Burenprotest tegen permanente milieuvergunning voor Pukkelpop

Standaard

De ongeruste buren van de Tulpinstraat, Berkenlaan, Putvennestraat en de Vijverstraat werd in Kiewit en Kiewit-Heide een voorstel van bezwaarschrift in de brievenbussen gedropt. Het voorstel tot bezwaar is vooral bedoeld tegen de wijziging van een tijdelijke vergunning naar een permanente vergunning. Ze ijveren voor een leefbaar Kiewit en willen geen permanente klasse 1-vergunning voor Pukkelpop, ondanks ze een warm hart hebben voor de organisatie.

Vele buurtbewoners hebben van de Pukkelpop organisatie ‘The Factory vzw ‘ een brief gekregen waarin ze worden gerustgesteld: “Er verandert zo goed als niets.”  Toch kregen de inwoners die in een straal van 100 meter van de festivalsite of de camping wonen een bekendmaking van de stad. Die werd ook geafficheerd aan de Pukkelpopweide. De afzender(s) van het voorstel tot bezwaarschrift betreuren het dat het stadsbestuur niet op voorhand een informatievergadering heeft gehouden met de buurbewoners om de aanvraag tot een permanente vergunning toe te lichten.

De permanente vergunning houdt in dat de tijdelijke milieuvergunning van klasse 2 wordt omgezet in een permanente milieuvergunning klasse 1 met afwijkingen. Die afwijkingen zorgen volgens de organiserende buren een aanzienlijke stijging van hinder voor mens en milieu inhouden.

Er wordt een permanente toelating (MIL2017/045) gevraagd voor:

  • Een extra festival, een evenement voor 3 dagen in juli, augustus of september. In theorie kan dat dus ook in de eerste maand van het schooljaar. Het event hoeft ook niet aansluitend aan het Pukkelpopfestival te gebeuren. Dat kan resulteren in een 3-daags Housefestival met 4 opeenvolgende nachten.
  • De toelating om 4 ipv 3 festivaldagen te organiseren voor Pukkelpop met de mogelijkheid van 5 opeenvolgende nachten met activiteiten.
  • Toelating om de Dance Tent open te houden tot 5u ipv 4u (nu)
  • Voor beide evenementen wordt de toelating gevraagd om het geluidsniveau tot 100 decibel op te trekken.
  • De toelating om een extra camping uit te bouwen in de driehoek Lisbloemstraat-Waterleliestraat-Ranonkelstraat.
  • De afsluiting van de Kempische Steenweg gedurende de festivals.
  • De toelating om rustverstorende activiteiten voor de opbouw én de afbraak van de festivalweide én de 4 campings uit te voeren 24u/24u (nu is dat van 7u tot 19u)
  • Aangezien het om een permanente vergunning gaat blijft ze voor onbepaalde duur geldig. Bovendien is er geen verplichting tot samenwerking met de verenigingen bedongen in de wettelijke bepalingen. Bij verkoop van het festival aan een andere organisator is die samenwerking niet vanzelfsprekend.

De afzenders van het model bezwaarschrift beweren niet tégen het festival te zijn maar wel tegen de uitbreiding, de afwijkingen en de definitieve vergunning. De bewoners van de aangehaalde straten kregen ook een gedetailleerde werkwijze mee hoe en wanneer het bezwaarschrift moet worden ingediend.

Wanneer komen saveboxen in Hasselt?

Standaard

Om de talrijke gepakte shoppers na een drukke shopdag in Hasselt in de stad te houden voor een gezellig verteer bij de plaatselijke horeca, werd al een tijdje geleden geopteerd om saveboxen op de belangrijkste al dan niet ondergrondse parkings aan de rand van de binnenstad te installeren onder het beheer van Citydepot, wiens aanwezigheid in de commerciële stadskern afneemt. Shoppers kunnen zich ontlasten van hun gedragen pakjes in enkele afgeefpunten in het centrum. Medewerkers zorgen er vervolgens voor dat de pakjes in saveboxen terechtkomen, zo kort mogelijk bij de parking of plaats voor het openbaar vervoer van het winkelend publiek. Intussen kunnen de shoppers nog gebruikmaken om bvb. iets te consumeren in de plaatselijke horeca. Vóór ze terug tevreden huiswaarts keren, kunnen zij hun gekochte producten in pakjes in de savebox afhalen. Het idee leeft bij het Hasselts stadsbestuur en Citydepot zal aangesproken worden om een veilig systeem van saveboxen op poten te zetten. Maar wanneer komen ze? Het zou een aanzienlijke meerwaarde bieden voor Hasselt als shoppingstad.

