Gedwongen fusie tussen Infrax en Eandis is slechte zaak voor Vlaanderen

Standaard

De Vlaamse energieminister heeft plannen om de twee energiedistributeurs Infrax en Eandis een fusie op te leggen en zo te zorgen voor een monopolie op de energiedistributiemarkt met eengemaakte tarieven.

Dat is een slechte zaak voor de 96 gemeentes, die kiezen voor de kwaliteit en lager liggende prijzen van Infrax dan bij Eandis, voor Vlaamse bedrijven en gezinnen die hun tarieven zullen zien verhogen door de fusie.

Bovendien remt deze monopolievorming innovatie. Gepleit wordt voor een blijvende concurrentie, waarbij bedrijven gedreven worden tot innovatie. Immers Infrax was wel de eerste in Europa om windturbines op zijn bedrijventerrein te introduceren.

Door het monopolie verliezen de gemeentebesturen hun vrije keuze om te kiezen voor die netbeheerder met de voordeligste voorwaarden en dienstverlening. Iets waarover de beslissing Europese Commissie erg afkeurend kan klinken.

Door eengemaakt elektriciteitstarieven zal de prijs van de goedkopere elektriciteit van Infrax stijgen tot het niveau van die van de duurdere Eandis. Die verhoging zullen particuliere klanten zeker gaan voelen in hun energiefactuur en zal de concurrentiepositie van de bedrijven verder uithollen.

Dus kortweg: GEEN GEDWONGEN FUSIE TUSSEN INFRAX EN EANDIS.

www.infrax.be

Duurdere elektriciteitsfactuur is onvermijdelijk, hoe je het ook draait of keert

Standaard

De elektriciteitsfactuur voor de Limburgse gezinnen, bedrijven en instellingen zullen sowieso stijgen, ook als de twee Vlaamse distributienetbeheerders Infrax en Eandis – die instaan voor elektriciteitstransport over laagspanningsnet tot bij de verbruiker -gaan fuseren, zelfs tot 30%.

De Vlaamse regering moet echter nog haar fiat geven over die fusie, aangezien ze streven naar één nettarief in Vlaanderen, gemakkelijk zonder vergelijkingen voor de klanten

De distributiekost van elektriciteit wordt verrekend in een netvergoeding en maakt ongeveer 40% uit van de factuur. Het nettarief is bij het huidige Infrax met 93 Vlaamse gemeenten aanzienlijk lager dan die bij Eandis met de overige 215 gemeenten. En de Limburgse politiek wil dat zo behouden, zeker voor het beslissingsrecht. Een forse prijsstijging dreigt door fusie.

Ook zonder die fusie zal vanaf begin 2014 de nettarieven onvermijdelijk stijgen zonder dat er ook maar een overeenkomst bestaat over de solideringsbijdrage van 22 miljoen euro die Eandis moet ophoesten, aangezien Infrax in verhouding te veel groenestroomcertificaten moet opkopen.

Alleszins zal iedereen voor elektriciteit vanaf volgend jaar meer mogen ophoesten of men moet genieten van zelfopgewekte energie.

Nieuwe voorzitters bij intercommunales

Standaard

Inter-energa, Inter-media, Inter-aqua en Infrax Limburg hebben een nieuwe Raad van Bestuur en ook een nieuwe voorzitter.

De maatschappijen zijn verantwoordelijk voor de energiedistributie, de kabeltelevisie en de riolering in hun aangesloten gemeenten.

Na de installatie van de nieuwe provincie- en gemeenteraden moeten immers ook alle afvaardigingen in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hernieuwd worden.

Nieuwe voorzitters

Infrax Limburg, verantwoordelijk voor personeel en gebouwen: Eric Awouters (Open VLD), gemeenteraadslid Borgloon

Inter-energa, verantwoordelijk voor aardgas- en elektriciteitsdistributie: Jos Claessens (Open VLD), burgemeester Bocholt

Inter-media, verantwoordelijk voor kabeltelevisie: Raf Drieskens (CD&V), burgemeester Neerpelt

Inter-aqua, verantwoordelijk voor riolering: Michiel Liefsoens (SP.A), gemeenteraadslid Hasselt

De burgers kennen enkel Infrax

De burgers komen niet direct in aanraking met deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Logisch, want Infrax is de werkmaatschappij die instaat voor de uitvoering van alle operationele taken. Dat betekent ook alle klantencontacten. Daarom wordt in de communicatie enkel de naam ‘Infrax’ gebruikt.

