Jeugd van tegenwoordig is lui en conservatief?

Standaard

Op zaterdag 30 november 2013 vanaf 11u nodigt Chokri Mahassine (sp.a) de jeugd uit in zaal België in Hasselt om meer te weten te komen over wat hen zo allemaal boeit, drijft en wakker houdt, opdat foute clichés van luiheid en conservatisme de wereld uit te helpen.

Hij wil onder andere weten welke gedurfde en originele ideeën die jeugd heeft over het onderwijs van de toekomst, nieuwe mobiliteit en woonvormen, de diverse samenleving.

Opzet is om in het sp-a-verkiezingsprogramma de jeugdthema’s een prominente plaats te geven.

De campagne van de verkiezingen van 25 mei 2014, de moeder aller verkiezingen, is hiermee gestart.

www.chokrimahassine.be

Volgens Chokri Mahassine controleert politie onwettig geluidsnormen

Standaard

Tijdens enkele weekends hebben politiediensten op verscheidene plaatsen de naleving van de nieuwe geluidsnormen gecontroleerd.  Daarbij controleren zij tekortkomingen aan geluidsmeters die wettelijk nochtans niet vereist zijn.

Ik vernam dat minstens in Peer, Hasselt en Landen verscheidene zaken en evenementen werden gecontroleerd op de nieuwe geluidsnormen.  De acties gaan uit van het Parket, in samenwerking met de politie en Sabam.  Op zich stellen die controles uiteraard geen probleem, maar het gaat wel te ver wanneer uitbaters worden geverbaliseerd op een onwettige manier.

Voor bepaalde activiteiten moeten organisatoren een geluidsmeter hebben, die uiteraard aan de wettelijke minimumvereisten moet voldoen.  In samenwerking met de provincies Antwerpen en Limburg werd daarom een samenaankoop van geluidsmeters georganiseerd, zodat organisatoren van een betere prijs kunnen genieten en zeker zijn dat de meter aan de normen voldoet.  Een duizendtal privé-eigenaars, gemeentebesturen en jeugdhuizen tekenden erop in en gebruiken nu zo’n meter.

Bij sommige controles heeft de politie vastgesteld dat een keuring van het toestel ontbreekt.  Nochtans is zo’n individuele keuring niet wettelijk verplicht, enkel een typekeuring.  De individuele keuring van elk toestel kost al snel 400 euro.  Ook vragen de politiediensten naar een kalibratie, wat evenmin wettelijk verplicht is volgens Titel II van het Vlarem, de Vlaamse milieureglementering.

De nieuwe geluidsnormen van minister van Leefmilieu Schauvliege mogen organisaties niet ontmoedigen.  Heel veel organisatoren doen financieel grote inspanningen.  Door deel te nemen aan een samenaankoop van meters is de factuur lichter, maar voldoen zij wel aan de normen.  Het zou jammer zijn dat politie en parket organisatoren gaan bestraffen die net veel inspanningen doen om zich in orde te stellen.

Bron: www.chokri.be

Nieuwe kampeerregeling Pukkelpop leidt tot heftige reacties van Pukkelpoppers

Standaard

Xiosstudente Naomi Steemans maakt haar beklag over de campingregeling van Pukkelpop 2012 op hbvl online. Dit jaar is er een derde camping bijkomen, zodat er nu drie zijn. Bij aankoop van tickets moet je de campings kiezen en aanduiden, tot groot ongenoegen van de festivalgangers.

Zo kan een koppel of groep vrienden onvermijdelijk worden gescheiden, omdat de ene een andere overnachtingsplaats krijgt toegewezen, terwijl de andere moet slapen op een andere camping.

Normaal mag je geen tickets voor de camping omwisselen onder elkaar en mag iemand van de ene camping ook niet de andere betreden. Zo staat vermeld in het ticketreglement.

De organisator raadt daarom aan eerst grondig overleg met de groep te plegen, vooraleer te reserveren, maar onvermijdelijk worden er groepen gescheiden met het principe van first come, first serve van reservatie.

Chokri Mahassine en zijn organisatie haalt de woede van de kamperende Pukkelpoppers op zijn hals na de hele heisa van het rampjaar van vorige editie. De Pukkelpopfacebookpagina gonst dan ook over verontwaardiging inzake deze campingregeling.

De campingregeling 2012 is wel een gigantische puinhoop.

