Groen Hasselt wil Hasselaren zelf laten kiezen over toekomst begijnhofhuisjes

Standaard

Goed, het Hasseltse begijnhof, beschermd als monument, staat gedeeltelijk te koop. Onder het te verkopen goed: 13 begijnhofwoningen. Er mag op geboden worden. 1,5 miljoen euro is OK, maar als iemand 4 miljoen wil bieden, is dat beter. De bevoegde gedeputeerde in de pers (HNB, HLN – 17/09/16): “Ik wil de markt bevragen over de verkoop. Misschien worden we aangenaam verrast. (…) Als we uit de private sector geen plan binnenkrijgen met een meerwaarde, dan verkopen we niet.” Veel vertrouwen in die private sector is er blijkbaar niet: ‘misschien’ is er een verrassing en mogelijk is er niet eens een plan met een meerwaarde.

Naar de bron

Maar misschien is het interessant – wat brondocumentatie kan nooit kwaad – toch ook even de desbetreffende Nota voor de Provincieraad (Begijnhof Hasselt – 1. Desaffectatie – 2. Verkoop na marktbevraging met het oog op de herbestemming van de site) ter hand te nemen.

In ambtelijk taalgebruik klinkt het natuurlijk wat minder sexy. Een gedeelte van historische begijnhofsite wordt middels een open marktbevraging te koop aangeboden, “waarbij de toewijzing niet enkel gebeurt op basis van het criterium prijs, doch ook op basis van de kwaliteit van de voorgestelde herbestemming en het daartoe voorgestelde ontwikkelings- en investeringsplan”.

Publiek domein

Er is een aantal redenen om ‘iets’ met de provinciale site te doen. De provincie verliest de bevoegdheid van Cultureel Erfgoed en het goed onderhouden van de site kost handenvol geld. Bovendien – ook terecht – kan Stad Hasselt er een rustpunt van maken binnen het drukke stadscentrum.

De toewijzing zal gebeuren aan een kandidaat “die niet enkel een gunstige prijs biedt, doch die tevens een goede en realistische visie aanreikt over de herbestemming van het begijnhof” en waarbij “de binnentuin zal blijven behoren tot het openbaar domein van de provincie en als zodanig ook toegankelijk zal blijven voor het publiek”.0

Behoud veiligstellen

Opmerkelijk positief in de nota is ook de volgende passage: de verkoop van het begijnhof is “geen doel op zich, maar wel een middel om een zinvolle en realistische herbestemming voor het begijnhof te vinden en zo het behoud ervan veilig te stellen”.

Er moeten geschikte kandidaten gevonden worden “die zowel over de nodige financiële draagkracht als over de capaciteit en ervaring (…) beschikken om een dergelijke herbestemming te realiseren” en de verkoopprocedure moet er ook op gericht zijn “gedragen en kwaliteitsvolle voorstellen te ontvangen voor de herbestemming van het begijnhof gecombineerd met een behoorlijke prijs”.

Inhoud veiligstellen?

Wat onmiddellijk hierop volgt ligt voor Groen Hasselt veel minder voor de hand: “Het is daarom (sic) belangrijk dat de provincie zelf geen directieven stelt met betrekking tot de herbestemming, doch het aan de kandidaten overlaat om zinvolle én realistische voorstellen ter zake aan te brengen”.

Net dat ‘daarom’ doet de wenkbrauwen fronsen. Het vertrouwen in de markt is al niet groot – misschien wordt er wel niet verkocht, ‘misschien’ komt er wel iets verrassends uit de bus – en toch laten we die markt haar ding maar doen. Gezien de – ten overvloede: terechte – bekommernissen dat de bevoegdheid uit het takenpakket verdwijnt en koken geld kost, vreest Groen Hasselt dat met name bij het aspect ‘visie’ en onder het motto ‘Alles moét weg!’ weleens zou gekozen kunnen worden voor de laagst gemene deler als de aangeboden prijs maar hoog genoeg is.

Die ‘behoorlijke prijs’ nu, moet minimaal 1,5 miljoen euro bedragen. De hoogte van het bedrag zal meetellen voor 40% van de beoordeling. De “kwaliteit van de voorgestelde herbestemming van de begijnhofsite en het voorgestelde ontwikkelings- en investeringsplan m.b.t. het begijnhof” telt mee voor 60% van de punten. Om te slagen voor het examen moet telkens minstens de helft van de punten worden gehaald.

Laat de burger mee beslissen

Hoe snel de jurering gaat, valt moeilijk te voorspellen, maar al te dikke dossiers mogen het toch ook weer niet worden. De visienota mag “maximum” 10 A4-pagina’s bedragen “aangevuld met en uitgewerkt in maximum 10 architecturale studie en schetsontwerpen (op A3-formaat) en met eventueel bijkomend nuttig geachte informatie”.

Dit gegeven brengt Groen Hasselt evenwel op een razend interessant idee: laat de burger mee beslissen. Houd de prijs even achter de hand en stel de visies van de verschillende aanbieders even open voor een groot publiek. Nu zijn de toelichtingsmomenten bij de visienota’s niet openbaar: het lijkt ons een gemiste kans op een gedragen project. Het Hasselts begijnhof zit toch in het DNA van de inwoners dus waarom niet.

Ontwikkel de visie voor het project

Nog beter zou het zijn de verkoop even uit te stellen en een breed stadsgedragen participatietraject op poten te zetten. Niet de Hasselaren laten kiezen uit wat hen wordt a0angeboden, maar potentiële investeerders laten ingaan op wat Hasselaren hen 0aanreiken. Groen Hasselt is immers niet tégen particuliere investeerders en het begijnhof verdient nog eeuwen te bestaan, maar laat eerst de visie spreken en kijk dan naar de prijs tegen dewelke die kan worden ingevuld. In andere woorden: ontwikkel de visie voor het project. Op basis van die gedragen visie, ontwikkel je dan ook makkelijk een gedragen project. Deze manier van werken zorgt ook voor een grotere rechtszekerheid voor de investeerders: de vergunningsverlenende overheid, i.c. Stad Hasselt, zal veel minder weerstand ondervinden én bieden wanneer er een handtekening moet worden gezet. Omdat de Hasselaren krijgen waar ze zelf voor hebben kunnen kiezen: een begijnhof dat de eeuwigheid kan doorstaan.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s