Actie tegen biomassacentrale Langerlo op 27 augustus 2016 in Genk

Standaard

Greenpeace i.s.m. Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Limburgse Milieukoepel, Climate Express, Hart boven Hart Limburg, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Klimaatzaak, JNM, Transitie Limburg en Bronsgroen houden op zaterdag 27 augustus 2016 vanaf 14u een actie tegen de komst van de biomassacentrale in Langerlo in Genk. Samenkomst is gepland op de Swinnenwijerweg in Langerlo. Met meegebrachte vaartuigen zoals  een kano, bootje of rubberband gaan heel wat actievoerders te water, maar ook andere actievoerders zonder vaartuig zijn welkom. Er loopt een pendelbus met het station van Genk.

Eerder dit jaar ging in Langerlo de laatste Belgische steenkoolcentrale dicht. Maar in plaats van te kiezen voor écht duurzame energie, wil de Estse fabrikant van houtpellets Graanul Invest deze installatie ombouwen tot een gigantische biomassacentrale. Bij biomassa wordt energie opgewekt door hout en ander organisch afval te verbranden. Maar in Vlaanderen is er lang niet genoeg houtafval om grootschalige centrales draaiende te houden, en dus moet het met dieselslurpende vrachtschepen geïmporteerd worden uit onder meer Noord-Amerika. Door de groeiende vraag naar biomassa worden ook steeds vaker gezonde bomen gekapt. Grootschalige biomassa scoort met andere woorden vaak niet beter dan steenkool, niet op vlak van klimaat en niet op vlak van luchtkwaliteit – de verbranding van biomassa zorgt voor grote uitstoot van fijn stof en roet. De biomassacentrale zou er ook komen op de kap van de Vlaamse belastingbetaler; 2,4 miljard euro subsidies liggen immers te wachten op de Estse investeerder. Elke Vlaming zou via de Vlaamse Energieheffing (of Turteltaks) minstens 10 jaar lang meebetalen aan een vervuilende centrale die niemand wil. En zelfs met die subsidies is het nog maar de vraag of de centrale rendabel zou zijn. Wij vinden dat Limburg beter verdient dan Langerlo. Klimaat, milieu en consument zijn meer gebaat bij écht groene energie zoals zon en wind. Voor de werknemers van Langerlo is er een goed sociaal plan voor duurzame en betrouwbare jobs nodig.

Info: tom.ladrille@Greenpeace.org of 02/274 02 00

Super idee om afvalberg op Pukkelpopcamping in te dijken?

Standaard

Jaarlijks blijft er veel afval achter van kampeerders op de Pukkelpopcampings. Als de Pukkelpoporganisatie nu eens aparte en unieke registratienummers voorzien voor de tenten van kampeerders, als die online combikaarten bestellen, dan weet men precies van wie mogelijk achtergebleven tenten op het terrein toebehoren. Uiteraard moet de camping omheind zijn en moet er ook een strenge controle plaatshebben om fraude te voorkomen. Andere plastieken zaken zoals luchtmatrassen en opblaasbare zwembaden zijn moeilijker chipbaar, of niet? Wiens achtergebleven tenten worden opgeruimd, krijgt achteraf de rekening thuisgestuurd. Zo worden tenminste de hoeveelheid achtergebleven tenten uit de afvalberg gehaald. Nog goede tenten kunnen via Okazi verdergebruikt worden, slechte kunnen naar het stort. Geen goed idee, Chokri?