Het beheer en de investeringen van de netten blijven de verantwoordelijkheid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uit de Infrax-groep. En vermits de provincie en de aangesloten gemeenten een cruciale rol spelen in de organisatie van de nutsvoorzieningen en het investeringsbeleid zijn ze vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.

Nieuwe voorzitter voor de Infraxgroep

Infrax Limburg zal pas op 29 april 2013 haar afvaardiging in de Raad van Bestuur van werkmaatschappij Infrax aanduiden. Ook de afvaardigingen uit de andere regio’s (Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen) worden dezer dagen vernieuwd. In de schoot van de nieuwe Raad van Bestuur in Brussel zal dan een nieuwe voorzitter aangesteld worden conform de statuten.

Ook Infrax liet distributiekost stijgen vanaf 1 april 2012

Standaard

Vogens HLN heeft Infrax voor zijn elektriciteitsdistributie een prijsverhoging van 3,5% voor distributiekosten doorgevoerd in de energiefactuur van hun klanten.

Echter de distributiekost bedraagt slechts 5% van het totale factuurbedrag en het bedrag van verhoging gaat integraal naar distributeur Eandis.

Hierdoor blijft Infrax buiten de storm van prijsverhogingen op 1 april van onder andere  Electrabel, Luminus of Nuon, waartegen socialistisch economieminister Vande Lanotte met zijn wet over de bevriezing van de energieprijzen ageert.

Eandis verhoogde zijn prijs al op 1 maart 2012 en Infrax volgde op 1 april 2012, alles onder het goedkeurend oog van de federale energieregulator CREG.

Voor goedkopere energieprijzen is het alleszins beter dat er niet alleen meer concurrentie komt in de energiesector, maar ook de overstapmogelijkheden voor de eindverbruiker wordt vereenvoudigd door de verbrekingsvergoeding af te schaffen.

Tevens is de koppeling van de aardgasprijs aan de aardolieprijs op de internationale beurs – zo de grote leveranciers doen – niet efficiënt voor de prijsvorming voor de consument.

Immers kleinere leveranciers zoals Lampiris – die hun prijs bepalen aan de hand van de aardgasbeurs in Amsterdam – kunnen wel hun prijzen doen dalen vanaf 1 mei 2012, omdat de aardgasprijs daalt op dit ogenblik en de benzineprijs maar blijft stijgen.

Alleszins is het te hopen dat het ministrieel ingrijpen in de energieprijzen de consument moet aanzetten tot het kiezen van meer en ‘naar gemakkelijker overstapbare’ en goedkopere leveranciers.

Infrax laat 200 klanten proeven van elektrisch rijden in Bokrijk

Standaard

Wie zondag 4 maart 2012 in Bokrijk passeerde, kan wel verbaasd opgekeken hebben, want netbedrijf Infrax liet in het Openluchtmuseum zo’n 200 klanten gratis proeven van rijden met een elektrische wagen. Onder het motto ‘Rij met de wagen van de toekomst in het decor van het verleden’. 

Jean-Paul Peuskens, voorzitter van domein Bokrijk: “Wij trekken graag mee de kar van dit ecologische project. Voor de winnaars zal het een unieke ervaring zijn, want het museum is nog gesloten voor het publiek.” Het was meteen de start van de proeftuin iMove waaraan Infrax deelneemt. 

Proeftuin Vlaanderen

Om de invoering van elektrische voertuigen in Vlaanderen te versnellen, heeft de Vlaamse regering een proeftuin opgestart. Vijf platformen werden hiervoor goedgekeurd. Een van de projecten is iMove, waaraan ook Infrax deelneemt. iMove wil kennis verwerven over de batterijtechnologie, de uitbouw van de laadinfrastructuur en de impact daarvan op het elektriciteitsnet.  

Particulier gebruik

Binnen het project levert Infrax 70 elektrische voertuigen en laadpalen voor het onderzoek naar het gebruik van elektrische wagens bij particulieren. Tot op heden werd voornamelijk onderzoek verricht naar het gebruik van elektrische wagens bij bedrijven. Maar er zijn nog geen gegevens beschikbaar over ervaringen met elektrische voertuigen als eerste of tweede auto in het gezin.  

Proeftuin van start

Binnenkort krijgen de eerste testgezinnen een tiental weken een elektrische wagen ter beschikking. Allerhande meetapparatuur zal de gedragingen van de wagens en de batterijen registreren. Maar ook de proefpersonen en -gezinnen zullen hun bevindingen zorgvuldig bijhouden in een dagboek. De testpopulatie werd geselecteerd door de Vrije Universiteit Brussel.  

