N-VA Hasselt blijft onveranderd bij negatieve houding inzake Spartacussneltramlijn UPDATE

Standaard

Eindelijk heeft N-VA Hasselt geantwoord op onze vragen inzake hun lokale positiebepaling over de aanleg van de sneltramlijn tussen Maastricht en Hasselt. Niettegenstaande de Vlaamse regering met N-VA, CD&V en sp.a een fiat heeft gegeven voor de aanleg van 32 km Spartacuslijn en 8 km Brabotweelijn in Antwerpen met goedkeuring van financiënminister Muyters (N-VA), blijft N-VA Hasselt onveranderd tegen en zijn ze nog voor een treinverbinding, die jammer genoeg niet door de spoorwegen wordt gerealiseerd. Een interne tegenstelling, zou je zeggen. Bovendien zit de N-VA Hasselt samen met Open VLD en VB in de oppositie, net als in de provincieraad, niettegenstaande de grootste partij. 

“De N-VA is en blijft voorstander van een betere ontsluiting van Limburg via het openbaar vervoer. Tegelijk heeft N-VA Limburg/Hasselt altijd vraagtekens geplaatst bij de plannen van de sneltram tussen Hasselt en Maastricht. In andere Limburgse regio’s is er immers veel meer behoefte aan extra ontsluiting via het openbaar vervoer”, stellen ze.

“Er kan bovendien perfect een treinverbinding tussen Hasselt en Maastricht worden heropgestart, met aansluitend busvervoer. Ook kan het goedkoper alternatief van hoogwaardig busvervoer bekeken worden”.

“Lijn 1 Hasselt – Maastricht hoeft dus zeker niet te worden afgeschaft, deze kan op een andere manier worden ingevuld. Bovendien zijn er ons inziens andere prioriteiten”, aldus N-VA Hasselt.

“Voor Lijn 2 (richting Maasmechelen) en 3 (richting Noord-Limburg) is er bovendien wel potentieel. Oorspronkelijk waren deze lijnen trouwens als prioritair opgenomen, maar door tussenkomst van Steve Stevaert werd Lijn 1 naar voor geschoven”, protesteren ze op een volgens hen verkeerde prioritaire keuze.

“Dat lijkt voor ons geen goede keuze. We hebben ons dan ook steeds erg kritisch opgesteld en de minister continu om verantwoording gevraagd over de te nemen beslissingen”, vullen ze aan.

Nauwgezette opvolging

“Nu de Vlaamse regering deze beslissing heeft genomen zullen we de gevolgen hiervan voor Hasselt bekijken. Vooral de gevolgen op het vlak van mobiliteit zal N-VA Hasselt  nauwgezet opvolgen. We vragen ons verder af welke impact deze verbinding naar Maastricht gaat hebben op de Hasseltse handel? Ook dat aspect zal moeten bestudeerd worden”.

Minimale burgelijke betrokkenheid en info

“Daarbij blijven we inspraak en betrokkenheid vanwege de bevolking vooruitschuiven. Schepen van mobiliteit Beenders – en bij uitbreiding het hele schepencollege – kan in dat verband best eens te rade gaan bij de stad Maastricht. De informatie die daar over dit project verschaft wordt en de graad van betrokkenheid van de bevolking is massaal veel groter dan in Hasselt”. (www.tramvlaanderenmaastricht.nl/)

“Met een vergrootglas vind je wat – verouderde – info op de webstek van de stad. Geen enkele Hasselaar weet wat hem te wachten staat. Dat betreuren wij”, besluiten zij. Een terecht punt van kritiek.

Toch zal er over de partijgrenzen moeten worden samengewerkt om met de toegeschoven middelen Hasselt en ook Limburg terug economische perspectieven te geven voor het behoud van de tewerkstelling, welvaart en zorg.

REACTIES

Rob Beenders (sp.a): “N-VA heeft Spartacus volmondig goedgekeurd in de Vlaamse regering. In Hasselt is N-VA tegen, Deze spreidstand zorgt voor politieke ongeloofwaardigheid. De beslissing voor Spartacus is genomen, Laat ons nu samenwerken om van dit project een goed project te maken waarbij de mobiliteit in Limburg verbeterd voor iedereen”.

Jeroen Fissette (N-VA Hasselt): “Sp.a heeft de vermindering van het provinciefonds volmondig goedgekeurd in de Vlaamse regering. In Limburg is spa tegen, Deze spreidstand zorgt voor politieke ongeloofwaardigheid. De beslissing over de afslanking van de provincies is genomen, Laat ons nu samenwerken aan een provincie waarbij de schaarse middelen efficiënter worden ingezet”.

Een duidelijke boodschap tot verdere samenwerking?

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s