Huurderssyndicaat plaatst grote vraagtekens bij woonbeleid van Minister Homans

Standaard

Minister Liesbeth Homans (NV-A) heeft haar beleidsbrief inzake wonen voorgesteld. De minister stelt eerst vast dat huren intussen voor 50% van de private huurders onbetaalbaar wordt. Toch voorziet ze geen bijkomende huursubsidie om daaraan te verhelpen. De bouw van 43.000 sociale woningen stelt ze uit met 5 jaar naar de volgende legislatuur dus. Ze wil graag de wet herschrijven zodat een verhoging van huurprijs mogelijk wordt na renovatiewerken door verhuurder, aldus het Huurderssyndicaat, dat maximum een derde van de inkomen wettelijk wil voorzien voor huur. Toon Machiels van het Huurderssyndicaat maakt een VLIJMSCHERPE ANALYSE.

De beleidsnota van minister Homans begint met een omgevingsanalyse, waaruit weer maar eens blijkt dat de private huurwoningen zo duur geworden zijn, dat de helft van de huurders al meer dan 1/3 van hun inkomen aan woonkosten betalen. Ze houden gemiddeld maar een  1.000 euro per maand over om van te leven. Toch heeft de minister geen bijkomende huursubsidies voorzien. 

De aanhef van de brief vinden we heel tekenend: een kwaliteitsvol en betaalbaar dak boven ieders hoofd. Liefst op maat en in een aangename leefomgeving. Dat is waar iedere Vlaming van droomt. Normaal is wonen een grondrecht, gegarandeerd  door de Belgische, grondwet. 

Het zgn Grond- en Pandendecreet zal uitgevoerd worden. 43.000 nieuwe sociale woningen moeten erbij komen. Maar de termijn wordt weer maar eens verlengd tot 2025. De normen voor sociale koopwoningen en kavels moeten echter wel gehaald zijn in 2020. Waarom deze discriminatie van de zwakste huurders? 

De minister wil bijkomende sociale woningen realiseren door bouwgronden van (semi)-openbare besturen aan te bieden aan private ontwikkelaars. Wij denken dat dit uiteindelijk veel duurder zal uitkomen dan dat het Vlaams Gewest zelf de woningen bouwt, via de SHM’s. In de PPS Cité 26 in Genk bleef de publieke partner alleen over nadat de private failliet ging. 

Het beleid inzake verwaarloosde woningen moet meer bij de gemeenten gelegd worden. Maar we weten nu al dat de werkelijke leegstand 10 keer hoger is dan de officiële lijst van krotwoningen. Het zou dus beter zijn dat het Vlaams Gewest strenger toezicht houdt daarop. De gemeenten gaan wel meer mogelijkheden krijgen om verwaarloosde huizen in sociaal beheer te nemen om ze opnieuw bewoonbaar te maken en te verhuren via de SVK’s. 

Voor de opvang van daklozen wil de minister nagaan of de woningen tijdelijk mogen afwijken van de minimumnormen. Waarvoor dienen die normen dan? 

De minister wil nieuwe woonvormen een grotere kans geven: bouwen op grond van de gemeenschap (CLT, recht van opstal), gemeenschapswonen e.d. 

De minister gaat de kosten voor de verzekering Gewaarborgd Wonen blijven betalen aan Ethias. De voorbije vijf jaar kostte dat 33 miljoen, terwijl Ethias voor nog geen 3 miljoen heeft moeten tussen komen. Dit is een nutteloze cadeau voor kopers/bouwers die beter aan huursubsidies werd besteed. Daarmee zou het huidige budget al verdubbelen. 

Sociale leningen kunnen niet meer voor nieuwbouw. Zo wil de minister het aantal gegadigden beperken. Het blijft echter nog altijd een loterij (een paar 1000 leners per jaar). Daarom gaat de minister ook de inkomensgrenzen verlagen waaronder men moet vallen om in aanmerking te komen voor een sociale lening. Dat is OK. 

