aan de klaagmuur staan, wegens te late of zelfs onbetaalde facturen.

Zo was er auteur Marc De Bel die al heel lang niet te spreken was over de betalingen bij Clavis. Het was Rianne Visser, die op haar blog de kat de bel aanbond.

De nieuwe CEO mag alvast beginnen met de administratieve zaken en regelingen bij Clavis eens op papier te zetten, vooraleer hij verdere contacten met onder andere de Vlaamse Auteursvereniging, die de belangen van de werkers in deze sector behartigt, leggen.

Van Willy Vanden Poel weten we dat hij oprichtend CEO van gasketels- en gasboilersproducent Radson Alutherm is en meerdere directiejobs bekleedt bij meerdere ondernemingen.

www.clavisbooks.com