Testrit in Bokrijk

Zondag krijgt het grote publiek al eens de kans om te proeven van elektrisch rijden. Zo’n 200 winnaars van een wedstrijd mogen die dag gratis een ritje maken achter het stuur van één van de elektrische wagens uit het proefproject. In het kasteel is er een infobeurs waar ze alles te weten komen over het voertuig van de toekomst. Let wel, de testritten zijn voorbehouden voor de winnaars van de wedstrijd. Het is dan ook niet mogelijk om ter plaatse nog in te schrijven voor een testrit. 

Genieten van stilte

Jean-Paul Peuskens, voorzitter van domein Bokrijk: “We stellen onze infrastructuur hiervoor graag ter beschikking. Het zal een unieke ervaring zijn, want het museum is nog gesloten voor het publiek. Zo kunnen de testrijders ten volle genieten van het parcours en ervaren hoe stil een elektrische auto rijdt. Ook die rust en hun mileuvriendelijk karakter hebben electrische auto’s met Bokrijk gemeen”. 

www.infrax.be

Nooit eerder zo veel aanvragen voor premies bij Infrax

Standaard

De aanvragen voor energiepremies voor onder meer dakisolatie, warmtepomp of condensatieketel blijven toestromen bij Infrax. Maandelijks komen er normaliter zo’n 4.000 aanvragen toe. In december waren dat er maar liefst 18 000. Ook de eerste weken van dit jaar komen de aanvragen massaal binnen.

De enorme toename van het aantal premieaanvragen is wellicht te wijten aan de afschaffing van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen door de nieuwe federale regering.

Heel wat klanten hebben daarom nog eind 2011 geïnvesteerd in deze maatregelen en dienen nu massaal ook hun aanvraag voor een REG-premie in. Ze hebben daarvoor de tijd tot einde juni 2012.

Verwerking neemt meer tijd in beslag

Een en ander heeft wel gevolgen voor de verwerking van de aanvragen. De Infraxdiensten doen er alles aan om de toestroom zo snel mogelijk te verwerken.

In normale omstandigheden worden de premieaanvragen binnen de acht weken afgehandeld en uitbetaald. Met de huidige toevloed zal de uitbetaling van de premie wellicht wat later gebeuren.

De mensen die een aanvraag voor eenpremie hebben ingediend worden hiervan per brief verwittigd.

Sneller via www.infrax.be

Klanten kunnen hun premievraag ook elektronisch ingeven op www.infrax.be. Aanvragen die online worden ingediend,versnellen de administratie aanzienlijk.

Installaties met zonnepanelen melden kan vanaf nu ook via de website. Via de elektronische weg zijn de nodige gegevens een stuk sneller meegedeeld aan de netbeheerder.

www.infrax.be

Infrax gaat gemeenten nog sterker inhoudelijke ondersteuning aanbieden

Standaard

Infrax gaat in de toekomst tijdens de contactmomenten met de lokale overheden inhoudelijke thema’s centraal stellen. Niet alleen zijn ze de enige vennoten, maar hebben met hen dagelijks contacten met Infrax over werken in de straat, planning, budgettering, werkuitvoering en -opvolging. De peperdure energieconcert worden enigszins aan banden gelegd.

Infrax kwam echter slecht in de media, toen Minister Crevits uitdrukkelijk in het Vlaams parlement pleitte voor de afschaffing van de dure Infrax’ energieconcerten. Jarenlang waren de energieconcerten een evenement voor de lokale politici en de ambtenaren met wie wij zowat dagelijks werkoverleg hebben. Het was een gelegenheid om mekaar, naast de vele telefonische en e-mailcontacten, ook eens persoonlijk te spreken in een ontspannen sfeer.

“De recente reacties in de pers en in het Vlaams parlement hierop leren ons dat het tijd is om de doelstelling te bewaren maar de aanpak te herdenken. We lezen en horen dat de politici zelf vragende partij zijn om werkgerelateerde bijeenkomsten minder informeel te maken. De energieconcerten 2011 zullen dan ook de afsluiter zijn van een traditie die best aangepast wordt aan de huidige sociale en economische omgeving“, stelt Infrax in een persbericht.

Inhoudelijke raakvlakken

De raakvlakken van Infrax met de gemeenten zijn legio. “Nu al werken we nauw samen op het vlak van rationeel energie- en watergebruik, alternatieve energie, klimaat en de bescherming van sociaal zwakkeren. De uitdagingen waar de politiek en de samenleving voor staan zijn de laatste tijd grondig gewijzigd”.

Infrax zal zijn rol daarin ten volle opnemen en de gemeenten-vennoten daarvoor sterke inhoudelijke ondersteuning bieden.

www.infrax.be