Te zien aan de zoektermen in De Opiniemaker zijn vele teleurgestelde festivalgangers van Pukkelpop op zoek naar een manier om hun ticket te kunnen annuleren en hun geld terug te vragen.

www.pukkelpop.be

Het provinciaal jeugdbeleid blijft bestaan

Standaard

Vlaams Minister van Jeugd Pascal Smet heeft een decreet geschreven, waardoor het provinciaal jeugdbeleid toch kan blijven bestaan. Hij noemt het een impulsbeleid op provinciaal niveau.

Hierdoor zal de organisatie zoals Limbomania zonder problemen verder worden gezet.

Zo is de klip van de bedoeling om het provinciaal jeugdbeleid te doen verdwijnen zo Minister Bourgeois ijverde, succesvol omzeild.

Mister Pukkelpop Mahassine maakte deze blijde mare openbaar.

Pukkelpopgangers redden hun festival van faillissement

Standaard

87% of bijna 80.000 festivalgangers die tickets en/of drankbonnen voor één of meerdere dagen voor het desastreus Pukkelpopfestival van 2010, gaan akkoord met de regeling van de organisatie om hun betaalde prijzen te compenseren met gratis drank- en eetbonnen, gespreid in de tijd.

Meer dan 10.000 festivalgangers doen volledig afstand om compensatie te eisen voor hun tickets.

Slechts 350 mensen hebben via advocaat Wijnant een ingebrekestelling gestuurd naar Chokri Mahassine, waarbij ze 30.000 euro kunnen terugeisen via vonnis van de rechtbank.

Met het positieve verloop van de afhandeling van de schadeclaims, lijkt het erop dat Pukkelpop 2012 opnieuw kan laatsvinden, zolang er geen andere financiële opdoffers uit de kast vallen.

www.pukkelpop.be

Chokri Mahassine mag 30.000 euro tickets terugbetalen aan 350 Pukkelpopgangers

Standaard

Zopas heeft Pukkelpoporganisator Chokri Mahassine een schriftelijke ingebrekestelling van 30.000 euro in zijn brievenbus gehad van advocaat Wijnants, die zo eventjes de belangen van 350 ontevreden Pukkelpopgangers vertegenwoordigt.

De ingebrekestelling kadert in het feit dat 350 Pukkelpoppers hun geld van de tickets en drankbonnetjes terug willen krijgen van de Pukkelpoporganisatie ten gevolge de ramp van 18 augustus 2011.

Niettegenstaande Pukkelpop overmacht inroept – waarbij ondermeer gesteund door het KMI en het parket – eisen deze ontevreden festivalgangers hun geld terug van de gekochte tickets en drankbonnen.

Als Mahassine binnen acht dagen niet overkomt met de centen, dan stapt de tegenpartij naar de rechtbank om hun gelden via gerechtelijke stappen op te eisen.

Waarschijnlijk zal Chokri niet over de brug komen met de soezen binnen acht dagen, want hij voelt zich zeker gesterkt door de overmacht, uitgesproken door diverse instanties.

Hoe de rechter dan ook zal oordelen, dat vonnis moet nog niet dadelijk worden uitgevoerd, aangezien er nog een beroepsmogelijkheid is.

www.pukkelpop.be

Oplossing voor Pukkelpoptickets: maak Pukkelpoppers coöperatieve aandeelhouders

Standaard

Op www.acwlimburg.be verscheen vandaag een perstekst van Koen Albregts, die pleit om alle Pukkelpoppers met een ticket coöperatief aandeelhouder te maken  van de Coöperatieve Onderneming Pukkelpop. Zo zou een groot deel van de 9 miljoen van de ticketverkoop in kas blijven. Dat geld is noodzakelijk om Pukkelpop ook in 2012 en de volgende jaren te blijven organiseren.

Een bedrag van 9,3 miljoen euro aan tickets staat momenteel open in de Pukkelpop-boekhouding. Concertgangers betaalden inkom, maar het festival moest noodgedwongen stoppen.

Mits akkoord van de vele festivalgangers moet het huidige Pukkelpopbedrijf zich dan eerst omvormen tot een coöperatieve. Vervolgens worden de festivalgangers die dit wensen op vrijwillige basis mede-eigenaars-aandeelhouders.

Voordelen

In een coöperatieve heeft elke aandeelhouder evenveel stemrecht. Dat verhoogt dus de betrokkenheid en de participatie van de aandeelhouders. Die kunnen ook voordelen krijgen, zoals een korting op volgende festivals of desnoods enkele gratis consumpties. De coöperanten gaan ook mee bepalen welke sociale en milieu-impulsen verder zullen groeien.