40 jaar stedenjumelage Hasselt-Detmold gaat gewoon voorbij zonder al te veel persaandacht

Standaard

De stedenjumelage of -verbroedering tussen Hasselt en het Duitse Detmold bestaat in 2016 veertig jaar. In mei gingen enkele honderden Hasselaren met de bus naar Detmold om een druk meerdaags jubileumprogramma af te werken. Half augustus was het de beurt aan Hasselt om een uitgebreide delegatie uit Detmold te ontvangen en huisvesten voor een eveneens meerdaags programma. Helaas was de persbelangstelling daarvoor nihil. Zelf heeft de organisatie een persbericht gestuurd naar HBVL online over een fietstocht, die  achteraf drie tochten leek. Verder is er nog een artikel verschenen over de overzichtsexpo van 40 jumelage tussen de twee steden tot half september 2016 in CC Hasselt. Voor de rest was er nauwelijks persaandacht. Zelf heeft de organisatie ook geen moeite gedaan om een programma rond te sturen, terwijl we via bepaalde accounts op FB wel het een en ander konden zien. Jammer voor de gemiste kans om de jumelage meer uitstraling te geven in de media!

HBVL schuwt eigen verslaggeving over geluidsoverlast van Pukkelpop 2016

Standaard

De eenzijdige verslaggeving van HBVL en zuster TVL over Pukkelpop 2016 laat niet toe om ook eens de andere zijde van de medaille te bekijken over het onthaal van het muziekfestival en zijn ongemakken bij de gewone Hasselaar, die er niet mee betrokken is. We hebben het dan niet zozeer over ontevreden handelaars over de wegomleiding, want daar is al veel inkt voor gebruikt, maar over de geluidsoverlast voor de buurtbewoners op zoek naar nachtrust. Op woensdagavond 17 augustus 2016 was het al zover en het festival moest nog beginnen. Via de windrichting werd de muziek in bepaalde omliggende wijken ingegalmd, ondanks Chokri’s aangescherpte geluidscontroles. HBVL online berichtte erover met een artikel van persbureau Belga in plaats van zelf eens poolshoogte te nemen voor een eigen persbericht. Dat zou te veel afbreuk doen aan de intense samenwerking tussen Pukkelpop en HBVL. Kortom, als je de krant openslaat of kijkt naar het nieuws op TVL, dan word je meteen voor de oren geslagen door nieuws van Pukkelpop en word je als het ware meegezogen in een stroom van informatie, die je kan doen brainwashen. We zijn eens benieuwd hoe de verslaggeving van onze Limburgse trotsen gaat evolueren in de loop van Pukkelpop 2016. Eenzijdig of meerzijdig?

Pukkelpopdagen zijn komkommerdagen voor Focus op Hasselt

Standaard

Voor de grote media is het hele Pukkelpopcircus het item om op de voet te volgen, maar voor Focus op Hasselt zijn Pukkelpop 2016 net als Theater op de Markt 2016 nieuws van voorbijgaande aard zonder al te vele verslaggeving daaromtrent. Alle aspecten rond Pukkelpop worden van naadje tot draadje uit de doeken gedaan door plaatselijke en nationale pers. Het is alsof iedere Hasselaar, jong en oud, moet participeren in het hele Pukkelgebeuren. Of je nu niet wilt of niet kan, je wordt meegezogen in de informatie van het jongerenfestival, dat al lange tijd het alternatieve muziekcircuit ontgroeid is. Het is wel fijn dat er zoveel gecontroleerde beweging is tijdens die dagen in de stad, hopelijk zonder al te veel overlast. We hopen alleszins dat het geluidsniveau ’s nachts beter onder controle wordt gehouden dan in 2015, opdat mensen die snakken naar nachtrust om ’s anderendaags te gaan werken, zoveel mogelijk gevrijwaard worden van overdreven lawaaioverlast, zo ook mensen die hun nachtrust niet willen laten voor Pukkelpop. Iedereen mag zijn plezier hebben, maar iedereen heeft ook recht op een goede nachtrust. Veel succes Chokri! Hou het in de hand, aub!

