Actiecomité ijvert voor plan ondergrondse parking met in- en uitrit Kunstlaan

Standaard

alternatief 1

Het actiecomité Red het stadspark van Hasselt onder leiding van architect Bruno Ruysschaert heeft op vrijdag 30 augustus 2013 onder ruime belangstelling van buurtbewoners en geïnteresseerde Hasselaren geïnformeerd over de stand van zaken betreffende hun protest tegen de stadsplannen voor de aanleg van een ondergrondse parking in het stadspark met een verbindingsweg er doorheen. Ze kwamen bovendien op de proppen met alternatieve oplossingen om de groene long zonder teloorgang van de parkfunctie te behouden rondom het CCHA en de mobiliteitsdruk te weerleggen naar de Kunstlaan met de aanleg van de ondergrondse parking op een andere manier.

Wat voorafging

Met een gedetailleerde powerpoint mocht Yves Leroi de moeilijk bijeengesprokkelde info van voorontwerpen van de geplande metamorfose van het stadspark voorstellen, want het stadsbestuur geeft tot nog toe geen informatie, waarnaar de buurtbewoners zo naar snakken.

De plannen bestaan om een tijdelijke parking voor 375 wagens over drie verdiepingen eerst aan te leggen op ziekenhuisgrond. Hierbij wordt het gras van de rotonde voor het CCHA gebruikt als tijdelijke parking totdat deze voltooid is. Inmiddels wordt er een werfweg dwars doorheen de waardevolste biotopen in het stadspark gelegd, een tracé dat later moet dienen voor de verbindingsweg met de ondergrondse parking. Alle werfverkeer van 40-tonners verloopt anderhalf jaar over die weg: in via de Luikersteenweg/ Lentestraat/Oude Luikerbaan en Rodenbachstraat, uit via de Toekomststraat. 

Eenmaal die tijdelijke bovengrondse parking gerealiseerd is, gaan ze vervolgens beginnen met de aanleg van de ondergrondse parking voor het CCHA in twee fases over dezelfde werfweg. Hier bouwen ze dan 550 parkeerplaatsen en nemen er 572 af van de parking achter het CCHA (voor verkoop aan projectontwikkelaar) in een later stadium, waardoor ze minder parking voorzien.

Nadien wordt de verbindingsweg door het park op 6 meter breedte met twee rijbanen aangelegd, waarbij de plannen echter al op enkele plaatsen vier rijbanen aangeven. De ambulance moet ook toegang krijgen via een aparte weg op het grondgebied van het ziekenhuis en dienen dus niet meer te rijden via de Stadsomvaart, maar wel dat tracé te benutten om uit te rukken bij een ongeval. Niettegenstaande het Astridplan ziekenwagens immers verbiedt om gebruik te maken van wegen die maar een max. snelheid van 30 km per uur toestaan, gaan ziekenhuis en stadsbestuur toch deze ziekenwagens laten uitrukken in stapvoets verkeer op dit tracé bij een ongeval. 

Het Milieu-Effectenrapport is geen echt MER, gedaan door een onafhankelijke instantie, maar zijn gewoon twee screenings, ingevuld en goedgekeurd door dezelfde persoon – het stadsbestuur. Zo is er een screening voor de tijdelijke bovengrondse garage van het ziekenhuis en eentje voor de ondergrondse parking in het stadspark. En volgens het stadsbestuur zijn er dan ook geen negatieve invloeden, wat betreft overlast voor verkeer, leefbaarheid en pollutie voor de omwonenden, eenmaal de werken voltooid zijn. Deze stelling wordt dan ook krachtdadig tegengesproken. 

De door het actiecomité gesprokkelde data is echt onrustwekkend voor een groot deel van Hasselt en zijn bevolking, temeer omdat er helemaal niks is gecommuniceerd vanuit het stadsbestuur naar de buurtbewoners. Ze hebben gewoon de plannen door het strot van de buurt willen duwen, zonder ook hen maar één slok water te gunnen.

Langetermijnvisie

Eerst en vooral moet ervoor gezorgd worden voor een langetermijnvisie voor wat er met de site van het ziekenhuis na de verhuis gaat gebeuren en hoeveel parking dat ziekenhuis nodig heeft om de parkeernood op te vangen, die er trouwens al meer dan 20 jaar is.

Immers het ziekenhuis heeft inmiddels ook al oplossingen gevonden voor deze probelemen met onder andere het fietsgebruik aan te moedigen, een pendelbus in te leggen en parkeren onder het Dusartplein. “Waarom nu het probleem nog gaan oplossen met een parkeergebouw langs de kamers van de patiënten en een toegangsweg door het groene park?”.

Het stadsbestuur moet zeker het bewonersparkeren garanderen en geen aanzuigeffect voor automobilisten op zoek naar een parkeerplaats in de bewonersparkeerzones creëren. De ziekenhuisdirectie moet zorgen dat hun parking effectief wordt gebruikt door enkel ziekenhuisbezoekers en niet door shoppers. Immers het parkeertarief van de huidige ziekenhuisparking ligt ruim onder de prijs van de privéparkings in de binnenstad.

Voorts ijvert het actiecomité voor een grondige studie van de omgeving in overleg met de buurtbewoners. Die moet dan de problemen in kaart brengen.

Alternatieve oplossingen

Voor extra parkeerbehoefte aan het CCHA aan de Kunstlaan kan een ondergrondse parking achter het CC worden gebouwd voor 1100 plaatsen met daarbovenop groen als deel van het park – dat het CCHA omringt – of appartementen.

Of men kan evenwijdig aan de Kunstlaan en korter bij het centrum, een ondergrondse parking maken vóór het CCHA, deels op grond van het ziekenhuis en deels op grond van de stad met het behoud van het park al dan niet tot aan de betwiste parkgrens van de Kunstlaan.

Een heraanleg van de Kunstlaan en het kruispunt met de Stadsomvaart is dan wel noodzakelijk. Helaas gaan ze nooit de Kunstlaan kunnen omtoveren in een groene vinger met rustiger verkeer. Daarvoor is deze laan nooit aangelegd. Het stadsbestuur wil enkel de gratis parking achter het CCHA verkopen aan een bouwpromotor in de plaats van de 570 parkeerplaatsen te redden, Daarom bouwen ze een ondergrondse betaalparking vóór het CCHA in het park.

Voorkeur

Het actiecomité is echter voorstander van een ondergrondse parking achter en vóór het CCHA tot aan de Stadsomvaart en dit koppelen tot één geheel (zie tekening). De toegang en uitrit hiervan liggen aan de Kunstlaan. Tegelijk worden de kantoorgebouwen aan de andere kant van de Kunstlaan verbouwd tot appartementen. De huidige kantoren kunnen verhuizen naar de Singel. Boven de grote ondergrondse parking wordt ark mooi doorgetrokken, zodat het CCHA volledig omringd wordt door het groen.

Dit idee sluit nauw aan bij de ideeën van het structuurplan van Hasselt, waar men zegt dat kantoren moeten verhuizen naar de grote ring en dat wonen in het centrum van de stad moet kunnen gebeuren op een kwalitatieve en gevarieerde wijze.

Het Actiecomité Red het Stadspark is zeker niet uit op een confrontatie met het stadsbestuur, maar vraagt wel met aandrang overleg en transparantie in de zoektocht naar mogelijke oplossingen. 

Volgende actie is gepland op zondag 8 september 2013 tijdens Cultuur Cocktail in het CCHA.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.