De nieuwe aandeelhouders gaan zeker voor goede kwaliteit van de muziek en voor kansen voor nieuwe lokale en internationale bands. Vergelijk met coöperatie FC Barcelona, eigendom van tienduizenden Catalaanse gezinnen, en evenzeer een topclub.

Nu maar hopen dat Chokri Mahassine dit grandioos voorstel opneemt in zijn financiële overwegingen om Pukkelpop te blijven behouden, waarvoor hij trouwens ook ijvert, boven alle partijbelangen heen te stellen.

Pukkelpop moet blijven en is van iedereen!

Meer info bij Koen Albregts op 0475/38 31 92

Pukkelpop 2011 start en Folterpop luistert geërgerd mee

Standaard

Op donderdag 18 augustus begint Pukkelpop met tienduizenden jongeren. Niet voor alle buren van de Pukkelpopwei in Kiewit en nabije omgeving zijn intolerant voor deze drie dagen harde muziek. Sommige buurtbewoners ergeren zich er mateloos aan en hebben in 2009 www.folterpop.be in het leven geroepen om hun ongenoegen kenbaar te maken.

Minister Schauvlieghe heeft nochtans geluidsnormen in drie categorieën opgesteld, die pas volgend jaar van kracht worden. Zo mag een openluchtfestival niet meer dan 100 decibel lawaai maken, maar in de praktijk zal dat 102 decibel zijn, geeft ze grif toe

Chokri Mahassine heeft een tijd geleden echter een gentleman’s agreement gemaakt met andere openluchtfestivalorganisatoren om het geluidsvolume te beperken op 103 decibel, gemeten gedurende een kwartier aan de geluidsinstallatie. Het aanschaffen of uitdelen van oordopjes aan de festivalgangers wordt ook aanzien als een middel om blijvende gehoorschade te vermijden.

Ergernis

De grote ergernis bij de lawaaihinder komt onder andere van oudere mensen en mensen die ‘s morgens heel vroeg moeten opstaan om met een frisse kop te gaan werken en dat dikwijls ook niet kunnen door slapeloze nachten omwille van de harde festivalmuziek

Er zijn ook burgers die er onder lijden, maar die het niet zo nauw nemen en positief tegen de situatie opkijken. Immers het zijn maar drie nachten per jaar dat ze er van wakker liggen, buiten andere slapeloze nachten wegens geluidsoverlast zoals de kermis erbij te rekenen. Zij gunnen de jongeren hun plezier.

Tegemoetkoming

De organisatie heeft wel degelijk oren naar de klachten en probeert dan ook jaarlijks iedereen te paaien met een uitnodiging voor een bezoekje aan het festival of hun vrijwillige medewerking aan het muzikaal aan te bieden. Zelfs een happening na afloop van het festival zit in het dankjewel, ook voor de trotsering van de geluidsoverlast.

Tussen twee vuren

Het stadsbestuuur is zeer gevoelig geworden voor het onderwerp van geluidsoverlast. Zij moet schipperen tussen de burgers met ergernis en de Pukkelpoporganisatie met hun luidruchtig festival.

Ontevreden burgers kunnen zich wel eens massaal tegen de bewindslui keren bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Anderzijds geeft Pukkelpop een grote uitstraling van Hasselt naar de buitenwereld.

Mahassine en de socialisten van de gemeenteraad behoren immers tot dezelfde familie. Ook heeft het stadsbestuur een groot deel van de Pukkelpopwei aangekocht, zodat het festival nog 10 jaar in Hasselt kan blijven. Ruzie in het kiekenkot willen beide partijen absoluut vermijden, om de goede samenwerking niet in gevaar te brengen.

Metingen

De politie zal zeker en vast weeral klachten krijgen van geluidsoverlast van ontevredenen. Of zij elke klacht dan ook au sérieux gaan nemen, is niet geweten. Alleszins zal het zeer moeilijk zijn om het festival stil te leggen. Wellecht zal de organisatie zelf zorgen voor eigen metingen en bijstellen waar nodig. Immers de geluidspolitie zal zeker ook actief zijn.

Dat de jeugd zich al die bekommernissen en beslommeringen maar niet te veel aantrekken, want voor hen zijn deze drie dagen echte jaarlijkse hoogtepunten, iets wat we hen ook niet mogen ontnemen, als ze zich maar niet vergrijpen aan alcohol en drugs.

www.folterpop.be, www.pukkelpop.be

100 of 103 decibel op Pukkelpop, weinig publiek of veel publiek?