Vervang financiënminister Van Overveldt (N-VA) a.u.b.

Standaard

Met veel te hoge inschattingen van de federale belastinginkomsten van financiënminister Van Overveldt (N-VA) haalt hij voor het tweede jaar op rij minder geld binnen, dat nodig is om de begroting te doen kloppen. Roerende voorheffing en voorafbetalingen van ondernemers blijven ver onder de verwachtingen, waardoor het tekort oploopt tot meer dan 3 miljard euro voor het budget van 2016, terwijl er tegen 2018 op het einde van de legislatuur er zelfs 8 à 9 miljard euro moeten worden gevonden. In vorige legislaturen, waarin de socialisten in de meerderheid zaten, was het tekort nooit zo hoog geweest als nu. Trouwens er waren jaren bij dat die begroting in evenwicht was en maar minimaal moest bijgestuurd worden om de doelstellingen te halen. De belastingdruk was toen wel 2% hoger dan nu, maar het geld kwam wel binnen. Deze rechtse regering heeft ervoor gekozen om voordeelregimes voor burgers  van vorige legislaturen onder het mom van de afschaffing van het gratis beleid fors bij te sturen, uiteraard de hoogte in. Van de andere kant wordt wel het ondernemen flink aangemoedigd, hetgeen goed is ook voor de belastinginkomsten, maar dat er financiële extraatjes worden gegeven aan de rijkeren, terwijl de werkende mens en minderbegoeden al maar moeten besparen, is wel een heel fout signaal van Van Overveldt. In de media praat hij er zich uit dat er resultaat zal zijn volgend jaar, maar helaas zien we dit jaar ook geen resultaat. Integendeel een verslechtering, waardoor de besparingen van 3 miljard euro weer heel erg gaan wegen op sociale zekerheid en vergoedingen voor minderbedeelden en niet te vergeten op de werkenden. Van Overveldt was wel capabel toen hij nog voor de media werkte, maar als financiënminister is hij het tegenovergestelde. Hij zou beter passen achter zijn lessenaar in UHasselt om de theorie van staatsfinanciën over te brengen naar zijn studenten, dan het land budgettair naar de knoppen te helpen. We houden ons hart vast, welke besparingen er nog allemaal op ons afkomen de volgende drie jaren.  Kapitaalbelastingen lijkt hij vies te vinden om de inkomsten op te krikken voor een begrotingsevenwicht, want dan vreest hij een kapitaalvlucht naar het buitenland, dat de economie kan doen terugvallen. Eerlijke belastingen belastingen betalen moet voor iedereen, niet alleen door de werkende burger van wie de taxatie hun laatste centime van inkomsten weet, maar ook van zij die nu belastingvrij leven in België als God in Frankrijk.

Onafhankelijk evaluatiepanel van deskundigen kan Hasseltse stadsontwikkeling ten goede komen

Standaard

In plaats van de ervaringen van de klankbordgroepen – adviserende organen van alle betrokken partijen bij een groot project – voor de heraanleg van het Hasseltse Stadspark en Kapermolenpark over boord te gooien en weg te gooien door het beëindigen van het gepaste burgeradvies en de burgerinspraak, kan het Hasseltse stadsbestuur een onafhankelijk multidisciplinair evaluatiepanel van deskundigen in het leven roepen om belangrijke open ruimte projecten, bouw- en infrastructuuraanlegprojecten voor goedkeuring door de gemeenteraad te laten evalueren. Architecten, stedenbouwkundigen, mobiliteitsspecialisten, landschapsexperten, erfgoeddeskundigen…. leggen elk groot project maar ook kleinere werken onder de loep en maken er een evaluatie van met de nodige plus- en minpunten om inspraak te krijgen in het project voor ze de gemeenteraad bereikt, waardoor het kan worden bijgestuurd. Het is de taak van deze onafhankelijke werkgroep van experten om met een kritisch oog de stadsontwikkelng mee te helpen opbouwen op een goede manier met aandacht voor alle facetten, zoals openbare ruimte, mobiliteit, parkeren, wonen… & zorg te dragen voor de groene long en het onroerend erfgoed in Hasselt. Nu wordt die taak grotendeels ingevuld door projectontwikkelaars, architecten en politiek die minder thuis zijn in de verschillende opgenoemde facetten binnen het wettelijk kader die zo belangrijk zijn voor onze samenleving. Zo een onafhankelijke groep van experten kan binnen een duidelijk afgesproken kader werken.