In het regeerakkoord staat dat er de mogelijkheid moet komen dat de verhuurder de huurprijs mag opslaan nadat hij renovatiewerken heeft gedaan. Daar zijn we absoluut tegen. Subsidies voor renovatiewerken moeten betaald worden door het Vlaams Gewest, niet door de huurder.

In de beleidsnota zelf staat enkel een onderzoek naar renovatiecontracten vermeld, waarbij de huurder een lagere huur kan krijgen voor renovatiewerken die hij zelf uitvoert. Zulke renovatiecontracten zijn vandaag echter  al voorzien in de woninghuurwet. 

De minister wil het huurgarantiefonds behouden. Intussen weten we al dat het een maat voor niets is. Slechts enkele 100-den  verhuurders hebben erop ingetekend en het fonds is intussen 2 keer moeten tussenkomen. Overigens helpt het enkel de verhuurder vooruit. De huurder die niet kan betalen moet uiteindelijk toch alles betalen. Het fonds doet niets aan de oorzaken van de achterstallige huurgelden: de huur is te duur. 

In het kader van de woonzekerheid staat er niets in over de afbouw van de tijdelijke huurcontracten.

De minister gaat de verlaagde huursubsidies die door de vorige regering werden ingevoerd behouden. Hier eisen we onverkort een budget om iedere private huurder te garanderen dat hij maximum 1/3 van zijn gezinsinkomen aan wonen moet besteden. Daarvoor is elk jaar 300 miljoen euro nodig. De hervorming van de woonbonus bracht veel geld op maar dat is gedumpt in de besparingsmaatregelen. De huurders betalen dus de schuld van Vlaanderen. Zij hebben er echter zelf geen schuld aan!

De minister wil wel laten onderzoeken of een huurder misschien zelf schuld heeft aan de slechte kwaliteit van zijn woning (hij zou ze vernield hebben om subsidies te krijgen). Ze wil dat doen door te kijken naar de intredende plaatsbeschrijving. Wij weten echter hoe die opgemaakt worden (door deskundigen in opdracht van de verhuurder maar wel voor de helft betaald door de huurder).

We vinden nergens een recht op schadevergoeding voor de huurder die zijn huursubsidie misloopt, omdat zijn nieuwe woning niet voldoet aan de minimumnormen. Hij moet op eigen risico een contract tekenen en dan zien of de inspectie het huis goedkeurt. Wordt het afgekeurd dan zit hij zonder subsidies in een slecht huis.

Het lijkt erop dat de SVK’s meer armslag gaan krijgen. In elk geval krijgen ze de opdracht om uit te breiden. 

De minister wil fiscale voordelen geven aan verhuurders die de kwaliteit van hun huurwoningen verbeteren, in het bijzonder in het lagere huursegment. Dat zijn de slechte of te kleine woningen die momenteel de snelste stijger zijn qua huurprijs. De verhuurders in die markt hebben echter vaak zelf een laag officieel inkomen, zodat ze niet geïnteresseerd zijn in fiscale voordelen. Ook al niet omdat hun huurwoningen dan systematisch gecontroleerd gaan worden voor ze hun geld gaan zien. 

De huurdersbonden mogen blijven doorwerken, maar in 2015 krijgen we toch weeral een besparing van 5% bovenop de voorbije kaasschaven. Voor Limburg komen al deze besparingen neer op het verlies van 1 voltijdse adviesgever. 

De minister wil tijdelijk huurcontracten invoeren in de sociale huur ‘om plaatsen vrij te maken’. Dit is rommelen in de marge: er moeten 100.000 nieuwe sociale woningen komen. 

Ze wil ook de toelating tot een sociale woningen afhankelijk maken van een taalexamen. Dit is regelrecht een aanslag op het recht op wonen. 

Ze gaat ook de huurwaarde van de sociale woningen meer objectief laten vaststellen. Dat is een goede zaak.

http://www.huurderssyndicaat.be

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s