Standaard

Vlaams cultuurminister Joke Schauvlieghe (CD&V) wil maximale geluidsnormen vastleggen voor fuiven, concerten en festivals om het publiek te beschermen tegen gehoorschade.  Pukkelpoporganisator Chokri Mahassine (sp.a) waarschuwt ervoor dat de 100-decibelnorm onwerkbaar is. Het geluid zou dubbel gereduceerd worden dan de 103 decibel, die vorig jaar werd overeengekomen in een charter met alle festivalorganisatoren. Er zijn voor- en tegenstanders.

Schauvlieghe voorziet in haar geluidsnormvoorstel drie categorieën: eentje voor events met een maximaal geluidsniveau tot 90 decibel, eentje voor tussen de 90 en 95 decibel en eentje tot 100 decibel. Pukkelpop en indooroptredens op verschillende plaatsen zitten duidelijk in de laatste categorie.

Als het voorstel erdoor wordt omgezet tot een wetgevende regel, dan voorspellen we een einde van vele muzikale evenementen en minder volk op Pukkelpop. Dat is ook de vrees van Mahassine, die ervoor ijvert dat Schauvlieghe haar voorstel herziet en aanpast aan de werkelijkheid.

Immers nog vóór de laatste editie van Pukkelpop hebben verschillende concert- en festivalorganisatoren een gentleman’s agreement afgesloten, waarbij 103 decibel de maximale geluidsnorm wordt, gemeten gedurende een kwartier achter het mengpaneel.

Immers op Pukkelpop 2010 werden speciaal oordopjes uitgedeeld om de gehoorschade tegen te gaan. Het is wel cruciaal dat je deze oordopjes op een correcte wijze gebruikt.

Ook hier wil Schauvlieghe vanaf 95 decibel een verplichting van maken, maar ze stelt daarover geen regels op in haar voorstel voor maximale geluidsnormen.

Voorstanders

We kunnen ons inbeelden dat er ook voorstanders zijn voor het voorstel Schauvlieghe. We denken bijvoorbeeld aan bepaalde buurtbewoners rond Hasselt kermis, de Grenslandhallen en de Pukkelpopweide, die de evenementengeluiden als storend beoordelen, zeker als deze de nachtrust verstoren. De vele reacties in www.folterpop.be zijn hiervan een voorbeeld.

Mahassine

Alleszins er is nog werk aan de winkel om deze wet bij te schaven. Vlaams Kamerlid Mahassine staat aan de kant van de organisatoren en de vele muziekliefhebbers, maar toont ook begrip voor de bezorgheid.

Hij moet schipperen tussen twee kampen. Pukkelpop is van hem en brengt ook op. Anderzijds is hij verkozen voor het Vlaams Parlement en mag hij geen belangenvermenging nastreven. Een heel delicate situatie!

Chokri Mahassine overstelpt door brieven van verontrust provinciaal schoolpersoneel

Standaard

Socialistisch Vlaams Parlementslid Chokri Mahassine is de laatste tijd overstelpt geworden door honderden brieven.

“De voorbije weken heb ik honderden brieven gekregen. Van leerkrachten, docenten, directeurs. Allemaal Limburgers én … allemaal ze werken in het provinciaal onderwijs. Het is praktisch bijna onmogelijk geworden om hen persoonlijk een antwoord te bezorgen.
Ik begrijp hen heel goed. Ze …voelen zich bedreigd door de hervormingsplannen van Vlaams minister Geert Bourgeois. Die wil de provincies serieus afslanken”, aldus de Pukkelpoporganisator op Facebook.

“Ik begrijp hen heel goed. Ze voelen zich bedreigd door de hervormingsplannen van Vlaams minister Geert Bourgeois. Die wil de provincies serieus afslanken. Onderwijs is geen provinciale bevoegdheid meer, zegt hij. Provinciaal basis-, secundair, volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie moeten door andere inrichters overgenomen worden”, gaat hij verder in zijn blog.

“Ik verdedig de belangen van de provincie Limburg, ook inzake onderwijs. Het Groenboek van minister Bourgeois bevat slechts voorstellen, ze zijn niet goedgekeurd door het parlement. Ik roep mijn medeparlementsleden op zich te verzetten tegen de uitholling van de provincie Limburg”, besluit hij zijn pleidooi.

Het Groenboek van minister Bourgeois wordt nog behandeld in het Vlaams Parlement, wordt dan Witboek en wordt waarschijnlijk half december ter stemming voorgelegd.

Alle handelingen zullen niet zomaar elkaar probleemloos oplossen, want er zal waarschijnlijk nog gediscussieerd en geamendeerd worden over deze resolutie ter hervorming van de provinciale bevoegdheden.