Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: of hoe je mondiale uitdagingen, lokaal aan moet gaan

Standaard

De opiniërende stemmen in de samenleving vertrouwd maken met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen: dat is wat de UN City Hall Talk die op woensdag 19 april 2017 gehouden wordt in het Hasseltse stadhuis beoogt. Die Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, afgekort tot SDG’s, zijn de opvolgers van de meer vertrouwd in de oren klinkende Millenniumdoelstellingen. Een aantal van de 17 SDG’s kan je nog terugvoeren tot het elimineren van (zuiderse) armoede en alles wat daaromheen hangt, maar ze bevatten ook grote uitdagingen voor de ontwikkelde landen en het bedrijfsleven: innovatie, duurzame consumptie en productie, klimaat, biodiversiteit, … De SDG’s spreken niet alleen de regeringen van landen aan, maar ook lokale overheden, net omdat van hen een grotere dynamiek wordt verwacht.

Naast de 17 hoofd- en maar liefst 169 subdoelstellingen vallen de SDG’s ook nog onder de 5 ‘P’s’: het gaat achtereenvolgens om de pijlers Partnership, People, Prosperity, Peace en Planet. Hoewel dit zeer algemene termen zijn, kunnen ze toch geplaatst worden bij zeer specifieke projecten. “Die komen ook aan bod in de Hasseltse UN City Hall Talk”, zegt Joost Venken, schepen voor Duurzaamheid. “In de volgorde die hierboven is opgenomen gaat het om Architecten Zonder Grenzen, Gastvrij Hasselt, De Drempelmeter, Halte 24 en Klimaatadaptatie. Architecten Zonder Grenzen is een van oorsprong Hasseltse vzw die de betrachting heeft om westerse architecten bijstand te laten verlenen aan hun collega’s in het Zuiden. De Drempelmeter is een Hasselts project dat nagaat of je alle mensen, ook de kwetsbaren in de samenleving, kan betrekken wanneer het erom gaat deel te nemen aan vrije tijds-, cultuur- en dienstenorganisaties. Er mogen m.a.w. geen participatiedrempels meer bestaan. En Halte 24 is dan weer een plaats dicht bij het station waar (hang)jongeren terechtkunnen. Het project kadert in het VoltHaplan dat de stationsbuurt meer leefbaar moet maken.”

Stad Hasselt organiseert deze City Hall Talk niet alleen. Ze doet dat samen met CIFAL Flanders. Dat is een soort Vlaams opleidingsinstituut dat opereert onder de vleugels van de VN. Stad Hasselt is ook niet de enige stad die een soortgelijke infosessie organiseert. Het evenement, met ruim 60 inschrijvingen, is niettemin ingebed in een jarenlange traditie van een vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid dat zich bv. recent nog uitte in initiatieven rond energie, klimaat, duurzame mode, eerlijke handel, …

“Onze stad laat het hier evenwel niet bij”, weet Venken. “Met een namiddagje goede voornemens kom je er immers niet. Hasselt ziet de UN City Hall Talk als een startpunt van een lerend participatief netwerk. De bedoeling is dat de deelnemers aan deze sessie in de toekomst vanuit een gezamenlijke interesse voor de SDG’s en een bezorgdheid voor de toekomst van de wereld, doelbewust kennis en ervaringen zullen uitwisselen. Deze kruisbestuiving zal ongetwijfeld leiden naar nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen omtrent de verschillende thema’s die de SDG’s behelzen.”

Dat is een hele mondvol. Om een en ander ook daadwerkelijk vlot te trekken zal Stad Hasselt daarom structurele, concrete initiatieven nemen en aanbieden aan de gegadigden. “Voor het eigen personeel lopen er al acties en voorts is onze stad bezig met bv. het uitwerken van fair trade inovatielabs. Het zijn die formele samenkomsten die op een informele wijze leiden tot kennis- en ervaringsoverdracht. We denken er zelfs aan om aan ondernemingen een in-house training op maat te geven”, concretiseert de Hasseltse schepen.

Vormen de SDG’s een mondiale uitdaging, dan is de toepassing ervan op het lokale niveau er een voor Hasselt. Omdat ook steden begeleiding en informatie-uitwisseling kunnen gebruiken, heeft de provinciehoofdstad zich kandidaat gesteld bij de VVSG om een van de Vlaamse SDG-pilootgemeenten te worden.

“Het is misschien een verre droom, maar bij het samenstellen van de volgende Beheers- en Beleidscyclus – zo’n beetje het zesjarenplan van de volgende legislatuur – zou het prettig zijn mochten bestuur en administratie zich door de SDG’s laten leiden. Die laatsten lopen tot 2030. Het zal immers aan de basis zijn dat de ommekeer op gang komt. Mondiaal denken, maar lokaal handelen dus”, besluit Venken.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s