Openbare ruimte wordt dagelijks schaarser en schaarser in Hasselt en er moet nu eens duchtig nagedacht worden, welke langetermijnvisies voor de verschillende aspecten zijn die op elkaar worden afgestemd om Hasselt groen te houden en klimaatneutraal te maken. Het lef moet er ook zijn vanwege de politiek door te zeggen van zo willen wij het samen in overleg met de Hasselaren om een stop toe te roepen op de almaar groter wordende macht van projectontwikkelaars, die soms goed zijn, maar ook dingen kapot maken. Kijk naar het voorbeeld van Godsheide met zijn perikelen rond de aanleg van twee nieuwe wijken. Helaas is het nu ook zo dat het stadsbestuur gebonden zijn aan de wettelijke voorschriften van een openbare aanbesteding, waarbij projectontwikkelaars worden aangeduid en dan is de wagen aan het rollen en heeft de Hasselaar op het allerlaatste moment nog iets te zeggen, als alles te laat is, want elk project wordt dan met minimale aanpassingen ter goedkeuring en de nodige vergunningen voor de gemeenteraad gebracht en zo uitgevoerd, ondanks de dikwijls terechte bezwaarschriften van de burgers die echter zonder gevolg worden weggestemd.

Parkerende automobilisten tegenover Hostel H in Spoorwegstraat worden systematisch misleid

Standaard

Onlangs werd een bewoonster beboet, omdat haar auto had verplaatst  ten gevolge van de oproep om de wagens te verplaatsen in verband met snoeiwerken tegenover Hostel H in de Hasseltse Spoorwegstraat. De dame in kwestie parkeerde logisch op de meest dichtbij zijnde parkeerplaats. De stadwerkers hadden echter de borden die de snoeiwerken aangaven – voor een latere datum op dat stuk van de weg waar zij parkeerde – gewoonweg bevestigd aan de platen die aangaven dat het om een parkeerplaats voor gehandicapten ging.  Er dient bovendien opgemerkt dat er geen aanduiding op de grond zelf voorzien is, waaruit zou kunnen blijken dat het om een parkeerplaats voor gehandicapten ging.  De dame in kwestie nam contact op met de politiediensten van Hasselt, die haar bezwaren gewoon weglachten.  De aangebrachte borden waren immers inmiddels verdwenen. Desalniettemin heeft zij de boete  van 110 euro niet zomaar klakkeloos betaald, maar haar verweer aan de Politiediensten overgemaakt. 

Er werden in die periode echter vastgesteld, dat meerdere personen foutief geparkeerd stonden op die plaats. Hen is ook attent gemaakt op deze overtreding.Groot was dan ook de verbazing toen hetzelfde zich voordeed. Op 11 augustus 2016 werden opnieuw borden aangebracht, die opnieuw bevestigd worden op de borden die aanduiden dat het om een parkeerplaats voor mindervaliden gaat. En de parkeerverbodsborden hebben dan betrekking op de periode van 17 tot en met 21 augustus 2016.  Opnieuw kon vastgesteld worden, dat er een wagen geparkeerd stond op de midnervalidenparkeerplaats en zich van geen kwaad bewust was. 

Wil iemand het personeel van de stad Hasselt eens uitleggen dat ze niet zomaar borden kunnen verbergen, want op die manier kunnen potentiële parkeerders systematisch in de fout gaan?  Of misschien de verbalisanten er op attent maken dat ze in dit geval niet direct een boete uitschrijven aan de onmoedwillige foutparkeerder, maar de stadswerkers eens aan de oren gaan trekken.